Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Lapin keskussairaala
Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ihmeidentekijät, joita sairaala on täynnä
Kolumni

Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ih­mei­den­te­ki­jät, joita sai­raa­la on täynnä

27.09.2021 10:18 2
Tilaajille
Lapin keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka ja Kuuloasema muuttavat LKS/Vilkkaan

Lapin kes­kus­sai­raa­lan korva-, nenä- ja kurk­ku­tau­tien po­li­kli­nik­ka ja Kuu­lo­ase­ma muut­ta­vat LKS/Vilk­kaan

20.09.2021 15:58
Tilaajille
200 henkilöä rakentaa joka päivä Lapin laajenevaa keskussairaalaa – Parhaillaan teossa ovat psykiatrian vuodeosastojen rungot

200 hen­ki­löä ra­ken­taa joka päivä Lapin laa­je­ne­vaa kes­kus­sai­raa­laa – Par­hail­laan teossa ovat psy­kiat­rian vuo­de­osas­to­jen rungot

30.08.2021 06:30 2
Tilaajille
THL kerää äidinmaitonäytteitä ympäristömyrkyille altistumista käsittelevään tutkimukseen – Rovaniemellä rekrytoidaan jo vapaaehtoisia

THL kerää äi­din­mai­to­näyt­tei­tä ym­pä­ris­tö­myr­kyil­le al­tis­tu­mis­ta kä­sit­te­le­vään tut­ki­muk­seen – Ro­va­nie­mel­lä rek­ry­toi­daan jo va­paa­eh­toi­sia

25.08.2021 06:46
Tilaajille
Kiireettömiä leikkauksia siirretään Lapin keskussairaalassa hoitajapulan vuoksi – "Ainut keino on leikkausten siirtäminen, koska kun potilaita tulee päivystykseen, pakko heidät on sisälle ottaa"

Kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia siir­re­tään Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa hoi­ta­ja­pu­lan vuoksi – "Ainut keino on leik­kaus­ten siir­tä­mi­nen, koska kun po­ti­lai­ta tulee päi­vys­tyk­seen, pakko heidät on sisälle ottaa"

03.08.2021 19:30 2
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue  tarvitsee jatkossakin kaksi keskussairaalaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see jat­kos­sa­kin kaksi kes­kus­sai­raa­laa

07.07.2021 10:21
Lappi tarvitsee kaksi keskussairaalaa, molemmissa olen ollut tyytyväinen potilas
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaksi kes­kus­sai­raa­laa, mo­lem­mis­sa olen ollut tyy­ty­väi­nen potilas

06.07.2021 07:30 5
Tilaajille
Kätilöiden työmäärä on lisääntynyt Lapissakin ja samaan aikaan vauvoja syntyy enemmän kuin aikoihin – "Kohu nousi Helsingissä, mutta me kaikki tunnistamme ongelmat"

Kä­ti­löi­den työ­mää­rä on li­sään­ty­nyt La­pis­sa­kin ja samaan aikaan vauvoja syntyy enemmän kuin ai­koi­hin – "Kohu nousi Hel­sin­gis­sä, mutta me kaikki tun­nis­tam­me on­gel­mat"

30.05.2021 10:41
Tilaajille
"Ei meiltä voi valmistua enempää kuin on otettu sisään" – Joka viides sairaanhoitajaopiskelija keskeyttää opintonsa, syitä on monia

"Ei meiltä voi val­mis­tua enempää kuin on otettu sisään" – Joka viides sai­raan­hoi­ta­ja­opis­ke­li­ja kes­keyt­tää opin­ton­sa, syitä on monia

18.05.2021 19:29 4
Tilaajille
LKS:n some-kätilöiden Instagram-postauksilla  yli 2 000 seuraajaa – juhlan kunniaksi kätilöt  ajoivat kilpaa työtuoleilla: katso hauska video!

LKS:n so­me-kä­ti­löi­den Ins­tag­ram-pos­tauk­sil­la yli 2 000 seu­raa­jaa – juhlan kun­niak­si kätilöt ajoivat kilpaa työ­tuo­leil­la: katso hauska video!

24.03.2021 10:46
Lapin sairaalat voivat hoitaa normaalioloissa vain kolmesta neljään koronapotilasta

Lapin sai­raa­lat voivat hoitaa nor­maa­li­olois­sa vain kol­mes­ta neljään ko­ro­na­po­ti­las­ta

19.03.2021 20:58
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa ennakoidaan yli tuhannen vauvan vuotta – "Mukava ajatella, että koronasta on ehkä seurannut jotain hyvääkin"

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa en­na­koi­daan yli tu­han­nen vauvan vuotta – "Mukava aja­tel­la, että ko­ro­nas­ta on ehkä seu­ran­nut jotain hy­vää­kin"

19.03.2021 09:41 3
MTV: Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri sairastui koronaan ja kuume nousi 40 asteeseen – "Fyysinen suorituskyky on melkeinpä rapakunnossa"

MTV: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri sai­ras­tui ko­ro­naan ja kuume nousi 40 as­tee­seen – "Fyy­si­nen suo­ri­tus­ky­ky on mel­kein­pä ra­pa­kun­nos­sa"

15.02.2021 20:49 2
Tilaajille
Sepelvaltimotauti vie hautaan Lapissa useammin kuin muualla – Yksi riskitekijä on välimatkat: "Kun sairaalaan on 500 kilometriä, lähdetään hieman takamatkalta"

Se­pel­val­ti­mo­tau­ti vie hautaan Lapissa useam­min kuin muualla – Yksi ris­ki­te­ki­jä on vä­li­mat­kat: "Kun sai­raa­laan on 500 ki­lo­met­riä, läh­de­tään hieman ta­ka­mat­kal­ta"

09.02.2021 06:30 6
Tilaajille
Sadan tammikuu-vauvan raja meni rikki Lapin keskussairaalassa

Sadan tam­mi­kuu-vau­van raja meni rikki Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

31.01.2021 11:14
Tilaajille
Vauvabuumi! Viikonloppuna syntyy tammikuun sadas vauva Lapin keskussairaalassa, onko tässä koronaepidemian valoisa puoli?

Vau­va­buu­mi! Vii­kon­lop­pu­na syntyy tam­mi­kuun sadas vauva Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa, onko tässä ko­ro­na­epi­de­mian valoisa puoli?

29.01.2021 12:40
Tilaajille
Tällaiset ovat LKS:n jonotusajat toimenpiteisiin, odotusajat voi nyt myös tarkistaa itse

Täl­lai­set ovat LKS:n jo­no­tus­ajat toi­men­pi­tei­siin, odo­tus­ajat voi nyt myös tar­kis­taa itse

22.01.2021 11:40
Tilaajille
Uusia koronavirustartuntoja ei ole löytynyt Lapin keskussairaalan henkilökunnan joukkotestauksissa

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole löy­ty­nyt Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jouk­ko­tes­tauk­sis­sa

08.01.2021 10:28
Tilaajille
Kahdella Lapin keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta – työntekijöitä karanteeniin teho-osastolta ja päivystyspoliklinikalta

Kah­del­la Lapin kes­kus­sai­raa­lan työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työn­te­ki­jöi­tä ka­ran­tee­niin te­ho-osas­tol­ta ja päi­vys­tys­po­li­kli­ni­kal­ta

05.01.2021 13:33
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri sai lähes 600 000 euron perinnön – Saadut rahat käytetään tutkimukseen sairaanhoitopiirin alueella

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri sai lähes 600 000 euron pe­rin­nön – Saadut rahat käy­te­tään tut­ki­muk­seen sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

16.12.2020 18:55
Tilaajille