juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Lapin keskussairaala
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote uhkaa hy­vin­voin­tiam­me

17.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Nyt se varmistui: Lappi jaetaan kuntanaapurusten muodostamiin lähipalvelualueisiin – rajat yhä auki

Nyt se var­mis­tui: Lappi jaetaan kun­ta­naa­pu­rus­ten muo­dos­ta­miin lä­hi­pal­ve­lu­aluei­siin – rajat yhä auki

06.06.2022 19:38 10
Tilaajille
Kalliiksi tullut LKS:n laajennus voi lykätä muuta sote-rakentamista Lapissa – hyvinvointialue tarvitsee kaikkiin investointeihinsa luvan valtiolta

Kal­liik­si tullut LKS:n laa­jen­nus voi lykätä muuta so­te-ra­ken­ta­mis­ta Lapissa – hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see kaik­kiin in­ves­toin­tei­hin­sa luvan val­tiol­ta

25.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Rovaniemelle keskussairaaloiden lentiskultaa

Ro­va­nie­mel­le kes­kus­sai­raa­loi­den len­tis­kul­taa

16.05.2022 09:49
Tilaajille
Kun Alma halusi kuolla, Muurolan psykiatrisessa sairaalassa tehtiin päätös, joka pelasti hänen henkensä – Lapin Kansan toimittaja ja kuvaaja seurasivat päivän suljetun osaston arkea

Kun Alma halusi kuolla, Muu­ro­lan psy­kiat­ri­ses­sa sai­raa­las­sa tehtiin päätös, joka pelasti hänen hen­ken­sä – Lapin Kansan toi­mit­ta­ja ja kuvaaja seu­ra­si­vat päivän sul­je­tun osaston arkea

23.04.2022 06:30 3
Tilaajille
Koronapotilaita Lapin keskussairaalassa kuusi - määrä väheni viikon takaisesta selvästi

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa kuusi - määrä väheni viikon ta­kai­ses­ta sel­väs­ti

08.04.2022 13:25
Tilaajille
SK: Lapin sairaanhoitopiirissä eniten potilasvahinkoja Suomessa – kirurgit syyttävät sairaanhoitopiiriä johtamisongelmista

SK: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä eniten po­ti­las­va­hin­ko­ja Suo­mes­sa – ki­rur­git syyt­tä­vät sai­raan­hoi­to­pii­riä joh­ta­mis­on­gel­mis­ta

04.04.2022 13:34 7
Tilaajille
Kunta-alan lakko siirtää noin 140 kiireetöntä leikkausta ja tutkimusta Lapin keskussairaalassa – toimenpiteitä ei voida tehdä ilman välinehuoltajia

Kun­ta-alan lakko siirtää noin 140 kii­ree­tön­tä leik­kaus­ta ja tut­ki­mus­ta Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa – toi­men­pi­tei­tä ei voida tehdä ilman vä­li­ne­huol­ta­jia

22.03.2022 15:47 1
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa oli kaksi sähkökatkosta helmikuussa – LKS kestää pitkiäkin sähkökatkoksia

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa oli kaksi säh­kö­kat­kos­ta hel­mi­kuus­sa – LKS kestää pit­kiä­kin säh­kö­kat­kok­sia

22.03.2022 14:01
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa on hoidettavana jo 19 koronapotilasta, mikä on pandemia-ajan korkein määrä – tautia liikkeellä myös hoitajien joukossa

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­det­ta­va­na jo 19 ko­ro­na­po­ti­las­ta, mikä on pan­de­mia-ajan korkein määrä – tautia liik­keel­lä myös hoi­ta­jien jou­kos­sa

16.03.2022 14:10 5
Tilaajille
Potilaat odottavat Lapin keskussairaalassa jatkohoitopaikkaa Rovaniemeltä – Broas: Rajoituksia voitaisiin purkaa enemmän, jos Rovaniemi ratkaisisi ongelman

Po­ti­laat odot­ta­vat Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa jat­ko­hoi­to­paik­kaa Ro­va­nie­mel­tä – Broas: Ra­joi­tuk­sia voi­tai­siin purkaa enem­män, jos Ro­va­nie­mi rat­kai­si­si on­gel­man

18.02.2022 15:15 4
Tilaajille
Koronakurimuksen loppu häämöttää – koordinaatioryhmä: sairastuneiden eristyksistä ja koululaisten maskisuosituksesta voidaan luopua, tehohoito ei kuormittunut Lapissa

Ko­ro­na­ku­ri­muk­sen loppu hää­möt­tää – koor­di­naa­tio­ryh­mä: sai­ras­tu­nei­den eris­tyk­sis­tä ja kou­lu­lais­ten mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta voidaan luopua, te­ho­hoi­to ei kuor­mit­tu­nut Lapissa

11.02.2022 13:06 9
Tilaajille
Potilas nolla – kaksi vuotta sitten Lapin keskussairaalassa todettiin Suomen ensimmäinen koronatapaus

Potilas nolla – kaksi vuotta sitten Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa to­det­tiin Suomen en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ta­paus

26.01.2022 06:30
Tilaajille
LKS:n tehohoidon kapasiteetti riittää, vaikka koronatartuntojen määrä on huipussaan – Länsi-Pohjassa tehohoidon särkymävara on pieni

LKS:n te­ho­hoi­don ka­pa­si­teet­ti riit­tää, vaikka ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on hui­pus­saan – Län­si-Poh­jas­sa te­ho­hoi­don sär­ky­mä­va­ra on pieni

25.01.2022 15:13 3
Tilaajille
LKS:n teholla on kolme ja vuodeosastolla neljä koronapotilasta – korona on nyt aktiivisimmillaan Lapissa, tautihuippu ehkä helmikuun alussa

LKS:n teholla on kolme ja vuo­de­osas­tol­la neljä ko­ro­na­po­ti­las­ta – korona on nyt ak­tii­vi­sim­mil­laan La­pis­sa, tau­ti­huip­pu ehkä hel­mi­kuun alussa

24.01.2022 13:27 2
Tilaajille
Kakkukahvit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin keskussairaalassa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

Kak­ku­kah­vit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

07.01.2022 11:29
Tilaajille
Hoitohenkilöstön kritiikki kuultu: Lapin keskussairaalan hälytysrahapäätös mietitään sittenkin uusiksi

Hoi­to­hen­ki­lös­tön kri­tiik­ki kuultu: Lapin kes­kus­sai­raa­lan hä­ly­tys­ra­ha­pää­tös mie­ti­tään sit­ten­kin uusiksi

11.12.2021 18:00 4
Tilaajille
Johtajaylilääkäri: LKS pystyy hoitamaan kolme koronatehopotilasta ilman suuria erikoisjärjestelyjä

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: LKS pystyy hoi­ta­maan kolme ko­ro­na­te­ho­po­ti­las­ta ilman suuria eri­kois­jär­jes­te­ly­jä

05.12.2021 19:30 9
Tilaajille
Tuhat vauvaa tulossa täyteen: LKS:n synnytyssaleissa on kuultu tänä vuonna lapsen ensiparkaisu useammin kuin moneen vuoteen

Tuhat vauvaa tulossa täy­teen: LKS:n syn­ny­tys­sa­leis­sa on kuultu tänä vuonna lapsen en­si­par­kai­su useam­min kuin moneen vuoteen

04.12.2021 18:00 4
Tilaajille
LKS:n tehohoitajat huolissaan: Riittääkö meitä tähän työhön?

LKS:n te­ho­hoi­ta­jat huo­lis­saan: Riit­tää­kö meitä tähän työhön?

03.12.2021 06:30 19
Tilaajille