Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Kuvataide
Taiteilija Anna Pakkanen haluaa säilöä luontoa maalaamalla – erityisen rakkaita ovat Pyhä-Luoston puut

Tai­tei­li­ja Anna Pak­ka­nen haluaa säilöä luontoa maa­laa­mal­la – eri­tyi­sen rak­kai­ta ovat Py­hä-Luos­ton puut

22.11.2022 17:30
Tilaajille
Taiteilija Essi Korva ikuisuusaiheiden äärellä – ”Mikään ei ole niin vakavaa, koska me kaikki kuolemme – ja juuri siksi kaikki on niin vakavaa”

Tai­tei­li­ja Essi Korva ikui­suus­ai­hei­den äärellä – ”­Mi­kään ei ole niin va­ka­vaa, koska me kaikki kuo­lem­me – ja juuri siksi kaikki on niin va­ka­vaa”

04.11.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Lumisia toteemeja –  perinteistä kynsin hampain kiinni pitävät ihmiset ovat harvemmin radikaaleja

Näyt­te­lyar­vio: Lumisia to­tee­me­ja –  pe­rin­teis­tä kynsin hampain kiinni pitävät ihmiset ovat har­vem­min ra­di­kaa­le­ja

03.10.2022 17:00
Tilaajille
Arvio: Sieni silmässä kertoo elämästä – Anna Kainulainen ravistelee käsityksiä estetiikasta ja taiteesta

Arvio: Sieni sil­mäs­sä kertoo elä­mäs­tä – Anna Kai­nu­lai­nen ra­vis­te­lee kä­si­tyk­siä es­te­tii­kas­ta ja tai­tees­ta

22.09.2022 14:10
Tilaajille
Näyttelyarvio: Värejä luonnon seinältä – Galleria Kellokkaan näyttely esittelee puhtaasti luonnonväreillä tehtyjä teoksia

Näyt­te­lyar­vio: Värejä luonnon sei­näl­tä – Gal­le­ria Kel­lok­kaan näyt­te­ly esit­te­lee puh­taas­ti luon­non­vä­reil­lä tehtyjä teoksia

09.09.2022 10:20
Tilaajille
Näyttelyarvio: Luova prosessi on ohjannut ja ahdistanut ihmisiä kautta aikojen – ilman sitä ihmiskunnalla olisi käsissään tuskin kivipyörää kummempaa

Näyt­te­lyar­vio: Luova pro­ses­si on oh­jan­nut ja ah­dis­ta­nut ihmisiä kautta aikojen – ilman sitä ih­mis­kun­nal­la olisi kä­sis­sään tuskin ki­vi­pyö­rää kum­mem­paa

28.08.2022 11:00
Tilaajille
Oululainen Unelmamuija eli Anne-Mari Alajuuma maalaa ihmisten alastonkuvista kehopositiivisia taideteoksia: "Olen vasta nyt sisäistänyt, että ei todellakaan tarvitse olla Barbie"

Ou­lu­lai­nen Unel­ma­mui­ja eli An­ne-Ma­ri Ala­juu­ma maalaa ih­mis­ten alas­ton­ku­vis­ta ke­ho­po­si­tii­vi­sia tai­de­teok­sia: "Olen vasta nyt si­säis­tä­nyt, että ei to­del­la­kaan tar­vit­se olla Barbie"

17.08.2022 17:01
Tilaajille
Merilappilaisia taiteilijoita kuratoitiin Kuvataiteen valtakunta -näyttelyyn - näyttelyn tarkoitus on tuoda tunnetuksi vuosina 2021-2022 valmistuneita taiteilijoita

Me­ri­lap­pi­lai­sia tai­tei­li­joi­ta ku­ra­toi­tiin Ku­va­tai­teen val­ta­kun­ta -näyt­te­lyyn - näyt­te­lyn tar­koi­tus on tuoda tun­ne­tuk­si vuosina 2021-2022 val­mis­tu­nei­ta tai­tei­li­joi­ta

12.08.2022 12:05
Arvio: Mustan kissan kulmakarvat – Jouko Alapartasen animaatiossa sukelletaan Torniossa tapahtuvaan rikosdraamaan

Arvio: Mustan kissan kul­ma­kar­vat – Jouko Ala­par­ta­sen ani­maa­tios­sa su­kel­le­taan Tor­nios­sa ta­pah­tu­vaan ri­kos­draa­maan

03.08.2022 18:04
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ikiaikaisia ja uusia takojia

Näyt­te­lyar­vio: Iki­ai­kai­sia ja uusia takojia

18.07.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Horisontissa hehkuu purppuraa – Sini-Meri Hedbergin pelkistetty maisema on raju kuvaus yksinäisyyden tunteesta

Näyt­te­lyar­vio: Ho­ri­son­tis­sa hehkuu purp­pu­raa – Si­ni-Me­ri Hed­ber­gin pel­kis­tet­ty maisema on raju kuvaus yk­si­näi­syy­den tun­tees­ta

10.07.2022 16:02
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kimallusta menneiltä vuosilta – Leila Lipiäinen tekee kollaaseja ja installaatioita kirpputoritavarasta

Näyt­te­lyar­vio: Ki­mal­lus­ta men­neil­tä vuo­sil­ta – Leila Li­piäi­nen tekee kol­laa­se­ja ja ins­tal­laa­tioi­ta kirp­pu­to­ri­ta­va­ras­ta

08.07.2022 17:18
Tilaajille
Näyttelyarvio: Sateen jälkeisiä tarinoita – Liisa Karintauksen näyttely on kuin sateinen näkymä, joka kirkastuu ja löytää vähitellen värinsä

Näyt­te­lyar­vio: Sateen jäl­kei­siä ta­ri­noi­ta – Liisa Ka­rin­tauk­sen näyt­te­ly on kuin sa­tei­nen näkymä, joka kir­kas­tuu ja löytää vä­hi­tel­len värinsä

29.06.2022 17:51 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ruusun makuinen suudelma –  Tornion kuvataideseura tarjoaa taideterapiaa kesäisellä kukkakimpulla

Näyt­te­lyar­vio: Ruusun ma­kui­nen suu­del­ma – Tornion ku­va­tai­de­seu­ra tarjoaa tai­de­te­ra­piaa ke­säi­sel­lä kuk­ka­kim­pul­la

28.06.2022 17:47
Tilaajille
MeriTuulin jokainen teos on puheenvuoro – "Käsin kirjoittaminen on aivoille hyödyllistä", sanoo kirjansitoja

Me­ri­Tuu­lin jo­kai­nen teos on pu­heen­vuo­ro – "Käsin kir­joit­ta­mi­nen on ai­voil­le hyö­dyl­lis­tä", sanoo kir­jan­si­to­ja

20.06.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Reijo Kärkkäinen rikkoo rajoja – maalauskangasta pitää repiä ja liimata siihen lautoja

Näyt­te­lyar­vio: Reijo Kärk­käi­nen rikkoo rajoja – maa­laus­kan­gas­ta pitää repiä ja liimata siihen lautoja

14.06.2022 10:44
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kultaisia muoviruusuja – opiskelijat arvuuttelevat kuvataiteen merkitystä tulevaisuudessa

Näyt­te­lyar­vio: Kul­tai­sia muo­vi­ruu­su­ja – opis­ke­li­jat ar­vuut­te­le­vat ku­va­tai­teen mer­ki­tys­tä tu­le­vai­suu­des­sa

05.06.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kukkahattuja ja arjen sankareita

Näyt­te­lyar­vio: Kuk­ka­hat­tu­ja ja arjen san­ka­rei­ta

09.05.2022 17:30
Tilaajille
Metsän reunalla kuin kotonaan – Liisa Karintauksen maalauksissa on heijastumia lapsuuden maisemista Muurolassa

Metsän reu­nal­la kuin ko­to­naan – Liisa Ka­rin­tauk­sen maa­lauk­sis­sa on hei­jas­tu­mia lap­suu­den mai­se­mis­ta Muu­ro­las­sa

06.05.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taivaan uusia tuulia – maailmalla paukkuu mutta Villa Vinkkelissä puutarha puhkeaa kukkaan

Näyt­te­lyar­vio: Taivaan uusia tuulia – maail­mal­la paukkuu mutta Villa Vink­ke­lis­sä puu­tar­ha puhkeaa kukkaan

05.05.2022 11:10
Tilaajille