suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Kuvataide
Viimeisin tunti
Näyttelyarvio: Sateen jälkeisiä tarinoita – Liisa Karintauksen näyttely on kuin sateinen näkymä, joka kirkastuu ja löytää vähitellen värinsä

Näyt­te­lyar­vio: Sateen jäl­kei­siä ta­ri­noi­ta – Liisa Ka­rin­tauk­sen näyt­te­ly on kuin sa­tei­nen näkymä, joka kir­kas­tuu ja löytää vä­hi­tel­len värinsä

17:51
Tilaajille
Kuukausi
Näyttelyarvio: Ruusun makuinen suudelma –  Tornion kuvataideseura tarjoaa taideterapiaa kesäisellä kukkakimpulla

Näyt­te­lyar­vio: Ruusun ma­kui­nen suu­del­ma – Tornion ku­va­tai­de­seu­ra tarjoaa tai­de­te­ra­piaa ke­säi­sel­lä kuk­ka­kim­pul­la

28.06.2022 17:47
Tilaajille
MeriTuulin jokainen teos on puheenvuoro – "Käsin kirjoittaminen on aivoille hyödyllistä", sanoo kirjansitoja

Me­ri­Tuu­lin jo­kai­nen teos on pu­heen­vuo­ro – "Käsin kir­joit­ta­mi­nen on ai­voil­le hyö­dyl­lis­tä", sanoo kir­jan­si­to­ja

20.06.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Reijo Kärkkäinen rikkoo rajoja – maalauskangasta pitää repiä ja liimata siihen lautoja

Näyt­te­lyar­vio: Reijo Kärk­käi­nen rikkoo rajoja – maa­laus­kan­gas­ta pitää repiä ja liimata siihen lautoja

14.06.2022 10:44
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kultaisia muoviruusuja – opiskelijat arvuuttelevat kuvataiteen merkitystä tulevaisuudessa

Näyt­te­lyar­vio: Kul­tai­sia muo­vi­ruu­su­ja – opis­ke­li­jat ar­vuut­te­le­vat ku­va­tai­teen mer­ki­tys­tä tu­le­vai­suu­des­sa

05.06.2022 17:30
Tilaajille
Vanhemmat
Näyttelyarvio: Kukkahattuja ja arjen sankareita

Näyt­te­lyar­vio: Kuk­ka­hat­tu­ja ja arjen san­ka­rei­ta

09.05.2022 17:30
Tilaajille
Metsän reunalla kuin kotonaan – Liisa Karintauksen maalauksissa on heijastumia lapsuuden maisemista Muurolassa

Metsän reu­nal­la kuin ko­to­naan – Liisa Ka­rin­tauk­sen maa­lauk­sis­sa on hei­jas­tu­mia lap­suu­den mai­se­mis­ta Muu­ro­las­sa

06.05.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taivaan uusia tuulia – maailmalla paukkuu mutta Villa Vinkkelissä puutarha puhkeaa kukkaan

Näyt­te­lyar­vio: Taivaan uusia tuulia – maail­mal­la paukkuu mutta Villa Vink­ke­lis­sä puu­tar­ha puhkeaa kukkaan

05.05.2022 11:10
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taiteilija, pelle vai maailman pelastaja? – taiteilijat heittävät tajun maalauskankaalle Kemin taidemuseossa

Näyt­te­lyar­vio: Tai­tei­li­ja, pelle vai maail­man pe­las­ta­ja? – tai­tei­li­jat heit­tä­vät tajun maa­laus­kan­kaal­le Kemin tai­de­mu­seos­sa

03.05.2022 15:32
Tilaajille
Sinisten verhojen taikaa – kirjava joukko marssii teatteriin Raisa Raekallion ja Misha Del Valin maalauksessa

Si­nis­ten ver­ho­jen taikaa – kirjava joukko marssii teat­te­riin Raisa Rae­kal­lion ja Misha Del Valin maa­lauk­ses­sa

21.04.2022 08:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kauheaa kalaa ja puhtaita unelmia

Näyt­te­lyar­vio: Kauheaa kalaa ja puh­tai­ta unelmia

20.04.2022 15:15 1
Tilaajille
Poronvasojen karuselli taidemaailman keskiössä – Saamelaistaide esittäytyy Venetsian biennaalissa

Po­ron­va­so­jen ka­ru­sel­li tai­de­maail­man kes­kiös­sä – Saa­me­lais­tai­de esit­täy­tyy Ve­net­sian bien­naa­lis­sa

14.04.2022 17:30
Tilaajille
Kemin taidemuseossa avautui vahvan värikäs Taju kankaalla -näyttely

Kemin tai­de­mu­seos­sa avautui vahvan värikäs Taju kan­kaal­la -näyt­te­ly

08.04.2022 15:53
Tilaajille
Kuvanveistäjä runoilee rälläkällä – Korundissa avautui laaja katsaus Markku Hirvelän tuotantoon

Ku­van­veis­tä­jä ru­noi­lee räl­lä­käl­lä – ­Ko­run­dis­sa avautui laaja katsaus Markku Hir­ve­län tuo­tan­toon

01.04.2022 18:09
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taiteella silmään sotkevaa turistia – sukset suhisevat kun Ars Nartae laskee yli matkailun suosimasta Lappi-kuvastosta

Näyt­te­lyar­vio: Tai­teel­la silmään sot­ke­vaa tu­ris­tia – sukset su­hi­se­vat kun Ars Nartae laskee yli mat­kai­lun suo­si­mas­ta Lap­pi-ku­vas­tos­ta

26.03.2022 09:30
Tilaajille
Taidekävely esittelee Lapin yliopiston kokoelmia – avajaiset ja opastuksia ensi viikolla

Tai­de­kä­ve­ly esit­te­lee Lapin yli­opis­ton ko­koel­mia – ava­jai­set ja opas­tuk­sia ensi vii­kol­la

18.03.2022 10:22
Näyttelyarvio: Taidekoulun rehtori maalaa sitä mikä sattuu kiinnostamaan

Näyt­te­lyar­vio: Tai­de­kou­lun rehtori maalaa sitä mikä sattuu kiin­nos­ta­maan

13.03.2022 15:52
Tilaajille
Mökin seinälle tai kotiin vietäväksi – Ars Nartae tuo pohjoista nykytaidetta keskelle Ylläksen hiihtolomasesonkia

Mökin sei­näl­le tai kotiin vie­tä­väk­si – Ars Nartae tuo poh­jois­ta ny­ky­tai­det­ta kes­kel­le Yl­läk­sen hiih­to­lo­ma­se­son­kia

13.03.2022 15:00
Tilaajille
Nykytaidetta vaikka huoltoaseman vessassa –  Kittilässä juhlistetaan taidemaalari Kalervo Palsaa, joka täyttäisi lauantaina 75 vuotta

Ny­ky­tai­det­ta vaikka huol­to­ase­man ves­sas­sa –  Kit­ti­läs­sä juh­lis­te­taan tai­de­maa­la­ri Kalervo Palsaa, joka täyt­täi­si lauan­tai­na 75 vuotta

08.03.2022 17:39 4
Tilaajille
Näyttelyarvio: Helmiä muistojen kansiosta – Kortit ja leikkeet vuosien varrelta saavat uuden elämän Muurolan kirjastossa

Näyt­te­lyar­vio: Helmiä muis­to­jen kan­sios­ta – Kortit ja leik­keet vuosien var­rel­ta saavat uuden elämän Muu­ro­lan kir­jas­tos­sa

07.03.2022 16:31
Tilaajille