Kuvataide
Arvostelu: Viileää tyyliä ja tuokiokuvia

Ar­vos­te­lu: Viileää tyyliä ja tuo­kio­ku­via

02.09.2020 16:40 0
Tilaajille
”Hiljaisuus on myrkkyä” - Kuvataiteilija Illusia Juvani ei pelkää tarttua kipeisiin muistoihin

”Hil­jai­suus on myrk­kyä” - Ku­va­tai­tei­li­ja Illusia Juvani ei pelkää tarttua ki­pei­siin muis­toi­hin

25.08.2020 17:15 0
Tilaajille
Valtava videoteos hylätyssä tilassa – Kauppakeskuksen suljettu kellaritila avautuu yleisölle monumentaalisena videoinstallaationa

Valtava vi­deo­teos hy­lä­tys­sä tilassa – Kaup­pa­kes­kuk­sen sul­jet­tu kel­la­ri­ti­la avautuu ylei­söl­le mo­nu­men­taa­li­se­na vi­deo­ins­tal­laa­tio­na

09.08.2020 11:23 0
Tilaajille
Hilkka Liikkasen taidetta Varjo Galleriassa – Näyttelyssä nähdään tekijältä sekä uutta että vanhempaa tuotantoa

Hilkka Liik­ka­sen tai­det­ta Varjo Gal­le­rias­sa – Näyt­te­lys­sä nähdään te­ki­jäl­tä sekä uutta että van­hem­paa tuo­tan­toa

06.08.2020 10:00 0
Arvostelu: Veden värinää ja valon pilkettä

Ar­vos­te­lu: Veden värinää ja valon pil­ket­tä

24.07.2020 13:40 0
Tilaajille
Arvostelu: Punainen tupa ja perunamaa

Ar­vos­te­lu: Pu­nai­nen tupa ja pe­ru­na­maa

22.07.2020 14:57 0
Tilaajille
Arvostelu: Olohuone anarkialle ja estetiikalle

Ar­vos­te­lu: Olo­huo­ne anar­kial­le ja es­te­tii­kal­le

13.07.2020 15:24 0
Tilaajille
Arvostelu: Ohdake tien laidalla

Ar­vos­te­lu: Ohdake tien lai­dal­la

10.07.2020 09:37 0
Tilaajille
Arvio: Värin ominaisuuksia ja jännitteitä tilassa – Tuomas Korkalon innoittajana sadan vuoden takainen avantgarde

Arvio: Värin omi­nai­suuk­sia ja jän­nit­tei­tä tilassa – Tuomas Kor­ka­lon in­noit­ta­ja­na sadan vuoden ta­kai­nen avant­gar­de

07.07.2020 16:45 0
Tilaajille
Arvio: Harakan nauru – Maija Albrechtin näyttely rakentuu kuivaneulagrafiikasta ja esinekoosteista

Arvio: Harakan nauru – Maija Alb­rech­tin näyt­te­ly ra­ken­tuu kui­va­neu­la­gra­fii­kas­ta ja esi­ne­koos­teis­ta

04.07.2020 18:49 0
Tilaajille
Arvio: Vierailu viidakkoon –Janne Laineen näyttely Aineen taidemuseossa pohtii suhdettamme metsään

Arvio: Vie­rai­lu vii­dak­koon –Janne Laineen näyt­te­ly Aineen tai­de­mu­seos­sa pohtii suh­det­tam­me metsään

30.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Lapin suurin ja mahtavin signeeraus

Lapin suurin ja mah­ta­vin sig­nee­raus

29.06.2020 07:58 0
Tilaajille
Näyttelyarvostelu: Totta vai pelkkää sumua? Maailmallinen kaaos ja sen synkkä historia avautuvat Erkki Nampajärven kuvissa

Näyt­te­lyar­vos­te­lu: Totta vai pelkkää sumua? Maail­mal­li­nen kaaos ja sen synkkä his­to­ria avau­tu­vat Erkki Nam­pa­jär­ven kuvissa

23.06.2020 10:45 0
Tilaajille
20 vuotta, yli 200 teosta ja taiteilijaa – Oranki Artissa ajan kulu saa näkyä

20 vuotta, yli 200 teosta ja tai­tei­li­jaa – Oranki Artissa ajan kulu saa näkyä

22.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Taivaallista rauhaa ja rehevää elämäniloa – 70-vuotias pöntsöläistaiteilija Reijo Raekallio pyörittää sulavasti hulavannetta

Tai­vaal­lis­ta rauhaa ja rehevää elä­män­iloa – 70-vuo­tias pönt­sö­läis­tai­tei­li­ja Reijo Rae­kal­lio pyö­rit­tää su­la­vas­ti hu­la­van­net­ta

22.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Vihdoinkin yleisön edessä – Jouko Alapartasen laajin yksityisnäyttely avautui koronakevään jälkeen

Vih­doin­kin yleisön edessä – Jouko Ala­par­ta­sen laajin yk­si­tyis­näyt­te­ly avautui ko­ro­na­ke­vään jälkeen

18.06.2020 19:29 0
Tilaajille
Tee kuvataidekierros Kittilässä omaan tahtiisi

Tee ku­va­tai­de­kier­ros Kit­ti­läs­sä omaan tah­tii­si

14.06.2020 15:00 0
Tilaajille
“Iloitsen alkukesän sävyjen runsaudesta” - Marjo Hyttisen Vesipisaroita on eräänlainen sarja maisemakokemuksia.

“I­loit­sen al­ku­ke­sän sävyjen run­sau­des­ta” - Marjo Hyt­ti­sen Ve­si­pi­sa­roi­ta on erään­lai­nen sarja mai­se­ma­ko­ke­muk­sia.

10.06.2020 12:51 0
Wihurin rahaston vierailevan taiteilijan näyttely on viimeinkin esillä: Naapuruston tarkkailija piirtää lintuja

Wihurin ra­has­ton vie­rai­le­van tai­tei­li­jan näyt­te­ly on vii­mein­kin esillä: Naa­pu­rus­ton tark­kai­li­ja piirtää lintuja

08.06.2020 17:10 0
Tilaajille
Arvostelu: Suojapaikka ja unelma vapaudesta

Ar­vos­te­lu: Suo­ja­paik­ka ja unelma va­pau­des­ta

29.05.2020 21:18 0
Tilaajille