Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Kuvataide
Kuukausi

Ar­vos­te­lu: Sä­res­tön pihan pienet ek­sy­neet

17.09.2021 19:00
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Unoh­tu­neil­le san­ka­reil­le

17.09.2021 17:31
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Pa­ho­lai­nen cat­wal­kil­la

17.09.2021 09:00
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Ro­va­nie­mi-vii­kol­la talo täynnä tai­tei­li­joi­ta

08.09.2021 08:45
Tilaajille

Hil­jai­nen tais­te­lu antoi teeman näyt­te­lyl­le – Lapin tai­tei­li­ja­seu­ran Young Arctic Artists -p­ro­jek­tin neljäs osa pa­neu­tuu kult­tuu­ri­vä­hem­mis­tön asemaan ka­lo­til­la

03.09.2021 17:03
Tilaajille

Mihin kaik­keen po­ron­sar­vi ja pellava tai­pu­vat? – Tai­de­ym­py­rä avautuu Lapissa Tor­nios­ta Nuor­ga­miin

30.08.2021 16:00
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Tila lei­ju­vas­sa kup­las­sa

25.08.2021 21:51
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Mikä kuvasta puut­tuu?

23.08.2021 20:21 1
Tilaajille
Vanhemmat

Ar­vos­te­lu: Ohi­vir­tauk­sia to­del­li­suu­des­sa

19.08.2021 15:48
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Ke­räi­li­jän unelma tuli todeksi vuo­si­kym­men­ten ku­lues­sa

16.08.2021 10:23
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Ke­sä­sa­teen kas­te­le­ma

27.07.2021 16:45
Tilaajille

Mummo vink­ka­si mu­raa­lis­ta – Lina ja Jonas Olsson pää­si­vät osal­lis­tu­maan yh­tei­sö­tai­de­teok­sen tekoon.

14.07.2021 10:18

Arvio: Su­kel­lus si­säi­seen sy­vyy­teen

06.07.2021 11:57
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi kutsui 150-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si ke­mi­jär­ve­läis­syn­tyi­sen ku­va­tai­te­li­ja Pirkko Mä­ke­lä-Haa­pa­lin­nan tuomaan Jäl­leen­nä­ke­mi­siä-näyt­te­lyn­sä kult­tuu­ri­kes­kuk­seen

01.07.2021 17:00 1
Tilaajille

Tai­det­ta ko­tei­hin: Puhu jä­nik­sel­le tuo so­pi­vas­ti sa­la­pe­räi­syyt­tä olo­huo­nee­seen

30.06.2021 11:05

Ar­vos­te­lu: Valoa van­hois­sa nur­kis­sa

23.06.2021 18:14
Tilaajille

Kak­si­suun­tai­nen mie­li­ala­häi­riö teki Sonja Huh­ta­nis­kas­ta tai­tei­li­jan – Maa­laus­ten myötä hän kokee on­nis­tu­neen­sa jät­tä­mään maail­maan it­ses­tään jäljen, joka ei katoa

20.06.2021 08:00 1
Tilaajille

Bien­naa­li tai­tei­li­joi­den ko­ti­pi­has­sa – Kit­ti­län Sir­kas­sa si­jait­se­va pit­to­res­ki tai­tei­li­ja­pi­ha­pii­ri on täyt­ty­nyt taas tai­teel­la

18.06.2021 20:22
Tilaajille

Ko­run­dis­sa avau­tu­nut Kes­kus­te­lu-näyt­te­ly on ku­va­tai­tei­li­ja Katja Juholan väi­tös­kir­jan tai­teel­li­nen osuus

18.06.2021 20:21
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Poh­joi­sen miehen alakulo

17.06.2021 18:00
Tilaajille