Kuvataide
Viimeisin tunti
Sylvilagus pendelöi Lapissa kahden ammatin ja paikkakunnan väliä: Kuvataiteilijana hän piirtää ja maalaa jäniksiä, autokirjastonhoitajana palvelee asiakkaita kirjastoautossa

Syl­vi­la­gus pen­de­löi Lapissa kahden ammatin ja paik­ka­kun­nan väliä: Ku­va­tai­tei­li­ja­na hän piirtää ja maalaa jä­nik­siä, au­to­kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na pal­ve­lee asiak­kai­ta kir­jas­to­au­tos­sa

17:44
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Joel Slotte, 33, nousi kuvataiteen ytimeen maalaamalla sukupolvensa kokemuksia: "Osa ikätovereista on huonossa jamassa, tunnistan sen maiseman"

Joel Slotte, 33, nousi ku­va­tai­teen ytimeen maa­laa­mal­la su­ku­pol­ven­sa ko­ke­muk­sia: "Osa ikä­to­ve­reis­ta on huo­nos­sa ja­mas­sa, tun­nis­tan sen mai­se­man"

08:01
Tilaajille
Kuukausi
Arvostelu: Synkän joulun valoisa puoli

Ar­vos­te­lu: Synkän joulun valoisa puoli

12.01.2021 16:15
Tilaajille
Lapin luonto innoitti kansainvälisiä taiteilijoita Kielan näyttelyssä

Lapin luonto in­noit­ti kan­sain­vä­li­siä tai­tei­li­joi­ta Kielan näyt­te­lys­sä

08.01.2021 18:25
Tilaajille
Arvostelu: Kavaluuden karvainen koti

Ar­vos­te­lu: Ka­va­luu­den kar­vai­nen koti

05.01.2021 19:26
Tilaajille
Tämä nainen on Tove Janssonin piirtävä käsi yli 30 maahan myydyssä elokuvassa – Sandra Wahlbeck teki tarkat jäljennökset maalauksista, piirustuksista ja kirjoista

Tämä nainen on Tove Jans­so­nin piir­tä­vä käsi yli 30 maahan myy­dys­sä elo­ku­vas­sa – Sandra Wahl­beck teki tarkat jäl­jen­nök­set maa­lauk­sis­ta, pii­rus­tuk­sis­ta ja kir­jois­ta

27.12.2020 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arvostelu: Kaunista kaukaa katsoen

Ar­vos­te­lu: Kau­nis­ta kaukaa katsoen

17.12.2020 17:19
Tilaajille
Arvostelu: Askel kohti vapautta

Ar­vos­te­lu: Askel kohti va­paut­ta

26.11.2020 17:53
Tilaajille
Arvostelu: Yksilö todellisuuden vankilassa

Ar­vos­te­lu: Yksilö to­del­li­suu­den van­ki­las­sa

24.11.2020 15:43
Tilaajille
Arvostelu: Marraskuun haamuja

Ar­vos­te­lu: Mar­ras­kuun haamuja

23.11.2020 15:49
Tilaajille
Arvostelu: Sinisessä sumussa

Ar­vos­te­lu: Si­ni­ses­sä sumussa

18.11.2020 18:00
Tilaajille
Sepän paja hiljeni Muurolassa – Risto Immosta muistetaan näyttelyssä Rovaniemellä

Sepän paja hiljeni Muu­ro­las­sa – Risto Immosta muis­te­taan näyt­te­lys­sä Ro­va­nie­mel­lä

18.11.2020 10:50
Arvostelu: Hengityksen tahdissa

Ar­vos­te­lu: Hen­gi­tyk­sen tah­dis­sa

17.11.2020 18:00
Tilaajille
Tiina Heiskan miniretrospektiivi vie naiseuden ja ihmisyyden äärelle

Tiina Heiskan mi­ni­ret­ros­pek­tii­vi vie nai­seu­den ja ih­mi­syy­den äärelle

13.11.2020 20:00
Tilaajille
Arvostelu: Paluu perusasioiden äärelle

Ar­vos­te­lu: Paluu pe­rus­asioi­den äärelle

12.11.2020 19:00
Tilaajille
Ilona Kivijärven näyttely Rovaniemen taidemuseossa on kuin ihmeellinen luonto.

Ilona Ki­vi­jär­ven näyt­te­ly Ro­va­nie­men tai­de­mu­seos­sa on kuin ih­meel­li­nen luonto.

06.11.2020 21:00
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nuo­saan haetaan nyt tai­det­ta

03.11.2020 20:31
Tilaajille
Arvostelu: Korundin vaihtuva taidekaruselli

Ar­vos­te­lu: Ko­run­din vaih­tu­va tai­de­ka­ru­sel­li

03.11.2020 20:31
Tilaajille
Arvostelu: Näkyvästä näkymättömään

Ar­vos­te­lu: Nä­ky­väs­tä nä­ky­mät­tö­mään

23.10.2020 21:00
Tilaajille
Arvostelu: Maailma rakenteiden takana

Ar­vos­te­lu: Maailma ra­ken­tei­den takana

22.10.2020 19:00
Tilaajille