pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Sisäilmaongelmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­naat­ti-kiin­teis­töt on mi­nis­te­riön neut­ro­ni­pom­mi

23.01.2024 17:00 1
Vuosien piina jatkuu Rovaniemen poliisiasemalla: kymmenet työntekijät oireilevat sisäilman takia – osalla epäillään ammattiastmaa

Vuosien piina jatkuu Ro­va­nie­men po­lii­sia­se­mal­la: kym­me­net työn­te­ki­jät oi­rei­le­vat si­sä­il­man takia – osalla epäil­lään am­mat­ti­ast­maa

18.01.2024 05:00 30
Tilaajille
Rovaniemen uusi poliisitalo rakenteille ehkä ensi vuonna – "Painavat syyt nopealle aikataululle"

Ro­va­nie­men uusi po­lii­si­ta­lo ra­ken­teil­le ehkä ensi vuonna – "Pai­na­vat syyt no­peal­le ai­ka­tau­lul­le"

18.01.2024 05:00 2
Tilaajille
Kommentti: Poliisit voivat syystä kysyä, eikö Oulun tapaus opettanut mitään
Kolumni

Kom­ment­ti: Po­lii­sit voivat syystä kysyä, eikö Oulun tapaus opet­ta­nut mitään

18.01.2024 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen Muurolan kappelin tilojen käyttöä rajoitetaan sisäilmaongelmien takia – kappelin kohtalo on auki, purkaminen yksi vaihtoehto

Ro­va­nie­men Muu­ro­lan kap­pe­lin tilojen käyttöä ra­joi­te­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien takia – kap­pe­lin kohtalo on auki, pur­ka­mi­nen yksi vaih­to­eh­to

26.08.2023 12:44 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintaloon tehdään laaja peruskorjaus kolmessa vuodessa – valtuusto päätti asiasta yksimielisesti

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­loon tehdään laaja pe­rus­kor­jaus kol­mes­sa vuo­des­sa – val­tuus­to päätti asiasta yk­si­mie­li­ses­ti

15.05.2023 18:49 16
Tilaajille
Karunkilaiset liikkujat joutuivat taivasalle – Karungin urheilutalon katto vuotaa ja sisäilmaongelmat rajoittavat talon käyttöä

Ka­run­ki­lai­set liik­ku­jat jou­tui­vat tai­va­sal­le – Ka­run­gin ur­hei­lu­ta­lon katto vuotaa ja si­sä­il­ma­on­gel­mat ra­joit­ta­vat talon käyttöä

18.04.2023 19:30 1
Tilaajille
"Tärkeintä on saada koulun väki yhteen" – Kittilässä on eletty kouluarkea jo liian pitkään hajallaan, vuoden lopussa odotus palkitaan

"Tär­kein­tä on saada koulun väki yhteen" – ­Kit­ti­läs­sä on eletty kou­lu­ar­kea jo liian pitkään ha­jal­laan, vuoden lopussa odotus pal­ki­taan

23.01.2023 17:00
Tilaajille
Lukkarin koulu - miten vanhalle kivikoululle nyt Kittilässä käy?

Luk­ka­rin koulu - miten van­hal­le ki­vi­kou­lul­le nyt Kit­ti­läs­sä käy?

23.01.2023 20:08
Tilaajille
Sisäilmasta oireileva Nina Auvinen elää lähes eristyksissä – Kosteusvaurioiden yhteys terveyshaittoihin tunnistetaan, mutta syytä oireilulle ei vielä tiedetä

Si­sä­il­mas­ta oi­rei­le­va Nina Auvinen elää lähes eris­tyk­sis­sä – Kos­teus­vau­rioi­den yhteys ter­veys­hait­toi­hin tun­nis­te­taan, mutta syytä oi­rei­lul­le ei vielä tiedetä

12.12.2022 06:30 1
Tilaajille
“Sisäilma on hyvin harvoin virheetöntä tai täydellistä” – Vasa selvitti, mitä sisäilmaongelmat ovat ja mitä niistä voi seurata

“Si­säil­ma on hyvin harvoin vir­hee­tön­tä tai täy­del­lis­tä” – Vasa sel­vit­ti, mitä si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat ja mitä niistä voi seurata

05.08.2022 06:00
Tilaajille
Sodankylä päätti Vuotson moduulikoulusta ilman suunnittelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­dan­ky­lä päätti Vuotson mo­duu­li­kou­lus­ta ilman suun­nit­te­lua

09.07.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki vastaa väitteisiin: "Kukaan ei ole kieltänyt opettajia puhumasta sisäilmaongelmista"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki vastaa väit­tei­siin: "Kukaan ei ole kiel­tä­nyt opet­ta­jia pu­hu­mas­ta si­säil­maon­gel­mis­ta"

30.06.2022 06:30 14
Tilaajille
Uutisanalyysi: "Yhden opettajan narinat" ja muita tarinoita – kun oikeussalissa syytellään toinen toista, todelliset kärsijät tahtovat unohtua

Uu­ti­sa­na­lyy­si: "Yhden opet­ta­jan na­ri­nat" ja muita ta­ri­noi­ta – kun oi­keus­sa­lis­sa syy­tel­lään toinen toista, to­del­li­set kär­si­jät tah­to­vat unohtua

29.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Koulun työntekijöitä painostettiin olemaan hiljaa sisäilmaongelmista – "Minulle sanottiin, että leipuri voi sairastua työperäiseen astmaan, opettaja ei"

Koulun työn­te­ki­jöi­tä pai­nos­tet­tiin olemaan hiljaa si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta – "­Mi­nul­le sa­not­tiin, että leipuri voi sai­ras­tua työ­pe­räi­seen ast­maan, opet­ta­ja ei"

28.06.2022 06:30 15
Tilaajille
Ranuan vanhaa ala-astetta on alettu purkaa – rakennuksessa oli sisäilmaongelmia

Ranuan vanhaa ala-as­tet­ta on alettu purkaa – ra­ken­nuk­ses­sa oli si­sä­il­ma­on­gel­mia

06.06.2022 15:49 1
Tilaajille
Vaaranlammen koulun viidesluokkalaiset eivät ole koskaan käyneet omaa lähikouluaan – Rovaniemeläiskoulun käänteissä on palanut rahaa, hermoja ja joiltakin terveys, mutta nyt edessä siintää uusi alku

Vaa­ran­lam­men koulun vii­des­luok­ka­lai­set eivät ole koskaan käyneet omaa lä­hi­kou­luaan – Ro­va­nie­me­läis­kou­lun kään­teis­sä on palanut rahaa, hermoja ja joil­ta­kin ter­veys, mutta nyt edessä siintää uusi alku

15.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Simo valmistautuu rakentamaan miljoonia euroja maksavan koulun kuntakeskukseen

Simo val­mis­tau­tuu ra­ken­ta­maan mil­joo­nia euroja mak­sa­van koulun kun­ta­kes­kuk­seen

11.12.2021 10:00 1
Tilaajille
Oulun sisäilmaongelmaisen poliisitalon remonttiin liittyvä rikostutkinta loppusuoralla, uhrin asemassa kymmeniä ihmisiä – Rikoksesta epäiltynä ollut kahdeksan henkilöä

Oulun si­sä­il­ma­on­gel­mai­sen po­lii­si­ta­lon re­mont­tiin liit­ty­vä ri­kos­tut­kin­ta lop­pu­suo­ral­la, uhrin ase­mas­sa kym­me­niä ihmisiä – Ri­kok­ses­ta epäil­ty­nä ollut kah­dek­san hen­ki­löä

16.11.2021 16:01 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiö vaa­ran­taa op­pi­lai­den tur­val­li­suu­den

16.10.2021 05:30
Tilaajille