Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kirkot
Auttin kappelin purkamista vastustetaan mielenosoituksella Rovaniemellä

Auttin kap­pe­lin pur­ka­mis­ta vas­tus­te­taan mie­len­osoi­tuk­sel­la Ro­va­nie­mel­lä

09.10.2023 11:30 1
Tilaajille
Hietaniemen kirkon mukana tuhoutui arvokasta historiaa – tuhkaksi paloi muun muassa Ruotsin vanhimmat toiminnassa olevat urut

Hie­ta­nie­men kirkon mukana tu­hou­tui ar­vo­kas­ta his­to­riaa – tuh­kak­si paloi muun muassa Ruotsin van­him­mat toi­min­nas­sa olevat urut

27.09.2023 17:21 1
Tilaajille
Sallan seurakunta haluaa restauroida kirkon – irtain inventoidaan, sisätilan rappaukset uusitaan ja esteettömyyttä parannetaan

Sallan seu­ra­kun­ta haluaa res­tau­roi­da kirkon – irtain in­ven­toi­daan, si­sä­ti­lan rap­pauk­set uu­si­taan ja es­teet­tö­myyt­tä pa­ran­ne­taan

25.06.2023 14:00
Tilaajille
Seurakuntien kirkonkellot soivat ensi viikolla Ukrainan sodan vuosipäivänä

Seu­ra­kun­tien kir­kon­kel­lot soivat ensi vii­kol­la Uk­rai­nan sodan vuo­si­päi­vä­nä

17.02.2023 11:12
Tilaajille
Ministeriö selvittää kirkkojen tuhopoltot ja niiden yritykset – Kirkollisista asioista vastaava ministeri Petri Honkonen pitää tuhopolttoja vakavana ilmiönä

Mi­nis­te­riö sel­vit­tää kirk­ko­jen tu­ho­pol­tot ja niiden yri­tyk­set – Kir­kol­li­sis­ta asiois­ta vas­taa­va mi­nis­te­ri Petri Hon­ko­nen pitää tu­ho­polt­to­ja va­ka­va­na ilmiönä

11.01.2023 16:20
Tilaajille
Kirkon polttajat ovat usein nuoria ja itsetuhoisia – Rautjärven kirkon tapaus on tuhopolttoja tutkineen psykologin mukaan monella tapaa poikkeava

Kirkon polt­ta­jat ovat usein nuoria ja it­se­tu­hoi­sia – Raut­jär­ven kirkon tapaus on tu­ho­polt­to­ja tut­ki­neen psy­ko­lo­gin mukaan monella tapaa poik­kea­va

28.12.2022 15:40
Tilaajille
Poliisi vahvistaa: Rautjärven kirkon ovien ulkopuolella naruja tulipalon aikaan

Poliisi vah­vis­taa: Raut­jär­ven kirkon ovien ul­ko­puo­lel­la naruja tu­li­pa­lon aikaan

26.12.2022 14:01
Nyt alkaa joulun odotus – ensimmäistä adventtisunnuntaita vietetään tänään

Nyt alkaa joulun odotus – en­sim­mäis­tä ad­vent­ti­sun­nun­tai­ta vie­te­tään tänään

27.11.2022 10:36
Tilaajille
Uudistettu Pyhän Laurin kappeli palvelee kaikkia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­tet­tu Pyhän Laurin kappeli pal­ve­lee kaikkia

22.11.2022 06:04
Tilaajille
Piru asuu kirkon porstuassa
Kolumni

Piru asuu kirkon pors­tuas­sa

20.06.2022 06:00
Tilaajille
Lapista ja luonnosta lauletaan Rovaniemen kirkossa – yhteislaulu kuuluu suorana lähetyksenä radiosta

Lapista ja luon­nos­ta lau­le­taan Ro­va­nie­men kir­kos­sa – yh­teis­lau­lu kuuluu suorana lä­he­tyk­se­nä ra­dios­ta

19.10.2021 08:00
Tilaajille
Rovaniemen tunnetuin julkinen taideteos täyttää tasavuosia – kiitos taiteilijalle, joka piti päänsä
Kolumni

Ro­va­nie­men tun­ne­tuin jul­ki­nen tai­de­teos täyttää ta­sa­vuo­sia – kiitos tai­tei­li­jal­le, joka piti päänsä

19.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Kattotyömaalta tehty lautalöytö herättää kysymyksiä - Onko tässä Oulaisten kirkosta kadonneen kattomaalauksen palanen?

Kat­to­työ­maal­ta tehty lau­ta­löy­tö he­rät­tää ky­sy­myk­siä - Onko tässä Ou­lais­ten kir­kos­ta ka­don­neen kat­to­maa­lauk­sen pa­la­nen?

21.07.2021 11:23 1
Tilaajille
Missä on Suomen kaunein kirkko? Kempeleläinen Paavo Kotkavaara on kuvannut 950 kirkkorakennusta eli lähes kaikki

Missä on Suomen kaunein kirkko? Kem­pe­le­läi­nen Paavo Kot­ka­vaa­ra on ku­van­nut 950 kirk­ko­ra­ken­nus­ta eli lähes kaikki

05.06.2021 18:30
Tilaajille