Kolumni: Ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la Maa­han­muut­to­vi­ras­ton uk­rai­na­lai­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sä lopulta suo­jel­tiin?

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuolema
Yli 100 kertaa arkkua kantanut Elisa Rasmusson tietää, millaista on haudata yksinäinen ihminen – jos vainajalla ei ole läheisiä, kotikunta vastaa hautausjärjestelyistä

Yli 100 kertaa arkkua kan­ta­nut Elisa Ras­mus­son tietää, mil­lais­ta on haudata yk­si­näi­nen ihminen – jos vai­na­jal­la ei ole lä­hei­siä, ko­ti­kun­ta vastaa hau­taus­jär­jes­te­lyis­tä

04.11.2023 14:00 4
Tilaajille
Ritu-Tuuli Alatalo luuli sulhasensa viettävän polttareita, mutta hääpäivän aamuna tulikin tieto kuolemasta – raskaana ollut morsian joutui perumaan häät

Ri­tu-Tuu­li Alatalo luuli sul­ha­sen­sa viet­tä­vän polt­ta­rei­ta, mutta hää­päi­vän aamuna tulikin tieto kuo­le­mas­ta – ras­kaa­na ollut morsian joutui pe­ru­maan häät

15.10.2023 17:00
Tilaajille
Kun Elinan, 37, mies sairastui ja kuoli, lapsiperhearjen piti jatkua – nyt hän haluaa olla läsnä, kun ventovieras kulkee kohti kuolemaa

Kun Elinan, 37, mies sai­ras­tui ja kuoli, lap­si­per­he­ar­jen piti jatkua – nyt hän haluaa olla läsnä, kun ven­to­vie­ras kulkee kohti kuo­le­maa

14.10.2023 11:00
Tilaajille
Unelma rauhasta on puhdasta utopiaa, mutta silti unelmointia on syytä jatkaa
Kolumni

Unelma rau­has­ta on puh­das­ta uto­piaa, mutta silti unel­moin­tia on syytä jatkaa

12.10.2023 05:00 9
Yle: Näyttelijä Antti Raivio on kuollut 60-vuotiaana

Yle: Näyt­te­li­jä Antti Raivio on kuollut 60-vuo­tiaa­na

12.08.2023 10:05
Luontokuvaaja Hannu Hautala on kuollut

Luon­to­ku­vaa­ja Hannu Hautala on kuollut

20.07.2023 09:08 5
Tilaajille
Mansaaren ajossa sattui jälleen kuolonkolari ­– espanjalaiskuljettaja Raul Torras Martinez menehtyi ajettuaan ulos radalta

Man­saa­ren ajossa sattui jälleen kuo­lon­ko­la­ri – es­pan­ja­lais­kul­jet­ta­ja Raul Torras Mar­ti­nez me­neh­tyi ajet­tuaan ulos radalta

07.06.2023 10:38
Elä! Elä lepää vasta haudassa – voi olla, että työnteko jatkuu toisellakin puolella
Kolumni

Elä! Elä lepää vasta hau­das­sa – voi olla, että työn­te­ko jatkuu toi­sel­la­kin puo­lel­la

17.05.2023 14:53
Vainajien vesituhkaus, kompostointi ja pakastekuivaus tuskin lyövät ainakaan pian läpi Suomessa – suurin osa suomalaisista vainajista tuhkataan

Vai­na­jien ve­si­tuh­kaus, kom­pos­toin­ti ja pa­kas­te­kui­vaus tuskin lyövät ai­na­kaan pian läpi Suo­mes­sa – suurin osa suo­ma­lai­sis­ta vai­na­jis­ta tuh­ka­taan

01.05.2023 11:00 1
Kemin biotuotetehtaan työmaan toisen tapaturman uhrin kuolinsyy selvisi – tukehtui kaasuun

Kemin bio­tuo­te­teh­taan työmaan toisen ta­pa­tur­man uhrin kuo­lin­syy selvisi – ­tu­keh­tui kaasuun

21.03.2023 12:37
Tilaajille
Kuoleman kuvasto – antropologi-keräilijä R. Paul Firnhaberin kokoelma sai viisi taiteilijaa kiinnostumaan kuoleman aiheesta

Kuo­le­man kuvasto – ant­ro­po­lo­gi-ke­räi­li­jä R. Paul Firn­ha­be­rin ko­koel­ma sai viisi tai­tei­li­jaa kiin­nos­tu­maan kuo­le­man ai­hees­ta

07.03.2023 17:25
Tilaajille
Näyttelyarvio: Popularisoitunut kuolema – pääkalloista ja luurangoista on tullut osa populaaria peruskuvastoa

Näyt­te­lyar­vio: Po­pu­la­ri­soi­tu­nut kuolema – pää­kal­lois­ta ja luu­ran­gois­ta on tullut osa po­pu­laa­ria pe­rus­ku­vas­toa

07.03.2023 17:24
Tilaajille
Lapissa sattui viime vuonna kaksi kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta

Lapissa sattui viime vuonna kaksi kuo­le­maan joh­ta­nut­ta lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta

27.02.2023 13:29
Tilaajille
Pele teki jalkapallosta taidetta – elämää suurempi tähti ei unohdu

Pele teki jal­ka­pal­los­ta tai­det­ta – elämää suu­rem­pi tähti ei unohdu

30.12.2022 20:14 1
Läheisen kuolema ajaa omaiset paperiralliin – Kansanedustaja Satu Hassi menetti miehensä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vieläkin kesken

Lä­hei­sen kuolema ajaa omaiset pa­pe­ri­ral­liin – Kan­san­edus­ta­ja Satu Hassi menetti mie­hen­sä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vie­lä­kin kesken

23.11.2022 18:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Mieleen jäivät upeat ruusut ja itkuiset kasvot – hautajaisissa suru saa muodon, joka lapsenkin on helpompi ymmärtää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mieleen jäivät upeat ruusut ja it­kui­set kasvot – hau­ta­jai­sis­sa suru saa muodon, joka lap­sen­kin on hel­pom­pi ym­mär­tää

09.11.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pois­nuk­ku­neet elävät muis­tois­sam­me

05.11.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: "Tilanne on lohduton ja toivoton", kuvaili hoitaja teho-osastolla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: "Ti­lan­ne on loh­du­ton ja toi­vo­ton", kuvaili hoitaja te­ho-osas­tol­la

01.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Tuhkaukset lisääntyvät, siunaustilaisuus on pieni ja yksilöllinen – hautaustavat muuttuvat ekologisemmiksi, mutta olisiko pakastekuivaus jo liikaa?

Tuh­kauk­set li­sään­ty­vät, siu­naus­ti­lai­suus on pieni ja yk­si­löl­li­nen – hau­taus­ta­vat muut­tu­vat eko­lo­gi­sem­mik­si, mutta olisiko pa­kas­te­kui­vaus jo liikaa?

29.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Kun lappilainen kuolee ennen aikojaan, syy on useimmiten sydänkohtaus – koko maassa varhain hautaan vie etenkin alkoholi

Kun lap­pi­lai­nen kuolee ennen ai­ko­jaan, syy on useim­mi­ten sy­dän­koh­taus – koko maassa varhain hautaan vie etenkin al­ko­ho­li

29.10.2022 07:00 4
Tilaajille