Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kuolema
Kuukausi
Kemin biotuotetehtaan työmaan toisen tapaturman uhrin kuolinsyy selvisi – tukehtui kaasuun

Kemin bio­tuo­te­teh­taan työmaan toisen ta­pa­tur­man uhrin kuo­lin­syy selvisi – ­tu­keh­tui kaasuun

21.03.2023 12:37
Tilaajille
Kuoleman kuvasto – antropologi-keräilijä R. Paul Firnhaberin kokoelma sai viisi taiteilijaa kiinnostumaan kuoleman aiheesta

Kuo­le­man kuvasto – ant­ro­po­lo­gi-ke­räi­li­jä R. Paul Firn­ha­be­rin ko­koel­ma sai viisi tai­tei­li­jaa kiin­nos­tu­maan kuo­le­man ai­hees­ta

07.03.2023 17:25
Tilaajille
Näyttelyarvio: Popularisoitunut kuolema – pääkalloista ja luurangoista on tullut osa populaaria peruskuvastoa

Näyt­te­lyar­vio: Po­pu­la­ri­soi­tu­nut kuolema – pää­kal­lois­ta ja luu­ran­gois­ta on tullut osa po­pu­laa­ria pe­rus­ku­vas­toa

07.03.2023 17:24
Tilaajille
Lapissa sattui viime vuonna kaksi kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta

Lapissa sattui viime vuonna kaksi kuo­le­maan joh­ta­nut­ta lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta

27.02.2023 13:29
Tilaajille
Vanhemmat
Pele teki jalkapallosta taidetta – elämää suurempi tähti ei unohdu

Pele teki jal­ka­pal­los­ta tai­det­ta – elämää suu­rem­pi tähti ei unohdu

30.12.2022 20:14 1
Läheisen kuolema ajaa omaiset paperiralliin – Kansanedustaja Satu Hassi menetti miehensä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vieläkin kesken

Lä­hei­sen kuolema ajaa omaiset pa­pe­ri­ral­liin – Kan­san­edus­ta­ja Satu Hassi menetti mie­hen­sä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vie­lä­kin kesken

23.11.2022 18:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Mieleen jäivät upeat ruusut ja itkuiset kasvot – hautajaisissa suru saa muodon, joka lapsenkin on helpompi ymmärtää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mieleen jäivät upeat ruusut ja it­kui­set kasvot – hau­ta­jai­sis­sa suru saa muodon, joka lap­sen­kin on hel­pom­pi ym­mär­tää

09.11.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pois­nuk­ku­neet elävät muis­tois­sam­me

05.11.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: "Tilanne on lohduton ja toivoton", kuvaili hoitaja teho-osastolla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: "Ti­lan­ne on loh­du­ton ja toi­vo­ton", kuvaili hoitaja te­ho-osas­tol­la

01.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Tuhkaukset lisääntyvät, siunaustilaisuus on pieni ja yksilöllinen – hautaustavat muuttuvat ekologisemmiksi, mutta olisiko pakastekuivaus jo liikaa?

Tuh­kauk­set li­sään­ty­vät, siu­naus­ti­lai­suus on pieni ja yk­si­löl­li­nen – hau­taus­ta­vat muut­tu­vat eko­lo­gi­sem­mik­si, mutta olisiko pa­kas­te­kui­vaus jo liikaa?

29.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Kun lappilainen kuolee ennen aikojaan, syy on useimmiten sydänkohtaus – koko maassa varhain hautaan vie etenkin alkoholi

Kun lap­pi­lai­nen kuolee ennen ai­ko­jaan, syy on useim­mi­ten sy­dän­koh­taus – koko maassa varhain hautaan vie etenkin al­ko­ho­li

29.10.2022 07:00 4
Tilaajille
Kuoleman ajatteleminen ahdistaa, mutta juuri siksi asiasta pitää puhua
Kolumni

Kuo­le­man ajat­te­le­mi­nen ah­dis­taa, mutta juuri siksi asiasta pitää puhua

19.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Hyvää hoitoa elämän loppuun asti – saattohoito otti Lapissa ison harppauksen eteenpäin, kun LKS avasi palliatiivisen keskuksen

Hyvää hoitoa elämän loppuun asti – saat­to­hoi­to otti Lapissa ison harp­pauk­sen eteen­päin, kun LKS avasi pal­lia­tii­vi­sen kes­kuk­sen

06.10.2022 19:30 3
Tilaajille
Onneksi sain heittää ruusun ukin arkulle
Kolumni

Onneksi sain heittää ruusun ukin arkulle

26.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Menetettyjen elinvuosien määrässä edelleen selvät alueelliset erot – Lapissa erityisesti naiset kuolivat ennenaikaisesti, kertoo tutkimus

Me­ne­tet­ty­jen elin­vuo­sien mää­räs­sä edel­leen selvät alueel­li­set erot – Lapissa eri­tyi­ses­ti naiset kuo­li­vat en­ne­nai­kai­ses­ti, kertoo tut­ki­mus

13.09.2022 09:33
Tilaajille
Hamstrauksen, kuoleman ja sotkun tuhoamat kodit – tällaista on oululaisen perheyrityksen työ vaikeimmissa siivouskohteissa

Hamst­rauk­sen, kuo­le­man ja sotkun tu­hoa­mat kodit – täl­lais­ta on ou­lu­lai­sen per­he­yri­tyk­sen työ vai­keim­mis­sa sii­vous­koh­teis­sa

27.08.2022 08:00
Tilaajille
Päiväkirja: Elämällä on alku ja loppu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Elä­mäl­lä on alku ja loppu

13.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Kirjailija Mirjam Kälkäjä on kuollut 82 vuoden iässä

Kir­jai­li­ja Mirjam Kälkäjä on kuollut 82 vuoden iässä

10.07.2022 14:32 2
Tilaajille
Isyys jäi selvittämättä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään loppuikänsä henkisessä vankilassa, epätietoisuudessa"

Isyys jäi sel­vit­tä­mät­tä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään lop­pu­ikän­sä hen­ki­ses­sä van­ki­las­sa, epä­tie­toi­suu­des­sa"

22.05.2022 07:00
Tilaajille
Suru valtasi eduskunnan – vaimo ja läheisiä osallistui Ilkka Kanervan muistoksi järjestettyyn hiljaiseen hetkeen

Suru valtasi edus­kun­nan – vaimo ja lä­hei­siä osal­lis­tui Ilkka Ka­ner­van muis­tok­si jär­jes­tet­tyyn hil­jai­seen hetkeen

19.04.2022 16:15 1
Tilaajille