Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Kuolema
Isyys jäi selvittämättä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään loppuikänsä henkisessä vankilassa, epätietoisuudessa"

Isyys jäi sel­vit­tä­mät­tä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään lop­pui­kän­sä hen­ki­ses­sä van­ki­las­sa, epä­tie­toi­suu­des­sa"

22.05.2022 07:00
Tilaajille
Suru valtasi eduskunnan – vaimo ja läheisiä osallistui Ilkka Kanervan muistoksi järjestettyyn hiljaiseen hetkeen

Suru valtasi edus­kun­nan – vaimo ja lä­hei­siä osal­lis­tui Ilkka Ka­ner­van muis­tok­si jär­jes­tet­tyyn hil­jai­seen hetkeen

19.04.2022 16:15 1
Tilaajille
Rovaniemellä aletaan kouluttaa vapaaehtoisia saattohoidon tueksi – "Kiireetöntä läsnäoloa kuolemaa lähestyvän ihmisen vierellä"

Ro­va­nie­mel­lä aletaan kou­lut­taa va­paaeh­toi­sia saat­to­hoi­don tueksi – "Kii­ree­tön­tä läs­näo­loa kuo­le­maa lä­hes­ty­vän ihmisen vie­rel­lä"

16.03.2022 09:31
Tilaajille
Tanssi heille, jotka hautaavat omat unelmansa

Tanssi heille, jotka hau­taa­vat omat unel­man­sa

23.11.2021 17:02 2
Tilaajille

Jo kolmas ve­nä­läi­nen mou­ka­ri­mi­ta­lis­ti kuoli - nyt Igor Ni­ku­lin, aiemmin Juri Sedyh ja Jüri Tamm

08.11.2021 19:33
"Kuoleman edessä me kaikki olemme yhtä tietämättömiä" – Sairaalasielunhoitajille työ kivun ja kärsimyksen äärellä on kutsumus, jossa ihminen otetaan vastaan sellaisena kuin hän on

"Kuo­le­man edessä me kaikki olemme yhtä tie­tä­mät­tö­miä" – Sai­raa­la­sie­lun­hoi­ta­jil­le työ kivun ja kär­si­myk­sen äärellä on kut­su­mus, jossa ihminen otetaan vastaan sel­lai­se­na kuin hän on

12.09.2021 10:11 5
Tilaajille
Kuoleman kummajaisesta
Kolumni

Kuo­le­man kum­ma­jai­ses­ta

19.07.2021 08:02 1
Tilaajille
Toimittajalta: Mihinpä ihminen hautaa tarvitsisi – moni meistä haluaa haihtua kuin tuhka tuuleen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Mihinpä ihminen hautaa tar­vit­si­si – moni meistä haluaa haihtua kuin tuhka tuuleen

07.07.2021 08:00 4
Kohtalokas potilasvahinko koskettaa omaisten lisäksi hoitohenkilökuntaa – "Siinä on aina kyseessä jonkun perheenjäsen"

Koh­ta­lo­kas po­ti­las­va­hin­ko kos­ket­taa omais­ten lisäksi hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa – "Siinä on aina ky­sees­sä jonkun per­heen­jä­sen"

05.07.2021 09:07
Tilaajille
Oululaisnaisen hoidossa tapahtui vahinkoja kahdessa eri hoitopaikassa ja hän kuoli – Potilasasiamies: On olemassa Murphyn laki -potilaita

Ou­lu­lais­nai­sen hoi­dos­sa ta­pah­tui va­hin­ko­ja kah­des­sa eri hoi­to­pai­kas­sa ja hän kuoli – Po­ti­la­sa­sia­mies: On ole­mas­sa Murphyn laki -po­ti­lai­ta

20.06.2021 06:00
Tilaajille
Pääsiäisenä nousin kuolleista
Kolumni

Pää­siäi­se­nä nousin kuol­leis­ta

01.04.2021 07:39 5
Tilaajille
Luistelijatyttärensä menettänyt rovaniemeläinen Sari Huhtanen saa voimaa luonnosta – "Taakka on kotiin tullessa aina kevyempi"

Luis­te­li­ja­tyt­tä­ren­sä me­net­tä­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Sari Huh­ta­nen saa voimaa luon­nos­ta – "Taakka on kotiin tul­les­sa aina ke­vyem­pi"

30.03.2021 15:35 1
Päiväkirja: Yhden turha on toisen korvaamaton muisto
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Yhden turha on toisen kor­vaa­ma­ton muisto

09.12.2020 09:03
Tilaajille
Poliisi ratsasi sunnuntaina Diego Maradonaa hoitaneen lääkärin talon ja terveysklinikan – futislegendan lääkäriä epäillään kuolemantuottamuksesta

Poliisi ratsasi sun­nun­tai­na Diego Ma­ra­do­naa hoi­ta­neen lää­kä­rin talon ja ter­veysk­li­ni­kan – fu­tis­le­gen­dan lää­kä­riä epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

30.11.2020 12:27
Tilaajille
Tapio-puolison kuolema sai Marita Tuomilaakson hävittämään yhteiset kalastusvälineet – uudessa kirjassaan hän muistelee kalastuksen ja rakkauden täyteisiä vuosia

Ta­pio-puo­li­son kuolema sai Marita Tuo­mi­laak­son hä­vit­tä­mään yh­tei­set ka­las­tus­vä­li­neet – uudessa kir­jas­saan hän muis­te­lee ka­las­tuk­sen ja rak­kau­den täy­tei­siä vuosia

13.11.2020 10:14 4
Jokainen toivoo hyvää kuolemaa, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Selvitimme, mikä suhtautumisessa kuolemaan on muuttunut

Jo­kai­nen toivoo hyvää kuo­le­maa, mutta mitä se oi­keas­taan tar­koit­taa? Sel­vi­tim­me, mikä suh­tau­tu­mi­ses­sa kuo­le­maan on muut­tu­nut

31.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Työharjoittelu toi kuoleman elämääni
Kolumni

Työ­har­joit­te­lu toi kuo­le­man elä­mää­ni

31.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Haluan muistaa hymyn, joka loistaa silmissä asti
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Haluan muistaa hymyn, joka loistaa sil­mis­sä asti

19.09.2020 06:00
Tilaajille
Koronavirus on paha, mutta mikä on pahin?
Kolumni

Ko­ro­na­vi­rus on paha, mutta mikä on pahin?

02.04.2020 07:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kuolema paljastaa perheen säröt

Elo­ku­va-ar­vio: Kuolema pal­jas­taa perheen säröt

09.03.2020 08:41