Siivous
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sii­vo­taan ros­ki­tus­ta­pam­me

02.07.2020 05:00 0
Tilaajille
Kevätsiivoamisen ei tarvitse olla loppumaton työmaa – koti pysyy siistinä ja viihtyisänä ihan pienillä toimilla

Ke­vät­sii­voa­mi­sen ei tar­vit­se olla lop­pu­ma­ton työmaa – koti pysyy siis­ti­nä ja viih­tyi­sä­nä ihan pie­nil­lä toi­mil­la

18.04.2020 18:36 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Terhi Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Posion päät­tä­jät, he­rät­kää!

13.04.2020 19:40 0
Tilaajille
Koronaepidemia voi auttaa vähentämään myös flunssia ja turhien antibioottien käyttöä – Kädet pitäisi pestä vähintään kymmenen kertaa päivässä

Ko­ro­na­epi­de­mia voi auttaa vä­hen­tä­mään myös fluns­sia ja turhien an­ti­bioot­tien käyttöä – Kädet pitäisi pestä vä­hin­tään kym­me­nen kertaa päi­väs­sä

06.04.2020 10:39 0
Tilaajille
Koronavirus on tehnyt siivoustyötä näkyväksi – kaiteita ja kahvoja puhdistetaan entistä tiheämmin

Ko­ro­na­vi­rus on tehnyt sii­vous­työ­tä nä­ky­väk­si – kai­tei­ta ja kahvoja puh­dis­te­taan entistä ti­heäm­min

03.04.2020 18:30 0
Tilaajille
Auton sisäpesu kannattaa nyt, sillä koronavirus voi elää pinnoilla jopa kolme vuorokautta – Katso ammattilaisen vinkit turvalliseen kevätsiivoukseen

Auton si­sä­pe­su kan­nat­taa nyt, sillä ko­ro­na­vi­rus voi elää pin­noil­la jopa kolme vuo­ro­kaut­ta – Katso am­mat­ti­lai­sen vinkit tur­val­li­seen ke­vät­sii­vouk­seen

28.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Tarttuuko korona pöydältä, lentokoneesta tai käsikuivaimesta? – THL vastaa

Tart­tuu­ko korona pöy­däl­tä, len­to­ko­nees­ta tai kä­si­kui­vai­mes­ta? – THL vastaa

09.03.2020 08:10 0
Lukijalta Mielipide Niina Kesti

Lu­ki­jal­ta: Naiset ter­vey­den puo­les­ta

02.02.2020 19:00 0
Tilaajille
Mitä tehdä miljoonalle ponille, pikkuautolle ja legopalikalle? Näillä ammattijärjestäjän nikseillä selätät lastenhuoneen kaaoksen

Mitä tehdä mil­joo­nal­le po­nil­le, pik­ku­au­tol­le ja le­go­pa­li­kal­le? Näillä am­mat­ti­jär­jes­tä­jän nik­seil­lä selätät las­ten­huo­neen kaaok­sen

06.01.2020 11:09 0
Tilaajille
Tässä kodissa perheen harrastukset ovat reilusti esillä – säilytystilan puute rintamamiestalossa pakotti nokkeliin sisustusratkaisuihin

Tässä kodissa perheen har­ras­tuk­set ovat rei­lus­ti esillä – säi­ly­tys­ti­lan puute rin­ta­ma­mies­ta­los­sa pakotti nok­ke­liin si­sus­tus­rat­kai­sui­hin

23.11.2019 07:00 0
Tilaajille
Kolmannen polven yrittäjät pyörittävät pesulaa Keminmaassa ja huolehtivat kotien siiteydestä

Kol­man­nen polven yrit­tä­jät pyö­rit­tä­vät pesulaa Ke­min­maas­sa ja huo­leh­ti­vat kotien sii­tey­des­tä

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille