Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

Siivous
Päiväkirja: Järjestä komerot ja samalla pääsi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jär­jes­tä komerot ja samalla pääsi

22.11.2022 05:15 1
Tilaajille
Kevään suursiivous alkaa näkyvästä liasta – Pölyt pois ja ikkunat puhtaaksi, mutta astianpesuaineeseen kannattaa turvautua harkiten

Kevään suur­sii­vous alkaa nä­ky­väs­tä liasta – Pölyt pois ja ikkunat puh­taak­si, mutta as­tian­pe­su­ai­nee­seen kan­nat­taa tur­vau­tua har­ki­ten

02.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Leikki on parasta mindfullnessia – silloin unohdan sisäisen noukkijani
Kolumni

Leikki on parasta mind­full­nes­sia – silloin unohdan si­säi­sen nouk­ki­ja­ni

14.03.2022 08:53
Tilaajille
Huonosti tehty loppusiivous voi koitua kalliiksi – Sanna Mäntynen näkee paikkoja, minne harja tai siivousliina ei ole ylettynyt koskaan

Huo­nos­ti tehty lop­pu­sii­vous voi koitua kal­liik­si – Sanna Män­ty­nen näkee paik­ko­ja, minne harja tai sii­vous­lii­na ei ole ylet­ty­nyt koskaan

19.02.2022 06:30 1
Tilaajille
Pyykit sukkana alas – pyykkikuilu helpottaa kaksikerroksisen omakotitalon vaatehuoltoa, mutta toinen kodinhoidon erikoisuus tekee vasta tuloaan

Pyykit sukkana alas – pyyk­ki­kui­lu hel­pot­taa kak­si­ker­rok­si­sen oma­ko­ti­ta­lon vaa­te­huol­toa, mutta toinen ko­din­hoi­don eri­koi­suus tekee vasta tuloaan

31.12.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Sodankäyntiä siivousvälineillä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: So­dan­käyn­tiä sii­vous­vä­li­neil­lä

27.11.2021 09:00
Tilaajille
Päiväkirja: Pullot pois – vanhat konstit tulevat!
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pullot pois – vanhat konstit tu­le­vat!

08.10.2021 06:10 1
Tilaajille
Päiväkirja: Taakka kevenee, kun tavara hupenee
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Taakka ke­ve­nee, kun tavara hupenee

13.08.2021 07:00
Tilaajille
Siivottavaa riittää – Kesä ja matkustaminen näkyvät täyteen ahdettuina roska-astioina kaupungeissa ja tienvarsilla

Sii­vot­ta­vaa riittää – Kesä ja mat­kus­ta­mi­nen näkyvät täyteen ah­det­tui­na ros­ka-as­tioi­na kau­pun­geis­sa ja tien­var­sil­la

28.07.2021 19:31 7
Tilaajille
Päiväkirja: Pölypuhetta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pö­ly­pu­het­ta

14.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Tyhjiä nuuskapurkkeja  ja suklaakääreitä – kyläyhdistys siivosi tienvarsia Sotisaaressa

Tyhjiä nuus­ka­purk­ke­ja ja suk­laa­kää­rei­tä – ky­lä­yh­dis­tys siivosi tien­var­sia So­ti­saa­res­sa

26.05.2021 10:39
Roskaa enemmän kuin viime vuonna - Hepolan koululaiset siivosivat koulunsa ympäristöä

Roskaa enemmän kuin viime vuonna - Hepolan kou­lu­lai­set sii­vo­si­vat kou­lun­sa ym­pä­ris­töä

26.05.2021 09:39
Sotku auttaa selättämään vaikeudet
Kolumni

Sotku auttaa se­lät­tä­mään vai­keu­det

22.05.2021 07:08
Tilaajille
Päiväkirja: Marie hymyilee ja puhuu japania

Päi­vä­kir­ja: Marie hy­myi­lee ja puhuu japania

15.04.2021 09:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tark­ka­na de­sin­fioin­ti­ai­nei­den kanssa

25.02.2021 09:10
Tilaajille
Seitsemän kielen taitaja siivoaa nyt hotellihuoneita – Korona muutti matkailukonkari Helena Niirasen työnkuvaa

Seit­se­män kielen taitaja siivoaa nyt ho­tel­li­huo­nei­ta – Korona muutti mat­kai­lu­kon­ka­ri Helena Nii­ra­sen työn­ku­vaa

01.12.2020 17:00
Tilaajille
Pesu ja kuivaus vai laattojen suojapinnoitus – Keräsimme neuvot, joilla kylpyhuoneen pinttyneet kaakelit saa parhaiten puhtaaksi kalkkitahroista ja liasta

Pesu ja kuivaus vai laat­to­jen suo­ja­pin­noi­tus – Ke­rä­sim­me neuvot, joilla kyl­py­huo­neen pint­ty­neet kaa­ke­lit saa par­hai­ten puh­taak­si kalk­ki­tah­rois­ta ja liasta

19.09.2020 09:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sii­vo­taan ros­ki­tus­ta­pam­me

02.07.2020 05:00
Tilaajille
Kevätsiivoamisen ei tarvitse olla loppumaton työmaa – koti pysyy siistinä ja viihtyisänä ihan pienillä toimilla

Ke­vät­sii­voa­mi­sen ei tar­vit­se olla lop­pu­ma­ton työmaa – koti pysyy siis­ti­nä ja viih­tyi­sä­nä ihan pie­nil­lä toi­mil­la

18.04.2020 18:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posion päät­tä­jät, he­rät­kää!

13.04.2020 19:40
Tilaajille