Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Siivousala
Rovaniemeläiset Annika Niskala ja Tommi Hyvönen pyörittävät siivousfirman lisäksi neljän lapsen uusioperhettä: ”Mie olen tällainen yrityselämän Batman”

Ro­va­nie­me­läi­set Annika Niskala ja Tommi Hyvönen pyö­rit­tä­vät sii­vous­fir­man lisäksi neljän lapsen uu­sio­per­het­tä: ”Mie olen täl­lai­nen yri­tys­elä­män Batman”

24.01.2024 06:00
Tilaajille
PAM hylkäsi sovintoehdotuksen – kiinteistöpalvelualan lakko alkaa torstaina, lisää lakkovaroituksia huhtikuulle

PAM hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen – kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko alkaa tors­tai­na, lisää lak­ko­va­roi­tuk­sia huh­ti­kuul­le

29.03.2023 11:28 1
Tilaajille
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko toteutuu – viime hetken neuvotteluissa ei sopua

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko to­teu­tuu – viime hetken neu­vot­te­luis­sa ei sopua

22.03.2023 16:48
PAM on hylännyt valtakunnansovittelijan sovintoesityksen, siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko alkaa torstaina

PAM on hy­län­nyt val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan so­vin­toe­si­tyk­sen, sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko alkaa tors­tai­na

15.03.2023 20:04 1
Pello lupasi halpoja asuntoja, Keminmaa lisää palkkaa – tutkijan mukaan työvoimasta on niin kova pula, että kuntien keskinäinen huutokauppa ei pitkälle kanna

Pello lupasi halpoja asun­to­ja, Ke­min­maa lisää palkkaa – tut­ki­jan mukaan työ­voi­mas­ta on niin kova pula, että kuntien kes­ki­näi­nen huu­to­kaup­pa ei pit­käl­le kanna

06.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Hamstrauksen, kuoleman ja sotkun tuhoamat kodit – tällaista on oululaisen perheyrityksen työ vaikeimmissa siivouskohteissa

Hamst­rauk­sen, kuo­le­man ja sotkun tu­hoa­mat kodit – täl­lais­ta on ou­lu­lai­sen per­he­yri­tyk­sen työ vai­keim­mis­sa sii­vous­koh­teis­sa

27.08.2022 08:00
Tilaajille
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko peruuntuu

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko pe­ruun­tuu

14.03.2022 14:40
"Olisi mahtavaa, jos pääsisi eläköitymään alle 50-vuotiaana" – Rovaniemeläinen Annika Niskala järjestää työkseen ja säästää rahaa, jotta pääsisi eläkkeelle aikaisemmin

"Olisi mah­ta­vaa, jos pääsisi elä­köi­ty­mään alle 50-vuo­tiaa­na" – Ro­va­nie­me­läi­nen Annika Niskala jär­jes­tää työk­seen ja säästää rahaa, jotta pääsisi eläk­keel­le ai­kai­sem­min

09.02.2022 07:00 5
Tilaajille
Lapissa ei ole tiedossa siivousalan rajuja väärinkäytöksiä – yllätystarkastuksissa on paljastunut vain pieniä puutteita

Lapissa ei ole tie­dos­sa sii­vous­alan rajuja vää­rin­käy­tök­siä – yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sis­sa on pal­jas­tu­nut vain pieniä puut­tei­ta

08.07.2020 19:30
Tilaajille
Pääministeri Marin reagoi HS:n paljastukseen siivousalan ongelmista – "Hyväksikäytön pitäisi olla työnantajalle niin suuri riski, ettei se kannata"

Pää­mi­nis­te­ri Marin reagoi HS:n pal­jas­tuk­seen sii­vous­alan on­gel­mis­ta – "Hy­väk­si­käy­tön pitäisi olla työn­an­ta­jal­le niin suuri riski, ettei se kan­na­ta"

05.07.2020 19:48 2