somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

roskat
Kalat kertovat, että roskat eivät kuulu katukaivoon

Kalat ker­to­vat, että roskat eivät kuulu ka­tu­kai­voon

20.07.2023 17:55
Kierrätys on vakiintunut osa suomalaista yhteiskuntaa – “Lähes jokainen voi vähentää energiankulutusta omassa arjessaan”

Kier­rä­tys on va­kiin­tu­nut osa suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa – “Lähes jo­kai­nen voi vä­hen­tää ener­gian­ku­lu­tus­ta omassa ar­jes­saan”

14.07.2023 06:00
Tilaajille
Kuusi Lapin kuntaa lähtenyt mukaan Miljoona roskapussia -kampanjaan

Kuusi Lapin kuntaa läh­te­nyt mukaan Mil­joo­na ros­ka­pus­sia -kam­pan­jaan

18.04.2023 14:26 2
Tilaajille
Jätteiden lajittelu onnistuu Tervolan ekotoimipisteessä entistä helpommin

Jät­tei­den la­jit­te­lu on­nis­tuu Ter­vo­lan eko­toi­mi­pis­tees­sä entistä hel­pom­min

07.09.2022 15:11
Korona-aika take-away-ruokineen on näkynyt myös Koskenrannan roskamäärässä – Nyt rantakadulle on tulossa lisää jäteastioita

Ko­ro­na-ai­ka ta­ke-away-ruo­ki­neen on näkynyt myös Kos­ken­ran­nan ros­ka­mää­räs­sä – Nyt ran­ta­ka­dul­le on tulossa lisää jä­te­as­tioi­ta

13.07.2022 15:02 4
Tilaajille
Toimitusjohtaja Jari Hyrynkangas siistii tienvarsia kesälomallaan, tämän kesän roskasaalis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Hy­ryn­kan­gas siistii tien­var­sia ke­sä­lo­mal­laan, tämän kesän ros­ka­saa­lis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

03.07.2022 15:21 1
Tilaajille
Tornio haastaa jälleen asukkaat keräämään roskia toukokuussa kahden viikon ajan

Tornio haastaa jälleen asuk­kaat ke­rää­mään roskia tou­ko­kuus­sa kahden viikon ajan

22.04.2022 09:18 1
Tilaajille
Luonnosta puhdas ja roskaton
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­nos­ta puhdas ja ros­ka­ton

07.08.2021 05:00
Tilaajille
Tyhjiä nuuskapurkkeja  ja suklaakääreitä – kyläyhdistys siivosi tienvarsia Sotisaaressa

Tyhjiä nuus­ka­purk­ke­ja ja suk­laa­kää­rei­tä – ky­lä­yh­dis­tys siivosi tien­var­sia So­ti­saa­res­sa

26.05.2021 10:39
Roskaa enemmän kuin viime vuonna - Hepolan koululaiset siivosivat koulunsa ympäristöä

Roskaa enemmän kuin viime vuonna - Hepolan kou­lu­lai­set sii­vo­si­vat kou­lun­sa ym­pä­ris­töä

26.05.2021 09:39
Huh, huh, mitä roskaläjiä – levähdyspaikkojen siivottomuus on yleinen ongelma

Huh, huh, mitä ros­ka­lä­jiä – le­väh­dys­paik­ko­jen sii­vot­to­muus on yleinen ongelma

12.05.2021 17:00 5
Oulangan ja Urho Kekkosen kansallispuistoilla kalliit ylläpitokulut – Riisitunturin maisemien ihailu maksaa 0,80 euroa käyntiä kohti

Ou­lan­gan ja Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toil­la kalliit yl­lä­pi­to­ku­lut – Rii­si­tun­tu­rin mai­se­mien ihailu maksaa 0,80 euroa käyntiä kohti

24.04.2021 06:30 7
Tilaajille
Kertakäyttömaskeja ja kumihanskoja heitetään vessanpönttöihin Kemijärvellä – tukosten avauskulut tulevat aina asukkaiden maksettavaksi

Ker­ta­käyt­tö­mas­ke­ja ja ku­mi­hans­ko­ja hei­te­tään ves­san­pönt­töi­hin Ke­mi­jär­vel­lä – tu­kos­ten avaus­ku­lut tulevat aina asuk­kai­den mak­set­ta­vak­si

18.12.2020 12:37
Tilaajille
Meistä jää vainolaista pahempi jälki
Kolumni

Meistä jää vai­no­lais­ta pahempi jälki

11.07.2020 05:00
Tilaajille