Kierrätys
Uusi jätelaki panee pienetkin taloyhtiöt lajittelemaan jätteensä – Rovaniemellä muovinkeräys otettiin ilolla vastaan: "Kyllä ihmiset kierrättävät kun jätepisteitä on enemmän"

Uusi jä­te­la­ki panee pie­net­kin ta­lo­yh­tiöt la­jit­te­le­maan jät­teen­sä – Ro­va­nie­mel­lä muo­vin­ke­räys otet­tiin ilolla vas­taan: "Kyllä ihmiset kier­rät­tä­vät kun jä­te­pis­tei­tä on enem­män"

08.07.2020 07:00 2
Tilaajille
Liete herättää ennakkoluulot, mutta oikea käsittely auttaa – Jätevesilietteiden kierrätystä tehostetaan Itä-Lapissa

Liete he­rät­tää en­nak­ko­luu­lot, mutta oikea kä­sit­te­ly auttaa – Jä­te­ve­si­liet­tei­den kier­rä­tys­tä te­hos­te­taan Itä-La­pis­sa

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Eevin leikkimökki on rakennettu kokonaan hukkapuusta ja kierrätystavaroista – ovi saatiin puretusta saunasta ja sohvakin nikkaroitiin vanhasta kirjahyllystä

Eevin leik­ki­mök­ki on ra­ken­net­tu ko­ko­naan huk­ka­puus­ta ja kier­rä­tys­ta­va­rois­ta – ovi saatiin pu­re­tus­ta sau­nas­ta ja soh­va­kin nik­ka­roi­tiin van­has­ta kir­ja­hyl­lys­tä

24.06.2020 10:53 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lopeta ros­kaa­mi­nen heti

03.06.2020 08:43 0
Tilaajille
Kierrätys on tehostunut Meri-Lapissa: Esa ja Pojat aikoo laajentaa Vilmilän Ekoasemaa lentokentän risteykseen asti

Kier­rä­tys on te­hos­tu­nut Me­ri-La­pis­sa: Esa ja Pojat aikoo laa­jen­taa Vil­mi­län Eko­ase­maa len­to­ken­tän ris­teyk­seen asti

28.05.2020 13:51 0
Tilaajille
Pakkausjätettä on syntynyt korona-aikana 1,5 miljoonaa kiloa normaalia enemmän, ja kasvu on tullut nimenomaan kodeista – "Se on hirveän iso määrä jätettä"

Pak­kaus­jä­tet­tä on syn­ty­nyt ko­ro­na-ai­ka­na 1,5 mil­joo­naa kiloa nor­maa­lia enem­män, ja kasvu on tullut ni­men­omaan ko­deis­ta – "Se on hirveän iso määrä jä­tet­tä"

25.05.2020 07:00 0
Sänkyjä, surffilautoja ja mädäntyneitä kaloja – Ekopisteille jätetään roinaa ja roskaa, ja on yhden miehen vastuulla siivota se kaikki

Sän­ky­jä, surf­fi­lau­to­ja ja mä­dän­ty­nei­tä kaloja – Eko­pis­teil­le jä­te­tään roinaa ja roskaa, ja on yhden miehen vas­tuul­la siivota se kaikki

13.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Koiran nuolema on tarpeeksi puhdas – Toimittaja keräsi perheensä muovit kuukauden ajan ja hämmästyi muoviroskan määrää

Koiran nuolema on tar­peek­si puhdas – Toi­mit­ta­ja keräsi per­heen­sä muovit kuu­kau­den ajan ja häm­mäs­tyi muo­vi­ros­kan määrää

22.03.2020 09:47 0
Tilaajille
Lukijalta: Käytä muovikassi loppuun
Lukijalta Mielipide Veikko Tiitto

Lu­ki­jal­ta: Käytä muo­vi­kas­si loppuun

07.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Akkukierrätys vauhtiin Suomessa – sähköautojen akkujen materiaaleja aletaan käyttää uudelleen, eivät päädy enää jätteeksi

Ak­ku­kier­rä­tys vauh­tiin Suo­mes­sa – säh­kö­au­to­jen akkujen ma­te­riaa­le­ja aletaan käyttää uu­del­leen, eivät päädy enää jät­teek­si

06.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Matkailukeskusten biojätteet kierrätetään nyt osassa Lappia – tammikuusta kiertänyt jäteauto on noukkinut mukaansa lähes 80 000 kiloa yritysten biojätettä

Mat­kai­lu­kes­kus­ten bio­jät­teet kier­rä­te­tään nyt osassa Lappia – tam­mi­kuus­ta kier­tä­nyt jä­te­au­to on nouk­ki­nut mu­kaan­sa lähes 80 000 kiloa yri­tys­ten bio­jä­tet­tä

05.03.2020 19:30 0
Tilaajille
Toimittajalta: Kun  kyse on pikamuodista, kierrätys on osa ympäristöongelmaa,
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kun kyse on pi­ka­muo­dis­ta, kier­rä­tys on osa ym­pä­ris­töon­gel­maa,

19.02.2020 07:59 0
Lukijalta Mielipide Helmi Rautee ja Anni Myllylä

Kou­lu­lai­sil­ta: Pi­ka­muo­ti tuhoaa maa­pal­lon

05.02.2020 19:18 0
Tilaajille
Päiväkirja: Pitääkö olla huono omatunto?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Pitääkö olla huono oma­tun­to?

30.01.2020 21:31 0
Tilaajille
Vanhoja joulukuusia kerättiin Rovaniemellä lähes 16 000 kiloa – puut hyödynnetään energiantuotannossa

Vanhoja jou­lu­kuu­sia ke­rät­tiin Ro­va­nie­mel­lä lähes 16 000 kiloa – puut hyö­dyn­ne­tään ener­gian­tuo­tan­nos­sa

27.01.2020 13:45 0
Tilaajille
Ekopisteelle kasvoi törkyiset pahvivuoret Rovaniemellä – "Ihmiset eivät aina huomaa painaa puristinta päälle"

Eko­pis­teel­le kasvoi tör­kyi­set pah­vi­vuo­ret Ro­va­nie­mel­lä – "Ih­mi­set eivät aina huomaa painaa pu­ris­tin­ta päälle"

13.01.2020 13:57 0
Tilaajille
Tiesitkö? Muovikuusi onkin me­tal­li­jä­tet­tä – Lahjapaketin kuplamuovin jokainen osaa lajitella oikein, mutta minne saatellaan tähtisadetikut?

Tie­sit­kö? Muo­vi­kuu­si onkin me­tal­li­jä­tet­tä – Lah­ja­pa­ke­tin kup­la­muo­vin jo­kai­nen osaa la­ji­tel­la oikein, mutta minne saa­tel­laan täh­ti­sa­de­ti­kut?

27.12.2019 19:57 0
Kinkkurasvat on jälleen mahdollista kierrättää uusiutuvaksi dieseliksi – Kinkkutempun piti jäädä vain kolmen vuoden kampanjaksi

Kink­ku­ras­vat on jälleen mah­dol­lis­ta kier­rät­tää uu­siu­tu­vak­si die­se­lik­si – Kink­ku­tem­pun piti jäädä vain kolmen vuoden kam­pan­jak­si

25.12.2019 12:59 0
Tilaajille
Minne kuuluvat konvehtirasian kerroksia erottelevat pehmustelevyt ja rikkoutuneet kuusenkoristeet?

Minne kuu­lu­vat kon­veh­ti­ra­sian ker­rok­sia erot­te­le­vat peh­mus­te­le­vyt ja rik­kou­tu­neet kuu­sen­ko­ris­teet?

24.12.2019 18:21 0
Tilaajille
Kierrätä kinkun tai kalan paistinrasva uusiutuvaksi dieseliksi – rasvaa kerätään Lapissa yhdeksällä paikkakunnalla

Kier­rä­tä kinkun tai kalan pais­tin­ras­va uu­siu­tu­vak­si die­se­lik­si – rasvaa ke­rä­tään Lapissa yh­dek­säl­lä paik­ka­kun­nal­la

23.12.2019 09:40 0
Tilaajille