Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Kierrätys
Diagnoosina vähäaivoisuus?
Kolumni

Diag­noo­si­na vä­häai­voi­suus?

28.09.2021 08:00 4
Tilaajille
Miten kierrätysyhtiö on voinut vältellä vakuutta vuosikausia? – Kemin Eko-Romun olisi pitänyt asettaa vuonna 2014 ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen 200 000 euron vakuus

Miten kier­rä­tys­yh­tiö on voinut väl­tel­lä va­kuut­ta vuo­si­kau­sia? – Kemin Eko-Ro­mun olisi pitänyt asettaa vuonna 2014 ym­pä­ris­tö­lu­van lain­voi­mai­sek­si tu­le­mi­sen jälkeen 200 000 euron vakuus

24.09.2021 16:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lisää tuu­li­voi­maa huo­let­ta

07.09.2021 05:56 22
Tilaajille
Suomeen rakentuu kovaa vauhtia uusia tuulivoimaloita – Maanomistajat ovat huolissaan mahdollisista purkukustannuksista tulevaisuudessa

Suomeen ra­ken­tuu kovaa vauhtia uusia tuu­li­voi­ma­loi­ta – ­Maa­no­mis­ta­jat ovat huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta pur­ku­kus­tan­nuk­sis­ta tu­le­vai­suu­des­sa

19.08.2021 07:00 16
Tilaajille
Päiväkirja: Taakka kevenee, kun tavara hupenee
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Taakka ke­ve­nee, kun tavara hupenee

13.08.2021 07:00
Tilaajille
Simolainen Jaana Herva näyttää, miten kahvipusseista askarrellaan joutsenia

Si­mo­lai­nen Jaana Herva näyt­tää, miten kah­vi­pus­seis­ta as­kar­rel­laan jout­se­nia

04.08.2021 11:07
Vielä on matkaa tekstiilien kierrätykseen – "Poistotekstiilille ei ole tällä hetkellä keräystä tai kierrätystä"

Vielä on matkaa teks­tii­lien kier­rä­tyk­seen – "­Pois­to­teks­tii­lil­le ei ole tällä het­kel­lä ke­räys­tä tai kier­rä­tys­tä"

25.07.2021 19:00 4
Tilaajille
Suomalaisten muovinkierrätys kymmenkertaistunut viime vuosina – Lasin, muovin ja kartongin lajittelussa parannettavaa

Suo­ma­lais­ten muo­vin­kier­rä­tys kym­men­ker­tais­tu­nut viime vuosina – Lasin, muovin ja kar­ton­gin la­jit­te­lus­sa pa­ran­net­ta­vaa

14.07.2021 16:00 2
Tilaajille
Joku unohti housut ja hirvenpään
Kolumni

Joku unohti housut ja hir­ven­pään

28.06.2021 08:14 3
Tilaajille
Mitään ei heitetä hukkaan - 88-vuotias Kaarle Kari kerää roskat myös ojanpientareilta ja tekee niistä keksintöjä

Mitään ei heitetä hukkaan - 88-vuo­tias Kaarle Kari kerää roskat myös ojan­pien­ta­reil­ta ja tekee niistä kek­sin­tö­jä

24.06.2021 20:04 1
Huoli ympäristöstä ei ole vain nuorten juttu
Kolumni

Huoli ym­pä­ris­tös­tä ei ole vain nuorten juttu

24.06.2021 19:39 1
Kotitalouskierros kiertää yhdeksässä Lapin kunnassa – Ilmaiseksi eroon esimerkiksi sähkölaiteromusta

Ko­ti­ta­lous­kier­ros kiertää yh­dek­säs­sä Lapin kun­nas­sa – Il­mai­sek­si eroon esi­mer­kik­si säh­kö­lai­te­ro­mus­ta

07.06.2021 15:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muovin kier­rä­tys­tä hel­po­tet­ta­va

05.06.2021 05:10
Tilaajille
Rovaniemen ydinkeskustaan avataan uusi liike, joka on kirpputorin ja vaatemyymälän hybridi – Yrittäjät haluavat luoda vaihtoehdon pikamuodille

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taan avataan uusi liike, joka on kirp­pu­to­rin ja vaa­te­myy­mä­län hybridi – Yrit­tä­jät ha­lua­vat luoda vaih­to­eh­don pi­ka­muo­dil­le

30.05.2021 17:00
Tilaajille
Kilpisjärven ekopisteelle kipattiin peräkärryllinen sinne kuulumatonta jätettä – Väärinkäytökset aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia

Kil­pis­jär­ven eko­pis­teel­le ki­pat­tiin pe­rä­kär­ryl­li­nen sinne kuu­lu­ma­ton­ta jätettä – Vää­rin­käy­tök­set ai­heut­ta­vat yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia

19.05.2021 16:56 6
Tilaajille
Kolarissa käytettiin eniten Rinki-ekopisteitä – Muovin kierrätys on lisääntynyt muutamassa vuodessa runsaasti

Ko­la­ris­sa käy­tet­tiin eniten Rin­ki-eko­pis­tei­tä – Muovin kier­rä­tys on li­sään­ty­nyt muu­ta­mas­sa vuo­des­sa run­saas­ti

18.05.2021 08:57
Tilaajille
Suvun huonekalut pääsivät oikeaan paikkaan hyvin säilyneessä rintamamiestalossa – Pauliina Honkala on tyytyväinen, ettei puuseppämies antanut vaihtaa kaappien ovia

Suvun huo­ne­ka­lut pää­si­vät oikeaan paik­kaan hyvin säi­ly­nees­sä rin­ta­ma­mies­ta­los­sa – Pau­lii­na Honkala on tyy­ty­väi­nen, ettei puu­sep­pä­mies antanut vaihtaa kaap­pien ovia

10.04.2021 10:51 1
Tilaajille
Puujätteen vastaanottohinta laskee selvästi Rovaniemellä – myös yritysten kierrätyspuun jättöhinta halpenee

Puu­jät­teen vas­taan­ot­to­hin­ta laskee sel­väs­ti Ro­va­nie­mel­lä – myös yri­tys­ten kier­rä­tys­puun jät­tö­hin­ta hal­pe­nee

01.04.2021 15:30
Tilaajille
Tehdään Lapista ympäristöystävällisempi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään Lapista ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­pi

29.03.2021 09:10
Tilaajille
Kertakäyttöiset juomatölkin avaajaosat saavat uuden elämän Petri Nurmelan käsitöissä – "Kotona on kymmenin tuhansittain klipsuja ja pitää melkein kieltäytyä lahjoituksista"

Ker­ta­käyt­töi­set juo­ma­töl­kin avaa­ja­osat saavat uuden elämän Petri Nur­me­lan kä­si­töis­sä – "Kotona on kym­me­nin tu­han­sit­tain klip­su­ja ja pitää melkein kiel­täy­tyä lah­joi­tuk­sis­ta"

23.02.2021 19:37
Tilaajille