Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Kierrätys
Biojätteistä kierrätetään Suomessa yhä alle puolet, vaikka niillä on olennainen merkitys asetetun kierrätystavoitteen saavuttamisessa

Bio­jät­teis­tä kier­rä­te­tään Suo­mes­sa yhä alle puolet, vaikka niillä on olen­nai­nen mer­ki­tys ase­te­tun kier­rä­tys­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­ses­sa

02.01.2022 10:01 1
Emilia Pippola vähentää jätettä arjen valinnoilla: ruokaa voi ostaa omaan astiaan ja kahvia kestomukiin – Näin säästyy myös rahaa

Emilia Pippola vä­hen­tää jätettä arjen va­lin­noil­la: ruokaa voi ostaa omaan astiaan ja kahvia kes­to­mu­kiin – Näin säästyy myös rahaa

11.12.2021 06:30
Tilaajille
Pyhätunturille perustettiin yhteiskomposteja – yksi käyttäjistä kertoi kuljettaneensa ennen biojätteet kotiinsa Etelä-Suomeen

Py­hä­tun­tu­ril­le pe­rus­tet­tiin yh­teis­kom­pos­te­ja – yksi käyt­tä­jis­tä kertoi kul­jet­ta­neen­sa ennen bio­jät­teet ko­tiin­sa Ete­lä-Suo­meen

09.12.2021 20:20 2
Tilaajille

Kin­kun­ras­vo­ja kier­rä­te­tään kuu­det­ta kertaa – ke­räys­paik­ko­ja myös Me­ri-La­pis­sa

09.12.2021 13:15
Taiteilijakaksikko käyttää kierrätysmateriaaleja, mutta suden kohdalla näkemykset erkanevat

Tai­tei­li­ja­kak­sik­ko käyttää kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja, mutta suden koh­dal­la nä­ke­myk­set er­ka­ne­vat

12.11.2021 14:13
Tilaajille
Pullonpalautuksen nykyaika rantautui Rovaniemelle – "Suursyömäri" kaappaa kitaansa jopa satoja tölkkejä kerralla: katso video

Pul­lon­pa­lau­tuk­sen ny­ky­ai­ka ran­tau­tui Ro­va­nie­mel­le – "Suur­syö­mä­ri" kaappaa ki­taan­sa jopa satoja tölk­ke­jä ker­ral­la: katso video

03.11.2021 13:20 4
Tilaajille
Diagnoosina vähäaivoisuus?
Kolumni

Diag­noo­si­na vä­häai­voi­suus?

28.09.2021 08:00 4
Tilaajille
Miten kierrätysyhtiö on voinut vältellä vakuutta vuosikausia? – Kemin Eko-Romun olisi pitänyt asettaa vuonna 2014 ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen 200 000 euron vakuus

Miten kier­rä­tys­yh­tiö on voinut väl­tel­lä va­kuut­ta vuo­si­kau­sia? – Kemin Eko-Ro­mun olisi pitänyt asettaa vuonna 2014 ym­pä­ris­tö­lu­van lain­voi­mai­sek­si tu­le­mi­sen jälkeen 200 000 euron vakuus

24.09.2021 16:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lisää tuu­li­voi­maa huo­let­ta

07.09.2021 05:56 22
Tilaajille
Suomeen rakentuu kovaa vauhtia uusia tuulivoimaloita – Maanomistajat ovat huolissaan mahdollisista purkukustannuksista tulevaisuudessa

Suomeen ra­ken­tuu kovaa vauhtia uusia tuu­li­voi­ma­loi­ta – ­Maa­no­mis­ta­jat ovat huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta pur­ku­kus­tan­nuk­sis­ta tu­le­vai­suu­des­sa

19.08.2021 07:00 16
Tilaajille
Päiväkirja: Taakka kevenee, kun tavara hupenee
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Taakka ke­ve­nee, kun tavara hupenee

13.08.2021 07:00
Tilaajille
Simolainen Jaana Herva näyttää, miten kahvipusseista askarrellaan joutsenia

Si­mo­lai­nen Jaana Herva näyt­tää, miten kah­vi­pus­seis­ta as­kar­rel­laan jout­se­nia

04.08.2021 11:07
Vielä on matkaa tekstiilien kierrätykseen – "Poistotekstiilille ei ole tällä hetkellä keräystä tai kierrätystä"

Vielä on matkaa teks­tii­lien kier­rä­tyk­seen – "­Pois­to­teks­tii­lil­le ei ole tällä het­kel­lä ke­räys­tä tai kier­rä­tys­tä"

25.07.2021 19:00 4
Tilaajille
Suomalaisten muovinkierrätys kymmenkertaistunut viime vuosina – Lasin, muovin ja kartongin lajittelussa parannettavaa

Suo­ma­lais­ten muo­vin­kier­rä­tys kym­men­ker­tais­tu­nut viime vuosina – Lasin, muovin ja kar­ton­gin la­jit­te­lus­sa pa­ran­net­ta­vaa

14.07.2021 16:00 2
Tilaajille
Joku unohti housut ja hirvenpään
Kolumni

Joku unohti housut ja hir­ven­pään

28.06.2021 08:14 3
Tilaajille
Mitään ei heitetä hukkaan - 88-vuotias Kaarle Kari kerää roskat myös ojanpientareilta ja tekee niistä keksintöjä

Mitään ei heitetä hukkaan - 88-vuo­tias Kaarle Kari kerää roskat myös ojan­pien­ta­reil­ta ja tekee niistä kek­sin­tö­jä

24.06.2021 20:04 1
Huoli ympäristöstä ei ole vain nuorten juttu
Kolumni

Huoli ym­pä­ris­tös­tä ei ole vain nuorten juttu

24.06.2021 19:39 1
Kotitalouskierros kiertää yhdeksässä Lapin kunnassa – Ilmaiseksi eroon esimerkiksi sähkölaiteromusta

Ko­ti­ta­lous­kier­ros kiertää yh­dek­säs­sä Lapin kun­nas­sa – Il­mai­sek­si eroon esi­mer­kik­si säh­kö­lai­te­ro­mus­ta

07.06.2021 15:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muovin kier­rä­tys­tä hel­po­tet­ta­va

05.06.2021 05:10
Tilaajille
Rovaniemen ydinkeskustaan avataan uusi liike, joka on kirpputorin ja vaatemyymälän hybridi – Yrittäjät haluavat luoda vaihtoehdon pikamuodille

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taan avataan uusi liike, joka on kirp­pu­to­rin ja vaa­te­myy­mä­län hybridi – Yrit­tä­jät ha­lua­vat luoda vaih­to­eh­don pi­ka­muo­dil­le

30.05.2021 17:00
Tilaajille