Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Kierrätys
Kuukausi
Poistotekstiilien kierrätyspisteitä tulee ensi vuoden alussa Meri-Lapin ekoasemille

Pois­to­teks­tii­lien kier­rä­tys­pis­tei­tä tulee ensi vuoden alussa Me­ri-La­pin eko­ase­mil­le

23.11.2022 10:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi jä­te­huol­to­la­ki mittaa si­vis­tys­ta­soam­me

20.11.2022 17:38
Tilaajille
Jorma Tabell tulee aina jäljessä, Lauri Salovaara hifistelee – onko vanhassa vara parempi vai ovatko uudet sähkölaitteet ekologisempia?

Jorma Tabell tulee aina jäl­jes­sä, Lauri Sa­lo­vaa­ra hi­fis­te­lee – onko van­has­sa vara parempi vai ovatko uudet säh­kö­lait­teet eko­lo­gi­sem­pia?

19.11.2022 06:30
Tilaajille
Käyttökelvottomien ja rikkinäisten vaatteiden kierrätystä on toivottu – torstaina Rovaniemelle avataan poistotekstiilien keräyspiste

Käyt­tö­kel­vot­to­mien ja rik­ki­näis­ten vaat­tei­den kier­rä­tys­tä on toi­vot­tu – tors­tai­na Ro­va­nie­mel­le avataan pois­to­teks­tii­lien ke­räys­pis­te

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Löytyykö kotoasi vanha luuri? Suomalaiskodeissa lymyää miljoonia vanhoja kännyköitä, joille löytyisi parempaa käyttöä muualta

Löy­tyy­kö kotoasi vanha luuri? Suo­ma­lais­ko­deis­sa lymyää mil­joo­nia vanhoja kän­ny­köi­tä, joille löy­tyi­si pa­rem­paa käyttöä muualta

31.10.2022 06:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Yle: Kemiin suunnitellun tekstiilitehtaan aloitus viivästyy

Yle: Kemiin suun­ni­tel­lun teks­tii­li­teh­taan aloitus vii­väs­tyy

15.10.2022 15:29 3
Tilaajille
Lasinkeräysastia on kierrättäjän pulmapaketti – harva tietää, ettei juomalasia voi kierrättää

La­sin­ke­räys­as­tia on kier­rät­tä­jän pul­ma­pa­ket­ti – harva tietää, ettei juo­ma­la­sia voi kier­rät­tää

03.10.2022 14:09
Tilaajille
Jätteiden vastaanottohinnat nousevat – Napapiirin Residuumin kierrätyspuistossa ja kierrätysasemilla minimimaksu nousee 15 eurosta 18,60 euroon

Jät­tei­den vas­taan­ot­to­hin­nat nou­se­vat – Na­pa­pii­rin Re­si­duu­min kier­rä­tys­puis­tos­sa ja kier­rä­tys­ase­mil­la mi­ni­mi­mak­su nousee 15 eurosta 18,60 euroon

30.09.2022 16:23 4
Tilaajille
"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirpputorin aika" – Rovaniemen keskustaan avataan uusi kirpputori, jonka pöydät muovautuvat myyjiensä näköisiksi

"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirp­pu­to­rin aika" – Ro­va­nie­men kes­kus­taan avataan uusi kirp­pu­to­ri, jonka pöydät muo­vau­tu­vat myy­jien­sä nä­köi­sik­si

23.09.2022 15:30 4
Tilaajille
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta saa 600 000 euron EU-rahoituksen muovien kiertotalouden tutkimukseen

Lapin yli­opis­ton tai­tei­den tie­de­kun­ta saa 600 000 euron EU-ra­hoi­tuk­sen muovien kier­to­ta­lou­den tut­ki­muk­seen

22.09.2022 16:45
Tilaajille
Suomen pohjoisin muovinkeräyspiste Utsjoelle – pisteellä kerätään muovipakkausten lisäksi kartonkia, lasia ja metallia

Suomen poh­joi­sin muo­vin­ke­räys­pis­te Uts­joel­le – pis­teel­lä ke­rä­tään muo­vi­pak­kaus­ten lisäksi kar­ton­kia, lasia ja me­tal­lia

13.09.2022 11:33
Tilaajille
Väärin lajitellut jätteet aiheuttavat vuosittain vaaratilanteita jätteenkuljettajille – viimeisin tilanne heinäkuulta, jolloin painepakkaus räjähti jäteautossa Kilpisjärvellä ja aiheutti tulipalon

Väärin la­ji­tel­lut jätteet ai­heut­ta­vat vuo­sit­tain vaa­ra­ti­lan­tei­ta jät­teen­kul­jet­ta­jil­le – vii­mei­sin tilanne hei­nä­kuul­ta, jolloin pai­ne­pak­kaus räjähti jä­te­au­tos­sa Kil­pis­jär­vel­lä ja ai­heut­ti tu­li­pa­lon

29.08.2022 13:21 3
Tilaajille
Jos pihallasi on komposti, siitä pitää tehdä kompostointi-ilmoitus – Lapin kunnissa uuteen käytäntöön siirrytään eri tahtiin

Jos pi­hal­la­si on kom­pos­ti, siitä pitää tehdä kom­pos­toin­ti-il­moi­tus – Lapin kun­nis­sa uuteen käy­tän­töön siir­ry­tään eri tahtiin

22.08.2022 08:34 14
Tilaajille
Investointipäätös Infinited Fiber Companyn Kemin tekstiilikuitutehtaasta voi tulla alkuvuonna – lupien hankinta ja rahoitusneuvottelut etenevät

In­ves­toin­ti­pää­tös In­fi­ni­ted Fiber Com­pa­nyn Kemin teks­tii­li­kui­tu­teh­taas­ta voi tulla al­ku­vuon­na – lupien han­kin­ta ja ra­hoi­tus­neu­vot­te­lut ete­ne­vät

14.08.2022 16:25 3
Tilaajille
Kolarissa ja Pelkosenniemellä kierrätettiin eniten Rinki-ekopisteillä – keräysmäärissä on isoa vaihtelua vuodenaikojen ja kulutustottumusten mukaan

Ko­la­ris­sa ja Pel­ko­sen­nie­mel­lä kier­rä­tet­tiin eniten Rin­ki-eko­pis­teil­lä – ke­räys­mää­ris­sä on isoa vaih­te­lua vuo­den­ai­ko­jen ja ku­lu­tus­tot­tu­mus­ten mukaan

19.07.2022 10:40
Tilaajille
Elämyksellinen peräkonttikirppis
Kolumni

Elä­myk­sel­li­nen pe­rä­kont­ti­kirp­pis

07.07.2022 10:15
Useiden materiaalien vastaanotto muuttuu maksuttomaksi Rovaniemellä, Pellossa ja Ranualla – koskee 18 erilaista jätejaetta

Useiden ma­te­riaa­lien vas­taan­ot­to muuttuu mak­sut­to­mak­si Ro­va­nie­mel­lä, Pel­los­sa ja Ra­nual­la – koskee 18 eri­lais­ta jä­te­jaet­ta

17.06.2022 17:34 2
Tilaajille
Uudistunut jätelaki lisää lajittelumahdollisuuksia yli neljän huoneiston asuinkiinteistöissä – pakkausjätteiden keräysastiat tulee järjestää lokakuuhun mennessä

Uu­dis­tu­nut jä­te­la­ki lisää la­jit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia yli neljän huo­neis­ton asuin­kiin­teis­töis­sä – pak­kaus­jät­tei­den ke­räys­as­tiat tulee jär­jes­tää lo­ka­kuu­hun men­nes­sä

07.06.2022 13:14 2
Tilaajille
Rovaniemen K-Citymarketin Rinki-ekopiste siirtyy uuteen paikkaan kaupan laajennuksen vuoksi

Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin Rin­ki-eko­pis­te siirtyy uuteen paik­kaan kaupan laa­jen­nuk­sen vuoksi

06.06.2022 09:47
Tilaajille
Peräkonttikirppikset alkavat

Pe­rä­kont­ti­kirp­pik­set alkavat

03.06.2022 12:42