Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kierrätys
Kittilän ekoaseman lasinkierrätykseen kertyy toistuvasti jotain ihan muuta kuin lasia – kyllä purkeille ja pulloille, ei kahvikupeille ja juomalaseille

Kit­ti­län eko­ase­man la­sin­kier­rä­tyk­seen kertyy tois­tu­vas­ti jotain ihan muuta kuin lasia – kyllä pur­keil­le ja pul­loil­le, ei kah­vi­ku­peil­le ja juo­ma­la­seil­le

13.03.2023 14:26 3
Tilaajille
IFC aikoo rakentaa Veitsiluodon jälkeen kaksi muutakin uusiokuitutehdasta – Rejlersille jättisopimus Kemiin

IFC aikoo ra­ken­taa Veit­si­luo­don jälkeen kaksi muu­ta­kin uu­sio­kui­tu­teh­das­ta – Rej­ler­sil­le jät­ti­so­pi­mus Kemiin

10.03.2023 08:33 2
Tilaajille
”Perusöljymme on kiertänyt maailmaa” – suomalainen Tecoil regeneroi jäteöljystä korkealaatuista perusöljyä
Mainos Tecoil

”Pe­ru­söl­jym­me on kier­tä­nyt maail­maa” – suo­ma­lai­nen Tecoil re­ge­ne­roi jä­te­öl­jys­tä kor­kea­laa­tuis­ta pe­rus­öl­jyä

24.02.2023 06:00
Poistotekstiilejä kerätään joka puolella Lappia, jopa Kilpisjärveltä – katso lajitteluohjeet: takit kelpaavat, peitot ja tyynyt eivät

Pois­to­teks­tii­le­jä ke­rä­tään joka puo­lel­la Lappia, jopa Kil­pis­jär­vel­tä – katso la­jit­te­luoh­jeet: takit kel­paa­vat, peitot ja tyynyt eivät

17.02.2023 08:46 1
Tilaajille
Uusi laki muuttaa lappilaisten kierrätysarkea vain vähän – omakotitalojen biojätekeräys alkaa neljässä kunnassa

Uusi laki muuttaa lap­pi­lais­ten kier­rä­tys­ar­kea vain vähän – oma­ko­ti­ta­lo­jen bio­jä­te­ke­räys alkaa nel­jäs­sä kun­nas­sa

17.02.2023 05:00 10
Tilaajille
Rovaniemellä kerättiin 14 500 kiloa joulukuusia hyötykäyttöön – määrä kasvoi viime vuodesta

Ro­va­nie­mel­lä ke­rät­tiin 14 500 kiloa jou­lu­kuu­sia hyö­ty­käyt­töön – määrä kasvoi viime vuo­des­ta

20.01.2023 12:54 1
Tilaajille
Rovaniemellä keräykseen tuotiin reilun kuukauden aikana noin 2 000 kiloa poistotekstiilejä – neljäsosa siitä oli kuitenkin kierrätyskelvotonta, mukana myös sanomalehtiä, leluja ja koriste-esineitä

Ro­va­nie­mel­lä ke­räyk­seen tuotiin reilun kuu­kau­den aikana noin 2 000 kiloa pois­to­teks­tii­le­jä – nel­jäs­osa siitä oli kui­ten­kin kier­rä­tys­kel­vo­ton­ta, mukana myös sa­no­ma­leh­tiä, leluja ja ko­ris­te-esi­nei­tä

15.01.2023 06:00 7
Tilaajille
Poistotekstiilien erilliskeräys alkaa varovasti Lapissa – Napapiirin Residuumille tuotiin ensimmäisen kahden viikon aikana muutama kuutiometri poistotekstiilejä

Pois­to­teks­tii­lien eril­lis­ke­räys alkaa va­ro­vas­ti Lapissa – Na­pa­pii­rin Re­si­duu­mil­le tuotiin en­sim­mäi­sen kahden viikon aikana muutama kuu­tio­met­ri pois­to­teks­tii­le­jä

30.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Poistotekstiilien kierrätyspisteitä tulee ensi vuoden alussa Meri-Lapin ekoasemille

Pois­to­teks­tii­lien kier­rä­tys­pis­tei­tä tulee ensi vuoden alussa Me­ri-La­pin eko­ase­mil­le

23.11.2022 10:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi jä­te­huol­to­la­ki mittaa si­vis­tys­ta­soam­me

20.11.2022 17:38
Tilaajille
Jorma Tabell tulee aina jäljessä, Lauri Salovaara hifistelee – onko vanhassa vara parempi vai ovatko uudet sähkölaitteet ekologisempia?

Jorma Tabell tulee aina jäl­jes­sä, Lauri Sa­lo­vaa­ra hi­fis­te­lee – onko van­has­sa vara parempi vai ovatko uudet säh­kö­lait­teet eko­lo­gi­sem­pia?

19.11.2022 06:30
Tilaajille
Käyttökelvottomien ja rikkinäisten vaatteiden kierrätystä on toivottu – torstaina Rovaniemelle avataan poistotekstiilien keräyspiste

Käyt­tö­kel­vot­to­mien ja rik­ki­näis­ten vaat­tei­den kier­rä­tys­tä on toi­vot­tu – tors­tai­na Ro­va­nie­mel­le avataan pois­to­teks­tii­lien ke­räys­pis­te

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Löytyykö kotoasi vanha luuri? Suomalaiskodeissa lymyää miljoonia vanhoja kännyköitä, joille löytyisi parempaa käyttöä muualta

Löy­tyy­kö kotoasi vanha luuri? Suo­ma­lais­ko­deis­sa lymyää mil­joo­nia vanhoja kän­ny­köi­tä, joille löy­tyi­si pa­rem­paa käyttöä muualta

31.10.2022 06:30 3
Tilaajille
Yle: Kemiin suunnitellun tekstiilitehtaan aloitus viivästyy

Yle: Kemiin suun­ni­tel­lun teks­tii­li­teh­taan aloitus vii­väs­tyy

15.10.2022 15:29 3
Tilaajille
Lasinkeräysastia on kierrättäjän pulmapaketti – harva tietää, ettei juomalasia voi kierrättää

La­sin­ke­räys­as­tia on kier­rät­tä­jän pul­ma­pa­ket­ti – harva tietää, ettei juo­ma­la­sia voi kier­rät­tää

03.10.2022 14:09
Tilaajille
Jätteiden vastaanottohinnat nousevat – Napapiirin Residuumin kierrätyspuistossa ja kierrätysasemilla minimimaksu nousee 15 eurosta 18,60 euroon

Jät­tei­den vas­taan­ot­to­hin­nat nou­se­vat – Na­pa­pii­rin Re­si­duu­min kier­rä­tys­puis­tos­sa ja kier­rä­tys­ase­mil­la mi­ni­mi­mak­su nousee 15 eurosta 18,60 euroon

30.09.2022 16:23 4
Tilaajille
"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirpputorin aika" – Rovaniemen keskustaan avataan uusi kirpputori, jonka pöydät muovautuvat myyjiensä näköisiksi

"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirp­pu­to­rin aika" – Ro­va­nie­men kes­kus­taan avataan uusi kirp­pu­to­ri, jonka pöydät muo­vau­tu­vat myy­jien­sä nä­köi­sik­si

23.09.2022 15:30 4
Tilaajille
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta saa 600 000 euron EU-rahoituksen muovien kiertotalouden tutkimukseen

Lapin yli­opis­ton tai­tei­den tie­de­kun­ta saa 600 000 euron EU-ra­hoi­tuk­sen muovien kier­to­ta­lou­den tut­ki­muk­seen

22.09.2022 16:45
Tilaajille
Suomen pohjoisin muovinkeräyspiste Utsjoelle – pisteellä kerätään muovipakkausten lisäksi kartonkia, lasia ja metallia

Suomen poh­joi­sin muo­vin­ke­räys­pis­te Uts­joel­le – pis­teel­lä ke­rä­tään muo­vi­pak­kaus­ten lisäksi kar­ton­kia, lasia ja me­tal­lia

13.09.2022 11:33
Tilaajille
Väärin lajitellut jätteet aiheuttavat vuosittain vaaratilanteita jätteenkuljettajille – viimeisin tilanne heinäkuulta, jolloin painepakkaus räjähti jäteautossa Kilpisjärvellä ja aiheutti tulipalon

Väärin la­ji­tel­lut jätteet ai­heut­ta­vat vuo­sit­tain vaa­ra­ti­lan­tei­ta jät­teen­kul­jet­ta­jil­le – vii­mei­sin tilanne hei­nä­kuul­ta, jolloin pai­ne­pak­kaus räjähti jä­te­au­tos­sa Kil­pis­jär­vel­lä ja ai­heut­ti tu­li­pa­lon

29.08.2022 13:21 3
Tilaajille