Yksinäisyys
Poikkeusolot lisäävät yksinäisyyttä
Lukijalta Mielipide

Poik­keus­olot li­sää­vät yk­si­näi­syyt­tä

24.02.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tekoja kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön – "E­ri­tyi­sen tärkeää on vah­vis­taa kou­lu­jen ja var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lö­kun­nan tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja"

21.02.2021 15:01
Tilaajille
Päiväkirja: Isovanhempien erilainen joulu
Kolumni Pyry Dementjeff

Päi­vä­kir­ja: Iso­van­hem­pien eri­lai­nen joulu

03.01.2021 18:30
Tilaajille
Korona vangitsi Mervi Kaikkosen neljän seinän sisälle ja toi mukanaan yksinäisyyden – "Haluan olla kontaktissa muiden kanssa, eikä sosiaalinen media korvaa sitä"

Korona van­git­si Mervi Kaik­ko­sen neljän seinän sisälle ja toi mu­ka­naan yk­si­näi­syy­den – "Haluan olla kon­tak­tis­sa muiden kanssa, eikä so­siaa­li­nen media korvaa sitä"

23.12.2020 18:00
Tilaajille
Aino kasvoi vanhoillislestadiolaisessa suurperheessä ja tunsi itsensä näkymättömäksi – "Jos rippijuhlia on ollut jo kymmenet, eivät ne yhdennettoista enää tunnu niin ihmeellisiltä"

Aino kasvoi van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­ses­sa suur­per­hees­sä ja tunsi itsensä nä­ky­mät­tö­mäk­si – "Jos rip­pi­juh­lia on ollut jo kym­me­net, eivät ne yh­den­net­tois­ta enää tunnu niin ih­meel­li­sil­tä"

08.11.2020 09:58 2
Tilaajille
Supervoiman voi löytää saunan lauteilta
Kolumni Anna Häkkinen

Su­per­voi­man voi löytää saunan lau­teil­ta

28.09.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Elämää eristyneenä muttei yksin
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Elämää eris­ty­nee­nä muttei yksin

07.05.2020 06:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Koronan pyör­teis­sä

06.05.2020 05:33
Tilaajille
Kipujen mies ja sairauden tuttava – Kauko Uusila kärsi vuosikausia kroonisesta kivusta ja lukee nyt kärsimyksestä kertovia raamatunkohtia uusin silmin

Kipujen mies ja sai­rau­den tuttava – Kauko Uusila kärsi vuo­si­kau­sia kroo­ni­ses­ta kivusta ja lukee nyt kär­si­myk­ses­tä ker­to­via raa­ma­tun­koh­tia uusin silmin

10.04.2020 18:00
Hei Matti, muuta soluun! – Nuoret potevat yksinäisyyttä yksiöissään, vaikka kämppiselämä on parasta

Hei Matti, muuta soluun! – Nuoret potevat yk­si­näi­syyt­tä yk­siöis­sään, vaikka kämp­pi­se­lä­mä on parasta

14.02.2020 06:50
Päiväkirja: Yksin olemisen siedettävä keveys
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Yksin ole­mi­sen sie­det­tä­vä keveys

30.12.2019 08:15
Tilaajille
Ehdotus lasten yksinäisyyden ehkäisemiseksi: mummot ja papat kouluille

Ehdotus lasten yk­si­näi­syy­den eh­käi­se­mi­sek­si: mummot ja papat kou­luil­le

18.11.2019 13:00
Ikä tuo haasteita: yksinäisyyttä ja remonttitarvetta – Rovaniemellä etsitään ratkaisuja yleisöluennolla

Ikä tuo haas­tei­ta: yk­si­näi­syyt­tä ja re­mont­ti­tar­vet­ta – Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään rat­kai­su­ja ylei­sö­luen­nol­la

30.10.2019 10:59