Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

tulvat

Län­si-Eu­roo­pan tulvien kuo­lon­uh­rien määrä ylitti 150 – tul­va­ve­det mur­si­vat padon Saksan län­si­osas­sa

17.07.2021 12:12

Saksan tu­ho­tul­vien kuo­lon­uh­rien määrä jatkaa kas­vuaan – tähän men­nes­sä tulvat ovat vieneet jo lähes 60 ihmisen hengen

15.07.2021 22:33

Mil­joo­na euroa Lapin ve­sis­tö­hank­kei­siin, suurin potti Kit­ti­län tul­va­suo­je­lun pa­ran­ta­mi­seen

04.06.2021 15:34
Tilaajille

Tällä pai­kal­la 13 lasta ja nuori mies va­jo­si­vat tul­vi­vaan jokeen – Lapin syn­kim­mäs­tä on­net­to­muu­des­ta on tänään kulunut 65 vuotta: "Kannan surua hautaan saakka"

29.05.2021 06:00 4
Tilaajille

Ka­na­dan­han­hen pesä oli jäädä tul­va­ve­den ar­moil­le Tor­nios­sa – pai­kal­li­set lin­tu­har­ras­ta­jat rien­si­vät apuun, katso video pe­las­tus­ope­raa­tios­ta Tor­nion­joel­la

26.05.2021 13:20 2
Tilaajille

Tor­nios­sa­kin tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Lapin tulvat kään­ty­vät nyt laskuun – tulvat lähes kaik­kial­la kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat

25.05.2021 13:00
Tilaajille

Tor­nion­joen tul­va­huip­pu lä­hel­lä, Ou­nas­jo­ki jatkaa las­kuaan – Lapissa tien­pät­kiä yhä sul­jet­tu tielle nous­seen tul­va­ve­den vuoksi

24.05.2021 11:41
Tilaajille

Tor­nion­jo­ki jatkaa nou­suaan, Ou­nas­jo­ki on kään­ty­nyt laskuun – Ke­mi­joen tul­va­huip­pu koetaan al­ku­vii­kol­la

23.05.2021 14:25
Tilaajille

Yli­tor­niol­la tul­va­ve­si on noussut teille – Tie 21:n kevyen lii­ken­teen väylä on sul­jet­tu Yli­tor­nion ja Aa­va­sak­san välillä

23.05.2021 13:03 7
Tilaajille

"Joen liik­kei­tä ja tulvaa it­ses­sään ei voi koskaan täysin en­nus­taa" – Kit­ti­län tul­va­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa eikä veden uskota ylit­tä­vän va­hin­ko­ra­jaa

22.05.2021 17:11 1
Tilaajille

Vesi jatkaa nousua Tor­nion­joes­sa ja Kojamo ui – Tul­va­huip­pu koet­tiin jo Iva­lo­joel­la, Ou­nas­joen nousu on hi­das­tu­nut

23.05.2021 10:01 8
Tilaajille

Lapin joet ovat lähellä tul­va­huip­pu­jaan – Va­hin­ko­ra­ja ylittyy Kit­ti­läs­sä, jos sateet tulevat vetenä, Tor­nios­sa tul­vas­ta tulossa viime vuoden suu­rui­nen

21.05.2021 10:46
Tilaajille

Tulva saarsi talon Iva­los­sa – pe­las­tus­lai­tos haki auton turvaan

20.05.2021 20:35
Tilaajille

Kit­ti­län kunta: Kit­ti­läs­sä va­rau­dut­ta­va va­hin­ko­tul­vaan, ennuste antaa pari päivää va­rau­tu­mis­ai­kaa

20.05.2021 18:08
Tilaajille

Tulvat nou­sus­sa: Vaat­tun­ki­kön­kääl­lä sul­jet­tiin ret­kei­ly­reit­te­jä, Kit­ti­läs­sä va­hin­ko­ra­jal­la ehkä vii­kon­lop­pu­na, veneet ja lai­tu­rit huo­leh­dit­ta­va turvaan

19.05.2021 18:30
Tilaajille

Tul­va­ve­si nousi Ou­nas­joen­tiel­le Kit­ti­läs­sä – Tie on poikki lii­ken­teel­tä to­den­nä­köi­ses­ti aamuun saakka

18.05.2021 22:17 1
Tilaajille

Tul­va­huip­pu saa­vu­te­taan Ju­mis­kon ve­sis­tö­alueel­la per­jan­tai­na – No­li­mon, Nis­ka­lan ja Ju­mis­ko­joen padot on avattu en­sim­mäi­sen kerran kol­meen­kym­me­neen vuoteen

17.05.2021 15:29 1
Tilaajille

Poh­joi­sen tul­vis­ta näyttää tulevan yk­si­huip­pui­nen nopean läm­pe­ne­mi­sen vuoksi

17.05.2021 10:43 1
Tilaajille

Sään läm­pe­ne­mi­nen sai Lapin joet nousuun – Jos lumet sulavat ker­ral­la, tulva nousee va­hin­ko­ra­jan tun­tu­maan Kit­ti­läs­sä

15.05.2021 14:36 3
Tilaajille

Läm­pö­aal­to kas­vat­taa no­peas­ti Lapin jokien vir­taa­mia – Tul­vas­ta tulossa monin paikoin kak­si­huip­pui­nen

12.05.2021 13:26
Tilaajille