Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

tulvat
Poikkeuksellinen hyydetulva katkaisi reittejä suositulla retkikohteella Rovaniemellä – tulva voi vahingoittaa retkeilyreittejä

Poik­keuk­sel­li­nen hyy­de­tul­va kat­kai­si reit­te­jä suo­si­tul­la ret­ki­koh­teel­la Ro­va­nie­mel­lä – tulva voi va­hin­goit­taa ret­kei­ly­reit­te­jä

11.12.2021 14:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tul­va-al­tais­ta tehoa

19.11.2021 04:30
Tilaajille
Suppojäät yllättivät Tornionjoella – ranta-aitat, saunat ja sillat olivat vaarassa kuin kevättulvassa

Sup­po­jäät yl­lät­ti­vät Tor­nion­joel­la – ran­ta-ai­tat, saunat ja sillat olivat vaa­ras­sa kuin ke­vät­tul­vas­sa

18.11.2021 17:58 1
Tilaajille
Hyydetulva saanut Ounasjoen sivujoet tulvimaan – metsästysseuran nylkyvaja kastui Tapionkylässä

Hyy­de­tul­va saanut Ou­nas­joen si­vu­joet tul­vi­maan – met­säs­tys­seu­ran nyl­ky­va­ja kastui Ta­pion­ky­läs­sä

11.11.2021 19:47 1
Tilaajille
Lapissa on nyt lähes ennätystulvat – pahin on jo ohi, vaikka Rovaniemellä vesi nousee vielä

Lapissa on nyt lähes en­nä­tys­tul­vat – pahin on jo ohi, vaikka Ro­va­nie­mel­lä vesi nousee vielä

18.10.2021 14:28 3
Tilaajille
Pelastaisiko Saarenputaan tukkiminen Rovaniemen suurtulvien tuhoilta? Kaupunki selvittää putaan sulkua yhtenä vaihtoehtona tulvasuojelussa

Pe­las­tai­si­ko Saa­ren­pu­taan tuk­ki­mi­nen Ro­va­nie­men suur­tul­vien tu­hoil­ta? Kau­pun­ki sel­vit­tää putaan sulkua yhtenä vaih­to­eh­to­na tul­va­suo­je­lus­sa

07.10.2021 18:00 25
Tilaajille
Länsi-Euroopan tulvien kuolonuhrien määrä ylitti 150 – tulvavedet mursivat padon Saksan länsiosassa

Län­si-Eu­roo­pan tulvien kuo­lon­uh­rien määrä ylitti 150 – tul­va­ve­det mur­si­vat padon Saksan län­si­osas­sa

17.07.2021 12:12
Saksan tuhotulvien kuolonuhrien määrä jatkaa kasvuaan – tähän mennessä tulvat ovat vieneet jo lähes 60 ihmisen hengen

Saksan tu­ho­tul­vien kuo­lon­uh­rien määrä jatkaa kas­vuaan – tähän men­nes­sä tulvat ovat vieneet jo lähes 60 ihmisen hengen

15.07.2021 22:33
Miljoona euroa Lapin vesistöhankkeisiin, suurin potti Kittilän tulvasuojelun parantamiseen

Mil­joo­na euroa Lapin ve­sis­tö­hank­kei­siin, suurin potti Kit­ti­län tul­va­suo­je­lun pa­ran­ta­mi­seen

04.06.2021 15:34
Tilaajille
Tällä paikalla 13 lasta ja nuori mies vajosivat tulvivaan jokeen – Lapin synkimmästä onnettomuudesta on tänään kulunut 65 vuotta: "Kannan surua hautaan saakka"

Tällä pai­kal­la 13 lasta ja nuori mies va­jo­si­vat tul­vi­vaan jokeen – Lapin syn­kim­mäs­tä on­net­to­muu­des­ta on tänään kulunut 65 vuotta: "Kannan surua hautaan saakka"

29.05.2021 06:00 4
Tilaajille
Kanadanhanhen pesä oli jäädä tulvaveden armoille Torniossa – paikalliset lintuharrastajat riensivät apuun, katso video pelastusoperaatiosta Tornionjoella

Ka­na­dan­han­hen pesä oli jäädä tul­va­ve­den ar­moil­le Tor­nios­sa – pai­kal­li­set lin­tu­har­ras­ta­jat rien­si­vät apuun, katso video pe­las­tus­ope­raa­tios­ta Tor­nion­joel­la

26.05.2021 13:20 2
Tilaajille
Torniossakin tulvahuippu saavutettu, Lapin tulvat kääntyvät nyt laskuun – tulvat lähes kaikkialla keskimääräistä suuremmat

Tor­nios­sa­kin tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Lapin tulvat kään­ty­vät nyt laskuun – tulvat lähes kaik­kial­la kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat

25.05.2021 13:00
Tilaajille
Tornionjoen tulvahuippu lähellä, Ounasjoki jatkaa laskuaan – Lapissa tienpätkiä yhä suljettu tielle nousseen tulvaveden vuoksi

Tor­nion­joen tul­va­huip­pu lä­hel­lä, Ou­nas­jo­ki jatkaa las­kuaan – Lapissa tien­pät­kiä yhä sul­jet­tu tielle nous­seen tul­va­ve­den vuoksi

24.05.2021 11:41
Tilaajille
Tornionjoki jatkaa nousuaan, Ounasjoki on kääntynyt laskuun – Kemijoen tulvahuippu koetaan alkuviikolla

Tor­nion­jo­ki jatkaa nou­suaan, Ou­nas­jo­ki on kään­ty­nyt laskuun – Ke­mi­joen tul­va­huip­pu koetaan al­ku­vii­kol­la

23.05.2021 14:25
Tilaajille
Ylitorniolla tulvavesi on noussut teille – Tie 21:n kevyen liikenteen väylä on suljettu Ylitornion ja Aavasaksan välillä

Yli­tor­niol­la tul­va­ve­si on noussut teille – Tie 21:n kevyen lii­ken­teen väylä on sul­jet­tu Yli­tor­nion ja Aa­va­sak­san välillä

23.05.2021 13:03 7
Tilaajille
"Joen liikkeitä ja tulvaa itsessään ei voi koskaan täysin ennustaa" – Kittilän tulvatilanne on rauhoittumassa eikä veden uskota ylittävän vahinkorajaa

"Joen liik­kei­tä ja tulvaa it­ses­sään ei voi koskaan täysin en­nus­taa" – Kit­ti­län tul­va­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa eikä veden uskota ylit­tä­vän va­hin­ko­ra­jaa

22.05.2021 17:11 1
Tilaajille
Vesi jatkaa nousua Tornionjoessa ja Kojamo ui – Tulvahuippu koettiin jo Ivalojoella, Ounasjoen nousu on hidastunut

Vesi jatkaa nousua Tor­nion­joes­sa ja Kojamo ui – Tul­va­huip­pu koet­tiin jo Iva­lo­joel­la, Ou­nas­joen nousu on hi­das­tu­nut

23.05.2021 10:01 8
Tilaajille
Lapin joet ovat lähellä tulvahuippujaan – Vahinkoraja ylittyy Kittilässä, jos sateet tulevat vetenä, Torniossa tulvasta tulossa viime vuoden suuruinen

Lapin joet ovat lähellä tul­va­huip­pu­jaan – Va­hin­ko­ra­ja ylittyy Kit­ti­läs­sä, jos sateet tulevat vetenä, Tor­nios­sa tul­vas­ta tulossa viime vuoden suu­rui­nen

21.05.2021 10:46
Tilaajille
Tulva saarsi talon Ivalossa – pelastuslaitos haki auton turvaan

Tulva saarsi talon Iva­los­sa – pe­las­tus­lai­tos haki auton turvaan

20.05.2021 20:35
Tilaajille

Kit­ti­län kunta: Kit­ti­läs­sä va­rau­dut­ta­va va­hin­ko­tul­vaan, ennuste antaa pari päivää va­rau­tu­mis­ai­kaa

20.05.2021 18:08
Tilaajille