Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tulvat
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Syyskuu oli Lapissa niin sateinen, että vastaavaa koetaan vain muutaman kerran vuosisadassa – eniten satoi Muoniossa, vähiten Kilpisjärvellä

Syyskuu oli Lapissa niin sa­tei­nen, että vas­taa­vaa koetaan vain muu­ta­man kerran vuo­si­sa­das­sa – eniten satoi Muo­nios­sa, vähiten Kil­pis­jär­vel­lä

07.10.2023 11:35 2
Tilaajille
Tulvan viemä vene aiheutti pelastustehtävän Kittilässä

Tulvan viemä vene ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän Kit­ti­läs­sä

28.09.2023 10:17
Tilaajille
Runsaat sateet saivat Lapin joet tulvimaan – huonosti kiinnitetyt veneet ja laiturit ovat nyt vaarassa

Runsaat sateet saivat Lapin joet tul­vi­maan – huo­nos­ti kiin­ni­te­tyt veneet ja lai­tu­rit ovat nyt vaa­ras­sa

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Kemijärven patojen korotukset valmistuvat syksyn aikana – padot on mitoitettu tulville, joiden todennäköisyys on kerran 5 000 vuodessa

Ke­mi­jär­ven patojen ko­ro­tuk­set val­mis­tu­vat syksyn aikana – padot on mi­toi­tet­tu tul­vil­le, joiden to­den­nä­köi­syys on kerran 5 000 vuo­des­sa

24.09.2023 19:30 4
Tilaajille
Lähitapiola: kevättulvien tuhoja korjataan Länsi-Lapissa edelleen

Lä­hi­ta­pio­la: ke­vät­tul­vien tuhoja kor­ja­taan Län­si-La­pis­sa edel­leen

11.09.2023 18:07
Tilaajille
Rankkasade tulvi Rovaniemellä kauppakeskus Revontuleen – asiakkaille ei haittaa siivoustöistä

Rank­ka­sa­de tulvi Ro­va­nie­mel­lä kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­leen – asiak­kail­le ei haittaa sii­vous­töis­tä

01.08.2023 16:51
Tilaajille
Tulvasta on jokaisella mielipide – luonto näytti ammattilaisille ja paikallisille voimansa
Kolumni

Tul­vas­ta on jo­kai­sel­la mie­li­pi­de – luonto näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

28.05.2023 13:00 5
Ely-keskus pyytää ilmoittamaan tulvan kastelemista rakennuksista, jotta vahinkojen suuruus saadaan selville – tulevia vuosia varten kannattaa perehtyä tulvariskikarttoihin

Ely-kes­kus pyytää il­moit­ta­maan tulvan kas­te­le­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta, jotta va­hin­ko­jen suuruus saadaan sel­vil­le – tulevia vuosia varten kan­nat­taa pe­reh­tyä tul­va­ris­ki­kart­toi­hin

26.05.2023 09:12 1
Tilaajille
Rovaniemikin aloitti viimein tulvasuojausten rakentamisen – ensimmäinen pengertie tulee Saarenkylään

Ro­va­nie­mi­kin aloitti viimein tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­sen – en­sim­mäi­nen pen­ger­tie tulee Saa­ren­ky­lään

24.05.2023 16:30 16
Tilaajille
Valtatie 21 sekä tie 98 ovat jälleen auki Ylitorniolla – kulku rajanylityspaikalta Ruotsin puolelle Matarenkiin onnistuu taas

Val­ta­tie 21 sekä tie 98 ovat jälleen auki Yli­tor­niol­la – kulku ra­jan­yli­tys­pai­kal­ta Ruotsin puo­lel­le Ma­ta­ren­kiin on­nis­tuu taas

24.05.2023 13:37 1
Tilaajille
Lapin kevättulvat ovat kääntyneet laskuun kaikilla joilla – vesi pysyy korkealla vielä päiviä, useita teitä edelleen suljettuna

Lapin ke­vät­tul­vat ovat kään­ty­neet laskuun kai­kil­la joilla – vesi pysyy kor­keal­la vielä päiviä, useita teitä edel­leen sul­jet­tu­na

23.05.2023 15:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tul­va­suo­je­lu muut­tu­nut hä­tä­työk­si

23.05.2023 05:00 3
Tilaajille
Tulva esti viemäreiden käytön, kasteli kellarin sekä pihoja – luonnon näytelmä koettelee torniolaisia

Tulva esti vie­mä­rei­den käytön, kasteli kel­la­rin sekä pihoja – luonnon näy­tel­mä koet­te­lee tor­nio­lai­sia

22.05.2023 19:30
Tilaajille
Katso, kuinka korkealle tulvavesi nousi Tornion- ja Muonionjoella – kokosimme tiedot vedenkorkeuksista

Katso, kuinka kor­keal­le tul­va­ve­si nousi Tor­nion- ja Muo­nion­joel­la – ­ko­ko­sim­me tiedot ve­den­kor­keuk­sis­ta

22.05.2023 19:19
Tilaajille
Tornionjoen tulvaennuste meni metrillä pieleen – pitkällä joella on yleensä kaksi tulvahuippua, mutta nyt etelän ja pohjoisen lumet sulivat yhtä aikaa

Tor­nion­joen tul­va­en­nus­te meni met­ril­lä pieleen – pit­käl­lä joella on yleensä kaksi tul­va­huip­pua, mutta nyt etelän ja poh­joi­sen lumet sulivat yhtä aikaa

23.05.2023 13:23 2
Tilaajille
Tornionjoen vedenpinnan nousu tasaantunut, vesi pysyy kuitenkin huippulukemissa Torniossa vielä maanantain – Pellossa vesi laskenut 40 senttiä

Tor­nion­joen ve­den­pin­nan nousu ta­saan­tu­nut, vesi pysyy kui­ten­kin huip­pu­lu­ke­mis­sa Tor­nios­sa vielä maa­nan­tain – Pel­los­sa vesi las­ke­nut 40 senttiä

22.05.2023 12:17
Tilaajille
Tornion Karungissa voi olla suurin tulva 112 vuoteen – asukas Jari Tervahauta arvioi, että kylä selviää silti kuivin  jaloin

Tornion Ka­run­gis­sa voi olla suurin tulva 112 vuoteen – asukas Jari Ter­va­hau­ta arvioi, että kylä selviää silti kuivin jaloin

21.05.2023 19:17
Tilaajille
Tulvatilanne on pahin nyt Torniossa, vesi voi nousta vielä 10–15 senttiä – apuja saatu muilta pelastuslaitoksilta ja puolustusvoimilta

Tul­va­ti­lan­ne on pahin nyt Tor­nios­sa, vesi voi nousta vielä 10–15 senttiä – apuja saatu muilta pe­las­tus­lai­tok­sil­ta ja puo­lus­tus­voi­mil­ta

21.05.2023 17:53
Tilaajille