Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

tulvat
Jäällä liikkuvilta vaaditaan nyt varovaisuutta: Lapin jokien teräsjäät ovat selvästi keskimääräistä ohuemmat, Muonionjoella jään vahvuus on koko mittaushistorian heikoin

Jäällä liik­ku­vil­ta vaa­di­taan nyt va­ro­vai­suut­ta: Lapin jokien te­räs­jäät ovat sel­väs­ti kes­ki­mää­räis­tä ohuem­mat, Muo­nion­joel­la jään vahvuus on koko mit­taus­his­to­rian heikoin

22.03.2023 13:34 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulva hi­das­taa luon­to­ka­toa

20.12.2022 04:05
Tilaajille
Vesivoimasta vihreä tulvapenger
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­mas­ta vihreä tul­va­pen­ger

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen tulvasuojausten rakentaminen maksaisi 13 miljoonaa euroa – Saarenputaan sulkemista ei pidetä järkevänä

Ro­va­nie­men tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­nen mak­sai­si 13 mil­joo­naa euroa – Saa­ren­pu­taan sul­ke­mis­ta ei pidetä jär­ke­vä­nä

24.10.2022 19:31 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Vuo­tok­sen al­las­han­ket­ta ei käyn­nis­te­tä – se voisi pe­las­taa tul­vil­ta ja säh­kö­pu­lal­ta

19.10.2022 05:20 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pump­pu­voi­ma­la voisi toimia Vuo­tok­se­na

03.09.2022 05:00
Tilaajille
Tosisuomalainen rakentaisi Ounasjoen ja poistaisi näin Rovaniemen ja Kittilän tulvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­suo­ma­lai­nen ra­ken­tai­si Ou­nas­joen ja pois­tai­si näin Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län tulvat

19.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Joki tekee hyödyllistä työtä tulvimalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joki tekee hyö­dyl­lis­tä työtä tul­vi­mal­la

10.06.2022 05:30 1
Tilaajille
Tornionjoen tulva on korkeimmillaan lähipäivinä, Muonionjoella virtaama on jo kääntynyt laskuun – Lapin tulvakevät oli tänä vuonna rauhallinen

Tor­nion­joen tulva on kor­keim­mil­laan lä­hi­päi­vi­nä, Muo­nion­joel­la vir­taa­ma on jo kään­ty­nyt laskuun – Lapin tul­va­ke­vät oli tänä vuonna rau­hal­li­nen

01.06.2022 09:23
Tilaajille
Tulva katkaisi Kainuunkyläntien Ylitorniolla – Tornionjoen ja Muonionjoen tulvahuippuja ennustetaan tälle viikolle

Tulva kat­kai­si Kai­nuun­ky­län­tien Yli­tor­niol­la – Tor­nion­joen ja Muo­nion­joen tul­va­huip­pu­ja en­nus­te­taan tälle vii­kol­le

27.05.2022 21:14
Tilaajille
Muonionjoelle ja Tornionjoelle ennustetaan keskimääräistä suurempaa tulvahuippua viikonlopulle

Muo­nion­joel­le ja Tor­nion­joel­le en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­paa tul­va­huip­pua vii­kon­lo­pul­le

24.05.2022 11:35 1
Tilaajille
Lapin kevättulvat jäämässä pieneksi tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suurtulva eteni Rovaniemellä

Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

18.05.2022 11:07 1
Tilaajille
Kittilässä ei tänä keväänä tarvitse pelätä tulvavahinkoja – Ounasjoella ja Ivalossa kevättulva on jäämässä keskimääräisiä pienemmiksi

Kit­ti­läs­sä ei tänä keväänä tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja – Ou­nas­joel­la ja Iva­los­sa ke­vät­tul­va on jää­mäs­sä kes­ki­mää­räi­siä pie­nem­mik­si

17.05.2022 21:41 1
Tilaajille
Simojoen tulvahuippu saavutettu, Ivalojoella vesi nousee – Torniossa jääpato nostatti hetkellisesti vettä jopa metrin

Si­mo­joen tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Iva­lo­joel­la vesi nousee – Tor­nios­sa jääpato nos­tat­ti het­kel­li­ses­ti vettä jopa metrin

13.05.2022 11:02
Tilaajille
Simojoen jäät ovat pitkälti lähteneet, tulvahuippu saavutetaan lähipäivinä – muualla Lapissa tulvahuippua ennustetaan touko-kesäkuun vaihteeseen

Si­mo­joen jäät ovat pit­käl­ti läh­te­neet, tul­va­huip­pu saa­vu­te­taan lä­hi­päi­vi­nä – muualla Lapissa tul­va­huip­pua en­nus­te­taan tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tee­seen

10.05.2022 14:00
Tilaajille
Tavanomaista kylmempi sää hidastaa Lapin tulvatilanteen etenemistä – vapun jälkeen luvassa on lunta

Ta­van­omais­ta kyl­mem­pi sää hi­das­taa Lapin tul­va­ti­lan­teen ete­ne­mis­tä – vapun jälkeen luvassa on lunta

29.04.2022 08:14
Lapin jokien virtaamat alkavat kasvaa tällä viikolla – viranomaiset pitivät ensimmäisen palaverinsa

Lapin jokien vir­taa­mat alkavat kasvaa tällä vii­kol­la – vi­ran­omai­set pitivät en­sim­mäi­sen pa­la­ve­rin­sa

20.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Tulvamuuri suojaisi Lainaanrantaa ja Saarenpudasta säännösteltäisiin – Rovaniemen ensimmäisen tulvasuojelusuunnitelman luonnokset julkistettiin

Tul­va­muu­ri suo­jai­si Lai­naan­ran­taa ja Saa­ren­pu­das­ta sään­nös­tel­täi­siin – Ro­va­nie­men en­sim­mäi­sen tul­va­suo­je­lu­suun­ni­tel­man luon­nok­set jul­kis­tet­tiin

03.04.2022 18:00 13
Tilaajille
Tulvien torjunta käyntiin jäänsahauksilla Tornionjoella, Kaukosen sahauksista päätetään myöhemmin – tulvista odotetaan tavanomaisia, Ounasjoen ja Ivalojoen yläosissa lunta kuitenkin tavallista enemmän

Tulvien tor­jun­ta käyn­tiin jään­sa­hauk­sil­la Tor­nion­joel­la, Kau­ko­sen sa­hauk­sis­ta pää­te­tään myö­hem­min – tul­vis­ta odo­te­taan ta­va­no­mai­sia, Ou­nas­joen ja Iva­lo­joen ylä­osis­sa lunta kui­ten­kin ta­val­lis­ta enemmän

29.03.2022 18:45
Tilaajille