Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kittilä
Kuukausi
Enontekiö, Muonio, Pelkosenniemi ja Posio jäivät ilman aluevaltuutettua

Enon­te­kiö, Muonio, Pel­ko­sen­nie­mi ja Posio jäivät ilman alue­val­tuu­tet­tua

23.01.2022 23:44 4
Tilaajille
Kittilässä lukio etäopetukseen varmuuden vuoksi, eristys- ja karanteenitodistuksia voi pyytää oma-aloitteisesti sähköpostilla

Kit­ti­läs­sä lukio etä­ope­tuk­seen var­muu­den vuoksi, eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­to­dis­tuk­sia voi pyytää oma-aloit­tei­ses­ti säh­kö­pos­til­la

21.01.2022 17:20
Tilaajille
Päätoimittaja Reijo Alatörmänen on kuollut

Pää­toi­mit­ta­ja Reijo Ala­tör­mä­nen on kuollut

17.01.2022 22:11
Tilaajille
Kittilässä koronatartunnat kääntyneet laskuun – lukio etäopetukseen ensi viikosta alkaen

Kit­ti­läs­sä ko­ro­na­tar­tun­nat kään­ty­neet laskuun – lukio etä­ope­tuk­seen ensi vii­kos­ta alkaen

14.01.2022 16:52
Tilaajille
Kittilässä vierailukielto terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla

Kit­ti­läs­sä vie­rai­lu­kiel­to ter­veys­kes­kuk­sen akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­tol­la

13.01.2022 20:30
Tilaajille
Kittilässä runsaasti uusia koronatartuntoja, terveydenhuolto ja jäljitys ruuhkautuneet – tartuntoja yhä enemmän paikallisilla

Kit­ti­läs­sä run­saas­ti uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja, ter­vey­den­huol­to ja jäl­ji­tys ruuh­kau­tu­neet – tar­tun­to­ja yhä enemmän pai­kal­li­sil­la

12.01.2022 15:56 3
Tilaajille
Joulukuun viimeisellä viikolla Lapin koronatartunnoista yli puolet todettiin matkailijoilla

Jou­lu­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la Lapin ko­ro­na­tar­tun­nois­ta yli puolet to­det­tiin mat­kai­li­joil­la

04.01.2022 19:29 6
Vanhemmat
Koronatartuntojen määrä Kittilässä kasvanut nopeasti – myös Sallassa tilanne huonontunut

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä Kit­ti­läs­sä kas­va­nut no­peas­ti – myös Sal­las­sa tilanne huo­non­tu­nut

29.12.2021 16:36 1
Tilaajille
Länsi-Lapissa parannettiin retkeilyrakenteita neljällä miljoonalla eurolla – Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on Suomen suosituin

Län­si-La­pis­sa pa­ran­net­tiin ret­kei­ly­ra­ken­tei­ta nel­jäl­lä mil­joo­nal­la eurolla – Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to on Suomen suo­si­tuin

28.12.2021 07:43 2
Tilaajille

Se­ment­ti­re­kan nosto ojasta haittaa lii­ken­net­tä Kit­ti­län ete­lä­puo­lel­la

22.12.2021 16:01
Tilaajille
Koronatilanne heikentynyt myös Kittilässä Kolarin lisäksi, matkailuun liittyviä koronatartuntaketjuja havaittu

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt myös Kit­ti­läs­sä Kolarin li­säk­si, mat­kai­luun liit­ty­viä ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­ju­ja ha­vait­tu

14.12.2021 20:16 2
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajaksi valittiin Jari Rantapelkonen

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jari Ran­ta­pel­ko­nen

13.12.2021 15:45 10
Tilaajille

Rau­hal­li­nen vii­kon­lop­pu po­lii­sil­la poh­joi­sem­mas­sa Lapissa

06.12.2021 14:53
Tilaajille
Tokmanni avaa Tornioon Suomen suurimman myymälänsä – Kittilään tulee pohjoisin myymälä

Tok­man­ni avaa Tor­nioon Suomen suu­rim­man myy­mä­län­sä – Kit­ti­lään tulee poh­joi­sin myymälä

30.11.2021 10:12 1
Tilaajille
Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahdelle sakkoja kahakasta järjestyksenvalvojien kanssa Kittilän Levillä  – puhui "kuolleista miehistä" ja uhkaili valvojia jengiläisten kostolla

Ex-jää­kiek­koi­li­ja Jere Ka­ra­lah­del­le sakkoja ka­ha­kas­ta jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien kanssa Kit­ti­län Levillä – puhui "kuol­leis­ta mie­his­tä" ja uhkaili val­vo­jia jen­gi­läis­ten kos­tol­la

24.11.2021 11:56 8
Majoittujien ripeä toiminta pelasti henkilövahingoilta kahdesti – Levin tulipaloilla ei yhteistä nimittäjää

Ma­joit­tu­jien ripeä toi­min­ta pelasti hen­ki­lö­va­hin­goil­ta kah­des­ti – Levin tu­li­pa­loil­la ei yh­teis­tä ni­mit­tä­jää

22.11.2021 13:39
Tilaajille
Jo toinen tulipalo Levillä viikonlopun aikana: 11 ihmistä evakuoitiin alppitalon kellarikerroksessa syttyneen uhkaavan palon vuoksi

Jo toinen tu­li­pa­lo Levillä vii­kon­lo­pun aikana: 11 ihmistä eva­kuoi­tiin alp­pi­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­ses­sa syt­ty­neen uh­kaa­van palon vuoksi

22.11.2021 08:20
Tilaajille
Petra Vlhova sai kiihkeän onnittelusuudelman poikaystävältään voitonjuhlissa

Petra Vlhova sai kiih­keän on­nit­te­lu­suu­del­man poi­ka­ys­tä­väl­tään voi­ton­juh­lis­sa

21.11.2021 19:33
Tilaajille
"Olen niin helpottunut ja onnellinen", riemuitsi Riikka Honkanen maailmancupin pisteistä

"Olen niin hel­pot­tu­nut ja on­nel­li­nen", rie­muit­si Riikka Hon­ka­nen maail­man­cu­pin pis­teis­tä

21.11.2021 19:32 1
Tilaajille
Levin maailmancupin viikonlopun yleisömäärä noin 6000 katsojaa

Levin maail­man­cu­pin vii­kon­lo­pun ylei­sö­mää­rä noin 6000 kat­so­jaa

21.11.2021 19:30
Tilaajille