Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kittilä
Kuukausi

Hen­ki­lö­au­to ajautui ulos tieltä Kit­ti­läs­sä il­lal­la, yksi louk­kaan­tui

14.10.2021 23:00
Vaarallista ainetta kuljettaneen rekan perävaunu kaatui Kittilässä – ympäristöön valui haitallista liuosta

Vaa­ral­lis­ta ainetta kul­jet­ta­neen rekan pe­rä­vau­nu kaatui Kit­ti­läs­sä – ym­pä­ris­töön valui hai­tal­lis­ta liuosta

13.10.2021 21:03 5
Tilaajille
Koululaisista ja päiväkotilapsista tulevat valtionosuudet määräytyvät liian jäykästi – matkailupitäjät menettävät huomattavat summat rahaa

Kou­lu­lai­sis­ta ja päi­vä­ko­ti­lap­sis­ta tulevat val­tion­osuu­det mää­räy­ty­vät liian jäy­käs­ti – mat­kai­lu­pi­tä­jät me­net­tä­vät huo­mat­ta­vat summat rahaa

12.10.2021 19:30 3
Tilaajille
Kunnanjohtajat puuhaavat Lappiin 800 kilometrin vaellusreittiä – ruokailut ravintoloissa ja yöksi sänkyyn

Kun­nan­joh­ta­jat puu­haa­vat Lappiin 800 ki­lo­met­rin vael­lus­reit­tiä – ruo­kai­lut ra­vin­to­lois­sa ja yöksi sänkyyn

04.10.2021 20:31 26
Tilaajille
Analyysi: Kittilä-teatterin jatkoilla – käräjäoikeudessa pohditaan taas Kittilän viime vuosien käänteitä

Ana­lyy­si: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

28.09.2021 18:00 3
Tilaajille
Hakuajan pidentäminen yli tuplasi ehdokasmäärän – Kittilän kunnanjohtajaksi 17 hakijaa

Ha­ku­ajan pi­den­tä­mi­nen yli tuplasi eh­do­kas­mää­rän – Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si 17 hakijaa

28.09.2021 16:06 1
Tilaajille
Kittilä aloittaa kolmansien koronarokotteiden antamisen

Kittilä aloit­taa kol­man­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mi­sen

24.09.2021 10:26
Mauri Tammela lunasti lupaukseen isälleen ja kirjoitti novellikokoelman – kirjoitusurakka alkoi joka päivä kahden tunnin hiihtolenkillä

Mauri Tammela lunasti lu­pauk­seen isäl­leen ja kir­joit­ti no­vel­li­ko­koel­man – kir­joi­tus­urak­ka alkoi joka päivä kahden tunnin hiih­to­len­kil­lä

21.09.2021 10:21 1
Tilaajille
Vanhemmat
Arvostelu: Särestön pihan pienet eksyneet

Ar­vos­te­lu: Sä­res­tön pihan pienet ek­sy­neet

17.09.2021 19:00
Tilaajille
Kittilän lausuntaryhmä Loihakoilta on luvassa suunmyötäisiä kohtaamisia ympäri Lappia

Kit­ti­län lau­sun­ta­ryh­mä Loi­ha­koil­ta on luvassa suun­myö­täi­siä koh­taa­mi­sia ympäri Lappia

15.09.2021 11:06
Tilaajille
Levin yökerhoaltistumista jo 31 koronatartuntaa – infektiolääkäri muistuttaa pysymään sairaana kotona

Levin yö­ker­ho­al­tis­tu­mis­ta jo 31 ko­ro­na­tar­tun­taa – in­fek­tio­lää­kä­ri muis­tut­taa py­sy­mään sai­raa­na kotona

15.09.2021 14:23 17
Tilaajille
Kittilän kunta moittii Väylävirastoa Lapin huonokuntoisten sorateiden unohtamisesta

Kit­ti­län kunta moittii Väy­lä­vi­ras­toa Lapin huo­no­kun­tois­ten so­ra­tei­den unoh­ta­mi­ses­ta

14.09.2021 18:21
Tilaajille
Teen matkaa kärsimysten tiellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teen matkaa kär­si­mys­ten tiellä

14.09.2021 05:30 3
Tilaajille
Kaivosveron suuntaaminen osin kaivospaikkakunnille on merkittävä ja tervetullut päätös
Pääkirjoitus

Kai­vos­ve­ron suun­taa­mi­nen osin kai­vos­paik­ka­kun­nil­le on mer­kit­tä­vä ja ter­ve­tul­lut päätös

10.09.2021 14:00 3
Tilaajille
Katso tästä: Levin Ruskamaratonin kaikki tulokset

Katso tästä: Levin Rus­ka­ma­ra­to­nin kaikki tu­lok­set

04.09.2021 21:41 1
Sveitsiläisen matkanjärjestäjä Kontikin lennot Zürichistä Kittilään avasivat koronan jälkeiset tilauslennot Lappiin

Sveit­si­läi­sen mat­kan­jär­jes­tä­jä Kon­ti­kin lennot Zü­ri­chis­tä Kit­ti­lään ava­si­vat koronan jäl­kei­set ti­laus­len­not Lappiin

03.09.2021 10:18 1
Tilaajille
Kittilä jatkaa hakuaikaa kunnanjohtajan virkaan – Kuntaan tullut tähän mennessä kahdeksan hakemusta

Kittilä jatkaa ha­ku­ai­kaa kun­nan­joh­ta­jan virkaan – Kuntaan tullut tähän men­nes­sä kah­dek­san ha­ke­mus­ta

31.08.2021 18:19 1
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajaksi kahdeksan hakijaa – Mukana muun muassa Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si kah­dek­san hakijaa – Mukana muun muassa Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­ko­nen

25.08.2021 18:02 6
Tilaajille

Tie 80 So­dan­ky­län ja Kit­ti­län välillä sul­je­taan ko­ko­naan lii­ken­teel­tä tors­tai-il­ta­na kello 20:30 eteen­päin

19.08.2021 19:46
Tilaajille
Kuulitko tai tunsitko ison pamauksen Keski-Lapissa? – Ääni voi olla peräisin Puolustusvoimien massaräjäytysleiriltä Kittilän Pokasta

Kuu­lit­ko tai tun­sit­ko ison pa­mauk­sen Kes­ki-La­pis­sa? – Ääni voi olla pe­räi­sin Puo­lus­tus­voi­mien mas­sa­rä­jäy­tys­lei­ril­tä Kit­ti­län Pokasta

13.08.2021 06:30 10
Tilaajille