Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 6. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

Itsenäisyyspäivä: Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Kittilä
Kuukausi
Kittilässä pakettiauton ja henkilöauton kylkikolari – kolme henkilöä loukkaantui

Kit­ti­läs­sä pa­ket­ti­au­ton ja hen­ki­lö­au­ton kyl­ki­ko­la­ri – kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui

02.12.2022 18:28
Tilaajille
Kittilässä vuonna 2010 kadonnut henkilö löytyi kuolleena – löydettiin maastossa alueelta, mistä häntä oli etsitty jo aiemmin

Kit­ti­läs­sä vuonna 2010 ka­don­nut henkilö löytyi kuol­lee­na – löy­det­tiin maas­tos­sa alueel­ta, mistä häntä oli etsitty jo aiemmin

01.12.2022 16:13
Tilaajille
Kahdeksan hakijaa haastatellaan Kittilän kunnanjohtajaksi – mukana muun muassa Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen ja Kittilän kunnanhallituksen entinen puheenjohtaja Timo Kurula

Kah­dek­san hakijaa haas­ta­tel­laan Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si – mukana muun muassa Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­nen ja Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen entinen pu­heen­joh­ta­ja Timo Kurula

23.11.2022 20:17 8
Tilaajille
Sodankylä, Keminmaa ja Kittilä saavat 2–4 miljoonan euron pysyvän lisätulon uuden kaivosveron myötä – hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle viime viikolla

So­dan­ky­lä, Ke­min­maa ja Kittilä saavat 2–4 mil­joo­nan euron pysyvän li­sä­tu­lon uuden kai­vos­ve­ron myötä – hal­li­tus antoi la­ki­esi­tyk­sen edus­kun­nal­le viime vii­kol­la

23.11.2022 16:30 12
Tilaajille
Levoton sielu sai rauhan luonnosta – Kittilän Kaukosessa asuva Katri Alatalo suunnittelee koruja nestemäisestä hartsista

Levoton sielu sai rauhan luon­nos­ta – ­Kit­ti­län Kau­ko­ses­sa asuva Katri Alatalo suun­nit­te­lee koruja nes­te­mäi­ses­tä hart­sis­ta

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Annukka Paksuniemi seurasi lapsena Levin kasvua lentokentän naapurista  ja päätyi itse töihin matkailualalle

Annukka Pak­su­nie­mi seurasi lapsena Levin kasvua len­to­ken­tän naa­pu­ris­ta ja päätyi itse töihin mat­kai­lu­alal­le

20.11.2022 17:11 1
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajan virkaan kaikkiaan 25 hakemusta – toinen hakukierros toi viisitoista uutta ehdokasta

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan virkaan kaik­kiaan 25 ha­ke­mus­ta – toinen ha­ku­kier­ros toi vii­si­tois­ta uutta eh­do­kas­ta

18.11.2022 16:05 17
Tilaajille
Pekingin pettymys kirpaisi kovaa alppitähti Mikaela Shiffriniin. Viime kausi  päättyi kuitenkin helpottuneissa juhlatunnelmissa

Pe­kin­gin pet­ty­mys kir­pai­si kovaa alp­pi­täh­ti Mikaela Shiff­ri­niin. Viime kausi päättyi kui­ten­kin hel­pot­tu­neis­sa juh­la­tun­nel­mis­sa

18.11.2022 14:18
Tilaajille
Janne Haaralan tie on vienyt Suomen huoltojoukoista Norjan naisten alppimaajoukkueen valmentajaksi

Janne Haa­ra­lan tie on vienyt Suomen huol­to­jou­kois­ta Norjan naisten alp­pi­maa­jouk­kueen val­men­ta­jak­si

17.11.2022 14:37
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi kaikki Kittilän kuntapäättäjien syytteet niin sanotussa Eilavaara-haarassa

Ho­vi­oi­keus hylkäsi kaikki Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jien syyt­teet niin sa­no­tus­sa Ei­la­vaa­ra-haa­ras­sa

15.11.2022 13:45 15
Tilaajille
Metsähallitus muistutti hirvestäjiä maastoliikennesäännöistä Puljun erämaa-alueella – paikalliset epäilivät, että mönkijöitä on käytetty jahdissa

Met­sä­hal­li­tus muis­tut­ti hir­ves­tä­jiä maas­to­lii­ken­ne­sään­nöis­tä Puljun erä­maa-alueel­la – pai­kal­li­set epäi­li­vät, että mön­ki­jöi­tä on käy­tet­ty jah­dis­sa

07.11.2022 16:58 12
Tilaajille
Vanhemmat
Kaksi loukkaantui mönkijäturmassa Kittilässä

Kaksi louk­kaan­tui mön­ki­jä­tur­mas­sa Kit­ti­läs­sä

30.10.2022 19:35
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus ohjeistaa omaa kokousedustajaansa, ettei tilapäistä valiokuntaa Välikankaan irtisanomiseksi perusteta

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus oh­jeis­taa omaa ko­kou­se­dus­ta­jaan­sa, ettei ti­la­päis­tä va­lio­kun­taa Vä­li­kan­kaan ir­ti­sa­no­mi­sek­si pe­rus­te­ta

25.10.2022 18:48 8
Tilaajille
Kymmenen haki Kittilän kunnanjohtajaksi – joukossa Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen

Kym­me­nen haki Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si – ­jou­kos­sa Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­nen

24.10.2022 16:42 10
Tilaajille
Kittilä jakaa riskiryhmäläisille influenssarokotteet marraskuussa

Kittilä jakaa ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le inf­luens­sa­ro­kot­teet mar­ras­kuus­sa

19.10.2022 12:08
Tilaajille
Säveltäjä ja runoilija Pekka Kujalaa juhlistetaan Kittilässä

Sä­vel­tä­jä ja ru­noi­li­ja Pekka Kujalaa juh­lis­te­taan Kit­ti­läs­sä

14.10.2022 09:57
Tilaajille
Majatalo nojaa kansanperinteeseen – yrittäjät Mirva Puustajärvi ja Kristian Vehniäinen halusivat kääntää kokonaan uuden sivun

Ma­ja­ta­lo nojaa kan­san­pe­rin­tee­seen – yrit­tä­jät Mirva Puus­ta­jär­vi ja Kris­tian Veh­niäi­nen ha­lu­si­vat kääntää ko­ko­naan uuden sivun

12.10.2022 17:00
Tilaajille
Kittilässä Levillä järjestetään lauantaina Kittilän kuntalaisten päivä

Kit­ti­läs­sä Levillä jär­jes­te­tään lauan­tai­na Kit­ti­län kun­ta­lais­ten päivä

07.10.2022 20:56
Tilaajille
Kittilän lentoasema palkittiin Vuoden 2021 lentoasema -tunnustuksella – lentoaseman asiakastyytyväisyys on säilynyt korkealla tasolla myös kiivastahtisten turismisesonkien aikana

Kit­ti­län len­to­ase­ma pal­kit­tiin Vuoden 2021 len­to­ase­ma -tun­nus­tuk­sel­la – len­to­ase­man asia­kas­tyy­ty­väi­syys on säi­ly­nyt kor­keal­la tasolla myös kii­vas­tah­tis­ten tu­ris­mi­se­son­kien aikana

05.10.2022 10:18
Tilaajille
Lapissa aletaan selvittää uutta ratayhteyttä – Sodankylä–Kittilä–Ylläs-rata palvelisi matkailua sekä kaivos- ja metsäteollisuutta

Lapissa aletaan sel­vit­tää uutta ra­ta­yh­teyt­tä – ­So­dan­ky­lä–­Kit­ti­lä–Yl­läs-ra­ta pal­ve­li­si mat­kai­lua sekä kaivos- ja met­sä­teol­li­suut­ta

04.10.2022 11:55 26
Tilaajille