tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kittilä
Kuukausi
Menikö matkailun miljoonaprojekti mönkään ja EU-rahat hukkaan – hankkeiden vaikuttavuutta vaikea arvioida

Menikö mat­kai­lun mil­joo­nap­ro­jek­ti mönkään ja EU-ra­hat hukkaan – hank­kei­den vai­kut­ta­vuut­ta vaikea ar­vioi­da

24.11.2023 18:17 11
Tilaajille
Syyttäjät ovat hakeneet tuomion purkua osassa Kittilä-kokonaisuutta – "Ristiriitaa päätöksissä ja uusia todisteita"

Syyt­tä­jät ovat ha­ke­neet tuomion purkua osassa Kit­ti­lä-ko­ko­nai­suut­ta – "Ris­ti­rii­taa pää­tök­sis­sä ja uusia to­dis­tei­ta"

24.11.2023 10:05 12
Tilaajille
Kittilän uusi alakoulu ja yläkoulun saneeraus valmistuvat maaliskuussa – lukion remontti alkaa ensi kesänä

Kit­ti­län uusi ala­kou­lu ja ylä­kou­lun sa­nee­raus val­mis­tu­vat maa­lis­kuus­sa – lukion re­mont­ti alkaa ensi kesänä

22.11.2023 10:34
Tilaajille
Mökistä häädetty 19-vuotias mies uhkasi kolmea henkilöä puukolla ja tappamisella Kittilän Levillä – oikeus langetti ehdollista vankeutta

Mökistä hää­det­ty 19-vuo­tias mies uhkasi kolmea hen­ki­löä puu­kol­la ja tap­pa­mi­sel­la Kit­ti­län Levillä – oikeus lan­get­ti eh­dol­lis­ta van­keut­ta

20.11.2023 13:43
Tilaajille
Piharakennus syttyi tuleen Kittilän Könkäällä – asukkaan suorittama alkusammutus esti suuremmat vahingot

Pi­ha­ra­ken­nus syttyi tuleen Kit­ti­län Kön­kääl­lä – asuk­kaan suo­rit­ta­ma al­ku­sam­mu­tus esti suu­rem­mat va­hin­got

15.11.2023 15:14 1
Tilaajille
Kittilässä ja Enontekiöllä mitattiin 25 astetta pakkasta isänpäivän aamuna – paukkupakkasten viikko alkaa Lapissa

Kit­ti­läs­sä ja Enon­te­kiöl­lä mi­tat­tiin 25 astetta pak­kas­ta isän­päi­vän aamuna – pauk­ku­pak­kas­ten viikko alkaa Lapissa

12.11.2023 11:34 3
Tilaajille
Moottoripyöräilijä ajoi holtittomasti Rovaniemen keskustassa, Levillä poliisilla useampia tehtäviä

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajoi hol­tit­to­mas­ti Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, Levillä po­lii­sil­la useam­pia teh­tä­viä

12.11.2023 10:46
Tilaajille
Kittiläläiset kerääntyvät yhteen Jouluyö-tapahtumaan

Kit­ti­lä­läi­set ke­rään­ty­vät yhteen Jou­luyö-ta­pah­tu­maan

09.11.2023 14:21
Vanhemmat
Kuski melkein ajoi kävelijän päältä ja pinkoi poliisia pakoon Rovaniemellä – useita autoilijoita jäi kiinni rattijuopumuksesta ympäri Lappia viikonloppuna

Kuski melkein ajoi kä­ve­li­jän päältä ja pinkoi po­lii­sia pakoon Ro­va­nie­mel­lä – useita au­toi­li­joi­ta jäi kiinni rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ympäri Lappia vii­kon­lop­pu­na

05.11.2023 13:01 4
Tilaajille
"Kittilässä on superhyvä yrittää" – Kittilän vuoden yrityksen K-Supermarketin kauppiaat tekevät tiivistä yhteistyötä muiden kauppiaiden kanssa

"Kit­ti­läs­sä on su­per­hy­vä yrit­tää" – Kit­ti­län vuoden yri­tyk­sen K-Su­per­mar­ke­tin kaup­piaat tekevät tii­vis­tä yh­teis­työ­tä muiden kaup­piai­den kanssa

04.11.2023 21:00
Tilaajille
Poliisi varautuu turvaamaan kaivosalan suurkokousta Levillä – sosiaalisessa mediassa on keskusteltu mielenosoituksista

Poliisi va­rau­tuu tur­vaa­maan kai­vosalan suur­ko­kous­ta Levillä – so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa on kes­kus­tel­tu mie­len­osoi­tuk­sis­ta

30.10.2023 15:33 2
Tilaajille
Lapin lentoasemille luvassa ennätyssesonki – talvikaudeksi avautuu 18 uutta Euroopan reittiyhteyttä

Lapin len­to­ase­mil­le luvassa en­nä­tys­se­son­ki – tal­vi­kau­dek­si avautuu 18 uutta Eu­roo­pan reit­ti­yh­teyt­tä

30.10.2023 09:11 8
Tilaajille
Poliisi keskeytti useampia nuorten kotibileitä Rovaniemellä viikonvaihteessa

Poliisi kes­keyt­ti useam­pia nuorten ko­ti­bi­lei­tä Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­vaih­tees­sa

29.10.2023 15:35 1
Tilaajille
KHO: Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevat ympäristöluvat pysyvät voimassa – lupa myönnettiin seitsemän vuoden määräajaksi

KHO: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­vat ym­pä­ris­tö­lu­vat pysyvät voi­mas­sa – lupa myön­net­tiin seit­se­män vuoden mää­rä­ajak­si

29.10.2023 14:54 9
Tilaajille
Talvinen keli ja tiellä poukkoilevat porot aiheuttivat useita onnettomuuksia ja ojaanajoja eri puolilla Lappia torstaina

Tal­vi­nen keli ja tiellä pouk­koi­le­vat porot ai­heut­ti­vat useita on­net­to­muuk­sia ja ojaan­ajo­ja eri puo­lil­la Lappia tors­tai­na

27.10.2023 10:41 16
Tilaajille
Päivi Helén asetetaan tulevana sunnuntaina Kittilän kirkkoherran virkaan

Päivi Helén ase­te­taan tu­le­va­na sun­nun­tai­na Kit­ti­län kirk­ko­her­ran virkaan

23.10.2023 15:26 2
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteet – näyttöä kostosta Esa Mäkistä kohtaan ei löytynyt

Ho­vi­oi­keus hylkäsi Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jien vir­ka­ri­kos­syyt­teet – näyttöä kos­tos­ta Esa Mäkistä kohtaan ei löy­ty­nyt

13.10.2023 11:14 15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kun lumipallo kasvaa vyöryksi – Pauliina Punkin Kittilä-dokumentti kuvaa kuntasotkuja kriittisen harkitsevasti

Elo­ku­va-ar­vio: Kun lu­mi­pal­lo kasvaa vyö­ryk­si – Pau­lii­na Punkin Kit­ti­lä-do­ku­ment­ti kuvaa kun­ta­sot­ku­ja kriit­ti­sen har­kit­se­vas­ti

13.10.2023 08:20
Tilaajille
Veden keittokehotus purettu Kittilän Könkäällä

Veden keit­to­ke­ho­tus purettu Kit­ti­län Kön­kääl­lä

12.10.2023 12:02
Tilaajille
Kittilän henkirikoksen motiivi ei selvinnyt, poliisi päätti esitutkinnan

Kit­ti­län hen­ki­ri­kok­sen motiivi ei sel­vin­nyt, poliisi päätti esi­tut­kin­nan

12.10.2023 09:26
Tilaajille