Kittilä
Kuukausi

Kittilä vuokraa maata tul­va­pen­ke­ret­tä varten – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi vuok­ra­so­pi­muk­sen

08.09.2020 20:10 0
Tilaajille
Kesko ostaa Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman rakennukset 500 000 eurolla – suunnitelmissa huonokuntoisten rakennusten purkaminen

Kesko ostaa Kiin­teis­tö Oy Kit­ti­län Sääs­tö­kul­man ra­ken­nuk­set 500 000 eurolla – suun­ni­tel­mis­sa huo­no­kun­tois­ten ra­ken­nus­ten pur­ka­mi­nen

08.09.2020 15:33 1
Tilaajille
Korona veti lentomatkailun syöksykierteeseen, nyt yhteydet ovat hiljalleen palanneet – Finnair lentää tänä syksynä Rovaniemelle jopa useammin kuin viime vuonna

Korona veti len­to­mat­kai­lun syök­sy­kier­tee­seen, nyt yh­tey­det ovat hil­jal­leen pa­lan­neet – Finnair lentää tänä syksynä Ro­va­nie­mel­le jopa useam­min kuin viime vuonna

07.09.2020 18:26 0
Tilaajille
Musikaali Sylvi Kujalan elämästä ja perinnelauluista sai ensi-iltansa kansanlaulajan kotikylässä: Tepsan satakielen äänimaisemissa

Mu­si­kaa­li Sylvi Kujalan elä­mäs­tä ja pe­rin­ne­lau­luis­ta sai en­si-il­tan­sa kan­san­lau­la­jan ko­ti­ky­läs­sä: Tepsan sa­ta­kie­len ää­ni­mai­se­mis­sa

07.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Oletko kittiläsetä vai levihipsteri?
Kolumni Mari Molkoselkä

Päi­vä­kir­ja: Oletko kit­ti­lä­se­tä vai le­vi­hips­te­ri?

05.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Ruskamaraton toteutetaan poikkeuksellisesti maastotapahtumana

Rus­ka­ma­ra­ton to­teu­te­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti maas­to­ta­pah­tu­ma­na

03.09.2020 17:41 0
Tilaajille
"Ylöspäin pitää kiireellä lähteä, kun savu nousee perässä" – kilometrin syvyydessä syttynyt nosturi tuprutti savua Kittilän kultakaivoksen tunneleihin ja koko kaivos evakuoitiin

"Y­lös­päin pitää kii­reel­lä lähteä, kun savu nousee pe­räs­sä" – ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä syt­ty­nyt nosturi tup­rut­ti savua Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen tun­ne­lei­hin ja koko kaivos eva­kuoi­tiin

02.09.2020 08:08 0
Nosturiauton palo tyhjensi Kittilän kultakaivoksen – henkilövahingoilta vältyttiin

Nos­tu­ri­au­ton palo tyh­jen­si Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

02.09.2020 06:26 0
Levi Ski Resortille myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki perjantaina – Merkki edellyttää yrityksiltä muun muassa sitoutumista kestävän matkailun edistämiseen

Levi Ski Re­sor­til­le myön­net­tiin Sus­tai­nab­le Travel Finland -merkki per­jan­tai­na – Merkki edel­lyt­tää yri­tyk­sil­tä muun muassa si­tou­tu­mis­ta kes­tä­vän mat­kai­lun edis­tä­mi­seen

22.08.2020 11:40 0
Tilaajille
Kittilän kunta aloittaa suojamaskien jakamisen vähävaraisille tiistaina

Kit­ti­län kunta aloit­taa suo­ja­mas­kien ja­ka­mi­sen vä­hä­va­rai­sil­le tiis­tai­na

17.08.2020 15:51 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lato paloi Kittilässä  Kuivasalmentiellä – palosta ei henkilövahinkoja

Lato paloi Kit­ti­läs­sä Kui­va­sal­men­tiel­lä – palosta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

16.08.2020 16:13 0
Tilaajille
Kittilässä on avattu koirapuisto Leville – Luonnontilaisessa metsämaassa on 3 000 neliötä leikkitilaa

Kit­ti­läs­sä on avattu koi­ra­puis­to Leville – Luon­non­ti­lai­ses­sa met­sä­maas­sa on 3 000 neliötä leik­ki­ti­laa

14.08.2020 16:54 0
Tilaajille
Kittilän ex-sivistystoimenjohtaja vaatii liki 40 000 euron ylityökorvauksia – kunnanhallituksen mukaan velvoitetta korvausten maksuun ei ole

Kit­ti­län ex-si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja vaatii liki 40 000 euron yli­työ­kor­vauk­sia – kun­nan­hal­li­tuk­sen mukaan vel­voi­tet­ta kor­vaus­ten maksuun ei ole

13.08.2020 10:44 1
Tilaajille
Ison paukun ääni kantautuu lähipäivinä todennäköisesti Hukkakerosta – otollisella säällä räjähdysääni kantaa naapurikuntiin saakka

Ison paukun ääni kan­tau­tuu lä­hi­päi­vi­nä to­den­nä­köi­ses­ti Huk­ka­ke­ros­ta – otol­li­sel­la säällä rä­jäh­dys­ää­ni kantaa naa­pu­ri­kun­tiin saakka

12.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Finnair  lisää lentoja Lappiin, vähentää Euroopan lentoja

Finnair lisää lentoja Lap­piin, vä­hen­tää Eu­roo­pan lentoja

12.08.2020 11:06 1
Kittilässä päiväkoti Pikkumettä muuttaa tilapäisesti urheiluhalliin – Päiväkoti palaa vanhoihin tiloihinsa syyskuussa

Kit­ti­läs­sä päi­vä­ko­ti Pik­ku­met­tä muuttaa ti­la­päi­ses­ti ur­hei­lu­hal­liin – Päi­vä­ko­ti palaa van­hoi­hin ti­loi­hin­sa syys­kuus­sa

11.08.2020 13:18 0
Tilaajille
Pakettiauto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen Kittilässä – matkustajat loukkaantuivat lievästi

Pa­ket­ti­au­to ajautui ulos tieltä ja kaatui kyl­jel­leen Kit­ti­läs­sä – mat­kus­ta­jat louk­kaan­tui­vat lie­väs­ti

11.08.2020 07:51 0
Moottoripyörä törmäsi kääntyvän auton kylkeen Kittilässä tiellä 79 – Moottoripyöräilijä vietiin jatkohoitoon

Moot­to­ri­pyö­rä törmäsi kään­ty­vän auton kylkeen Kit­ti­läs­sä tiellä 79 – Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä vietiin jat­ko­hoi­toon

10.08.2020 18:09 0
Tilaajille
Pellossa ulosajo, Kittilässä yksi loukkaantui kylkikosketuksessa auton kanssa

Pel­los­sa ulo­sa­jo, Kit­ti­läs­sä yksi louk­kaan­tui kyl­ki­kos­ke­tuk­ses­sa auton kanssa

30.07.2020 21:40 0
Tilaajille
Levin huipulle tulee syyskuussa ulkoilmateatteri – kaksipäiväinen tapahtuma keskellä parasta ruska-aikaa

Levin hui­pul­le tulee syys­kuus­sa ul­ko­il­ma­teat­te­ri – kak­si­päi­väi­nen ta­pah­tu­ma kes­kel­lä parasta rus­ka-ai­kaa

30.07.2020 18:10 0