Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Asunnot
Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät entisestään – kauppakeskus avataan vasta ensi syksynä

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät en­ti­ses­tään – kaup­pa­kes­kus avataan vasta ensi syksynä

17.09.2023 19:30 5
Tilaajille
Rovaniemeläinen Krista Suorsa päätti miehensä kanssa tilata talopaketin epävarmoista ajoista huolimatta –  "Luottavaisin mielin olemme"

Ro­va­nie­me­läi­nen Krista Suorsa päätti mie­hen­sä kanssa tilata ta­lo­pa­ke­tin epä­var­mois­ta ajoista huo­li­mat­ta –  "Luot­ta­vai­sin mielin olemme"

13.09.2023 08:12 3
Tilaajille
Asuntolainojen korkeat korot tekevät syvän loven velallisen lompakkoon – idea korkojen vähennysoikeuden paluusta saa tyrmäyksen osalta asiantuntijoista

Asun­to­lai­no­jen korkeat korot tekevät syvän loven ve­lal­li­sen lom­pak­koon – idea kor­ko­jen vä­hen­nys­oi­keu­den pa­luus­ta saa tyr­mäyk­sen osalta asian­tun­ti­jois­ta

11.09.2023 18:30 7
Tilaajille
Myikö Lehto Group kerrostalonsa pilkkahintaan? Nyt asunnoista kolmasosa on matkailuyhtiöllä, mikä puolestaan kiinnostaa Rovaniemen rakennusvalvontaa

Myikö Lehto Group ker­ros­ta­lon­sa pilk­ka­hin­taan? Nyt asun­nois­ta kol­mas­osa on mat­kai­luyh­tiöl­lä, mikä puo­les­taan kiin­nos­taa Ro­va­nie­men ra­ken­nus­val­von­taa

22.08.2023 05:00 29
Tilaajille
YIT lupasi maksaa asunnonostajien vastikkeet, mutta kauppa ei käy siltikään – Rovaniemen kerrostaloissa on pian paljon uusia, tyhjiä asuntoja

YIT lupasi maksaa asun­non­os­ta­jien vas­tik­keet, mutta kauppa ei käy sil­ti­kään – Ro­va­nie­men ker­ros­ta­lois­sa on pian paljon uusia, tyhjiä asun­to­ja

11.08.2023 05:00 19
Tilaajille
Kysely: Taloyhtiöiden korjaustarpeet nousseet ostajien kärkikriteeriksi – "Sen pitäisi soittaa hälytyskelloja, mitä vähemmän korjauksia yhtiössä on tehty"

Kysely: Ta­lo­yh­tiöi­den kor­jaus­tar­peet nous­seet os­ta­jien kär­ki­kri­tee­rik­si – "Sen pitäisi soittaa hä­ly­tys­kel­lo­ja, mitä vä­hem­män kor­jauk­sia yh­tiös­sä on tehty"

17.07.2023 11:15 1
Tilaajille
Rivitalopihan hallintaoikeus ei anna automaattisesti lupaa rakentaa mitä vain

Ri­vi­ta­lo­pi­han hal­lin­ta­oi­keus ei anna au­to­maat­ti­ses­ti lupaa ra­ken­taa mitä vain

14.07.2023 17:31
Tilaajille
Uudehkoja asuntoja jopa pakkomyynnissä lainakikkailun takia – Asumiskulut voineet pompata yli tonnilla kuukaudessa "edullisessa" kerrostalossa

Uu­deh­ko­ja asun­to­ja jopa pak­ko­myyn­nis­sä lai­na­kik­kai­lun takia – Asu­mis­ku­lut voineet pompata yli ton­nil­la kuu­kau­des­sa "e­dul­li­ses­sa" ker­ros­ta­los­sa

12.06.2023 18:30
Tilaajille
Asuntojen hintojen alamäki jatkui huhtikuussa

Asun­to­jen hin­to­jen alamäki jatkui huh­ti­kuus­sa

30.05.2023 10:53
OP: Asuntojen hinnat jatkavat laskuaan ja asunnonostokyky on painunut koko 2000-luvun heikoimmaksi

OP: Asun­to­jen hinnat jat­ka­vat las­kuaan ja asun­non­os­to­ky­ky on pai­nu­nut koko 2000-lu­vun hei­koim­mak­si

28.04.2023 10:05 1
Näistä syistä harva uskaltaa aloittaa talon rakentamista – Jouni Winbergillä riittää onneksi viimeisteltävää aiemmilla työmailla

Näistä syistä harva us­kal­taa aloit­taa talon ra­ken­ta­mis­ta – Jouni Win­ber­gil­lä riittää onneksi vii­meis­tel­tä­vää aiem­mil­la työ­mail­la

23.04.2023 11:00
Tilaajille
Pelkosenniemi haluaa Pyhätunturille uusia vakituisia asukkaita – suunnitelmissa kaksi uutta rivitaloa

Pel­ko­sen­nie­mi haluaa Py­hä­tun­tu­ril­le uusia va­ki­tui­sia asuk­kai­ta – suun­ni­tel­mis­sa kaksi uutta ri­vi­ta­loa

06.03.2023 12:34 4
Tilaajille
Esteetönkään asunto ei ole esteetön kaikille

Es­tee­tön­kään asunto ei ole es­tee­tön kai­kil­le

23.02.2023 08:39
Posion kunta etsii helpotuista asuntopulaan - uusi rivitalo suunnitteilla Miilutielle ja minitaloalue Kattavaniemeen

Posion kunta etsii hel­po­tuis­ta asun­to­pu­laan - uusi ri­vi­ta­lo suun­nit­teil­la Mii­lu­tiel­le ja mi­ni­ta­lo­alue Kat­ta­va­nie­meen

08.02.2023 15:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­sel­le asunto läheltä pal­ve­lui­ta

24.11.2022 05:00
Tilaajille
Moni vanhempi ajattelee, että lapsi tarvitsee oman huoneen – se ei kuitenkaan aina ole lapsen oma toive

Moni van­hem­pi ajat­te­lee, että lapsi tar­vit­see oman huoneen – se ei kui­ten­kaan aina ole lapsen oma toive

25.09.2022 16:00
"Asserin aukio" täyttyy sittenkin: Asuintornitalo suunnitteilla ydinkeskustaan

"As­se­rin aukio" täyttyy sit­ten­kin: Asuin­tor­ni­ta­lo suun­nit­teil­la ydin­kes­kus­taan

21.09.2022 11:00
Tilaajille
Vertailu: Lapissa asuvalle lastenhoitajalle jää kuukaudessa menojen jälkeen 765 euroa – Oulussa hoitajan palkka ei riitä omistusasuntoon

Ver­tai­lu: Lapissa asu­val­le las­ten­hoi­ta­jal­le jää kuu­kau­des­sa menojen jälkeen 765 euroa – Oulussa hoi­ta­jan palkka ei riitä omis­tus­asun­toon

18.03.2022 11:01 7
Tilaajille
Suomen lähiöihin nousi 50 vuotta sitten sarjatuotannolla betonitaloja, jotka ovat peruskorjausiässä – Tältä remontoidut kodit näyttävät nyt

Suomen lä­hiöi­hin nousi 50 vuotta sitten sar­ja­tuo­tan­nol­la be­to­ni­ta­lo­ja, jotka ovat pe­rus­kor­jau­siäs­sä – Tältä re­mon­toi­dut kodit näyt­tä­vät nyt

26.02.2022 06:30
Tilaajille
Veitsiluodon tehtaan lopettaminen ei vaikuttanut alueen asuntomarkkinoihin – Asuntokauppa kävi Kemissä kiivaana koko vuoden, myytävistä kohteista on jo pulaa

Veit­si­luo­don tehtaan lo­pet­ta­mi­nen ei vai­kut­ta­nut alueen asun­to­mark­ki­noi­hin – Asun­to­kaup­pa kävi Kemissä kii­vaa­na koko vuoden, myy­tä­vis­tä koh­teis­ta on jo pulaa

16.02.2022 18:00
Tilaajille