asuminen
Viimeisin 4 tuntia
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­lo­yh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

08:28
Tilaajille
Vanhemmat

Kolme vuotta tyh­jil­lään seis­seen Op­pi­po­jan kiin­teis­tön pur­ka­mi­nen etenee nyt vauh­dil­la

22.01.2021 10:00
Tilaajille
Asuntokaupan vahva vire jatkui – Kauppoja tehtiin tammi-syyskuussa 12 miljardilla eurolla

Asun­to­kau­pan vahva vire jatkui – Kaup­po­ja tehtiin tam­mi-syys­kuus­sa 12 mil­jar­dil­la eurolla

08.01.2021 18:00
Korona ei vienyt omakotitalon viehätystä Rovaniemellä – Hakijoita kiinnostivat muutamat Vennivaaran tontit yli muiden

Korona ei vienyt oma­ko­ti­ta­lon vie­hä­tys­tä Ro­va­nie­mel­lä – Ha­ki­joi­ta kiin­nos­ti­vat muu­ta­mat Ven­ni­vaa­ran tontit yli muiden

19.12.2020 06:30 2
Tilaajille
Kolumni: Tässä teille pitävä todiste siitä, että Lapista lähdetään vain jonkinlaisessa mielenhäiriössä
Kolumni Sonja Huhtaniska

Ko­lum­ni: Tässä teille pitävä todiste siitä, että Lapista läh­de­tään vain jon­kin­lai­ses­sa mie­len­häi­riös­sä

09.12.2020 12:50 1
Attendon Kemin ja Tornion ikäihmisten yksiöiden avaaminen viivästyi koronan takia, mutta nyt niissä on jo hyvin asukkaita

At­ten­don Kemin ja Tornion ikä­ih­mis­ten yk­siöi­den avaa­mi­nen vii­väs­tyi koronan takia, mutta nyt niissä on jo hyvin asuk­kai­ta

08.12.2020 19:52
Tilaajille
Hyvinvoinnista tuli sisustustrendi – Näillä asiantuntijoiden vinkeillä luot kotiin seesteistä tunnelmaa ja huollat suosikeiksi nousseet rottinkikalusteet

Hy­vin­voin­nis­ta tuli si­sus­tus­tren­di – Näillä asian­tun­ti­joi­den vin­keil­lä luot kotiin sees­teis­tä tun­nel­maa ja huollat suo­si­keik­si nous­seet rot­tin­ki­ka­lus­teet

14.11.2020 19:29
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: "Rovaniemi tuntui lapsena suurkaupunkilomalta" – Syrjäkylällä kasvaa kekseliääksi ja oppii tulemaan kaikkien kanssa toimeen

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Ro­va­nie­mi tuntui lapsena suur­kau­pun­ki­lo­mal­ta" – Syr­jä­ky­läl­lä kasvaa kek­se­liääk­si ja oppii tu­le­maan kaik­kien kanssa toimeen

11.11.2020 09:00
Hädässä naapuri tunnetaan
Kolumni Aino-Sofia Orjasniemi

Hädässä naapuri tun­ne­taan

06.11.2020 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: 13. talvena unelmat viimein todeksi
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: 13. talvena unelmat viimein todeksi

30.10.2020 07:30
Tilaajille
Asuntolainoja on haettu Lapissa koronasta huolimatta ennätyksellisen paljon

Asun­to­lainoja on haettu Lapissa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta en­nä­tyk­sel­li­sen paljon

30.10.2020 06:30 1
Tilaajille

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don pe­ri­aat­teis­ta ei syn­ty­nyt vielä pää­tös­tä Ro­va­nie­mel­lä

28.10.2020 17:30 1
Tilaajille
Kun asumiseen liittyvä riita kärjistyy, hätiin tulee Asukasliitto – eniten yhteyttä ottavat koulutetut naiset

Kun asu­mi­seen liit­ty­vä riita kär­jis­tyy, hätiin tulee Asu­kas­liit­to – eniten yh­teyt­tä ottavat kou­lu­te­tut naiset

25.10.2020 06:30
Asunnottomien yö peruuntui, mutta avun tarpeessa olevia ei unohdeta – Satu Vainio: "Talvitakit jaetaan muita kanavia pitkin"

Asun­not­to­mien yö pe­ruun­tui, mutta avun tar­pees­sa olevia ei unoh­de­ta – Satu Vainio: "Tal­vi­ta­kit jaetaan muita kanavia pitkin"

17.10.2020 09:00
Tilaajille
Talokauppojen purkaminen on harvinaista – "Huolellisellekin voi tulla huono kohde vastaan, mutta riskiä voi itse pienentää"

Ta­lo­kaup­po­jen pur­ka­mi­nen on har­vi­nais­ta – "Huo­lel­li­sel­le­kin voi tulla huono kohde vas­taan, mutta riskiä voi itse pie­nen­tää"

09.10.2020 15:45 1
Tilaajille
Talokaupasta tuli viiden vuoden piina – Henri Jokkala osti Rovaniemeltä uuden talon, jonka perustukset alkoivat halkeilla pian muuton jälkeen

Ta­lo­kau­pas­ta tuli viiden vuoden piina – Henri Jokkala osti Ro­va­nie­mel­tä uuden talon, jonka pe­rus­tuk­set al­koi­vat hal­keil­la pian muuton jälkeen

09.10.2020 06:30 2
Tilaajille
Simon kunta osti Stora Enson vanhan mökkikylän ja aikoo kaavoittaa merenrantaan unelmien omakotialueen

Simon kunta osti Stora Enson vanhan mök­ki­ky­län ja aikoo kaa­voit­taa me­ren­ran­taan unel­mien oma­ko­ti­alueen

02.10.2020 16:32
Tilaajille
Erityisnuorten vanhempien pitkä toive on viimein toteutumassa: Rovaniemelle rakennetaan tehostetun asumisen ryhmäkoti – Rakennustyöt kestävät vuoden

Eri­tyis­nuor­ten van­hem­pien pitkä toive on viimein to­teu­tu­mas­sa: Ro­va­nie­mel­le ra­ken­ne­taan te­hos­te­tun asu­mi­sen ryh­mä­ko­ti – Ra­ken­nus­työt kes­tä­vät vuoden

21.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Pesu ja kuivaus vai laattojen suojapinnoitus – Keräsimme neuvot, joilla kylpyhuoneen pinttyneet kaakelit saa parhaiten puhtaaksi kalkkitahroista ja liasta

Pesu ja kuivaus vai laat­to­jen suo­ja­pin­noi­tus – Ke­rä­sim­me neuvot, joilla kyl­py­huo­neen pint­ty­neet kaa­ke­lit saa par­hai­ten puh­taak­si kalk­ki­tah­rois­ta ja liasta

19.09.2020 09:01
Tilaajille
Kovimmat asumiskustannukset ja korkeat verot ovat kehnoa mainosta
Pääkirjoitus

Ko­vim­mat asu­mis­kus­tan­nuk­set ja korkeat verot ovat kehnoa mai­nos­ta

14.09.2020 06:00 2
Tilaajille