Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Asuntomarkkinat

Kemistä saa os­tet­tua asunnon reilun vuoden pal­kal­la

07.09.2021 10:38 3
Tilaajille

Lapissa kil­pail­laan koh­tuu­hin­tai­sis­ta oma­ko­ti­ta­lois­ta – Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: "Ai­kai­sem­min pu­hut­tiin kuu­kau­sien myyn­tia­jois­ta, mutta nyt pu­hu­taan vii­kois­ta"

23.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian pieniä asun­to­ja

10.07.2021 05:55
Tilaajille

Tun­nel­mia Ke­mis­tä: "Tämä on enemmän kuin sata jä­nis­tä" – Teh­das­uu­ti­sen kun­niak­si juotiin ys­tä­vän­päi­vä­teet, Olavi kii­reh­ti pys­tyt­tä­mään asun­to­mai­nok­sia

11.02.2021 19:20 1
Tilaajille

Kemissä alkaa ta­pah­tua asun­to­mark­ki­noil­la ja pie­nem­pien yri­tys­ten odo­te­taan käyn­nis­tä­vän omat in­ves­toin­tin­sa

11.02.2021 18:47
Tilaajille