Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Talous
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Montako huol­to­hen­ki­löä hiih­to­jouk­kueel­la?

19.02.2024 17:00
Lapin hyvinvointialue käynnistää yt-neuvottelut – sai valtioneuvostolta lainanottovaltuutta 77 miljoonaa euroa

Lapin hy­vin­voin­ti­alue käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – sai val­tio­neu­vos­tol­ta lai­nan­ot­to­val­tuut­ta 77 mil­joo­naa euroa

17.01.2024 19:18 6
Tilaajille
Sota Israelissa voi kääntää Suomen puolipositiiviset talousnäkymät taas alamäkeen – VM:n Spolander: "Pitää katsoa, mitä tämä tekee energian hinnoille"

Sota Is­rae­lis­sa voi kääntää Suomen puo­li­po­si­tii­vi­set ta­lous­nä­ky­mät taas ala­mä­keen – VM:n Spo­lan­der: "Pitää katsoa, mitä tämä tekee ener­gian hin­noil­le"

09.10.2023 17:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu ih­me­tyt­tää hieman

21.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­des­sa Ro­va­nie­men tu­le­vai­suus

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Lapin yliopisto sai viime vuonna 700 000 euroa innovaatiorahoitusta Business Finlandilta

Lapin yli­opis­to sai viime vuonna 700 000 euroa in­no­vaa­tio­ra­hoi­tus­ta Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta

14.02.2023 13:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lous­ar­vio hei­ken­tää ke­mi­läis­ta­louk­sia

15.12.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men hal­lin­nos­sa kor­jaa­mi­sen varaa

25.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Hullu Poro oy sai 2,2 miljoonaa euroa koronatukea – koronatukia saivat lähes kaikkien alojen yritykset, saajien joukossa on myös putkiliikkeitä ja asianajotoimistoja

Hullu Poro oy sai 2,2 mil­joo­naa euroa ko­ro­na­tu­kea – ko­ro­na­tu­kia saivat lähes kaik­kien alojen yri­tyk­set, saajien jou­kos­sa on myös put­ki­liik­kei­tä ja asian­ajo­toi­mis­to­ja

18.11.2022 19:30 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seu­ra­kun­nan talous tur­vat­ta­va

07.11.2022 05:00
Tilaajille
Sodankylän talousarvioraami peräti 2,6 miljoonaa euroa pakkasen puolella – kunta epäilee valtionosuuksissa olevan virhe

So­dan­ky­län ta­lous­ar­vio­raa­mi peräti 2,6 mil­joo­naa euroa pak­ka­sen puo­lel­la – kunta epäilee val­tion­osuuk­sis­sa olevan virhe

13.09.2022 13:28 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kansan tulee sääs­tää, valtion ei

12.09.2022 05:00
Tilaajille
Urokseen liittyvä esitutkinta eteni loppulausuntovaiheeseen – epäiltyjen omaisuutta takavarikossa yhä miljoonien edestä

Urok­seen liit­ty­vä esi­tut­kin­ta eteni lop­pu­lau­sun­to­vai­hee­seen – epäil­ty­jen omai­suut­ta ta­ka­va­ri­kos­sa yhä mil­joo­nien edestä

31.08.2022 11:41 1
Tilaajille
Miksi Kittilässä kauhotaan kultaa entistäkin suuremmalla kauhalla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Kit­ti­läs­sä kau­ho­taan kultaa en­tis­tä­kin suu­rem­mal­la kau­hal­la?

21.07.2022 05:30
Tilaajille
Kaikki haluavat nyt ilmalämpöpumpun – "Kasvuprosentti on aivan kauhea"

Kaikki ha­lua­vat nyt il­ma­läm­pö­pum­pun – "Kas­vup­ro­sent­ti on aivan kauhea"

08.07.2022 16:48 2
Tilaajille
Polttoaineiden hinnat putosivat – taustalla jakeluvelvoitteen alentaminen

Polt­to­ai­nei­den hinnat pu­to­si­vat – taus­tal­la ja­ke­lu­vel­voit­teen alen­ta­mi­nen

05.07.2022 11:54 4
Lännen pakotteet iskevät lujaa paitsi Kremliin ja Venäjän eliittiin myös tavallisiin venäläisiin – juuri tässä piilee pakotteiden suurin voima
Pääkirjoitus

Lännen pa­kot­teet iskevät lujaa paitsi Krem­liin ja Venäjän eliit­tiin myös ta­val­li­siin ve­nä­läi­siin – juuri tässä piilee pa­kot­tei­den suurin voima

28.02.2022 20:00 3
Tilaajille
Teknologiayritys Uros on asetettu konkurssiin

Tek­no­lo­gia­yri­tys Uros on ase­tet­tu kon­kurs­siin

08.02.2022 15:14
Tilaajille
Asuntolainojen kysyntä kasvoi Nordeassa poikkeuksellisen suureksi – myös lappilaiset innostuivat vaihtamaan asuntoa ja säästämään

Asun­to­lai­no­jen kysyntä kasvoi Nor­deas­sa poik­keuk­sel­li­sen suu­rek­si – myös lap­pi­lai­set in­nos­tui­vat vaih­ta­maan asuntoa ja sääs­tä­mään

03.02.2022 14:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen kahdet kasvot

30.11.2021 05:00 2
Tilaajille