Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Seurakuntavaalit 2022
Rovaniemen kirkkovaltuuston puheenjohtajakaplakka yllätti valtuutetut – "Halusin kritisoida vallitsevaa käytäntöä", perustelee vastaesityksen tehnyt Raimo Miettunen

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­kap­lak­ka yllätti val­tuu­te­tut – "Ha­lu­sin kri­ti­soi­da val­lit­se­vaa käy­tän­töä", pe­rus­te­lee vas­ta­esi­tyk­sen tehnyt Raimo Miet­tu­nen

12.01.2023 15:56 12
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa äänestysaktiivisuus laski, kirkon päättäjien keski-ikä nousi ja liberaalisiipi kasvatti suosiotaan, mutta myös konservatiivit pitivät pintansa
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski, kirkon päät­tä­jien kes­ki-ikä nousi ja li­be­raa­li­sii­pi kas­vat­ti suo­sio­taan, mutta myös kon­ser­va­tii­vit pitivät pin­tan­sa

22.11.2022 22:20
Tilaajille
Kymmenissä seurakunnissa sopuvaalit – kun ihmiset eivät äänestä, demokratia ei toteudu

Kym­me­nis­sä seu­ra­kun­nis­sa so­pu­vaa­lit – kun ihmiset eivät ää­nes­tä, de­mo­kra­tia ei toteudu

21.11.2022 19:20 2
Tilaajille
Uudet luottamushenkilöt on valittu seurakuntiin – katso Lapin tulokset tästä

Uudet luot­ta­mus­hen­ki­löt on valittu seu­ra­kun­tiin – katso Lapin tu­lok­set tästä

22.11.2022 13:12 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on kirkon tärkein teh­tä­vä?

18.11.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kraat­ti­sen vai­kut­ta­mi­sen paikka

16.11.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion seu­ra­kun­taan ve­to­voi­maa

14.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­lis­sa voit vai­kut­taa

09.11.2022 10:32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­din­taa Tornion seu­ra­kun­nas­ta

09.11.2022 10:18
Rovaniemellä annettiin 409 ääntä seurakuntavaalien ennakkoäänestyksen ensimmäisenä päivänä

Ro­va­nie­mel­lä an­net­tiin 409 ääntä seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen en­sim­mäi­se­nä päivänä

08.11.2022 20:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­seu­ra­kun­ta auttaa, kuun­te­lee ja pal­ve­lee

08.11.2022 06:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tiistaina

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tiis­tai­na

08.11.2022 09:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seu­ra­kun­nan talous tur­vat­ta­va

07.11.2022 05:00
Tilaajille
Äänestä sellaisena kuin olet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Äänestä sel­lai­se­na kuin olet

03.11.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­raa­lia pää­tök­sen­te­koon

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Harvain valtaa vai aitoa demokratiaa
Kolumni

Harvain valtaa vai aitoa de­mo­kra­tiaa

17.10.2022 07:00 1
Tilaajille
Kirkkoväki käy vaaleihin – seurakunnan luottamustehtävistä kisaavat yhä harvemmat

Kirk­ko­vä­ki käy vaa­lei­hin – seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä ki­saa­vat yhä har­vem­mat

17.10.2022 06:30
Tilaajille
Pyhäkoulusta seurakuntapäättäjäksi – kahdeksan kautta Tornion kirkkovaltuustossa antoi näkökulmaa seurakunnan työhön

Py­hä­kou­lus­ta seu­ra­kun­ta­päät­tä­jäk­si – kah­dek­san kautta Tornion kirk­ko­val­tuus­tos­sa antoi nä­kö­kul­maa seu­ra­kun­nan työhön

17.10.2022 06:30
Tilaajille
Nuorten äänellä puhumaan – seurakunnassa on laaja skaala toimintaa lapsille ja nuorille

Nuorten äänellä pu­hu­maan – seu­ra­kun­nas­sa on laaja skaala toi­min­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le

17.10.2022 06:30
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalikone avattiin – yli puolet ehdokkaista kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne avat­tiin – yli puolet eh­dok­kais­ta kan­nat­taa samaa su­ku­puol­ta olevien kir­kol­lis­ta vih­ki­mis­tä

12.10.2022 22:00 3
Tilaajille