Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Poh­din­taa Tornion seu­ra­kun­nas­ta

Toivoisin todellakin, että kaikki vaaleissa seurakuntalaisten valtakirjan saanet luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimisivat vastuullisesti nyt ja tulevaisuudessa siinä tehtävässä mihin heidät on asetettu. Tarkoittaa myös oman ja tuttavan edun näkökulman unohtamista, mutta tarttumista myös ikävien ja vaikeiden asioiden hoitamiseen vastuullisesti.

Lisäksi suoraselkäisyyttä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttamiseksi luottamusroolissa. Seurakunnan henkilöstöllä pitää olla tiedossa pääpiirteittäin miten ja millä tavalla yhteisöä johdetaan ja mitkä ovat sen selkeät tulevaisuuden suunnitelmat.

Seurakunnan johdolla täytyy olla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden pitkän tähtäimen suunnitelmat ja niiden valmisteluun tarvitaan hyvää johtamistaitoa ja tulosvastuullisuutta.