Seurakunta
Lukijalta Mielipide Terttu Lehtola, Vesa-Pekka Koivuranta, Mari Pohjonen, Tuula Tervonen

Lu­ki­jal­ta: Siksi Ilari

15.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Inarin seurakunta tarvitsee kanttorin, virka hakuun

Inarin seu­ra­kun­ta tar­vit­see kant­to­rin, virka hakuun

13.03.2020 10:18 0
Tilaajille
Kolehtiin riittää vielä euroja - Käteistä ei välttämättä enää käytetä, mutta kirkkoon lähdetään kolehtirahat mukana

Ko­leh­tiin riittää vielä euroja - Kä­teis­tä ei vält­tä­mät­tä enää käy­te­tä, mutta kirk­koon läh­de­tään ko­leh­ti­ra­hat mukana

15.02.2020 07:30 0
Tilaajille
Pohjois-Lapin kirkollisvero pysyy samana, seurakuntayhtymän vuoden 2020 budjetti rakentuu 1,75 prosentin varaan

Poh­jois-La­pin kir­kol­lis­ve­ro pysyy samana, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vuoden 2020 bud­jet­ti ra­ken­tuu 1,75 pro­sen­tin varaan

20.12.2019 20:19 0
Tilaajille
Laura Alasaarela soittaa kauneimpia joululauluja useita kertoja joka vuosi, mutta hän ei kyllästy niihin koskaan: "Joululaulut ovat kanttorillekin yhtä juhlaa "

Laura Ala­saa­re­la soittaa kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja useita kertoja joka vuosi, mutta hän ei kyl­läs­ty niihin kos­kaan: "Jou­lu­lau­lut ovat kant­to­ril­le­kin yhtä juhlaa "

15.12.2019 07:29 0
Tilaajille
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä odottaa verotulojen kasvua

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä odottaa ve­ro­tu­lo­jen kasvua

04.12.2019 11:04 0
Tilaajille
Seurakunnan kerhot kiellettiin Posion päiväkodilla, jyrkkä linja hämmästyttää kuntalaisia: "Tässähän otetaan lapsilta pois ilo"

Seu­ra­kun­nan kerhot kiel­let­tiin Posion päi­vä­ko­dil­la, jyrkkä linja häm­mäs­tyt­tää kun­ta­lai­sia: "Täs­sä­hän otetaan lap­sil­ta pois ilo"

29.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Piispa vieraili Kemissä – "voisiko seurakunta olla mukana urheiluseurojen leireillä?"

Piispa vie­rai­li Kemissä – "voi­si­ko seu­ra­kun­ta olla mukana ur­hei­lu­seu­ro­jen lei­reil­lä?"

30.10.2019 16:18 0
Kauneimmat joululaulut soivat tänä vuonna myös karaokena – Lauletaan risteilyilläkin

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut soivat tänä vuonna myös ka­rao­ke­na – Lau­le­taan ris­tei­lyil­lä­kin

24.10.2019 12:28 0
Pellon seurakunnan kirkkoherra Aino Pieskä on kuollut

Pellon seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Aino Pieskä on kuollut

30.09.2019 20:08 0
Kirkkomusiikkipäivä esittelee kuoroja ja musiikkiryhmiä Rovaniemen kirkossa tällä viikolla

Kirk­ko­mu­siik­ki­päi­vä esit­te­lee kuoroja ja mu­siik­ki­ryh­miä Ro­va­nie­men kir­kos­sa tällä vii­kol­la

17.09.2019 14:56 0