Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä

Iva­los­sa si­jait­se­va Pa­ja­kos­ken lei­ri­kes­kus myydään

16.02.2022 08:44 2
Tilaajille
Uudenjoen kämppäkartano on myyty – Kaupat peruuntuivat kahdella aiemmalla myyntikerralla

Uu­den­joen kämp­pä­kar­ta­no on myyty – Kaupat pe­ruun­tui­vat kah­del­la aiem­mal­la myyn­ti­ker­ral­la

24.06.2021 18:42 2
Tilaajille
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä hakee 150 000 euron lainaa – rahalla tarkoitus kattaa korjaustöiden kustannuksia

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä hakee 150 000 euron lainaa – rahalla tar­koi­tus kattaa kor­jaus­töi­den kus­tan­nuk­sia

04.03.2021 09:58
Tilaajille
Inarissa sijaitseva Uudenjoen kämppäkartano tulee jälleen myyntiin, sovelluksella vaurastunut perui kaupat

Ina­ris­sa si­jait­se­va Uu­den­joen kämp­pä­kar­ta­no tulee jälleen myyn­tiin, so­vel­luk­sel­la vau­ras­tu­nut perui kaupat

15.01.2021 17:28 1
Tilaajille
Inarin seurakunta tarvitsee kanttorin, virka hakuun

Inarin seu­ra­kun­ta tar­vit­see kant­to­rin, virka hakuun

13.03.2020 10:18
Tilaajille
Pohjois-Lapin kirkollisvero pysyy samana, seurakuntayhtymän vuoden 2020 budjetti rakentuu 1,75 prosentin varaan

Poh­jois-La­pin kir­kol­lis­ve­ro pysyy samana, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vuoden 2020 bud­jet­ti ra­ken­tuu 1,75 pro­sen­tin varaan

20.12.2019 20:19
Tilaajille
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä odottaa verotulojen kasvua

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä odottaa ve­ro­tu­lo­jen kasvua

04.12.2019 11:04
Tilaajille