Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä hakee 150 000 euron lainaa – rahalla tar­koi­tus kattaa kor­jaus­töi­den kus­tan­nuk­sia

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä on päättänyt hakea 150 000 euroa lainaa. Laina koskee yhtymän hankkeiden suunnittelua ja toteutusta.

Hankkeissa ovat Utsjoen kirkon ja pappilan korjaustyöt, Ivalon hautausmaan laajennus ja Ivalon kirkkoherranviraston tarveselvitys, kirkon tutkimukset ja kustannuslaskenta.