Utsjoki
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Uts­joel­le nopeita tu­ki­toi­mia

08.05.2021 09:00 4
Tilaajille

Lapin ely-kes­kus ja TE-toi­mis­to saivat li­sä­mää­rä­ra­haa maa­kun­nan äkil­li­siin ra­ken­ne­muu­tok­siin – Ra­hoi­tuk­ses­sa huo­mioi­tu Kemin ja Utsjoen tilanne

05.05.2021 14:17 2
Tilaajille

Ka­las­tus­asiak­kaat ka­to­si­vat va­raus­kir­jas­ta var­tis­sa – Yrit­tä­jät miet­ti­vät kuu­mei­ses­ti, millä paikata mit­ta­vaa häviötä

03.05.2021 06:30 13
Tilaajille

Val­tio­neu­vos­to päätti: Lo­hen­pyyn­ti Tenolla kiel­le­tään lop­pu­vuo­dek­si, mat­kai­li­joil­le ke­hi­te­tään uusi "har­ri­lu­pa"

29.04.2021 15:33 7
Tilaajille

Ka­ri­gas­nie­men vanha kappeli on taas myyn­nis­sä – Yrit­tä­jä osti kap­pe­lin 650 eurolla ja myy sitä nyt huu­to­kau­pas­sa 45 000 euron läh­tö­hin­nal­la

27.04.2021 12:03 1
Tilaajille

Nor­jas­sa taas iso maan­vyö­ry ja pitkä kier­to­tie: Pa­ri­sa­taa metriä maan­tie­tä tu­hou­tui Utsjoen naa­pu­ri­kun­nas­sa Te­no­jo­ki­suul­la – Katso kuva

18.04.2021 11:16
Tilaajille

Heit­ti­kö te­le­vi­sio nä­ky­mäs­tä Uts­joel­la? – Mas­tol­la tehtiin muu­tos­töi­tä, kanavat pitää hakea uu­des­taan

16.04.2021 12:55
Tilaajille
Vanhemmat

Ina­ris­sa ja Uts­joel­la on pitkä matka psy­ko­te­ra­piaan – Kelan lis­tal­la vain yksi te­ra­peut­ti

09.04.2021 19:56 1
Tilaajille

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri lupaa valtion aut­ta­van Uts­jo­kea – "Val­ta­va menetys kun­nal­le, kun raja on kiinni ja Teno on kiinni"

09.04.2021 15:32 6
Tilaajille

Utsjoki voi me­net­tää lähes viisi mil­joo­naa euroa, jos ka­las­tus­mat­kai­lu Te­no­joel­la loppuu kesäksi

09.04.2021 06:30 4
Tilaajille

"Me tullaan olemaan hir­veäs­sä stres­sis­sä, sitä tämä tar­koit­taa" – Uts­joel­la lohen ka­las­tus­kiel­to tulee han­ka­loit­ta­maan yrit­tä­jien elämää

08.04.2021 20:02 2
Tilaajille

Utsjoen kunta käyn­nis­tää ra­ken­ne­muu­tos­toi­men­pi­tei­den suun­nit­te­lun Tenon mah­dol­lis­ten rau­hoi­tus­ten vuoksi

03.04.2021 18:37 6
Tilaajille

Lohen ka­las­tuk­sen kielto olisi kova isku, mutta ei yllätys Te­no­jo­ki­var­ren yrit­tä­jäl­le

27.03.2021 11:05 2
Tilaajille

Norjan vi­ran­omais­ten vaih­te­le­vat ra­jan­yli­tys­käy­tän­nöt häm­men­tä­vät Uts­joel­la – Kunnan kol­mel­la eri ra­jan­yli­tys­pai­kal­la on saat­ta­nut olla eri säännöt samaan aikaan

20.03.2021 13:34
Tilaajille

Uts­joel­la on nyt hätä kädessä – Rajan sul­ke­mi­nen uhkaa asuk­kai­ta ja kuntaa pe­ri­ka­dol­la

12.03.2021 11:16 6
Tilaajille

Poh­jois-Lap­pi ke­hit­tää yhdessä omaa mark­ki­na-alus­taa – Uts­joel­la odo­te­taan Norjan rajan avau­tu­mis­ta

08.03.2021 19:30
Tilaajille

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä hakee 150 000 euron lainaa – rahalla tar­koi­tus kattaa kor­jaus­töi­den kus­tan­nuk­sia

04.03.2021 09:58
Tilaajille

Nuor­ga­min ra­ja-ase­man puomi joutui ti­kun­nok­kaan il­ta­päi­vä­leh­den uu­ti­ses­sa – Lapin ra­ja­var­tios­to vastasi pit­käl­lä tie­dot­teel­la

21.02.2021 12:45 2
Tilaajille

Te­no­jo­ki­laak­sos­sa us­ko­taan mat­kai­lun el­py­mi­seen – Uts­joel­la ke­hi­te­tään uu­den­lais­ta ma­joi­tus­ta, jonka malli löytyy satojen vuosien takaa

17.02.2021 18:30 2
Tilaajille

Moni Lapin kunta on saa­mas­sa uuden po­lii­si­ase­man – Po­lii­si­hal­li­tus on nos­ta­nut Lapin vanhat toi­mi­ti­lat val­ta­kun­nal­li­sen kor­jaus­lis­tan kärkeen

12.02.2021 19:31
Tilaajille