Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Utsjoki
Ministereiden Eurooppa-kiertue ulottuu Lappiin – Tytti Tuppurainen käy Utsjoella, Li Andersson Rovaniemellä

Mi­nis­te­rei­den Eu­roop­pa-kier­tue ulottuu Lappiin – Tytti Tup­pu­rai­nen käy Uts­joel­la, Li An­ders­son Ro­va­nie­mel­lä

07.10.2021 10:02
Tilaajille
Kunnanjohtajat puuhaavat Lappiin 800 kilometrin vaellusreittiä – ruokailut ravintoloissa ja yöksi sänkyyn

Kun­nan­joh­ta­jat puu­haa­vat Lappiin 800 ki­lo­met­rin vael­lus­reit­tiä – ruo­kai­lut ra­vin­to­lois­sa ja yöksi sänkyyn

04.10.2021 20:31 26
Tilaajille
Utsjoki ja Nuorgam paahtoivat kärkeen lämpömittauksessa – Kevon 18,2 oli Suomen maanantainen lämpöhuippu

Utsjoki ja Nuorgam paah­toi­vat kärkeen läm­pö­mit­tauk­ses­sa – Kevon 18,2 oli Suomen maa­nan­tai­nen läm­pö­huip­pu

27.09.2021 21:30
Tilaajille
Kullankaivaja kohtaa natsien partion Lapin sodan melskeissä – Sisun kuvaukset käynnistyivät Utsjoen Nuorgamissa

Kul­lan­kai­va­ja kohtaa natsien partion Lapin sodan mels­keis­sä – Sisun ku­vauk­set käyn­nis­tyi­vät Utsjoen Nuor­ga­mis­sa

18.09.2021 12:10 3
Tilaajille
Jättimäinen metsänsuojelukauppa toteutui Inarissa – Satoja hehtaareja 200-vuotiasta männikköä suojeluun, valtiolta iso korvaus

Jät­ti­mäi­nen met­sän­suo­je­lu­kaup­pa to­teu­tui Ina­ris­sa – Satoja heh­taa­re­ja 200-vuo­tias­ta män­nik­köä suo­je­luun, val­tiol­ta iso korvaus

10.09.2021 14:51 12
Tilaajille

Uts­joel­la kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Uula Ta­pio­la, kun­nan­hal­li­tus­ta johtaa Väinö Guttorm

25.08.2021 09:45 1
Tilaajille
Norjassa naalilla oli pesinnän huippuvuosi, Lapissa onnistumista yhä odotetaan – Valoa on jo tunnelin päässä, sillä havaintoja tehdään aiempaa enemmän

Nor­jas­sa naa­lil­la oli pe­sin­nän huip­pu­vuo­si, Lapissa on­nis­tu­mis­ta yhä odo­te­taan – Valoa on jo tun­ne­lin päässä, sillä ha­vain­to­ja tehdään aiempaa enemmän

11.08.2021 13:46 1
Tilaajille
"Tenolla ei ole enää normaaleja kesiä" – aktivisti Áslat Holmberg on huolissaan siitä, että ehdoton lohenpyyntikielto vaarantaa Tenonlaakson elivoiman

"Te­nol­la ei ole enää nor­maa­le­ja kesiä" – ak­ti­vis­ti Áslat Holm­berg on huo­lis­saan siitä, että ehdoton lo­hen­pyyn­ti­kiel­to vaa­ran­taa Te­non­laak­son eli­voi­man

07.08.2021 17:00 15
Tilaajille
Vesa Länsman odottaa, että maailma avaa ovensa Utsjoelle – "Tunteet ovat pelonsekaiset. Emme tiedä, voiko kalastusta enää jatkaa entisessä mittakaavassa"

Vesa Länsman odot­taa, että maailma avaa ovensa Uts­joel­le – "Tun­teet ovat pe­lon­se­kai­set. Emme tiedä, voiko ka­las­tus­ta enää jatkaa en­ti­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa"

02.08.2021 18:00 3
Tilaajille
Utsjoella järjestettävässä kesälukiossa teemana tiede ja taide – Esko Valtaoja yksi opettajista

Uts­joel­la jär­jes­tet­tä­väs­sä ke­sä­lu­kios­sa teemana tiede ja taide – Esko Val­ta­oja yksi opet­ta­jis­ta

15.07.2021 09:15
Tilaajille

Poliisi kir­joit­ti 23 sakkoa ja kah­dek­san lii­ken­ne­vir­he­mak­sua Uts­joel­la – Poliisi suo­rit­ti lii­ken­teen val­von­taa Uts­joel­la vii­kon­lop­pu­na

11.07.2021 20:15 2
Tilaajille
Kevolla ei ole koskaan mitattu näin lämmintä: 33,5 astetta – Edessä on enää vain koko Lapin ennätys eli 34,7 astetta Inarissa vuonna 1914

Kevolla ei ole koskaan mitattu näin läm­min­tä: 33,5 astetta – Edessä on enää vain koko Lapin ennätys eli 34,7 astetta Ina­ris­sa vuonna 1914

05.07.2021 21:26 1
Tilaajille
NTB: Suomen ja Norjan rajalla useiden kilometrien autojonot – Norja helpotti suomalaisten matkustamista Norjaan

NTB: Suomen ja Norjan rajalla useiden ki­lo­met­rien au­to­jo­not – Norja hel­pot­ti suo­ma­lais­ten mat­kus­ta­mis­ta Norjaan

05.07.2021 13:38 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uts­joel­la las­ten­suo­je­lu­ti­lan­ne hal­lin­nas­sa

23.06.2021 08:40
Tilaajille
Poroisäntä ponkaisi RKP:n listalta Utsjoen ääniharavaksi: "Kunnan parasta lähden ajamaan"

Po­ro­isän­tä pon­kai­si RKP:n lis­tal­ta Utsjoen ää­ni­ha­ra­vak­si: "Kunnan parasta lähden aja­maan"

13.06.2021 22:48
Tilaajille
Utsjoen Kevolle ja Karigasniemelle maailman pohjoisimmat tyrnikoealat – Kunta suunnittelee erityisesti luonnonmarjoihin ja yrtteihin perustuvaa liiketoimintaa

Utsjoen Kevolle ja Ka­ri­gas­nie­mel­le maail­man poh­joi­sim­mat tyr­ni­koe­alat – Kunta suun­nit­te­lee eri­tyi­ses­ti luon­non­mar­joi­hin ja yrt­tei­hin pe­rus­tu­vaa lii­ke­toi­min­taa

03.06.2021 11:07 2
Tilaajille
Utsjoki oli Suomen kuumin paikka keskiviikkona – Hellerintama ylsi Utsjoelta aina Rovaniemelle asti

Utsjoki oli Suomen kuumin paikka kes­ki­viik­ko­na – Hel­le­rin­ta­ma ylsi Uts­joel­ta aina Ro­va­nie­mel­le asti

02.06.2021 20:04
Tilaajille
Pakkotestaus voi hiljentää liikennettä pohjoisessa – "Toivotaan, ettei tule ongelmia enää tämän jälkeen"

Pak­ko­tes­taus voi hil­jen­tää lii­ken­net­tä poh­joi­ses­sa – "Toi­vo­taan, ettei tule on­gel­mia enää tämän jäl­keen"

01.06.2021 18:30 3
Tilaajille
Utsjoen isoissa monitoimitalohankkeissa ei kilpailutettu rakennustyön valvontaa – Tieva-Niittyvuopio: "Näin jälkeenpäin arvioituna olisi tullut toimia toisin"

Utsjoen isoissa mo­ni­toi­mi­ta­lo­hank­keis­sa ei kil­pai­lu­tet­tu ra­ken­nus­työn val­von­taa – Tie­va-Niit­ty­vuo­pio: "Näin jäl­keen­päin ar­vioi­tu­na olisi tullut toimia toisin"

31.05.2021 20:30 3
Tilaajille
Utsjoella on edessä isoja haasteita, joiden kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä – Kunta hakee vetoa, pitoa ja elinvoimaa eli keinoja selviämiseen

Uts­joel­la on edessä isoja haas­tei­ta, joiden kaikkia vai­ku­tuk­sia ei vielä tiedetä – Kunta hakee vetoa, pitoa ja elin­voi­maa eli keinoja sel­viä­mi­seen

18.05.2021 07:00 1
Tilaajille