Utsjoki
Kuukausi
Utsjoen terveyskeskuksen toimintaa palautellaan pikku hiljaa normaaliksi – Inarissa ei ole ollut uusia koronavirustapauksia kahteen viikkoon

Utsjoen ter­veys­kes­kuk­sen toi­min­taa pa­lau­tel­laan pikku hiljaa nor­maa­lik­si – Ina­ris­sa ei ole ollut uusia ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia kahteen viik­koon

31.08.2020 16:05 0
Tilaajille
Utsjoen kunta ja Tenonlaakson yrittäjäjärjestö pyytävät sisäministeriötä arvoimaan uudelleen rajayhteisön määritelmän: ""Rajaus merkitsee rajakaupalle lähes rajojen sulkemista"

Utsjoen kunta ja Te­non­laak­son yrit­tä­jä­jär­jes­tö pyy­tä­vät si­sä­mi­nis­te­riö­tä ar­voi­maan uu­del­leen ra­ja­yh­tei­sön mää­ri­tel­män: ""­Ra­jaus mer­kit­see ra­ja­kau­pal­le lähes rajojen sul­ke­mis­ta"

27.08.2020 12:47 0
Tilaajille
Utsjoki: Rajayhteisön määritelmä on liian suppea

Uts­jo­ki: Ra­ja­yh­tei­sön mää­ri­tel­mä on liian suppea

26.08.2020 22:02 0
Tilaajille
Uusi koronatapaus Utsjoella: Ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä todettiin tartunta tiistaina  – Tapaus ei liity Utsjoen terveyskeskuksen tartuntaketjuun

Uusi ko­ro­na­ta­paus Uts­joel­la: Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä to­det­tiin tar­tun­ta tiis­tai­na – Tapaus ei liity Utsjoen ter­veys­kes­kuk­sen tar­tun­ta­ket­juun

25.08.2020 16:16 1
Tilaajille
Utsjoki maksaa koronan vuoksi kuormittuneille vuodeosaston työntekijöille 300 euron kertakorvauksen – testeissä ei ole todettu uusia tartuntoja

Utsjoki maksaa koronan vuoksi kuor­mit­tu­neil­le vuo­de­osas­ton työn­te­ki­jöil­le 300 euron ker­ta­kor­vauk­sen – tes­teis­sä ei ole todettu uusia tar­tun­to­ja

25.08.2020 15:38 2
Tilaajille
Kakslauttasen yrittäjälle poikkeamislupa huolto- ja tukikohtarakennuksen teolle Utsjoelle

Kaks­laut­ta­sen yrit­tä­jäl­le poik­kea­mis­lu­pa huolto- ja tu­ki­koh­ta­ra­ken­nuk­sen teolle Uts­joel­le

25.08.2020 15:38 1
Tilaajille
Yrittäjä Petteri Valle kritisoi Utsjoen terveyskeskuksen toimintaa – Vastaava lääkäri: "potilaan oireiden taustalla ei osattu tarpeeksi ajoissa epäillä koronavirusta"

Yrit­tä­jä Petteri Valle kri­ti­soi Utsjoen ter­veys­kes­kuk­sen toi­min­taa – Vas­taa­va lää­kä­ri: "po­ti­laan oi­rei­den taus­tal­la ei osattu tar­peek­si ajoissa epäillä ko­ro­na­vi­rus­ta"

24.08.2020 21:56 1
Tilaajille
Utsjoen kunnan ensimmäisen koronavirustartunnan saanut henkilö on kuollut – virustilanne on vastaavan lääkärin mukaan hallinnassa, uusia altistumisia ei ole tapahtunut

Utsjoen kunnan en­sim­mäi­sen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanut henkilö on kuollut – vi­rus­ti­lan­ne on vas­taa­van lää­kä­rin mukaan hal­lin­nas­sa, uusia al­tis­tu­mi­sia ei ole ta­pah­tu­nut

24.08.2020 10:36 0
Tilaajille
Lauantaina todettiin Rovaniemellä yksi ja Kolarissa yksi koronavirustartunta – Kolarin tapaus on ulkomailta tullut matkailija

Lauan­tai­na to­det­tiin Ro­va­nie­mel­lä yksi ja Ko­la­ris­sa yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Kolarin tapaus on ul­ko­mail­ta tullut mat­kai­li­ja

22.08.2020 15:24 1
Tilaajille
Korona huolettaa Utsjoella – "Meillä on täällä 1 200 asukasta, ollaan yhtä perhettä, joten saahan tämä mietteliääksi"

Korona huo­let­taa Uts­joel­la – "Meillä on täällä 1 200 asu­kas­ta, ollaan yhtä per­het­tä, joten saahan tämä miet­te­liääk­si"

21.08.2020 16:43 0
Tilaajille
Utsjoella todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa – Kaikki neljä tapausta rajoittuvat vuodeosastolle,  altistuneita arviolta vajaa 20

Uts­joel­la todettu kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Kaikki neljä ta­paus­ta ra­joit­tu­vat vuo­deo­sas­tol­le, al­tis­tu­nei­ta ar­viol­ta vajaa 20

21.08.2020 10:36 0
Tilaajille
Utsjoella varmistunut toinen koronavirustartunta – Utsjoen terveyskeskuksen, Seitakartanon, Dorvun ja Aspan tiloissa on toistaiseksi vierailukielto

Uts­joel­la var­mis­tu­nut toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Utsjoen ter­veys­kes­kuk­sen, Sei­ta­kar­ta­non, Dorvun ja Aspan ti­lois­sa on tois­tai­sek­si vie­rai­lu­kiel­to

19.08.2020 14:45 0
Tilaajille
Vanhemmat
Ihmisikä on vain hiuksen paksuinen Utsjoen Arktisella aikamatkalla – 14 kilometrin vaellus kuljettaa alkuräjähdyksestä tähän päivään

Ih­mis­ikä on vain hiuksen pak­sui­nen Utsjoen Ark­ti­sel­la ai­ka­mat­kal­la – 14 ki­lo­met­rin vaellus kul­jet­taa al­ku­rä­jäh­dyk­ses­tä tähän päivään

27.07.2020 18:00 1
Tilaajille
Poliisia saa odottaa Enontekiöllä sata minuuttia – Alle tunnin tavoiteaika ei onnistu syrjäseuduilla ilman poliisien määrän lisäämistä, sanoo poliisipäällikkö

Po­lii­sia saa odottaa Enon­te­kiöl­lä sata mi­nuut­tia – Alle tunnin ta­voi­te­ai­ka ei onnistu syr­jä­seu­duil­la ilman po­lii­sien määrän li­sää­mis­tä, sanoo po­lii­si­pääl­lik­kö

11.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Kaksi henkilöä tippui veneestä Utsjoella – veden varaan joutuneet pääsivät rantaan omin avuin

Kaksi hen­ki­löä tippui ve­nees­tä Uts­joel­la – veden varaan jou­tu­neet pää­si­vät rantaan omin avuin

06.07.2020 06:20
Utsjoella satoi lunta kesäkuun viimeisenä päivänä: "Hieraisin kyllä kaksi kertaa silmiä – voi meidän hillariepuja"

Uts­joel­la satoi lunta ke­sä­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä: "Hie­rai­sin kyllä kaksi kertaa silmiä – voi meidän hil­la­rie­pu­ja"

30.06.2020 17:29 0
Tilaajille
Kalastaja ja yrittäjä Petteri Valle Utsjoelta uskoo, että tulossa on ennätyksellinen lohikesä – Kalastajat kuiitenkin puuttuvat

Ka­las­ta­ja ja yrit­tä­jä Petteri Valle Uts­joel­ta uskoo, että tulossa on en­nä­tyk­sel­li­nen lo­hi­ke­sä – Ka­las­ta­jat kuii­ten­kin puut­tu­vat

27.06.2020 08:00 4
Tilaajille
Petteri Valle kalastaa Tenojoella

Petteri Valle ka­las­taa Te­no­joel­la

27.06.2020 07:50 0
Tilaajille
Helle jatkuu Etelä-Lapissa koko loppuviikon – Torstaina helleraja paukkuu Utsjoellakin

Helle jatkuu Ete­lä-La­pis­sa koko lop­pu­vii­kon – Tors­tai­na hel­le­ra­ja paukkuu Uts­joel­la­kin

22.06.2020 13:26 0
Tilaajille
Saamen kielten etäopetushanke sai jatkovuoden – Saamelaiskäräjät ja Utsjoki iloitsevat

Saamen kielten etä­ope­tus­han­ke sai jat­ko­vuo­den – Saa­me­lais­kä­rä­jät ja Utsjoki iloit­se­vat

17.06.2020 21:57 0
Tilaajille