Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Utsjoki
Päivi Kontio valittiin Utsjoen kunnanjohtajaksi

Päivi Kontio va­lit­tiin Utsjoen kun­nan­joh­ta­jak­si

30.11.2023 08:47 3
Tilaajille
”Lasten kyyditys Sirman koululle Norjaan oli mukavaa” – Tenonlaakson vuoden yritys odottaa matkailun elpyvän Utsjoella ja tuovan lisää ajoja

”Lasten kyy­di­tys Sirman kou­lul­le Norjaan oli mu­ka­vaa” – Te­non­laak­son vuoden yritys odottaa mat­kai­lun elpyvän Uts­joel­la ja tuovan lisää ajoja

25.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Utsjoen kirkkoherra vaihtuu – vajaa seitsemän vuotta virassa toiminut Päivi Aikasalo lähtee töihin Norjaan

Utsjoen kirk­ko­her­ra vaihtuu – vajaa seit­se­män vuotta virassa toi­mi­nut Päivi Ai­ka­sa­lo lähtee töihin Norjaan

15.11.2023 18:44 1
Tilaajille
Fierranjoella on maailman pohjoisin tyrniviljelmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fier­ran­joel­la on maail­man poh­joi­sin tyr­ni­vil­jel­mä

13.10.2023 05:30 1
Finnmarkin tunturialueelle suunniteltu tuulipuisto saamelaisessa vastatuulessa Utsjoella

Finn­mar­kin tun­tu­ria­lueel­le suun­ni­tel­tu tuu­li­puis­to saa­me­lai­ses­sa vas­ta­tuu­les­sa Uts­joel­la

12.10.2023 17:30 12
Tilaajille
Utsjoen kunnanhallitus ei halua haastatella hakijoita vaan esittää uudeksi kunnanjohtajaksi Päivi Kontiota

Utsjoen kun­nan­hal­li­tus ei halua haas­ta­tel­la ha­ki­joi­ta vaan esittää uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si Päivi Kon­tio­ta

09.10.2023 18:58 6
Tilaajille
Utsjoen kunnanjohtajan paikkaa tavoittelee peräti 32 henkilöä – toinen hakukierros toi tuntuvan lisäyksen hakijamäärään

Utsjoen kun­nan­joh­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee peräti 32 hen­ki­löä – toinen ha­ku­kier­ros toi tun­tu­van li­säyk­sen ha­ki­ja­mää­rään

06.10.2023 09:13 2
Tilaajille
Väkeä on tullut lisää kuuteen Lapin kuntaan tänä vuonna – Kemijärvi selätti pitkään jatkuneen väestökadon

Väkeä on tullut lisää kuuteen Lapin kuntaan tänä vuonna – Ke­mi­jär­vi selätti pitkään jat­ku­neen väes­tö­ka­don

28.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Saamenmaalta Berliinin ja takaisin – valokuvaaja Lada Suomenrinne on tehnyt uraa maailmalla, mutta side kotikylään on aina läsnä

Saa­men­maal­ta Ber­lii­nin ja ta­kai­sin – va­lo­ku­vaa­ja Lada Suo­men­rin­ne on tehnyt uraa maail­mal­la, mutta side ko­ti­ky­lään on aina läsnä

24.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Naalinpentuja löytyi lisää – riistakamera paljasti kaksi onnistunutta pesintää lisää

Naa­lin­pen­tu­ja löytyi lisää – ­riis­ta­ka­me­ra pal­jas­ti kaksi on­nis­tu­nut­ta pe­sin­tää lisää

19.09.2023 13:37 4
Tilaajille
Tenon lohen pelastaminen vaatinee muutakin kuin rauhoituksen ja joen patoamisen – tutkimustietoa odotellessa kyttyrälohi on otettava täysimääräiseen hyötykäyttöön
Pääkirjoitus

Tenon lohen pe­las­ta­mi­nen vaa­ti­nee muu­ta­kin kuin rau­hoi­tuk­sen ja joen pa­toa­mi­sen – tut­ki­mus­tie­toa odo­tel­les­sa kyt­ty­rä­lo­hi on otet­ta­va täy­si­mää­räi­seen hyö­ty­käyt­töön

15.08.2023 05:00 9
Utsjoen kunnanjohtajan pestiä tavoittelee kymmenen hakijaa – joukossa muun muassa rovaniemeläinen lukiolainen

Utsjoen kun­nan­joh­ta­jan pestiä ta­voit­te­lee kym­me­nen hakijaa – jou­kos­sa muun muassa ro­va­nie­me­läi­nen lu­kio­lai­nen

08.08.2023 15:16 6
Tilaajille
Lapin joista ja puroista löytyy yllättävän paljon elämää – Mikko Kytökorpi painuu pinnan alle myös vapaa-ajallaan, koska hän haluaa näyttää sen kaikille

Lapin joista ja pu­rois­ta löytyy yl­lät­tä­vän paljon elämää – Mikko Ky­tö­kor­pi painuu pinnan alle myös va­paa-ajal­laan, koska hän haluaa näyttää sen kai­kil­le

05.08.2023 06:30 3
Tilaajille
Utsjoen Kevo oli heinäkuussa koko Suomen helteisin paikka – Savukoskella mitattiin heinäkuussa pakkasta

Utsjoen Kevo oli hei­nä­kuus­sa koko Suomen hel­tei­sin paikka – Sa­vu­kos­kel­la mi­tat­tiin hei­nä­kuus­sa pak­kas­ta

01.08.2023 13:07 1
Tilaajille

Poh­joi­sen vahvin kisa Uts­joel­la ensi lauan­tai­na

31.07.2023 15:31
Tilaajille
Mahdoton tehtävä pohjoisen lohijoilla jatkuu – Norjassa on tapettu jo 100 000 kyttyrälohta: "Mutta voimmeko me luonnolle mitään?"

Mah­do­ton tehtävä poh­joi­sen lo­hi­joil­la jatkuu – Nor­jas­sa on tapettu jo 100 000 kyt­ty­rä­loh­ta: "Mutta voim­me­ko me luon­nol­le mi­tään?"

27.07.2023 18:45
Tilaajille
Poliisi etsii Utsjoella kadonnutta 22-vuotiasta miestä

Poliisi etsii Uts­joel­la ka­don­nut­ta 22-vuo­tias­ta miestä

27.07.2023 12:31
Yötön yö päättyy Utsjoella – aurinko laskee jälleen ensi yönä

Yötön yö päättyy Uts­joel­la – aurinko laskee jälleen ensi yönä

27.07.2023 08:30
NRK: Norjan poliisille tehty tutkintapyyntö kyttyrälohipyydyksestä – "Uskomme, että kyseessä on ympäristörikos"

NRK: Norjan po­lii­sil­le tehty tut­kin­ta­pyyn­tö kyt­ty­rä­lo­hi­pyy­dyk­ses­tä – "Us­kom­me, että ky­sees­sä on ym­pä­ris­tö­ri­kos"

21.07.2023 13:13 2
Tilaajille
Norjalaisten lohipato Tenojoella uusi

Nor­ja­lais­ten lo­hi­pa­to Te­no­joel­la uusi

14.07.2023 18:42
Tilaajille