Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Utsjoki
Viimeisin 24 tuntia
He ovat Utsjoen kunnanjohtajaehdokkaat – kaikilla vahvat siteet Utsjoelle

He ovat Utsjoen kun­nan­joh­ta­ja­eh­dok­kaat – kai­kil­la vahvat siteet Uts­joel­le

06:30 2
Tilaajille
Kuukausi
Neljä haastatellaan Utsjoen kunnanjohtajaksi – joukossa myös Utsjoen nykyinen kirkkoherra

Neljä haas­ta­tel­laan Utsjoen kun­nan­joh­ta­jak­si – jou­kos­sa myös Utsjoen ny­kyi­nen kirk­ko­her­ra

21.01.2022 18:15
Tilaajille

Ka­ri­gas­nie­mel­le uusi hoiva- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen keskus – ra­ken­nus­työt tar­koi­tus aloit­taa jo tänä keväänä

20.01.2022 10:58 1
Tilaajille
Utsjoella todettu useita koronatartuntoja useista eri tartuntaketjuista

Uts­joel­la todettu useita ko­ro­na­tar­tun­to­ja useista eri tar­tun­ta­ket­juis­ta

05.01.2022 19:23
Tilaajille
Utsjoen kunnanjohtajaksi yhdeksän hakijaa

Utsjoen kun­nan­joh­ta­jak­si yh­dek­sän hakijaa

05.01.2022 10:00
Tilaajille
Lapin pienimmistä kunnista ei löytynytkään uutiserämaata – Harri Holtinkoski yllättyi opinnäytetyönsä lopputuloksesta

Lapin pie­nim­mis­tä kun­nis­ta ei löy­ty­nyt­kään uu­tis­erä­maa­ta – Harri Hol­tin­kos­ki yl­lät­tyi opin­näy­te­työn­sä lop­pu­tu­lok­ses­ta

02.01.2022 16:13 3
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä on tänään jopa 35 asteen lämpötilaero – Ilmatieteen laitos: "Jokatalvinen ilmiö"

Poh­joi­sen ja ete­läi­sen Suomen välillä on tänään jopa 35 asteen läm­pö­ti­la­ero – Il­ma­tie­teen laitos: "Jo­ka­tal­vi­nen ilmiö"

28.12.2021 16:09
Tilaajille
Inari ja Utsjoki aloittavat kolmansien koronarokotuksien antamisen lyhyemmällä rokotusvälillä

Inari ja Utsjoki aloit­ta­vat kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien an­ta­mi­sen ly­hyem­mäl­lä ro­ko­tus­vä­lil­lä

22.12.2021 13:24
Tilaajille
Valtioneuvosto myönsi Utsjoelle muutostukea 300 000 euroa

Val­tio­neu­vos­to myönsi Uts­joel­le muu­tos­tu­kea 300 000 euroa

17.12.2021 20:34
Tilaajille
Utsjoella on Vuoden yrittäjän mukaan kaksi maailmaa, joista hän valitsi tunturin – poromiessuvun jälkeläinen taitaa esi-isiensä arktiset tarinat

Uts­joel­la on Vuoden yrit­tä­jän mukaan kaksi maail­maa, joista hän valitsi tun­tu­rin – po­ro­mies­su­vun jäl­ke­läi­nen taitaa esi-isien­sä ark­ti­set tarinat

11.12.2021 20:00 2
Tilaajille
Metsähallitus ei aloita tuulivoimahankkeita saamelaisten kotiseutualueella

Met­sä­hal­li­tus ei aloita tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­la

10.12.2021 17:56 4
Tilaajille

Utsjoki aloit­taa kol­man­nen ro­ko­te­kier­rok­sen täy­si-ikäi­sil­le

09.12.2021 11:15
Tilaajille

Rau­hal­li­nen vii­kon­lop­pu po­lii­sil­la poh­joi­sem­mas­sa Lapissa

06.12.2021 14:53
Tilaajille
Tämän talven alin pakkaslukema –34,3 mitattu Utsjoen Kevojärvellä

Tämän talven alin pak­kas­lu­ke­ma –34,3 mitattu Utsjoen Ke­vo­jär­vel­lä

05.12.2021 14:11 3
Utsjoen tärähtelyt varmistuivat maanjäristykseksi –  järistyskeskus oli Norjan puolella 13,6 kilometrin syvyydessä

Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

29.11.2021 15:54
Tilaajille
Utsjoella mitattu yöllä talven tähän mennessä tiukin pakkaslukema, 29 miinusastetta

Uts­joel­la mitattu yöllä talven tähän men­nes­sä tiukin pak­kas­lu­ke­ma, 29 mii­nus­as­tet­ta

23.11.2021 13:11 2
Utsjoen kunnanjohtajan virka hakuun  – nykyinen kunnanjohtaja jää eläkkeelle helmikuun lopussa

Utsjoen kun­nan­joh­ta­jan virka hakuun – ny­kyi­nen kun­nan­joh­ta­ja jää eläk­keel­le hel­mi­kuun lopussa

15.11.2021 16:49 3
Tilaajille
Karasjoella 38 ihmistä eristyksissä koronan takia – noin puolet sairastuneista on kahdesti rokotettuja, Utsjoen kuntalaisia suositellaan välttämään Karasjoella asiointia

Ka­ras­joel­la 38 ihmistä eris­tyk­sis­sä koronan takia – noin puolet sai­ras­tu­neis­ta on kah­des­ti ro­ko­tet­tu­ja, Utsjoen kun­ta­lai­sia suo­si­tel­laan vält­tä­mään Ka­ras­joel­la asioin­tia

09.11.2021 12:13
Tilaajille
Ministeri Tuppurainen: Norjan rajalla toimintaa säätelevää Schengenin rajasäännöstöä täytyy uudistaa

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: Norjan rajalla toi­min­taa sää­te­le­vää Schen­ge­nin ra­ja­sään­nös­töä täytyy uu­dis­taa

03.11.2021 14:19 6
Tilaajille
Ministereiden Eurooppa-kiertue ulottuu Lappiin – Tytti Tuppurainen käy Utsjoella, Li Andersson Rovaniemellä

Mi­nis­te­rei­den Eu­roop­pa-kier­tue ulottuu Lappiin – Tytti Tup­pu­rai­nen käy Uts­joel­la, Li An­ders­son Ro­va­nie­mel­lä

07.10.2021 10:02
Tilaajille