Lukijalta
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta: Päiväkotikokemuksemme erityislasten vanhempina – Säästettäisiinkö kuitenkin jostakin muusta?
Lukijalta Mielipide Elisa ja Petteri Maljamäki

Lu­ki­jal­ta: Päi­vä­ko­ti­ko­ke­muk­sem­me eri­tyis­las­ten van­hem­pi­na – Sääs­tet­täi­siin­kö kui­ten­kin jos­ta­kin muusta?

15:32 0
Viikko
Lukijalta: Elävien kylien koulut on säilytettävä
Mielipide Esa Tikkala

Lu­ki­jal­ta: Elävien kylien koulut on säi­ly­tet­tä­vä

16.09.2020 14:40 0
Lukijalta: Vaaranlammen koulun sijainti ratkaiseva Korkalovaaran elinvoimaisuudelle
Mielipide Piia Hanni

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ran­lam­men koulun si­jain­ti rat­kai­se­va Kor­ka­lo­vaa­ran elin­voi­mai­suu­del­le

16.09.2020 14:36 0
Haaste polkupyörävarkauksien vähentämiseksi
Lukijalta

Haaste pol­ku­pyö­rä­var­kauk­sien vä­hen­tä­mi­sek­si

12.09.2020 10:45 1
Lukijalta: Vastuu Suomen luonnosta lepää päättäjien harteilla
Lukijalta Mielipide Ikonen Mari

Lu­ki­jal­ta: Vastuu Suomen luon­nos­ta lepää päät­tä­jien har­teil­la

12.09.2020 10:28 1
Kuukausi
Lukijalta: Puheenjohtaja on valittu ja pulinat pois
Lukijalta Mielipide Jumisko Oula

Lu­ki­jal­ta: Pu­heen­joh­ta­ja on valittu ja pulinat pois

11.09.2020 10:27 0
Lukijan runo: Rasismin siemen
Lukijalta Mielipide Raimo Haaja

Lukijan runo: Ra­sis­min siemen

11.09.2020 09:49 0
Lukijan runo: Mintun luontoruno
Lukijalta Mielipide

Lukijan runo: Mintun luon­to­ru­no

04.09.2020 14:41 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ajo-oh­jei­ta pyö­räi­li­jöil­le Va­pau­den­tiel­lä

31.08.2020 15:52 1
Lukijalta: Ei voimalaa Sierilään!
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ei voi­ma­laa Sie­ri­lään!

25.08.2020 11:32 3
Lukijalta: Kuntavaalit lähestyvät – Millainen on tulevaisuuden Rovaniemi?
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den Ro­va­nie­mi?

20.08.2020 15:11 1
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Timo Tolonen

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta ku­mi­lei­ma­si­me­na

18.08.2020 15:53 1
Lukijalta: Hoivakoteja pitää valvoa – Rovaniemelläkin
Lukijalta Mielipide Liisa Helin

Lu­ki­jal­ta: Hoi­va­ko­te­ja pitää valvoa – Ro­va­nie­mel­lä­kin

14.08.2020 11:26 2
Lukijalta: Olipa mahtava pesistapahtuma Keskuskentällä!
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Olipa mahtava pe­sis­ta­pah­tu­ma Kes­kus­ken­täl­lä!

11.08.2020 08:23 1
Lukijalta: Hei lappilainen, tulisiko sinusta poliisi?
Lukijalta Mielipide Henri Ramberg

Lu­ki­jal­ta: Hei lap­pi­lai­nen, tu­li­si­ko sinusta po­lii­si?

30.07.2020 15:05 0
Lukijalta: Lapsuusmuisto saunavastan teosta mätäkuussa
Lukijalta Mielipide Teuvo Ruokangas

Lu­ki­jal­ta: Lap­suus­muis­to sau­na­vas­tan teosta mä­tä­kuus­sa

27.07.2020 15:39 0
Lukijalta: Huomioita hillamailta
Lukijalta Mielipide Ari Saukko, Tervola

Lu­ki­jal­ta: Huo­mioi­ta hil­la­mail­ta

22.07.2020 12:27 2
Lukija kuvasi erikoisen luonnonilmiön Kiiminkijoella – Onko tämä sääskien itsemurhapallo?

Lukija kuvasi eri­koi­sen luon­non­il­miön Kii­min­ki­joel­la – Onko tämä sääs­kien it­se­mur­ha­pal­lo?

06.07.2020 15:56 0
Tilaajille
Dronekuvaa tapahtumapaikalta.
Lukijalta

Dro­ne­ku­vaa ta­pah­tu­ma­pai­kal­ta.

15.06.2020 22:14 0
Lukijalta: Taistelemme vehreämmän kaupunkikuvan puolesta
Lukijalta Mielipide Henri Ramberg

Lu­ki­jal­ta: Tais­te­lem­me veh­reäm­män kau­pun­ki­ku­van puo­les­ta

03.06.2020 07:52 3