Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Kuukausi
Lukijalta: Auttin kappelin purku aiheuttaisi pitkäaikaisen trauman
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Auttin kap­pe­lin purku ai­heut­tai­si pit­kä­ai­kai­sen trauman

08.12.2023 11:25 2
Tilaajille
Lukijalta: 92-vuotias rovaniemeläinen pääsi pitkän jonotuksen ja tylyjen vastausten kautta piikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: 92-vuo­tias ro­va­nie­me­läi­nen pääsi pitkän jo­no­tuk­sen ja tylyjen vas­taus­ten kautta pii­kil­le

24.11.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta: Sara Seppäsen väitteissä vääriä käsityksiä ja virheitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sara Sep­pä­sen väit­teis­sä vääriä kä­si­tyk­siä ja vir­hei­tä

23.11.2023 12:50 5
Tilaajille
Lukijalta: Lapin ylioppilaslehden lakkauttamisinnosta uupuu selkäranka
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapin yli­op­pi­las­leh­den lak­kaut­ta­mis­in­nos­ta uupuu sel­kä­ran­ka

23.11.2023 12:40 1
Tilaajille
Lukijalta: Ukrainan sotapakolaisia autetaan yhä Rovaniemen Saarenkylässä – nyt kaivataan toppavaatteita, leluja, mattoja ja keittiövälineitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uk­rai­nan so­ta­pa­ko­lai­sia au­te­taan yhä Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä – nyt kai­va­taan top­pa­vaat­tei­ta, leluja, mattoja ja keit­tiö­vä­li­nei­tä

23.11.2023 09:38
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Mitä Rovaniemen asukas tahtoo kotikaupungilta? Suunnitellaanpa kokonaisuus ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä Ro­va­nie­men asukas tahtoo ko­ti­kau­pun­gil­ta? Suun­ni­tel­laan­pa ko­ko­nai­suus ensin

21.09.2023 14:45
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemen keskustan uudet ”vetovoimaiset” maamerkit – torahampaat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men kes­kus­tan uudet ”ve­to­voi­mai­set” maa­mer­kit – to­ra­ham­paat

24.08.2023 15:26 4
Tilaajille
Lukijalta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin iltaisin? Oma ihana lapseni on kokenut olevansa toista sukupuolta ihan pienestä asti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin il­tai­sin? Oma ihana lapseni on kokenut ole­van­sa toista su­ku­puol­ta ihan pie­nes­tä asti

17.08.2023 10:11
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemen rautatieasemalla pitäisi olla yksi tolppa toisessa päässä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men rau­ta­tie­ase­mal­la pitäisi olla yksi tolppa toi­ses­sa päässä

27.07.2023 11:10
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Oh­jaus­ta ja tukea nuo­ril­le sekä ai­kui­sil­le ni­vel­vai­hees­sa

26.05.2023 05:27
Pelastetaan edes Kemin uimahalli!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­te­taan edes Kemin ui­ma­hal­li!

06.04.2023 05:11
Lukijalta: Lainaanranta olisi miljööltään tunnelmallinen kaupunkifestivaalille – kaupunki ehdottaa toistuvasti sopimattomia paikkoja Santa Open Air -tapahtumalle
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lai­naan­ran­ta olisi mil­jööl­tään tun­nel­mal­li­nen kau­pun­ki­fes­ti­vaa­lil­le – kau­pun­ki eh­dot­taa tois­tu­vas­ti so­pi­mat­to­mia paik­ko­ja Santa Open Air -ta­pah­tu­mal­le

31.03.2023 12:09 10
Suomalaisten toimintakyky on koko yhteiskunnan haaste
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ten toi­min­ta­ky­ky on koko yh­teis­kun­nan haaste

30.03.2023 05:41
Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­jat eivät elä 90-lu­vul­la

09.03.2023 05:50 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jyy­del­lä vah­vem­pi Lappi

09.03.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vallan kam­ma­rit

09.03.2023 05:28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nainen

08.03.2023 19:52
Mielipidekirjoitus

Lappi me­nes­tyy omilla ar­voil­laan

08.03.2023 05:22
Väylän koskikalastuskulttuuria päästään hakemaan Unescoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väylän kos­ki­ka­las­tus­kult­tuu­ria pääs­tään ha­ke­maan Unes­coon

02.03.2023 05:09
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­nen koulu maail­man par­haak­si!

02.03.2023 05:06