Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Seurakuntavaalit
Rovaniemen seurakuntavaalien ääniharava yllättyi kokouksessa – "Omasta ryhmästäni esitettiin toista henkilöä puheenjohtajaksi"

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va yl­lät­tyi ko­kouk­ses­sa – "Omasta ryh­mäs­tä­ni esi­tet­tiin toista hen­ki­löä pu­heen­joh­ta­jak­si"

11.01.2023 21:07 12
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa äänestysaktiivisuus laski, kirkon päättäjien keski-ikä nousi ja liberaalisiipi kasvatti suosiotaan, mutta myös konservatiivit pitivät pintansa
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski, kirkon päät­tä­jien kes­ki-ikä nousi ja li­be­raa­li­sii­pi kas­vat­ti suo­sio­taan, mutta myös kon­ser­va­tii­vit pitivät pin­tan­sa

22.11.2022 22:20
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalipäivä on tänään – seurakuntiin valitaan lähes 8 000 luottamushenkilöä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­päi­vä on tänään – ­seu­ra­kun­tiin va­li­taan lähes 8 000 luot­ta­mus­hen­ki­löä

20.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Seurakuntavaali ei houkuta äänestäjiä, eikä ehdokkaita – tilanne tuskin korjaantuu, ellei kirkko muuta vaalijärjestelmää nykyistä läpinäkyvämmäksi
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­li ei houkuta ää­nes­tä­jiä, eikä eh­dok­kai­ta – tilanne tuskin kor­jaan­tuu, ellei kirkko muuta vaa­li­jär­jes­tel­mää ny­kyis­tä lä­pi­nä­ky­väm­mäk­si

13.11.2022 20:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien ennakkoäänestysprosentti jäi Rovaniemellä edellisiä vaaleja alhaisemmaksi – varsinainen vaalipäivä ensi sunnuntaina

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi Ro­va­nie­mel­lä edel­li­siä vaaleja al­hai­sem­mak­si – var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä ensi sun­nun­tai­na

13.11.2022 16:57 1
Tilaajille
Keskusta ja vanhoillislestadiolaiset yhdistivät voimansa Rovaniemen seurakuntavaaleissa – myös Tulkaa kaikki -liike luopui omasta listasta

Kes­kus­ta ja van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set yh­dis­ti­vät voi­man­sa Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – myös Tulkaa kaikki -liike luopui omasta lis­tas­ta

08.11.2022 19:33 8
Tilaajille
Äänestä sellaisena kuin olet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Äänestä sel­lai­se­na kuin olet

03.11.2022 06:00
Keskusta ei kelpuuttanut politiikkaa kritisoinutta ehdolle seurakuntavaaleihin Keminmaassa

Kes­kus­ta ei kel­puut­ta­nut po­li­tiik­kaa kri­ti­soi­nut­ta ehdolle seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin Ke­min­maas­sa

01.11.2022 08:33 9
Tilaajille
Piispa toivoo äänestysprosentin kasvavan

Piispa toivoo ää­nes­tys­pro­sen­tin kas­va­van

26.10.2022 09:30
Seurakuntavaalien vaalikone avattiin – yli puolet ehdokkaista kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne avat­tiin – yli puolet eh­dok­kais­ta kan­nat­taa samaa su­ku­puol­ta olevien kir­kol­lis­ta vih­ki­mis­tä

12.10.2022 22:00 3
Tilaajille
Oulunsalolainen Hannele Kurkela lähettää onnentoivotuksia lähes päivittäin – "Juhlia on hurja määrä vuodessa, kun jälkipolvea on jo yli sata"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Hannele Kurkela lä­het­tää on­nen­toi­vo­tuk­sia lähes päi­vit­täin – "Juhlia on hurja määrä vuo­des­sa, kun jäl­ki­pol­vea on jo yli sata"

20.09.2022 19:00
Tilaajille
Seurakuntavaalit käydään jälleen marraskuussa –katso tästä Lapin seurakuntien ehdokaslistat

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit käydään jälleen mar­ras­kuus­sa –katso tästä Lapin seu­ra­kun­tien eh­do­kas­lis­tat

23.09.2022 14:09 4
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa valta keskittyy aktiivijäsenille – näinä päivinä viimeisteltävät ehdokaslistat ovat sekoitus politiikkaa ja hengellistä oppia

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valta kes­kit­tyy ak­tii­vi­jä­se­nil­le – näinä päivinä vii­meis­tel­tä­vät eh­do­kas­lis­tat ovat se­koi­tus po­li­tiik­kaa ja hen­gel­lis­tä oppia

11.09.2022 18:30 3
Tilaajille
Älä ole idiootti
Kolumni

Älä ole idioot­ti

26.10.2020 06:00 1
Tilaajille