Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Sodankylän kunta
Kuukausi
Sodankylän valtuusto vahvisti Vaalajärven koululle kahden vuoden jatkoajan

So­dan­ky­län val­tuus­to vah­vis­ti Vaa­la­jär­ven kou­lul­le kahden vuoden jat­ko­ajan

14.10.2021 19:54
Tilaajille
Sodankylän monitoimikeskuksen peruskivi muurattiin juhlavissa tunnelmissa – sisään valettiin aikakapseli, joka sisälsi muun muassa koulutarvikkeita, rahaa, kasvomaskin ja käsidesipullon

So­dan­ky­län mo­ni­toi­mi­kes­kuk­sen pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa – sisään va­let­tiin ai­ka­kap­se­li, joka sisälsi muun muassa kou­lu­tar­vik­kei­ta, rahaa, kas­vo­mas­kin ja kä­si­de­si­pul­lon

13.10.2021 20:12
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää Vaalajärven koululle jatkoa ainakin elokuuhun 2023 saakka

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää Vaa­la­jär­ven kou­lul­le jatkoa ainakin elo­kuu­hun 2023 saakka

07.10.2021 14:58 1
Tilaajille
Kyläkoulukin on vain koulu
Kolumni

Ky­lä­kou­lu­kin on vain koulu

03.10.2021 16:50 3
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää vanhustenkotiyhdistyksen neljän kiinteistön luovuttamista kunnalle

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää van­hus­ten­ko­ti­yh­dis­tyk­sen neljän kiin­teis­tön luo­vut­ta­mis­ta kun­nal­le

28.09.2021 08:53 1
Tilaajille
Vanhemmat
Riikka Karppinen Sodankylän valtuuston puheenjohtajaksi – Tuula Annalasta kunnanhallituksen puheenjohtaja

Riikka Karp­pi­nen So­dan­ky­län val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si – Tuula An­na­las­ta kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

18.08.2021 15:47 6
Tilaajille
Sodankylän luottamuspaikat jaetaan vasta äänestämällä – Neuvottelun osapuolet syyttävät toisiaan haluttomuudesta keskusteluun

So­dan­ky­län luot­ta­mus­pai­kat jaetaan vasta ää­nes­tä­mäl­lä – Neu­vot­te­lun osa­puo­let syyt­tä­vät toi­siaan ha­lut­to­muu­des­ta kes­kus­te­luun

10.08.2021 18:42
Tilaajille
Sodankylässä tekninen vaaliliitto julkaisi ehdotuksensa lautakuntien puheenjohtajista

So­dan­ky­läs­sä tek­ni­nen vaa­li­liit­to jul­kai­si eh­do­tuk­sen­sa lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­jis­ta

02.08.2021 21:04
Tilaajille
Sodankylän valtuutetut pohtivat, mitä maksamatta jääneiden palkanlisien tapauksesta opittiin

So­dan­ky­län val­tuu­te­tut poh­ti­vat, mitä mak­sa­mat­ta jää­nei­den pal­kan­li­sien ta­pauk­ses­ta opit­tiin

17.06.2021 16:43
Tilaajille
Vaalituloksia jouduttiin odottamaan pitkään – Kirjausvirhe hidasti ennakkoäänten laskentaa Sodankylässä

Vaa­li­tu­lok­sia jou­dut­tiin odot­ta­maan pitkään – Kir­jaus­vir­he hidasti en­nak­ko­ään­ten las­ken­taa So­dan­ky­läs­sä

14.06.2021 12:55
Tilaajille
Kuntalaiset-ryhmä haastoi keskustan Sodankylässä – Seitsemän valtuutettua uudesta ryhmästä, keskustan valtuutetut hupenivat kahdeksaan

Kun­ta­lai­set-ryh­mä haastoi kes­kus­tan So­dan­ky­läs­sä – Seit­se­män val­tuu­tet­tua uudesta ryh­mäs­tä, kes­kus­tan val­tuu­te­tut hu­pe­ni­vat kah­dek­saan

13.06.2021 23:14 1
Tilaajille
Tuore selvitys: Kaivosvero ei sovellu kuntien tulolähteeksi –"Luonnonvarojen verotus ei sovi alimmille hallinnontasoille"

Tuore sel­vi­tys: Kai­vos­ve­ro ei sovellu kuntien tu­lo­läh­teek­si –"­Luon­non­va­ro­jen verotus ei sovi alim­mil­le hal­lin­non­ta­soil­le"

05.06.2021 06:31 8
Tilaajille
Sodankylän vanha paloasema torneineen puretaan

So­dan­ky­län vanha pa­lo­ase­ma tor­nei­neen pu­re­taan

24.05.2021 14:17 1
Tilaajille
Kaivoskysely: Asuntopula estää väestönkasvun Sodankylässä

Kai­vos­ky­se­ly: Asun­to­pu­la estää väes­tön­kas­vun So­dan­ky­läs­sä

11.05.2021 18:00 4
Tilaajille
Sodankylän kunnanvaltuusto kiinnostaa myös kunnassa työskennelleitä

So­dan­ky­län kun­nan­val­tuus­to kiin­nos­taa myös kun­nas­sa työs­ken­nel­lei­tä

11.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Sodankylän työllisyyden hoidon uudistuksesta löytyi korjattavaa: "Tiedottaminen asiakkaille ei täysin onnistunut"

So­dan­ky­län työl­li­syy­den hoidon uu­dis­tuk­ses­ta löytyi kor­jat­ta­vaa: "Tie­dot­ta­mi­nen asiak­kail­le ei täysin on­nis­tu­nut"

31.03.2021 09:13
Tilaajille
Kaivosveroselvityksen valmistumista odotellaan kuumeisesti – kaivoshankkeen ja kunnan kipuilu turhankin yhtäaikaista

Kai­vos­ve­ro­sel­vi­tyk­sen val­mis­tu­mis­ta odo­tel­laan kuu­mei­ses­ti – kai­vos­hank­keen ja kunnan kipuilu tur­han­kin yh­tä­ai­kais­ta

26.03.2021 21:32 1
Tilaajille
Sammuvatko kunnantalolta kohta valot?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sam­mu­vat­ko kun­nan­ta­lol­ta kohta valot?

25.03.2021 05:10
Tilaajille
Sodankylän talous- ja hallintojohtaja Kajaanin talousjohtajaksi – tänä vuonna Sodankylä saa vielä ainakin neljä uutta viranhaltijaa

So­dan­ky­län talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja Ka­jaa­nin ta­lous­joh­ta­jak­si – tänä vuonna So­dan­ky­lä saa vielä ainakin neljä uutta vi­ran­hal­ti­jaa

22.03.2021 16:36
Tilaajille
Sodankylä valmistautuu Sakatin kaivoshankkeeseen – kaavavalmisteluita nähtäville

So­dan­ky­lä val­mis­tau­tuu Sakatin kai­vos­hank­kee­seen – kaa­va­val­mis­te­lui­ta näh­tä­vil­le

16.02.2021 21:22
Tilaajille