Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Sodankylän kunta
Kuukausi
Sodankylän jäähallin ongelmat jatkuvat – kunta harkitsee oikeustoimia

So­dan­ky­län jää­hal­lin on­gel­mat jat­ku­vat – kunta har­kit­see oi­keus­toi­mia

18.05.2022 14:43 3
Tilaajille
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Sodankylä rekrytoi hoitajia Filippiineiltä – muissakin kunnissa ratkotaan hoitajapulaa vielä kiivaasti sote-uudistuksen kynnyksellä

So­dan­ky­lä rek­ry­toi hoi­ta­jia Fi­lip­pii­neil­tä – muis­sa­kin kun­nis­sa rat­ko­taan hoi­ta­ja­pu­laa vielä kii­vaas­ti so­te-uu­dis­tuk­sen kyn­nyk­sel­lä

14.05.2022 11:51 7
Tilaajille
Sodankylän uuden teollisuusalueen sijainti palvelee mainareita – Eurofins Labtiumin seuraan liittyy Palsatech ja Rupert Finland

So­dan­ky­län uuden teol­li­suus­alueen si­jain­ti pal­ve­lee mai­na­rei­ta – Eu­ro­fins Lab­tiu­min seuraan liittyy Pal­sa­tech ja Rupert Finland

10.05.2022 19:30
Tilaajille
Sodankylän valtuustoryhmien puheenjohtajat: Sakatin kaivoshankkeen kompensaatioalue on pettymys Sodankylälle

So­dan­ky­län val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat: Sakatin kai­vos­hank­keen kom­pen­saa­tio­alue on pet­ty­mys So­dan­ky­läl­le

06.05.2022 13:06 11
Tilaajille
Vanhemmat
Sodankylä kaivoslain muuttamisesta: luvan saamista ei voi asettaa vastakkain muiden elinkeinojen kanssa

So­dan­ky­lä kai­vos­lain muut­ta­mi­ses­ta: luvan saa­mis­ta ei voi asettaa vas­tak­kain muiden elin­kei­no­jen kanssa

29.03.2022 16:02 1
Tilaajille
Sodankylä pohtii uuden kunnanjohtajan hakua talviloman jälkeen

So­dan­ky­lä pohtii uuden kun­nan­joh­ta­jan hakua tal­vi­lo­man jälkeen

02.03.2022 09:26
Tilaajille
Sompio: Myös Sodankylän sivistysjohtaja Jouni Oikarinen jättänyt eropyynnön

Sompio: Myös So­dan­ky­län si­vis­tys­joh­ta­ja Jouni Oi­ka­ri­nen jät­tä­nyt ero­pyyn­nön

24.02.2022 13:20
Tilaajille
Maakuntaneuvos Lasse Näsi on kuollut

Maa­kun­ta­neu­vos Lasse Näsi on kuollut

22.02.2022 13:14 3
Tilaajille
Sodankylän kunta valittaa metsästyksen rajoittamisesta Urho Kekkosen kansallispuistossa

So­dan­ky­län kunta va­lit­taa met­säs­tyk­sen ra­joit­ta­mi­ses­ta Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa

10.02.2022 14:12 8
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus pohtii valituksen tekemistä Urho Kekkosen kansallispuiston metsästysrajoituksista

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus pohtii va­li­tuk­sen te­ke­mis­tä Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta

08.02.2022 13:06 5
Tilaajille
Sodankylä alkaa tarjota lapsiperheille tunturiterapiaa –  "Antaa vanhemmalle tilaisuus kohdata oma lapsi "

So­dan­ky­lä alkaa tarjota lap­si­per­heil­le tun­tu­ri­te­ra­piaa – "Antaa van­hem­mal­le ti­lai­suus kohdata oma lapsi "

22.01.2022 12:01 2
Tilaajille
Sodankylä tarjoaa koronalle altistuneille koululaisille ja opiskelijoille kotitestit

So­dan­ky­lä tarjoaa ko­ro­nal­le al­tis­tu­neil­le kou­lu­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le ko­ti­tes­tit

19.01.2022 15:51
Sodankylässä voimakkaasti immuunipuutteiset voivat nyt hakea neljännen koronarokoteannoksen – liikuntahallilla käynnissä olevat massarokotukset alkaneet hyvin

So­dan­ky­läs­sä voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set voivat nyt hakea nel­jän­nen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen – lii­kun­ta­hal­lil­la käyn­nis­sä olevat mas­sa­ro­ko­tuk­set al­ka­neet hyvin

13.01.2022 19:05 3
Tilaajille
"Tarkkaa taloudenpitoa on syytä jatkaa Sodankylässä" – väki vähenee Lappia ja muuta maata nopeammin

"Tark­kaa ta­lou­den­pi­toa on syytä jatkaa So­dan­ky­läs­sä" – väki vähenee Lappia ja muuta maata no­peam­min

19.12.2021 12:56 1
Tilaajille
Sodankylän veroprosentit säilyvät entisellään

So­dan­ky­län ve­ro­pro­sen­tit säi­ly­vät en­ti­sel­lään

17.11.2021 10:19
Tilaajille
Sodankylän valtuusto vahvisti Vaalajärven koululle kahden vuoden jatkoajan

So­dan­ky­län val­tuus­to vah­vis­ti Vaa­la­jär­ven kou­lul­le kahden vuoden jat­ko­ajan

14.10.2021 19:54
Tilaajille
Sodankylän monitoimikeskuksen peruskivi muurattiin juhlavissa tunnelmissa – sisään valettiin aikakapseli, joka sisälsi muun muassa koulutarvikkeita, rahaa, kasvomaskin ja käsidesipullon

So­dan­ky­län mo­ni­toi­mi­kes­kuk­sen pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa – sisään va­let­tiin ai­ka­kap­se­li, joka sisälsi muun muassa kou­lu­tar­vik­kei­ta, rahaa, kas­vo­mas­kin ja kä­si­de­si­pul­lon

13.10.2021 20:12
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää Vaalajärven koululle jatkoa ainakin elokuuhun 2023 saakka

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää Vaa­la­jär­ven kou­lul­le jatkoa ainakin elo­kuu­hun 2023 saakka

07.10.2021 14:58 1
Tilaajille
Kyläkoulukin on vain koulu
Kolumni

Ky­lä­kou­lu­kin on vain koulu

03.10.2021 16:50 3
Tilaajille