kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Sodankylän kunta
Vuotson parakkikoulu Sodankylältä miljoonanluokan moka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuotson pa­rak­ki­kou­lu So­dan­ky­läl­tä mil­joo­nan­luo­kan moka

24.11.2023 06:00 2
Sodankylän kunnalta pitkä lista huolia kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksista – erikseen mainitaan paikkakuntalaisille tärkeä metsästys

So­dan­ky­län kun­nal­ta pitkä lista huolia kai­vos­hank­kei­den ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta – erik­seen mai­ni­taan paik­ka­kun­ta­lai­sil­le tärkeä met­säs­tys

12.06.2023 19:44
Tilaajille
Kemijoki oy:n miljardiaikeet keräävät kiitosta – "Erittäin tervetullut ajatus"

Ke­mi­jo­ki oy:n mil­jar­diai­keet ke­rää­vät kii­tos­ta – "E­rit­täin ter­ve­tul­lut ajatus"

27.04.2023 14:39 12
Tilaajille
Sodankylä tukee kulttuuritapahtumia aiottua suuremmalla summalla – Luosto soi! -tapahtuman tuesta äänestettiin

So­dan­ky­lä tukee kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia aiottua suu­rem­mal­la sum­mal­la – Luosto soi! -ta­pah­tu­man tuesta ää­nes­tet­tiin

23.02.2023 18:23
Tilaajille
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virkaan 11 hakijaa Sodankylässä

Hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan 11 hakijaa So­dan­ky­läs­sä

23.02.2023 15:57
Tilaajille
Sodankylän Ikkarin kultakaivosta aletaan valmistella kaavoituksella – ympäristövaikutusten arviointi etenee rinnakkain kaavoituksen kanssa

So­dan­ky­län Ikkarin kul­ta­kai­vos­ta aletaan val­mis­tel­la kaa­voi­tuk­sel­la – ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti etenee rin­nak­kain kaa­voi­tuk­sen kanssa

23.01.2023 17:18 13
Tilaajille
Sodankylä ei lähde mukaan Lapin hyvinvointialueen ateriapalveluihin vaan perustaa oman yhtiön – päätöksen taustalla halu turvata lähiruoan käyttö

So­dan­ky­lä ei lähde mukaan Lapin hy­vin­voin­tia­lueen ate­ria­pal­ve­lui­hin vaan pe­rus­taa oman yhtiön – pää­tök­sen taus­tal­la halu turvata lä­hi­ruoan käyttö

07.10.2022 15:06 6
Tilaajille
Tällainen on Sodankylän uusi 20 miljoonan euron koulu – oppilaat riemuitsevat monipuolisesta koulupihasta

Täl­lai­nen on So­dan­ky­län uusi 20 mil­joo­nan euron koulu – op­pi­laat rie­muit­se­vat mo­ni­puo­li­ses­ta kou­lu­pi­has­ta

27.09.2022 18:10 4
Tilaajille
Sodankyläläisillä pitäisi olla oikeus kalastaa Suomujoella ja Luttojoella kansallispuistossa, linjasi kunnanhallitus –"Tärkeä osa täkäläistä elämänmuotoa"

So­dan­ky­lä­läi­sil­lä pitäisi olla oikeus ka­las­taa Suo­mu­joel­la ja Lut­to­joel­la kan­sal­lis­puis­tos­sa, linjasi kun­nan­hal­li­tus –"­Tär­keä osa tä­kä­läis­tä elä­män­muo­toa"

30.08.2022 19:48 1
Tilaajille
Ounastähti-kuntayhtymä on pitänyt kesän aikana ylimääräisen yhtymäkokouksen – päätös: Heli Välikangas saa jatkaa toimitusjohtajana, mutta rikostuomio voi muuttaa tilanteen

Ou­nas­täh­ti-kun­tayh­ty­mä on pitänyt kesän aikana yli­mää­räi­sen yh­ty­mä­ko­kouk­sen – päätös: Heli Vä­li­kan­gas saa jatkaa toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, mutta ri­kos­tuo­mio voi muuttaa ti­lan­teen

01.08.2022 11:16 15
Tilaajille
Anni Miettunen Sodankylän hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi

Anni Miet­tu­nen So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­joh­ta­jak­si

04.07.2022 21:08 1
Tilaajille
Vuotson kouluratkaisun hinta nousi – moduuli siirretään suunnitellusti mutta valtuusto pohtii jatkoa elokuussa

Vuotson kou­lu­rat­kai­sun hinta nousi – moduuli siir­re­tään suun­ni­tel­lus­ti mutta val­tuus­to pohtii jatkoa elo­kuus­sa

01.07.2022 15:39 1
Tilaajille
Jari Rantapelkonen on Sodankylän uusi kunnanjohtaja: "Mitä aikaisemmin aloittaa, sen parempi"

Jari Ran­ta­pel­ko­nen on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja: "Mitä ai­kai­sem­min aloit­taa, sen pa­rem­pi"

30.06.2022 22:37 6
Tilaajille
Pyykkö vai Rantapelkonen – Sodankylän kunnanjohtaja valitaan illalla

Pyykkö vai Ran­ta­pel­ko­nen – So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan illalla

30.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Kittilässä ihmetellään uuden kunnanjohtajan Jari Rantapelkosen ratkaisua: "Sodankylä taisi luvata kuun taivaalta"

Kit­ti­läs­sä ih­me­tel­lään uuden kun­nan­joh­ta­jan Jari Ran­ta­pel­ko­sen rat­kai­sua: "So­dan­ky­lä taisi luvata kuun tai­vaal­ta"

23.06.2022 14:51 13
Tilaajille
Sodankylän hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virkaan kymmenen hakijaa

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan kym­me­nen hakijaa

01.06.2022 10:25
Tilaajille
Vuotson koulu purettiin Sodankylässä – uudisosan rakentamisella voi tulla kiire

Vuotson koulu pu­ret­tiin So­dan­ky­läs­sä – uu­dis­osan ra­ken­ta­mi­sel­la voi tulla kiire

28.05.2022 10:00
Tilaajille
Sodankylän jäähallin ongelmat jatkuvat – kunta harkitsee oikeustoimia

So­dan­ky­län jää­hal­lin on­gel­mat jat­ku­vat – kunta har­kit­see oi­keus­toi­mia

18.05.2022 14:43 3
Tilaajille
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Sodankylä rekrytoi hoitajia Filippiineiltä – muissakin kunnissa ratkotaan hoitajapulaa vielä kiivaasti sote-uudistuksen kynnyksellä

So­dan­ky­lä rek­ry­toi hoi­ta­jia Fi­lip­pii­neil­tä – muis­sa­kin kun­nis­sa rat­ko­taan hoi­ta­ja­pu­laa vielä kii­vaas­ti sote-uu­dis­tuk­sen kyn­nyk­sel­lä

14.05.2022 11:51 7
Tilaajille