pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Luosto soi!
Uusittu Aittakurun ulkoilmalava toivottaa Pyhän konserttivieraat tervetulleiksi – "Pitäisi kestää taas seuraavat parikymmentä vuotta, sillä kaikki alkuperäiset rakenteet on nyt uusittu"

Uusittu Ait­ta­ku­run ul­ko­il­ma­la­va toi­vot­taa Pyhän kon­sert­ti­vie­raat ter­ve­tul­leik­si – "Pi­täi­si kestää taas seu­raa­vat pa­ri­kym­men­tä vuotta, sillä kaikki al­ku­pe­räi­set ra­ken­teet on nyt uu­sit­tu"

28.07.2023 13:18
Tilaajille
Luosto soi! -festivaalilla kuullaan tänä kesänä yli 20 suomalaisesta runosta ja sävelmästä koostuva esitys

Luosto soi! -fes­ti­vaa­lil­la kuul­laan tänä kesänä yli 20 suo­ma­lai­ses­ta runosta ja sä­vel­mäs­tä koos­tu­va esitys

08.06.2023 21:14 1
Tilaajille
Sodankylä tukee kulttuuritapahtumia aiottua suuremmalla summalla – Luosto soi! -tapahtuman tuesta äänestettiin

So­dan­ky­lä tukee kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia aiottua suu­rem­mal­la sum­mal­la – Luosto soi! -ta­pah­tu­man tuesta ää­nes­tet­tiin

23.02.2023 18:23
Tilaajille
Luosto soi! -festivaalin harrastajavalokuvaajien kilpailu käynnistyy – voittaja selviää ensi kesän tapahtumassa

Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin har­ras­ta­ja­va­lo­ku­vaa­jien kil­pai­lu käyn­nis­tyy – voit­ta­ja selviää ensi kesän ta­pah­tu­mas­sa

01.09.2022 21:53
Tilaajille
Luosto soi! -festivaalin konserteissa vieraili noin 1400 kävijää – tapahtuma järjestetään taas ensi kesänä

Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin kon­ser­teis­sa vie­rai­li noin 1400 kävijää – ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään taas ensi kesänä

03.08.2022 10:27 1
Tilaajille
Arvio: Syviä syntyjä ja luonnollisia ääniä – loistelias mezzosorpaano Virpi Räisänen ja Helsingin kamariorkesteri esiintyivät Luosto soi! -festivaalin pääkonsertissa Ukko-Luostolla yhdessä luonnon kanssa

Arvio: Syviä syntyjä ja luon­nol­li­sia ääniä – lois­te­lias mez­zo­sor­paa­no Virpi Räi­sä­nen ja Hel­sin­gin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esiin­tyi­vät Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin pää­kon­ser­tis­sa Uk­ko-Luos­tol­la yhdessä luonnon kanssa

31.07.2022 14:59 1
Tilaajille
Satavuotias Polyteknikkojen Orkesteri vieraili Espoosta ensimmäistä kertaa Luostolla, mutta ei ihan onnistunut vakuuttamaan suttuisella hittikimarallaan

Sa­ta­vuo­tias Po­ly­tek­nik­ko­jen Or­kes­te­ri vie­rai­li Es­poos­ta en­sim­mäis­tä kertaa Luos­tol­la, mutta ei ihan on­nis­tu­nut va­kuut­ta­maan sut­tui­sel­la hit­ti­ki­ma­ral­laan

29.07.2022 16:47
Tilaajille
Pursuava kesäyö voitti Luosto soi! -valokuvauskilpailun – pohjoisen sadut ja myytit innostivat 181 otokseen

Pur­sua­va kesäyö voitti Luosto soi! -va­lo­ku­vaus­kil­pai­lun – ­poh­joi­sen sadut ja myytit in­nos­ti­vat 181 otok­seen

27.07.2022 16:00
Tilaajille
Luosto Soi!:n taiteellinen johtaja Aku Sorensen tiesi ammattinsa jo kolmevuotiaana – "Klassinen musiikki  kuuluu Luostolle"

Luosto Soi!:n tai­teel­li­nen johtaja Aku So­ren­sen tiesi am­mat­tin­sa jo kol­me­vuo­tiaa­na – "K­las­si­nen mu­siik­ki kuuluu Luos­tol­le"

26.07.2022 18:35
Tilaajille
Luosto Soi! toistamiseen tarjoillen satuja ja myyttejä keskiviikosta sunnuntaihin

Luosto Soi! tois­ta­mi­seen tar­joil­len satuja ja myyt­te­jä kes­ki­vii­kos­ta sun­nun­tai­hin

24.07.2022 17:15
Tilaajille
Suomen kulttuurirahastolta lähes puoli miljoonaa euroa taiteelle ja tieteelle Lapissa –Luosto soi! sai suurimman potin

Suomen kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta lähes puoli mil­joo­naa euroa tai­teel­le ja tie­teel­le Lapissa –Luosto soi! sai suu­rim­man potin

17.02.2022 10:41
Tilaajille
Luosto soi! kasvaa viisipäiväiseksi

Luosto soi! kasvaa vii­si­päi­väi­sek­si

04.02.2022 10:02
Tilaajille
Valokuvakilpailu Lapin vuodenajoista

Va­lo­ku­va­kil­pai­lu Lapin vuo­den­ajois­ta

08.09.2021 08:43
Tilaajille
Arvio: Luoston uusi henki – Tuliterän Luosto soi! -festivaalin pääkonsertissa kuultiin suuria suomalaissäveltäjiä

Arvio: Luoston uusi henki – Tu­li­te­rän Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin pää­kon­ser­tis­sa kuul­tiin suuria suo­ma­lais­sä­vel­tä­jiä

02.08.2021 13:49
Tilaajille
Kahden festivaalin koukussa
Mielipidekirjoitus

Kahden fes­ti­vaa­lin kou­kus­sa

01.08.2021 17:27 1
Tilaajille
Voara johdattaa kuulijan Luoston muinaishistoriaan

Voara joh­dat­taa kuu­li­jan Luoston mui­nais­his­to­riaan

26.07.2021 15:10
Tilaajille
Sodankylään tulee Euroopassa laajasti kiertänyt näyttely, joka havainnollistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin luontoon

So­dan­ky­lään tulee Eu­roo­pas­sa laa­jas­ti kier­tä­nyt näyt­te­ly, joka ha­vain­nol­lis­taa il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia Lapin luon­toon

15.07.2021 11:05
Tilaajille
Upouusi tapahtuma, klassinen sijainti – Jos kaikki menee suunnitellusti, kuullaan tuliterän Luosto soi! -festivaalin avaustahdit heinäkuun lopussa

Upouusi ta­pah­tu­ma, klas­si­nen si­jain­ti – Jos kaikki menee suun­ni­tel­lus­ti, kuul­laan tu­li­te­rän Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin avaus­tah­dit hei­nä­kuun lopussa

29.06.2021 19:30
Tilaajille
Luosto soi! -tapahtuman etkot siirtyy nettiin – konserttitallennetta pääsee vapaasti katsomaan

Luosto soi! -ta­pah­tu­man etkot siirtyy nettiin – kon­sert­ti­tal­len­net­ta pääsee va­paas­ti kat­so­maan

22.03.2021 22:05
Tilaajille
Luosto Soi! etkoilla voi pitkästä aikaa ruokkia kulttuurinälkää – kamarimusiikkia ja runoja kuullaan konserteissa, joissa noudatetaan turvallisuusohjeita

Luosto Soi! et­koil­la voi pit­käs­tä aikaa ruokkia kult­tuu­ri­näl­kää – ka­ma­ri­mu­siik­kia ja runoja kuul­laan kon­ser­teis­sa, joissa nou­da­te­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta

18.02.2021 17:03
Tilaajille