Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Luosto soi!

Va­lo­ku­va­kil­pai­lu Lapin vuo­den­ajois­ta

08.09.2021 08:43
Tilaajille

Arvio: Luoston uusi henki – Tu­li­te­rän Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin pää­kon­ser­tis­sa kuul­tiin suuria suo­ma­lais­sä­vel­tä­jiä

02.08.2021 13:49
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Kahden fes­ti­vaa­lin kou­kus­sa

01.08.2021 17:27 1
Tilaajille

Voara joh­dat­taa kuu­li­jan Luoston mui­nais­his­to­riaan

26.07.2021 15:10
Tilaajille

So­dan­ky­lään tulee Eu­roo­pas­sa laa­jas­ti kier­tä­nyt näyt­te­ly, joka ha­vain­nol­lis­taa il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia Lapin luon­toon

15.07.2021 11:05
Tilaajille

Upouusi ta­pah­tu­ma, klas­si­nen si­jain­ti – Jos kaikki menee suun­ni­tel­lus­ti, kuul­laan tu­li­te­rän Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin avaus­tah­dit hei­nä­kuun lopussa

29.06.2021 19:30
Tilaajille

Luosto soi! -ta­pah­tu­man etkot siirtyy nettiin – kon­sert­ti­tal­len­net­ta pääsee va­paas­ti kat­so­maan

22.03.2021 22:05
Tilaajille

Luosto Soi! et­koil­la voi pit­käs­tä aikaa ruokkia kult­tuu­ri­näl­kää – ka­ma­ri­mu­siik­kia ja runoja kuul­laan kon­ser­teis­sa, joissa nou­da­te­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta

18.02.2021 17:03
Tilaajille

Korona siirtää klas­si­sen mu­sii­kin ta­pah­tu­maa – Luosto soi! -etkot siir­ty­vät hel­mi­kuu­hun

09.11.2020 15:03
Tilaajille

Luonto ja ilmasto uuden Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin tee­ma­na: pää­kon­ser­tis­sa Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esittää Jean Si­be­liuk­sen ja Kalevi Ahon mu­siik­kia

07.01.2020 15:35
Tilaajille

Klas­si­nen mu­siik­ki palaa Luos­tol­le

28.11.2019 22:16
Tilaajille