lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Apurahat
Taiteen edistämiskeskus jakoi harvaan asutun maaseudun kulttuuritukea 706 000 euroa – katso tästä kaikki lappilaiset tuensaajat

Taiteen edis­tä­mis­kes­kus jakoi harvaan asutun maa­seu­dun kult­tuu­ri­tu­kea 706 000 euroa – katso tästä kaikki lap­pi­lai­set tuen­saa­jat

05.07.2023 08:13 1
Tilaajille
Harri Kuusijärvi loi ilmiömäistä uraa, vaikka harmonikka ei taipunut hänen tahtoonsa – Pellon Lankojärvellä syntyi viimein soitin, joka tuntuu omalta

Harri Kuu­si­jär­vi loi il­miö­mäis­tä uraa, vaikka har­mo­nik­ka ei tai­pu­nut hänen tah­toon­sa – Pellon Lan­ko­jär­vel­lä syntyi viimein soitin, joka tuntuu omalta

03.07.2023 20:09 4
Tilaajille
Lapin taidetoimikunta jakoi apurahoja 160 000 euroa – katso listasta kaikki apurahan saajat

Lapin tai­de­toi­mi­kun­ta jakoi apu­ra­ho­ja 160 000 euroa – katso lis­tas­ta kaikki apu­ra­han saajat

29.06.2023 11:08 1
Tilaajille
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi 570 000 euroa apurahoja – katso tästä koko lista

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­ton Lapin rahasto jakoi 570 000 euroa apu­ra­ho­ja – katso tästä koko lista

10.06.2023 17:20 2
Tilaajille
Ellinoora Tuuna ja Siina Toimela tuovat kulttuuria lähelle ihmistä – Suomen Kulttuurirahastolta Lapin tieteelle ja taiteelle 27 apurahaa

El­li­noo­ra Tuuna ja Siina Toimela tuovat kult­tuu­ria lähelle ihmistä – Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta Lapin tie­teel­le ja tai­teel­le 27 apu­ra­haa

17.02.2023 00:15 1
Tilaajille
Taloudellista tukea tarvitseva toisen asteen opiskelija voi Lapissa hakea opintoapurahaa

Ta­lou­del­lis­ta tukea tar­vit­se­va toisen asteen opis­ke­li­ja voi Lapissa hakea opin­to­apu­ra­haa

30.08.2022 20:44
Tilaajille
Lappilaisurheilijoille myönnettiin talvilajien apurahoja – Kuura Koivisto sai 10 000 euroa

Lap­pi­lais­ur­hei­li­joil­le myön­net­tiin tal­vi­la­jien apu­ra­ho­ja – Kuura Koi­vis­to sai 10 000 euroa

21.06.2022 15:00
Tilaajille
Sodankyläläislähtöinen Siina Toimela yllättyi löytäessään allasevakkoja jopa lähipiiristään – syksyllä esitettävä kansantanssiteos kertoo hukutettujen kylien ihmisistä

So­dan­ky­lä­läis­läh­töi­nen Siina Toimela yl­lät­tyi löy­täes­sään al­las­evak­ko­ja jopa lä­hi­pii­ris­tään – syk­syl­lä esi­tet­tä­vä kan­san­tans­si­teos kertoo hu­ku­tet­tu­jen kylien ih­mi­sis­tä

21.05.2022 17:00
Tilaajille
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi apurahoja – tässä kaikki apurahansaajat

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­ton Lapin rahasto jakoi apu­ra­ho­ja – tässä kaikki apu­ra­han­saa­jat

21.05.2022 17:00 5
Tilaajille
Suomen kulttuurirahastolta lähes puoli miljoonaa euroa taiteelle ja tieteelle Lapissa –Luosto soi! sai suurimman potin

Suomen kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta lähes puoli mil­joo­naa euroa tai­teel­le ja tie­teel­le Lapissa –Luosto soi! sai suu­rim­man potin

17.02.2022 10:41
Tilaajille
Lapin kamariorkesterille 40 000 euroa Wihurin rahastosta –  apurahoja jaettiin ennätyssumma, 13,2 miljoonaa euroa

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le 40 000 euroa Wihurin ra­has­tos­ta –  apu­ra­ho­ja jaet­tiin en­nä­tys­sum­ma, 13,2 mil­joo­naa euroa

09.10.2021 19:01
Tilaajille
Koneen Säätiö tukee Lapin taiteilijaseuraa

Koneen Säätiö tukee Lapin tai­tei­li­ja­seu­raa

17.06.2021 15:41
Tilaajille
Lapin taidetoimikunta jakoi apurahoja 160 000 euroa – näin tuet jaettiin

Lapin tai­de­toi­mi­kun­ta jakoi apu­ra­ho­ja 160 000 euroa – näin tuet jaet­tiin

28.05.2021 14:41
Tilaajille

Lapin ra­has­ton kaikki apu­ra­hat

22.05.2021 08:00
Tilaajille
Maustetyttöjen Kaisa Karjalainen: "En ole enää niin lukossa kuin alkuaikoina" – Vaalalaissiskosten musiikkiduo sai Kulttuurirahaston kärkihankeapurahan uutta levyä varten

Maus­te­tyt­tö­jen Kaisa Kar­ja­lai­nen: "En ole enää niin lukossa kuin al­kuai­koi­na" – Vaa­la­lais­sis­kos­ten mu­siik­ki­duo sai Kult­tuu­ri­ra­has­ton kär­ki­han­ke­apu­ra­han uutta levyä varten

21.05.2021 12:33
Tilaajille
Tanssi, valokuvahanke, siika ja podcast saivat Tornionlaakson neuvoston kulttuuristipendit

Tanssi, va­lo­ku­va­han­ke, siika ja podcast saivat Tor­nion­laak­son neu­vos­ton kult­tuu­ri­sti­pen­dit

07.05.2021 14:11
Tilaajille

Ke­mi-sää­tiön apu­ra­ho­jen haku on alkanut

07.03.2021 13:32
Tilaajille
Opetusta koltansaameksi, jäkälää hautausmaalle, taidetta hoitolaitoksiin – Katso Kulttuurirahaston tuoreet lappilaiset kohteet – mukana myös kaksi jättiapurahaa

Ope­tus­ta kol­tan­saa­mek­si, jäkälää hau­taus­maal­le, tai­det­ta hoi­to­lai­tok­siin – Katso Kult­tuu­ri­ra­has­ton tuoreet lap­pi­lai­set kohteet – mukana myös kaksi jät­ti­apu­ra­haa

16.02.2021 00:05 3
Tilaajille
Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa ennätykselliset 12,8 miljoonaa euroa – Katso tästä lappilaisittain kiinnostavia apurahoja

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa en­nä­tyk­sel­li­set 12,8 mil­joo­naa euroa – Katso tästä lap­pi­lai­sit­tain kiin­nos­ta­via apu­ra­ho­ja

09.10.2020 09:01
Tilaajille
Valtion taiteilija-apurahoja 298 ammattilaiselle – Apurahaa jaettiin myös monelle lappilaiselle taiteilijalle

Valtion tai­tei­li­ja-apu­ra­ho­ja 298 am­mat­ti­lai­sel­le – Apu­ra­haa jaet­tiin myös monelle lap­pi­lai­sel­le tai­tei­li­jal­le

16.09.2020 20:37
Tilaajille