Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Klassinen musiikki
Oopperalaulaja Mari Palo sulkee konsertissa silmät ja antaa sävelten viedä – kipinä musiikkifestivaaleille syttyi vuosikymmeniä sitten

Oop­pe­ra­lau­la­ja Mari Palo sulkee kon­ser­tis­sa silmät ja antaa sä­vel­ten viedä – kipinä mu­siik­ki­fes­ti­vaa­leil­le syttyi vuo­si­kym­me­niä sitten

12.03.2023 17:30
Tilaajille
Mezzosopraano Virpi Räisäsen työmatka Kemiin tyssäsi lumipenkkaan ja kaikki näytti menevän pieleen – sitten tuli soitto agentuurilta, ja äkkilähtö Berliiniin palkittiin bravo-huudoin

Mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­sen työ­mat­ka Kemiin tyssäsi lu­mi­penk­kaan ja kaikki näytti menevän pieleen – sitten tuli soitto agen­tuu­ril­ta, ja äk­ki­läh­tö Ber­lii­niin pal­kit­tiin bra­vo-huu­doin

27.02.2023 17:30
Tilaajille
Lapin kamariorkesteri palkittiin vuoden klassinen Emmalla

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri pal­kit­tiin vuoden klas­si­nen Emmalla

04.02.2023 09:22 3
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöinen säveltäjä Outi Tarkiainen elää keskellä väkevää luomiskautta – kasvavan kansainvälisen pyörityksen keskellä koti pohjoisessa on tärkeä ankkuri

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­nen elää kes­kel­lä väkevää luo­mis­kaut­ta – kas­va­van kan­sain­vä­li­sen pyö­ri­tyk­sen kes­kel­lä koti poh­joi­ses­sa on tärkeä ankkuri

17.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Sallalainen jousenrakentaja Armin Seebass keksi korvaajan eebenpuulle ja norsunluulle – "On huono tunne käyttää sellaista, mikä on vaarassa"

Sal­la­lai­nen jou­sen­ra­ken­ta­ja Armin Seebass keksi kor­vaa­jan ee­ben­puul­le ja nor­sun­luul­le – "On huono tunne käyttää sel­lais­ta, mikä on vaa­ras­sa"

09.01.2023 17:30 3
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin John Storgårds vannoo monipuolisen ohjelmiston nimiin, se pitää muusikoiden ja yleisön mielet virkeinä – uusi pesti BBC:n filharmonikkojen ylikapellimestarina laittoi kalenterin uusiksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin John Storgårds vannoo mo­ni­puo­li­sen oh­jel­mis­ton nimiin, se pitää muu­si­koi­den ja yleisön mielet vir­kei­nä – uusi pesti BBC:n fil­har­mo­nik­ko­jen yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na laittoi ka­len­te­rin uusiksi

14.12.2022 17:37 2
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds nimitettiin BBC Philharmonic Orchestran ylikapellimestariksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin tai­teel­li­nen johtaja John Storgårds ni­mi­tet­tiin BBC Phil­har­mo­nic Orc­hest­ran yli­ka­pel­li­mes­ta­rik­si

29.11.2022 14:23 1
Tilaajille
Mestarin testamentti h-mollissa – Torniossa lauantaina kuultava Bachin H-mollimessu on enemmän kuin yksittäinen konsertti

Mes­ta­rin tes­ta­ment­ti h-mol­lis­sa – Tor­nios­sa lauan­tai­na kuul­ta­va Bachin H-mol­li­mes­su on enemmän kuin yk­sit­täi­nen kon­sert­ti

06.10.2022 08:00 1
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin levytys kolmen parhaan joukkoon Gramphone Awards -kilpailussa

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin levytys kolmen parhaan jouk­koon Gramp­ho­ne Awards -kil­pai­lus­sa

05.10.2022 14:54 1
Tilaajille
”Annan estradin nyt muille” - Viulisti ja mezzosopraano Virpi Räisänen aloitti Kemin kaupunginorkesterin intendentti-tuottajana

”Annan est­ra­din nyt muille” - Viu­lis­ti ja mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­nen aloitti Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin in­ten­dent­ti-tuot­ta­ja­na

20.09.2022 12:04 1
Arvio: Syviä syntyjä ja luonnollisia ääniä – loistelias mezzosorpaano Virpi Räisänen ja Helsingin kamariorkesteri esiintyivät Luosto soi! -festivaalin pääkonsertissa Ukko-Luostolla yhdessä luonnon kanssa

Arvio: Syviä syntyjä ja luon­nol­li­sia ääniä – lois­te­lias mez­zo­sor­paa­no Virpi Räi­sä­nen ja Hel­sin­gin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esiin­tyi­vät Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin pää­kon­ser­tis­sa Uk­ko-Luos­tol­la yhdessä luonnon kanssa

31.07.2022 14:59 1
Tilaajille
Luosto Soi!:n taiteellinen johtaja Aku Sorensen tiesi ammattinsa jo kolmevuotiaana – "Klassinen musiikki  kuuluu Luostolle"

Luosto Soi!:n tai­teel­li­nen johtaja Aku So­ren­sen tiesi am­mat­tin­sa jo kol­me­vuo­tiaa­na – "K­las­si­nen mu­siik­ki kuuluu Luos­tol­le"

26.07.2022 18:35
Tilaajille
Luosto Soi! toistamiseen tarjoillen satuja ja myyttejä keskiviikosta sunnuntaihin

Luosto Soi! tois­ta­mi­seen tar­joil­len satuja ja myyt­te­jä kes­ki­vii­kos­ta sun­nun­tai­hin

24.07.2022 17:15
Tilaajille
Monen roolin muusikko – pianisti, säveltäjä ja kapellimestari Olli Mustosen mielestä klassisessa musiikissa ei saa pelätä virheitä

Monen roolin muu­sik­ko – pia­nis­ti, sä­vel­tä­jä ja ka­pel­li­mes­ta­ri Olli Mus­to­sen mie­les­tä klas­si­ses­sa mu­sii­kis­sa ei saa pelätä vir­hei­tä

25.05.2022 17:42
Tilaajille
Liikuttavia hetkiä Hetan hengessä hengitellen
Kolumni

Lii­kut­ta­via hetkiä Hetan hen­ges­sä hen­gi­tel­len

16.04.2022 15:07
Tilaajille
Hetan musiikkipäivien monet kasvot: Mistä syntyy Hetan henki, mikä musiikki kuuluu pääsiäiseen? Viisi tarinaa pohjoisesta avaa näköaloja klassisen musiikkifestivaalin sielunelämään

Hetan mu­siik­ki­päi­vien monet kasvot: Mistä syntyy Hetan henki, mikä mu­siik­ki kuuluu pää­siäi­seen? Viisi tarinaa poh­joi­ses­ta avaa nä­kö­alo­ja klas­si­sen mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin sie­lun­elä­mään

16.04.2022 20:50
Tilaajille
"En uskaltanut edes unelmoida palkinnosta" – Rovaniemeläinen Liina Ristolainen, 18, ylsi kolmanneksi Jyväskylän viulukilpailussa

"En us­kal­ta­nut edes unel­moi­da pal­kin­nos­ta" – Ro­va­nie­me­läi­nen Liina Ris­to­lai­nen, 18, ylsi kol­man­nek­si Jy­väs­ky­län viu­lu­kil­pai­lus­sa

06.04.2022 17:30 1
Tilaajille
Johannes-passio antaa haastetta laulajalle

Jo­han­nes-pas­sio antaa haas­tet­ta lau­la­jal­le

06.04.2022 10:53
Viimeinkin elävien yleisöjen eteen – Hetan musiikkipäivien ohjelman ytimessä ovat tänä vuonna naissäveltäjät ja -muusikot

Vii­mein­kin elävien ylei­sö­jen eteen – Hetan mu­siik­ki­päi­vien oh­jel­man yti­mes­sä ovat tänä vuonna nais­sä­vel­tä­jät ja -muu­si­kot

03.04.2022 17:30
Tilaajille
"Tämä on orkesteri, joka uskoo omaan tekemiseensä" – 50-vuotias Lapin kamariorkesteri haluaa tarjota yleisölleen aina jotain uutta ja ainutlaatuista

"Tämä on or­kes­te­ri, joka uskoo omaan te­ke­mi­seen­sä" – 50-vuo­tias Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri haluaa tarjota ylei­söl­leen aina jotain uutta ja ai­nut­laa­tuis­ta

19.03.2022 06:30 4
Tilaajille