Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Klassinen musiikki
Erkki Liikanen kohtaa John Storgårdsin Korundissa – keskustelu johdattelee LKO:n kevätkauteen

Erkki Lii­ka­nen kohtaa John Storgård­sin Ko­run­dis­sa – kes­kus­te­lu joh­dat­te­lee LKO:n ke­vät­kau­teen

08.01.2024 15:59
Tilaajille
Arvio: Joulun johtosäveliä ja tähden Paloa – Lapin kamariorkesterille harvinaisessa joulukonsertissa pääsivät ääneen perinteet, päivitykset ja yleisö

Arvio: Joulun joh­to­sä­ve­liä ja tähden Paloa – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le har­vi­nai­ses­sa jou­lu­kon­ser­tis­sa pää­si­vät ääneen pe­rin­teet, päi­vi­tyk­set ja yleisö

11.12.2023 14:02
Tilaajille
Klassisen kitarasankarin taidonnäyte – Kitaravirtuoosi Ismo Eskelinen loi resitaalikonsertillaan taidon ja tunteen taikapiirin

Klas­si­sen ki­ta­ra­san­ka­rin tai­don­näy­te – Ki­ta­ra­vir­tuoo­si Ismo Es­ke­li­nen loi re­si­taa­li­kon­ser­til­laan taidon ja tunteen tai­ka­pii­rin

20.11.2023 13:45
Tilaajille
Arvio: Sebastian Fagerlund on kovassa nosteessa eikä syyttä, Lapin kamariorkesterin kantaesitykset loivat ikuisuuksien ääniä häkellyttävällä intensiteetillä

Arvio: Se­bas­tian Fa­ger­lund on kovassa nos­tees­sa eikä syyttä, Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­esi­tyk­set loivat ikui­suuk­sien ääniä hä­kel­lyt­tä­väl­lä in­ten­si­tee­til­lä

17.11.2023 12:06
Tilaajille
Arvio: Valoa, vireitä ja kosketinvelhoutta – Lapin kamariorkesterin päävierailija Olli Mustosen huippupianismi kantoi yllätysmuuttujan yli

Arvio: Valoa, vireitä ja kos­ke­tin­vel­hout­ta – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pää­vie­rai­li­ja Olli Mus­to­sen huip­pu­pia­nis­mi kantoi yl­lä­tys­muut­tu­jan yli

10.11.2023 15:00
Tilaajille
Lapin kamariorkesterista on muovautunut John Storgårdsille, 60, elämäntapaprojekti – kaikki sai alkunsa 5-vuotiaana, kun viulistinalun ensivedot hätkäyttivät perhettä

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ris­ta on muo­vau­tu­nut John Storgård­sil­le, 60, elä­män­ta­pa­pro­jek­ti – kaikki sai alkunsa 5-vuo­tiaa­na, kun viu­lis­tin­alun en­si­ve­dot hät­käyt­ti­vät per­het­tä

21.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Kaija Saariahon Terra Memoria hioutuu yleisölle – 40-vuotias Meri-Lapin jousikvartetti työstää syksyyn Unia ja muistoja -konserttia

Kaija Saa­ri­ahon Terra Memoria hioutuu ylei­söl­le – 40-vuo­tias Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti työstää syksyyn Unia ja muis­to­ja -kon­sert­tia

17.10.2023 18:00
Tilaajille
"Kuin pitkäaikainen unelma olisi käynyt toteen" – rovaniemeläinen freelance-muusikko Anna Laakso, 44, valittiin Lapin kamariorkesterin pianistiksi koesoiton perusteella

"Kuin pit­kä­ai­kai­nen unelma olisi käynyt toteen" – ro­va­nie­me­läi­nen free­lan­ce-muu­sik­ko Anna Laakso, 44, va­lit­tiin Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pia­nis­tik­si koe­soi­ton pe­rus­teel­la

06.10.2023 10:22
Tilaajille
Konserttiarvio: Lappilais-pääkaupunkiseutulainen Trio Est laittoi soolokonsertissaan pianotrioasetukset uuteen asentoon

Kon­sert­tiar­vio: Lap­pi­lais-pää­kau­pun­ki­seu­tu­lai­nen Trio Est laittoi soo­lo­kon­ser­tis­saan pia­no­trio­ase­tuk­set uuteen asen­toon

12.09.2023 09:06
Tilaajille
Orkesteri elää vilkasta syksyä – Lapin kamariorkesterin syksy on täynnä erilaisia konsertteja ja kiertueita

Or­kes­te­ri elää vil­kas­ta syk­syä – ­La­pin ka­ma­ri­or­kes­te­rin syksy on täynnä eri­lai­sia kon­sert­te­ja ja kier­tuei­ta

30.08.2023 17:30 1
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin syyskausi alkaa kyläkonserteilla – syksyn ohjelmistossa yli 30 konserttia

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin syys­kau­si alkaa ky­lä­kon­ser­teil­la – syksyn oh­jel­mis­tos­sa yli 30 kon­sert­tia

02.08.2023 14:50
Tilaajille
Luosto soi kolmatta kertaa – festivaaliviikon aikana musiikkia voi kuulla niin Ukko-Luostolla kuin ametistikaivoksella ja observatoriossakin

Luosto soi kol­mat­ta kertaa – fes­ti­vaa­li­vii­kon aikana mu­siik­kia voi kuulla niin Uk­ko-Luos­tol­la kuin ame­tis­ti­kai­vok­sel­la ja ob­ser­va­to­rios­sa­kin

25.07.2023 18:23
Tilaajille
Kapellimestarin johdettavana voi olla satakin soittajaa, eikä päätöksiä silloin tehdä huutoäänestyksellä

Ka­pel­li­mes­ta­rin joh­det­ta­va­na voi olla satakin soit­ta­jaa, eikä pää­tök­siä silloin tehdä huu­to­ää­nes­tyk­sel­lä

12.06.2023 19:29 2
Konserttoja on sävelletty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Hammond-uruille – Lapin kamariorkesterin lavalla soi perjantaina rokkilavojen soundi

Kon­sert­to­ja on sä­vel­let­ty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Ham­mond-uruil­le – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lavalla soi per­jan­tai­na rok­ki­la­vo­jen soundi

31.05.2023 17:30
Tilaajille
Konserttiarvio: Tasalaatua vehreiden nuottilehvästöjen alla – Lapin kamariorkesterin kantavierailijan, brittiläisen huippuoboisti Nicholas Danielin vierailu oli takuuvarma ja täyteläinen

Kon­sert­tiar­vio: Ta­sa­laa­tua veh­rei­den nuot­ti­leh­väs­tö­jen alla – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­vie­rai­li­jan, brit­ti­läi­sen huip­pu­obois­ti Ni­cho­las Da­nie­lin vie­rai­lu oli ta­kuu­var­ma ja täy­te­läi­nen

26.05.2023 14:52
Tilaajille
Konserttipäivinä pitää syödä, vaikka jännitys veisi ruokahalun – Lapin kamariorkesterin Sara Hakaste ja Heidi Rahkonen hengittävät musiikkia, mutta muutakin elämässä pitää olla

Kon­sert­ti­päi­vi­nä pitää syödä, vaikka jän­ni­tys veisi ruo­ka­ha­lun – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin Sara Hakaste ja Heidi Rah­ko­nen hen­git­tä­vät mu­siik­kia, mutta muu­ta­kin elä­mäs­sä pitää olla

04.05.2023 18:45
Tilaajille
Konsettiarvio: Leikkisän vikkelät teokset tekivät Lapin kamariorkesterin konsertista hyväntuulisen kevätkimaran

Kon­set­tiar­vio: Leik­ki­sän vik­ke­lät teokset tekivät Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­ser­tis­ta hy­vän­tuu­li­sen ke­vät­ki­ma­ran

28.04.2023 11:18
Tilaajille
Arvio: Kun saame, klassinen ja nykyhetki kohtaavat, musiikki voittaa

Arvio: Kun saame, klas­si­nen ja ny­ky­het­ki koh­taa­vat, mu­siik­ki voittaa

09.04.2023 20:31
Tilaajille
Moniottelevan päävierailijan energiapommialoitus – Olli Mustonen avasi Lapin kamariorkesterin päävierailijakautensa virtuoosisella vimmalla ja pakahduttavalla Bachilla

Mo­ni­ot­te­le­van pää­vie­rai­li­jan ener­gia­pom­mi­aloi­tus – Olli Mus­to­nen avasi Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pää­vie­rai­li­ja­kau­ten­sa vir­tuoo­si­sel­la vim­mal­la ja pa­kah­dut­ta­val­la Ba­chil­la

02.04.2023 10:04
Tilaajille