Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Ounastähti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omis­ta­ja­oh­jaus­ta myös säh­kö­kaup­paan

08.11.2022 06:30
Tilaajille
Tilapäinen valiokunta pohtii Heli Välikankaan jatkoa Ounastähdessä – edessä on kuukausien mittainen prosessi

Ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta pohtii Heli Vä­li­kan­kaan jatkoa Ou­nas­täh­des­sä – e­des­sä on kuu­kau­sien mit­tai­nen pro­ses­si

28.10.2022 18:26 17
Tilaajille
Rovaniemi ohjeistaa Ounastähden syysyhtymäkokouksen edustajaansa kannattamaan tilapäisen valiokunnan perustamista toimitusjohtajan irtisanomiseksi

Ro­va­nie­mi oh­jeis­taa Ou­nas­täh­den syys­yh­ty­mä­ko­kouk­sen edus­ta­jaan­sa kan­nat­ta­maan ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta toi­mi­tus­joh­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sek­si

27.10.2022 10:46 7
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus ohjeistaa omaa kokousedustajaansa, ettei tilapäistä valiokuntaa Välikankaan irtisanomiseksi perusteta

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus oh­jeis­taa omaa ko­kou­se­dus­ta­jaan­sa, ettei ti­la­päis­tä va­lio­kun­taa Vä­li­kan­kaan ir­ti­sa­no­mi­sek­si pe­rus­te­ta

25.10.2022 18:48 8
Tilaajille
Ounastähden hallitus esittää yhtymäkokoukselle tilapäisen valiokunnan asettamista Välikangas-asiassa

Ou­nas­täh­den hal­li­tus esittää yh­ty­mä­ko­kouk­sel­le ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan aset­ta­mis­ta Vä­li­kan­gas-asias­sa

05.10.2022 20:15 9
Tilaajille
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä harkitsee itsensä purkamista – tilitti viime vuonna omistajakunnilleen 6,1 miljoonaa euroa sähkötuloja

Ou­nas­täh­ti ke­hit­tä­mis­kun­ta­yh­ty­mä har­kit­see itsensä pur­ka­mis­ta – tilitti viime vuonna omis­ta­ja­kun­nil­leen 6,1 mil­joo­naa euroa säh­kö­tu­lo­ja

13.09.2022 19:30 9
Tilaajille
Sijoituskohun ja kehittämissäätiön ympärillä yhä kysymyksiä enemmän kuin vastauksia
Kolumni

Si­joi­tus­ko­hun ja ke­hit­tä­mis­sää­tiön ym­pä­ril­lä yhä ky­sy­myk­siä enemmän kuin vas­tauk­sia

10.09.2022 06:00 18
Tilaajille
Lappilainen kuluttaja ei hyödy korkeasta hinnasta, jota saadaan nyt Kemijoen tuottamasta sähköstä

Lap­pi­lai­nen ku­lut­ta­ja ei hyödy kor­keas­ta hin­nas­ta, jota saadaan nyt Ke­mi­joen tuot­ta­mas­ta säh­kös­tä

02.09.2022 18:00 15
Tilaajille
Heli Välikangas jatkaa tehtävissään ainakin toistaiseksi – Kylien kehittämissäätiön ja Ounastähden hallitukset käyvät läpi toimitusjohtajan asemaa myöhemmin syksyllä pidettävissä kokouksissaan

Heli Vä­li­kan­gas jatkaa teh­tä­vis­sään ainakin tois­tai­sek­si – Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön ja Ou­nas­täh­den hal­li­tuk­set käyvät läpi toi­mi­tus­joh­ta­jan asemaa myö­hem­min syk­syl­lä pi­det­tä­vis­sä ko­kouk­sis­saan

01.09.2022 15:30 11
Tilaajille
Ounastähti-kuntayhtymä on pitänyt kesän aikana ylimääräisen yhtymäkokouksen – päätös: Heli Välikangas saa jatkaa toimitusjohtajana, mutta rikostuomio voi muuttaa tilanteen

Ou­nas­täh­ti-kun­tayh­ty­mä on pitänyt kesän aikana yli­mää­räi­sen yh­ty­mä­ko­kouk­sen – päätös: Heli Vä­li­kan­gas saa jatkaa toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, mutta ri­kos­tuo­mio voi muuttaa ti­lan­teen

01.08.2022 11:16 15
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus vaatii Ounastähden kehittämiskuntayhtymää kutsumaan koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen – kokouksessa käsitellään Heli Välikankaan virkasuhteen jatkamisedellytyksiä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii Ou­nas­täh­den ke­hit­tä­mis­kun­ta­yh­ty­mää kut­su­maan koolle yli­mää­räi­sen yh­ty­mä­ko­kouk­sen – ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­lään Heli Vä­li­kan­kaan vir­ka­suh­teen jat­ka­mis­edel­ly­tyk­siä

14.04.2022 15:41 15
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee Heli Välikankaan asemaa Ounastähden johdossa – kaupunginjohtaja esittää ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsumista

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee Heli Vä­li­kan­kaan asemaa Ou­nas­täh­den joh­dos­sa – kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää yli­mää­räi­sen yh­ty­mä­ko­kouk­sen koolle kut­su­mis­ta

08.04.2022 16:12 24
Tilaajille
Heli Välikangas jatkaa Ounastähden toimitusjohtajana – puheenjohtaja Pekka Rajala: "ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan"

Heli Vä­li­kan­gas jatkaa Ou­nas­täh­den toi­mi­tus­joh­ta­ja­na – pu­heen­joh­ta­ja Pekka Rajala: "ih­mi­nen on syytön, kunnes toisin to­dis­te­taan"

07.04.2022 19:16 17
Tilaajille
Sijoitussotkua istutaan käräjillä vasta kesäkuussa – Heli Välikangas jatkaa kylien kehittämissäätiön asiamiehenä

Si­joi­tus­sot­kua is­tu­taan kä­rä­jil­lä vasta ke­sä­kuus­sa – Heli Vä­li­kan­gas jatkaa kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön asia­mie­he­nä

01.04.2022 20:23 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä tehdä Ou­nas­täh­del­le? – "Näistä omis­tuk­sis­ta tulisi vii­saas­ti pitää kiinni"

17.02.2021 08:53
Tilaajille