pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Brändit
Talviuinti ei ehkä jatku Rovaniemen Koskipuistossa ensi talvena – uintipaikan pyörittämiseen ei löydy talkoolaisia, vaikka uimareita on yhä enemmän

Tal­vi­uin­ti ei ehkä jatku Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­tos­sa ensi talvena – uin­ti­pai­kan pyö­rit­tä­mi­seen ei löydy tal­koo­lai­sia, vaikka ui­ma­rei­ta on yhä enemmän

19.05.2022 14:00 18
Tilaajille
Kemi haluaa olla lumiukon virallinen kotikaupunki – Ensimmäiset lumiukot ilmestyvät katukuvaan tällä viikolla

Kemi haluaa olla lu­mi­ukon vi­ral­li­nen ko­ti­kau­pun­ki – En­sim­mäi­set lu­mi­ukot il­mes­ty­vät ka­tu­ku­vaan tällä vii­kol­la

02.02.2022 21:29
Enontekiö uudisti matkailubrändinsä – brändillä rovaniemeläinen toteuttaja

Enon­te­kiö uudisti mat­kai­lu­brän­din­sä – brän­dil­lä ro­va­nie­me­läi­nen to­teut­ta­ja

25.11.2021 09:06 2
Tilaajille
Itä-Lapin arvostus halutaan nousuun – "Tulevaisuus pitää ajatella ennustetta pahempana, jotta syntyisi taistelutahtoa"

Itä-La­pin ar­vos­tus ha­lu­taan nousuun – "Tu­le­vai­suus pitää aja­tel­la en­nus­tet­ta pa­hem­pa­na, jotta syn­tyi­si tais­te­lu­tah­toa"

03.11.2021 18:00
Tilaajille
Rovaniemi brändiänsä kehittämään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi brän­diän­sä ke­hit­tä­mään

29.05.2021 05:30
Tilaajille
Toimittajalta: Vanha R palasi vaivihkaa Rovaniemelle, ja jotkut uskovat, että kyse on piilovaikuttamisesta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vanha R palasi vai­vih­kaa Ro­va­nie­mel­le, ja jotkut us­ko­vat, että kyse on pii­lo­vai­kut­ta­mi­ses­ta

06.04.2021 15:06 4
Lukijalta: Miksi Rovaniemen vaakuna vaihtui R-kirjaimeen?
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Miksi Ro­va­nie­men vaakuna vaihtui R-kir­jai­meen?

31.03.2021 08:37 4
Menestyminen vaatii riskinottoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­nes­ty­mi­nen vaatii ris­kin­ot­toa

08.02.2021 20:57
Tilaajille
Rovaniemen MM-ralli sai yllätystukijan – Intohimoinen rallimies laittoi 100 000 euroa omia rahojaan budjettiin

Ro­va­nie­men MM-ral­li sai yl­lä­tys­tu­ki­jan – In­to­hi­moi­nen ral­li­mies laittoi 100 000 euroa omia ra­ho­jaan bud­jet­tiin

03.02.2021 06:00 9
Tilaajille
Lappia ei kannata brändätä lappilaisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappia ei kannata brän­dä­tä lap­pi­lai­sil­le

25.12.2020 09:57
Tilaajille
Koskenkorva on perjantaipullo, Napue puhuttelee hifistelijöitä, mutta joulupukki on brändeistä paras – Rovaniemeltä kotoisin oleva professori Saila Saraniemi nostaa esiin onnistuneita suomalaisbrändäyksiä

Kos­ken­kor­va on per­jan­tai­pul­lo, Napue pu­hut­te­lee hi­fis­te­li­jöi­tä, mutta jou­lu­puk­ki on brän­deis­tä paras – Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin oleva pro­fes­so­ri Saila Sa­ra­nie­mi nostaa esiin on­nis­tu­nei­ta suo­ma­laisb­rän­däyk­siä

24.12.2020 10:01 1
Tilaajille
Tervolan kunta kehittää brändiään ja tulevaa asuinaluettaan Westsidea rinnakkain – tavoitteena on löytää kunnan erityispiirteet

Ter­vo­lan kunta ke­hit­tää brän­diään ja tulevaa asuin­aluet­taan West­si­dea rin­nak­kain – ta­voit­tee­na on löytää kunnan eri­tyis­piir­teet

01.12.2020 16:48
Tilaajille
Lukijalta: Osallistumisen haasteet on tunnistettu ja kehittämistyötä tehdään jatkuvasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Osal­lis­tu­mi­sen haas­teet on tun­nis­tet­tu ja ke­hit­tä­mis­työ­tä tehdään jat­ku­vas­ti

28.10.2020 14:37
Upea vai valju? Rovaniemen julkaisema kaupunkibrändi jakoi lukijoiden mielipiteitä – lue tästä, mitä ajatuksia uusi ilme herätti

Upea vai valju? Ro­va­nie­men jul­kai­se­ma kau­pun­ki­brän­di jakoi lu­ki­joi­den mie­li­pi­tei­tä – lue tästä, mitä aja­tuk­sia uusi ilme herätti

09.06.2020 15:45 1
Toimittajalta: Katsooko uudistunut Rovaniemi eteen vai taakse?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kat­soo­ko uu­dis­tu­nut Ro­va­nie­mi eteen vai taakse?

09.06.2020 15:44
Lukijalta: Lapin vetovoima ei synny tyhjästä, se luodaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapin ve­to­voi­ma ei synny tyh­jäs­tä, se luodaan

04.06.2020 08:49
Tilaajille
Alko voitti latvialaisfirman markkinointikiistassa – Super Alko -tunnukselle käyttökielto uhkasakon voimalla

Alko voitti lat­via­lais­fir­man mark­ki­noin­ti­kiis­tas­sa – Super Alko -tun­nuk­sel­le käyt­tö­kiel­to uh­ka­sa­kon voi­mal­la

11.04.2020 06:00
Päiväkirja: Brändin arvo unohtuu

Päi­vä­kir­ja: Brändin arvo unohtuu

26.02.2020 06:30
Tilaajille
Brändiprofessori kaipaa yrityksiltä lisää rohkeutta: kaikkia ei tarvitse miellyttää – Saila Saraniemeä puraisi brändihimo opiskeluaikana Lapin yliopistossa

Brän­di­pro­fes­so­ri kaipaa yri­tyk­sil­tä lisää roh­keut­ta: kaikkia ei tar­vit­se miel­lyt­tää – Saila Sa­ra­nie­meä puraisi brän­di­hi­mo opis­ke­lu­ai­ka­na Lapin yli­opis­tos­sa

05.02.2020 18:22
Tilaajille
Salla uudistaa logon ja nettisivut, mutta luottaa brändiinsä keskellä ei mitään

Salla uu­dis­taa logon ja net­ti­si­vut, mutta luottaa brän­diin­sä kes­kel­lä ei mitään

16.01.2020 13:27
Tilaajille