Lapin liitto
Viimeisin 12 tuntia
Lapin liitto vaatii kahden päivystävän sairaalan säilyttämistä ja yhdenvertaisuuden turvaamista – Sote-lausunnot lähtevät eteenpäin ministeriöille

Lapin liitto vaatii kahden päi­vys­tä­vän sai­raa­lan säi­lyt­tä­mis­tä ja yh­den­ver­tai­suu­den tur­vaa­mis­ta – So­te-lau­sun­not läh­te­vät eteen­päin mi­nis­te­riöil­le

21:07 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin vihreä viikko esittelee pieniä ja suuria lappilaisia vihreitä tekoja – ”Hankeyhteistyötä tehdään yli raja-aitojen”
Mainos Lapin Liitto

Lapin vihreä viikko esit­te­lee pieniä ja suuria lap­pi­lai­sia vih­rei­tä tekoja – ”Han­keyh­teis­työ­tä tehdään yli ra­ja-ai­to­jen”

11.09.2020 06:00
Lukijalta Mielipide Mervi Nikander, Jaana Koskela, Piia Kenttälä

MA Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­ke­vät tii­vis­ti yh­teis­työ­tä Lapissa

07.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Lapin liitto: pakkokaranteeni Ruotsin rajalle olisi kohtuuton – "Työmatkaliikenteen on jatkuttava, jotta yhteiskunnat molemmin puolin rajaa pysyvät toiminnassa"

Lapin liitto: pak­ko­ka­ran­tee­ni Ruotsin rajalle olisi koh­tuu­ton – "Työ­mat­ka­lii­ken­teen on jat­kut­ta­va, jotta yh­teis­kun­nat mo­lem­min puolin rajaa pysyvät toi­min­nas­sa"

14.08.2020 14:53 0
Tilaajille
Harvaan asutun alueen tukeen kasvua jopa 190 miljoonaa – Lapin maakuntajohtaja Riipi: Auttaa Suomen koheesiovarojen oikeudenmukaisessa jaossa

Harvaan asutun alueen tukeen kasvua jopa 190 mil­joo­naa – Lapin maa­kun­ta­joh­ta­ja Riipi: Auttaa Suomen ko­hee­sio­va­ro­jen oi­keu­den­mu­kai­ses­sa jaossa

21.07.2020 20:16 3
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ottavat kantaa: "Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa suoraa tukea kau­pun­geil­le – miksi hal­li­tus unohtaa muun Suo­men?"

12.06.2020 19:46 1
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat ja yrittäjät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja yrit­tä­jät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

08.06.2020 16:11 1
Tilaajille
”Nyt täytyy haukkoa happea” – Keskustan Markus Lohi piti Kulmunin päätöstä erota valtiovarainministerin työstään pysäyttävänä

”Nyt täytyy haukkoa happea” – Kes­kus­tan Markus Lohi piti Kul­mu­nin pää­tös­tä erota val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin työs­tään py­säyt­tä­vä­nä

05.06.2020 19:17 2
Tilaajille
Lapin liiton hallitus hyväksyi Perämeren merialuesuunnitelman – tavoitteena yhteensovittaa elinkeinot ja ympäristön hyvinvointi

Lapin liiton hal­li­tus hy­väk­syi Pe­rä­me­ren me­ri­alue­suun­ni­tel­man – ta­voit­tee­na yh­teen­so­vit­taa elin­kei­not ja ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­ti

20.04.2020 18:16 0
Tilaajille
Lapin pelastusjohtajan valinnasta tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta

Lapin pe­las­tus­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehtiin kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

26.02.2020 19:53 0
Tilaajille
"Kymmenen vuotta sitten teollisuus olisi noussut takajaloilleen" – EU:n vihreää ohjelmaa puitiin Kemissä

"Kym­me­nen vuotta sitten teol­li­suus olisi noussut ta­ka­ja­loil­leen" – EU:n vihreää oh­jel­maa puitiin Kemissä

11.02.2020 16:20 0
Tilaajille
Kiertotalouskonferenssi tuo tiistaina korkean tason vieraita Kemiin

Kier­to­ta­lous­kon­fe­rens­si tuo tiis­tai­na korkean tason vie­rai­ta Kemiin

10.02.2020 12:10 0
Tilaajille
Lapissa on vasta yksi puukerrostalo, tavoitteena kymmenen – "Suomessa puurakentaminen on peruskoulutasoa"

Lapissa on vasta yksi puu­ker­ros­ta­lo, ta­voit­tee­na kym­me­nen – "Suo­mes­sa puu­ra­ken­ta­mi­nen on pe­rus­kou­lu­ta­soa"

13.12.2019 20:30 0
Tilaajille

Lapin kuntien di­gi­ta­li­saa­tioon lähes puoli mil­joo­naa euroa rahaa val­tiol­ta

09.12.2019 18:34 0
Tilaajille
Lapin liitto ei valita Sallatunturin Natura-päätöksestä – Maakuntajohtaja: "Jos ei ole mahdollista rakentaa lisää rinteitä, tuemme sitten kansallispuistohanketta"

Lapin liitto ei valita Sal­la­tun­tu­rin Na­tu­ra-pää­tök­ses­tä – Maa­kun­ta­joh­ta­ja: "Jos ei ole mah­dol­lis­ta ra­ken­taa lisää rin­tei­tä, tuemme sitten kan­sal­lis­puis­to­han­ket­ta"

09.12.2019 18:21 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heikki Annanpalo

Lu­ki­jal­ta: Tar­pee­ton tut­ki­mus

16.11.2019 06:30 0
Tilaajille
Lappi lähti yhteisrintamalla kääntämään suunnan: Haussa kymmenentuhatta osaajaa – "Koskaan aikaisemmin emme ole olleet liikkeellä näin laajalla yhteisrintamalla"

Lappi lähti yh­teis­rin­ta­mal­la kään­tä­mään suun­nan: Haussa kym­me­nen­tu­hat­ta osaajaa – "Kos­kaan ai­kai­sem­min emme ole olleet liik­keel­lä näin laa­jal­la yh­teis­rin­ta­mal­la"

08.11.2019 07:30 0
Lukijalta Mielipide Matti Henttunen

Lu­ki­jal­ta: Lisää lap­pi­lai­sia

06.11.2019 08:15 0
Tilaajille
Pohjois-Lapin maakuntakaava on nyt ehdotusvaiheessa – julkisesti nähtäville kaava tulee ensi syksynä

Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­va on nyt eh­do­tus­vai­hees­sa – jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le kaava tulee ensi syksynä

05.11.2019 13:00 0
Tilaajille
Kii Korhonen ja Mika Riipi hakevat Metsähallituksen pääjohtajaksi –hakijoita yhteensä 23

Kii Kor­ho­nen ja Mika Riipi hakevat Met­sä­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­jak­si –ha­ki­joi­ta yh­teen­sä 23

11.10.2019 12:03 0
Tilaajille