Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tunturirata
Eri puolilla maata on vireillä ennätysmäärä kiskohankkeita, joista vain osa toteutunee lähivuosikymmeninä – pohjoisessa tärkein raidesuunta on Ruotsi
Pääkirjoitus

Eri puo­lil­la maata on vi­reil­lä en­nä­tys­mää­rä kis­ko­hank­kei­ta, joista vain osa to­teu­tu­nee lä­hi­vuo­si­kym­me­ni­nä – poh­joi­ses­sa tärkein rai­de­suun­ta on Ruotsi

09.02.2023 17:30 10
Tunturirata toteutuu aikaisintaan ensi vuosikymmenellä – uusi yhteys hyödyttäisi etenkin kaivoksia ja metsäteollisuutta, mutta lisäisi myös huoltovarmuutta

Tun­tu­ri­ra­ta to­teu­tuu ai­kai­sin­taan ensi vuo­si­kym­me­nel­lä – uusi yhteys hyö­dyt­täi­si etenkin kai­vok­sia ja met­sä­teol­li­suut­ta, mutta lisäisi myös huol­to­var­muut­ta

07.02.2023 16:03 15
Tilaajille
Lapin poikki suunnitellun uuden ratayhteyden nimeksi Tunturirata – ratalinjausvaihtoehdot esitellään marraskuun lopussa

Lapin poikki suun­ni­tel­lun uuden ra­ta­yh­tey­den nimeksi Tun­tu­ri­ra­ta – ra­ta­lin­jaus­vaih­to­eh­dot esi­tel­lään mar­ras­kuun lopussa

15.11.2022 15:28 12
Tilaajille