Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Pohjois-Lapin maakuntakaava
Jäämeren radan varaus pysyy Pohjois-Lapin maakuntakaavassa, vaikka yksi halusi varauksen pois

Jää­me­ren radan varaus pysyy Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­vas­sa, vaikka yksi halusi va­rauk­sen pois

01.03.2021 14:14 5
Tilaajille
Jäämeren ratalinjaus pysyy maakuntakaavassa - suunnittelujohtaja perustelee pitkän ajan näkymillä

Jää­me­ren ra­ta­lin­jaus pysyy maa­kun­ta­kaa­vas­sa - suun­nit­te­lu­joh­ta­ja pe­rus­te­lee pitkän ajan nä­ky­mil­lä

18.02.2021 06:30 9
Tilaajille
Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 on nähtävillä marraskuun puoliväliin asti

Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­va 2040 on näh­tä­vil­lä mar­ras­kuun puo­li­vä­liin asti

09.10.2020 10:13
Tilaajille
Lähtölaukaus Sakatin kaavoitukselle – kaivoshankkeen yksityiskohdat tarkentuvat keväällä

Läh­tö­lau­kaus Sakatin kaa­voi­tuk­sel­le – kai­vos­hank­keen yk­si­tyis­koh­dat tar­ken­tu­vat ke­vääl­lä

06.10.2020 19:30 6
Tilaajille
Sakatin kaivoshankkeelle käynnistellään omaa maakuntakaavoitusta

Sakatin kai­vos­hank­keel­le käyn­nis­tel­lään omaa maa­kun­ta­kaa­voi­tus­ta

13.05.2020 12:08 1
Tilaajille
Sodankylän valtuusto näytti vihreää valoa tuulivoimalle: Kaikki yksitoista tuulivoimapotentiaalista aluetta halutaan maakuntakaavaan

So­dan­ky­län val­tuus­to näytti vihreää valoa tuu­li­voi­mal­le: Kaikki yk­si­tois­ta tuu­li­voi­ma­po­ten­tiaa­lis­ta aluetta ha­lu­taan maa­kun­ta­kaa­vaan

27.02.2020 21:37
Tilaajille
Nuttion tuulivoimapuisto vielä valtuuston käsittelyyn Sodankylässä

Nuttion tuu­li­voi­ma­puis­to vielä val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn So­dan­ky­läs­sä

22.02.2020 14:52
Tilaajille
Pohjois-Lapin maakuntakaava on nyt ehdotusvaiheessa – julkisesti nähtäville kaava tulee ensi syksynä

Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­va on nyt eh­do­tus­vai­hees­sa – jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le kaava tulee ensi syksynä

05.11.2019 13:00
Tilaajille