Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jäämeren rata
Jäämeren rataa tarvitaan entistä enemmän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­me­ren rataa tar­vi­taan entistä enemmän

29.08.2023 06:04 1
Kolarin radan sähköistyksessä ei saa vitkutella niin kuin Laurila–Haaparanta-välillä on tehty
Pääkirjoitus

Kolarin radan säh­köis­tyk­ses­sä ei saa vit­ku­tel­la niin kuin Lau­ri­la–­Haa­pa­ran­ta-vä­lil­lä on tehty

09.08.2023 05:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reip­paas­ti eteen­päin, jah­kai­le­mat­ta

10.07.2023 05:00
Hallitus on laittamassa ratarahat Turun raiteisiin tilanteessa, missä Suomen huoltovarmuuden turvaaminen edellyttäisi kiskotien rakentamista pohjoiseen – tunnin juna on kuopattava
Pääkirjoitus

Hal­li­tus on lait­ta­mas­sa ra­ta­ra­hat Turun rai­tei­siin ti­lan­tees­sa, missä Suomen huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­nen edel­lyt­täi­si kis­ko­tien ra­ken­ta­mis­ta poh­joi­seen – tunnin juna on kuo­pat­ta­va

05.07.2023 19:00 14
Ratayhteys Torniosta Norjaan vai suurnopeusjunia etelän kaupunkeihin? Sijoitus rautateihin on tärkeä, kun vastakkain ovat huoltovarmuus ja pendelöijien mukavuudet

Ra­ta­yh­teys Tor­nios­ta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin? Si­joi­tus rau­ta­tei­hin on tärkeä, kun vas­tak­kain ovat huol­to­var­muus ja pen­de­löi­jien mu­ka­vuu­det

02.06.2023 08:25 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruotsi kis­koil­la Natoon

04.04.2023 05:00
Joko junasta tulee aito vaihtoehto?
Kolumni

Joko junasta tulee aito vaih­toeh­to?

03.04.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­kat­se poh­joi­seen

30.03.2023 05:00
Lapin merkitys Suomelle on nousemassa Nato-jäsenyyden myötä uudelle tasolle – aluepolitiikan sijasta on alettava puhua geopolitiikasta
Pääkirjoitus

Lapin mer­ki­tys Suo­mel­le on nou­se­mas­sa Na­to-jä­se­nyy­den myötä uudelle tasolle – alue­po­li­tii­kan sijasta on alet­ta­va puhua geo­po­li­tii­kas­ta

29.11.2022 20:09 2
Tilaajille
Utsjoen kunta ei halua suurtehovoimaverkkoja, tuulivoimapuistoja eikä kaivoksia alueelleen

Utsjoen kunta ei halua suur­te­ho­voi­ma­verk­ko­ja, tuu­li­voi­ma­puis­to­ja eikä kai­vok­sia alueel­leen

19.10.2022 16:50
Tilaajille
Lapin Kansan mielipidekysely: Suurin osa suomalaisista hyväksyy haja-asutusalueiden tukemisen

Lapin Kansan mie­li­pi­de­ky­se­ly: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta hy­väk­syy ha­ja-asu­tus­aluei­den tu­ke­mi­sen

10.10.2022 06:30 2
Tilaajille
Lapin liitto aloittaa selvityksen maakunnan keskiosiin sijoittuvasta rengasradasta ja ratayhteydestä Narvikiin – jälkimmäisellä alkaa olla jo kiire
Pääkirjoitus

Lapin liitto aloit­taa sel­vi­tyk­sen maa­kun­nan kes­ki­osiin si­joit­tu­vas­ta ren­gas­ra­das­ta ja ra­ta­yh­tey­des­tä Nar­vi­kiin – jäl­kim­mäi­sel­lä alkaa olla jo kiire

06.10.2022 20:00 8
Tilaajille
Itämeren putkivuodot osoittavat Suomen haavoittuvuuden, raideyhteys Jäämerelle olisi huoltovarmuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä
Pääkirjoitus

Itä­me­ren put­ki­vuo­dot osoit­ta­vat Suomen haa­voit­tu­vuu­den, rai­de­yh­teys Jää­me­rel­le olisi huol­to­var­muu­den kan­nal­ta en­si­ar­voi­sen tärkeä

28.09.2022 21:30 20
Tilaajille
Huoltovarmuutta maalla, merellä ja ilmassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muut­ta maalla, merellä ja ilmassa

03.09.2022 05:30
Tilaajille
Sotaharjoituksia tulee lisää, ratayhteys Narvikiin on välttämätön – Kysyimme asiantuntijoilta, miten Nato-jäsenyys ja Venäjä-yhteyden katkeaminen muuttavat Pohjois-Suomea

So­ta­har­joi­tuk­sia tulee lisää, ra­ta­yh­teys Nar­vi­kiin on vält­tä­mä­tön – ­Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, miten Na­to-jä­se­nyys ja Ve­nä­jä-yh­tey­den kat­kea­mi­nen muut­ta­vat Poh­jois-Suo­mea

02.09.2022 14:00 5
Tilaajille
Länsirajan rata on Naton rata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Län­si­ra­jan rata on Naton rata

29.08.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­me­ren rata Skit­bot­niin antaisi vaih­to­eh­to­ja

18.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Venäjän uhka ja Nato-jäsenyys panee tutkimaan karttaa uudella tavalla – ratayhteys Ruotsiin ja yhteys Jäämerelle saavat uuden merkityksen
Pääkirjoitus

Venäjän uhka ja Na­to-jä­se­nyys panee tut­ki­maan karttaa uudella tavalla – ra­ta­yh­teys Ruot­siin ja yhteys Jää­me­rel­le saavat uuden mer­ki­tyk­sen

17.07.2022 20:00 3
Tilaajille
Vaikeutammeko päätöksillämme yritystoimintaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­keu­tam­me­ko pää­tök­sil­läm­me yri­tys­toi­min­taa?

02.10.2021 05:30 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­hank­keen hau­taa­mi­nen on virhe

16.06.2021 06:00 2
Tilaajille