pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Jäämeren rata
Vaikeutammeko päätöksillämme yritystoimintaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­keu­tam­me­ko pää­tök­sil­läm­me yri­tys­toi­min­taa?

02.10.2021 05:30 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­hank­keen hau­taa­mi­nen on virhe

16.06.2021 06:00 2
Tilaajille
Haihattelujen hautausmaalla – Lapin liittoa voi moittia monesta, mutta ei sitkeyden puutteesta
Kolumni

Hai­hat­te­lu­jen hau­taus­maal­la – Lapin liittoa voi moittia mo­nes­ta, mutta ei sit­key­den puut­tees­ta

20.05.2021 06:01 13
Tilaajille
Jäämeren radasta vapautuvat lobbausvoimat on keskitettävä realistisempiin kiskohankkeisiin
Pääkirjoitus

Jää­me­ren radasta va­pau­tu­vat lob­baus­voi­mat on kes­ki­tet­tä­vä rea­lis­ti­sem­piin kis­ko­hank­kei­siin

19.05.2021 19:37 8
Tilaajille
"Olen iloinen, että valtuuston jäsenet ovat kuulleet äänemme" – Saamelaiskäräjät on tyytyväinen Lapin liiton valtuuston päätökseen palauttaa maakuntakaava uudelleen valmisteluun

"Olen iloi­nen, että val­tuus­ton jäsenet ovat kuul­leet ää­nem­me" – Saa­me­lais­kä­rä­jät on tyy­ty­väi­nen Lapin liiton val­tuus­ton pää­tök­seen pa­laut­taa maa­kun­ta­kaa­va uu­del­leen val­mis­te­luun

17.05.2021 17:23 6
Tilaajille
Jäämeren rata näyttää menevän nyt hautaan – Lapin liiton valtuusto muutti linjaansa

Jää­me­ren rata näyttää menevän nyt hautaan – Lapin liiton val­tuus­to muutti lin­jaan­sa

17.05.2021 16:10 24
Tilaajille
Ruotsi näyttää kiskotie-esimerkkiä Suomelle, missä lyhyt pätkä rataa odottaa yhä sähköistämistä
Pääkirjoitus

Ruotsi näyttää kis­ko­tie-esi­merk­kiä Suo­mel­le, missä lyhyt pätkä rataa odottaa yhä säh­köis­tä­mis­tä

01.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vetoaa Lapin liittoon Jäämeren radan linjauksen poistamiseksi maakuntakaavasta

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa Lapin liit­toon Jää­me­ren radan lin­jauk­sen pois­ta­mi­sek­si maa­kun­ta­kaa­vas­ta

10.03.2021 09:49 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lobbaus kan­nat­ti Tor­niol­le

09.03.2021 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ten int­res­sit ensin

06.03.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan­ko rau­ta­tie­tä Lap­piin? – "Ennen suuret puu­mää­rät ui­tet­tiin Ki­ti­sen, Luiron ja Ke­mi­joen kautta Kemiin"

20.02.2021 15:02 3
Tilaajille
Jäämeren ratalinjaus pysyy maakuntakaavassa - suunnittelujohtaja perustelee pitkän ajan näkymillä

Jää­me­ren ra­ta­lin­jaus pysyy maa­kun­ta­kaa­vas­sa - suun­nit­te­lu­joh­ta­ja pe­rus­te­lee pitkän ajan nä­ky­mil­lä

18.02.2021 06:30 9
Tilaajille
On aika lopettaa Jäämeren radan haikailu ja siirtää katse realistisempiin tavoitteisiin
Pääkirjoitus

On aika lo­pet­taa Jää­me­ren radan hai­kai­lu ja siirtää katse rea­lis­ti­sem­piin ta­voit­tei­siin

17.02.2021 15:02 6
Tilaajille
Suomi kääntää Jäämeri-rataa eri vaihteelle – nyt suunta Norjan Narvikiin

Suomi kääntää Jää­me­ri-ra­taa eri vaih­teel­le – nyt suunta Norjan Nar­vi­kiin

17.02.2021 06:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei unoh­de­ta itäistä ra­ta­vaih­to­eh­toa

30.12.2020 21:14
Tilaajille
Jäämeren rata säilyy maakuntakaavassa Saamelaiskäräjien vastustuksesta huolimatta

Jää­me­ren rata säilyy maa­kun­ta­kaa­vas­sa Saa­me­lais­kä­rä­jien vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

11.06.2020 16:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ei unoh­de­ta Jää­me­ren rataa

10.03.2020 15:39
Tilaajille
Päiväkirja: Sille venäläiselle ahmatille olisi nyt hommia
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sille ve­nä­läi­sel­le ah­ma­til­le olisi nyt hommia

27.02.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta: Jäämeren rata – viimeinen naula kirstuun vai suuri mahdollisuus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jää­me­ren rata – vii­mei­nen naula kirs­tuun vai suuri mah­dol­li­suus?

31.01.2020 09:00
Tilaajille
Lukijalta: Raideleveys ratkaisee
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Rai­de­le­veys rat­kai­see

24.12.2019 05:00 1
Tilaajille