Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­va 2040 on näh­tä­vil­lä mar­ras­kuun puo­li­vä­liin asti

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotuksen aineisto on nähtävillä 12. lokakuuta alkaen Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa.

Lisäksi kaavaehdotus taustaselvityksineen on nähtävänä Lapin liiton verkkosivuilla.