Yleisötilaisuudet

Kor­pi­ky­läs­sä mie­ti­tään vaih­to­eh­to­ja tuu­li­myl­ly­jen mää­räl­le ja pai­koil­le – "Kuokan is­ke­mis­tä maahan on tässä vai­hees­sa vaikea en­nus­taa"

04.03.2021 17:15 5
Tilaajille

Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­va 2040 on näh­tä­vil­lä mar­ras­kuun puo­li­vä­liin asti

09.10.2020 10:13
Tilaajille

Uutinen pois­tet­tu al­ku­pe­räi­sen tie­dot­teen virheen vuoksi

24.08.2020 14:00
Tilaajille

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät elo­kuus­sa – Yli 500 hengen ti­lai­suuk­sis­sa tilaa täytyy rajata ja vä­ki­jouk­koa jakaa omiin ryh­miin­sä

01.07.2020 17:01 1
Tilaajille

Ra­joi­tus­ten löysäys otet­tiin vastaan ilolla ja ih­me­tyk­sel­lä – "Mikä tuo harmaa vä­li­alue on?"

17.06.2020 21:49
Tilaajille

Avi: Ke­sä­kuus­sa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus 50 henkeä, mak­si­mis­saan 500 hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det mah­dol­li­sia eri­tyis­jär­jes­te­lyin

19.05.2020 14:20