pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kemin kaupunginvaltuusto
Yli 40 vuotta valtuustoa ja luottamustehtäviä

Yli 40 vuotta val­tuus­toa ja luot­ta­mus­teh­tä­viä

16.11.2023 09:31
Huoli kouluista poiki yhdistyksen

Huoli kou­luis­ta poiki yh­dis­tyk­sen

27.09.2023 15:56
Monta lasikattoa on ehtinyt rikkoutua Ritva Aheisen valtuustouralla – puoli vuosisataa Kemin valtuustossa ovat täynnä muistoja

Monta la­si­kat­toa on ehtinyt rik­kou­tua Ritva Aheisen val­tuus­to­ural­la – puoli vuo­si­sa­taa Kemin val­tuus­tos­sa ovat täynnä muis­to­ja

25.03.2023 11:00
Tilaajille
Kemin teatterin jatkosta neuvotellaan – hyvinvointilautakunta ei hyväksy ostopalveluja vaihtoehtona kaupunginteatterille

Kemin teat­te­rin jat­kos­ta neu­vo­tel­laan – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta ei hyväksy os­to­pal­ve­lu­ja vaih­to­eh­to­na kau­pun­gin­teat­te­ril­le

04.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Meri-Lapin teatteriyhdistys on alkutaipaleella – valtionosuudet yritetään siirtää teatteriyhdistykselle ilman katkosta

Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tys on al­ku­tai­pa­leel­la – val­tion­osuu­det yri­te­tään siirtää teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­le ilman kat­kos­ta

14.06.2022 19:30 2
Tilaajille
Päiväkirja: Lehterin tunnelmia
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Leh­te­rin tun­nel­mia

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemissä toimii tu­le­vai­suu­des­sa­kin am­mat­ti­teat­te­ri

11.05.2022 12:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­si­tii­vi­suut­ta Kemiin ja ripaus rea­lis­mia

04.05.2022 13:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­kais­ta peliä

04.05.2022 12:27
Kemin teatterille tulee taustayhdistys – valtionosuuksien takaamiseksi ei toiminta saa katketa

Kemin teat­te­ril­le tulee taus­ta­yh­dis­tys – val­tion­osuuk­sien ta­kaa­mi­sek­si ei toi­min­ta saa katketa

03.05.2022 17:40 2
Tilaajille
Kemin teatteri saa jatkaa – valtuutetut jättivät jopa 15 tyhjää ääntä

Kemin teat­te­ri saa jatkaa – val­tuu­te­tut jät­ti­vät jopa 15 tyhjää ääntä

03.05.2022 09:18 19
Tilaajille
Kemin teatterin kenties viimeisessä esityksessä kuvataan historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta vanhassa puuteollisuuskaupungissa

Kemin teat­te­rin kenties vii­mei­ses­sä esi­tyk­ses­sä ku­va­taan his­to­riaa, ny­kyi­syyt­tä ja tu­le­vai­suut­ta van­has­sa puu­teol­li­suus­kau­pun­gis­sa

05.04.2022 17:42
Tilaajille
Kemin säästöpapereista löytyi viiden miljoonan virhe – "Nyt tietysti kysytään, voidaanko säästöjä lieventää"

Kemin sääs­tö­pa­pe­reis­ta löytyi viiden mil­joo­nan virhe – "Nyt tie­tys­ti ky­sy­tään, voi­daan­ko sääs­tö­jä lie­ven­tää"

04.04.2022 15:35 17
Tilaajille
Pakolaisesta kasvoi päättäjä – kemiläinen Albana Mustafi kantaa etnisiä juuriaan jo nimessään, pakolaisperheen elämä löysi uomansa Perämeren rannalta Kemistä

Pa­ko­lai­ses­ta kasvoi päät­tä­jä – ke­mi­läi­nen Albana Mustafi kantaa etnisiä juu­riaan jo ni­mes­sään, pa­ko­lais­per­heen elämä löysi uomansa Pe­rä­me­ren ran­nal­ta Kemistä

26.03.2022 11:00 2
Tilaajille
Kemissä valta vaihtui sovussa – Puolueiden sopimukset nuijittiin pöytään liki muutoksitta

Kemissä valta vaihtui sovussa – Puo­luei­den so­pi­muk­set nui­jit­tiin pöytään liki muu­tok­sit­ta

09.08.2021 21:45 2
Tilaajille
Kemin johtopaikat jaettu äänestäjien tahdon mukaan – Ääniharava Paavo Väyrynen jää omasta toiveestaan valtuuston rivijäseneksi

Kemin joh­to­pai­kat jaettu ää­nes­tä­jien tahdon mukaan – Ää­ni­ha­ra­va Paavo Väy­ry­nen jää omasta toi­vees­taan val­tuus­ton ri­vi­jä­se­nek­si

08.08.2021 11:00 1
Tilaajille
Kemin uusi valtuusto saa eteensä tyhjän kassan ja tyhjät tilat – kaupungin herruus lienee kahden kauppa

Kemin uusi val­tuus­to saa eteensä tyhjän kassan ja tyhjät tilat – kau­pun­gin herruus lienee kahden kauppa

14.05.2021 19:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riskit mi­ni­miin si­joit­ta­mi­ses­sa

18.03.2021 04:15
Tilaajille
Kemi siirtää yläkoulun Karihaarasta kaupungin keskustaan – valtuusto äänesti myös lisärahaa teatterille

Kemi siirtää ylä­kou­lun Ka­ri­haa­ras­ta kau­pun­gin kes­kus­taan – val­tuus­to äänesti myös li­sä­ra­haa teat­te­ril­le

15.12.2020 10:59 2
Tilaajille
Kemissä ihmetellään, mihin perussuomalaisten valtuustoryhmä on kadonnut – valtuutetut eivät osallistuneet  kaupunginjohtajan valintaan

Kemissä ih­me­tel­lään, mihin pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä on ka­don­nut – val­tuu­te­tut eivät osal­lis­tu­neet kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­taan

03.12.2020 13:23 2
Tilaajille