Koronarajoitukset
Viimeisin tunti
Kittilän ravintoloiden aukeaminen ratkeaa torstaina

Kit­ti­län ra­vin­to­loi­den au­kea­mi­nen ratkeaa tors­tai­na

17:07 1
Tilaajille
Viikko
Pandemia mullisti myös kielenkäytön – testaa, kuinka hyvin sinä puhut koronaa

Pan­de­mia mul­lis­ti myös kie­len­käy­tön – testaa, kuinka hyvin sinä puhut koronaa

05.04.2021 13:00
Tilaajille
Tulistelua, omia tölkkejä ja take-away -ruokaa terassien sijaan – Rukalla pääsiäistä vietetään ulkona uusissa puitteissa

Tu­lis­te­lua, omia tölk­ke­jä ja ta­ke-away -ruokaa te­ras­sien sijaan – Rukalla pää­siäis­tä vie­te­tään ulkona uusissa puit­teis­sa

03.04.2021 16:05
Tilaajille
Laduilla ruuhkaa ja hisseille kymmenien metrien jonot – Levi täyttyi pääsiäisen viettäjistä, mutta ravintoloihin ei ole asiaa

La­duil­la ruuhkaa ja his­seil­le kym­me­nien metrien jonot – Levi täyttyi pää­siäi­sen viet­tä­jis­tä, mutta ra­vin­to­loi­hin ei ole asiaa

02.04.2021 18:34 13
Tilaajille
Näkökulma: Pääministerillä peiliin katsomisen paikka – eduskunnasta tuli märkä rätti liikkumisrajoituksia valmistelleen Marinin silmille

Nä­kö­kul­ma: Pää­mi­nis­te­ril­lä peiliin kat­so­mi­sen paikka – edus­kun­nas­ta tuli märkä rätti liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia val­mis­tel­leen Marinin sil­mil­le

31.03.2021 18:03 3
Tilaajille
Kuukausi
Ylilääkäriltä toiveikas koronasääennuste kesään ja syksyyn – "Olisipa tämä syksyllä ohi"

Yli­lää­kä­ril­tä toi­vei­kas ko­ro­na­sää­en­nus­te kesään ja syksyyn – "O­li­si­pa tämä syk­syl­lä ohi"

31.03.2021 08:54 3
Tilaajille
Eduskunta päätti jatkaa ravintoloiden sulkua kolmella viikolla, nyt odotetaan, mitä alueita päätös koskee -  lista selvillä alkuillasta

Edus­kun­ta päätti jatkaa ra­vin­to­loi­den sulkua kol­mel­la vii­kol­la, nyt odo­te­taan, mitä alueita päätös koskee - lista sel­vil­lä al­ku­il­las­ta

28.03.2021 16:55 2
Tilaajille
Poliisi keskeytti juhlat Kemissä metelin vuoksi  – samoissa pienissä tiloissa oli noin 50–60 nuorta aikuista

Poliisi kes­keyt­ti juhlat Kemissä metelin vuoksi – sa­mois­sa pie­nis­sä ti­lois­sa oli noin 50–60 nuorta ai­kuis­ta

27.03.2021 14:24 7
Tilaajille
Rokotehötkyily kielii itsekkyydestä
Kolumni Henripekka Kallio

Ro­ko­te­höt­kyi­ly kielii it­sek­kyy­des­tä

27.03.2021 05:00 2
Tilaajille
"Erikoisin ensi-ilta ikinä" – Me Rosvolat ensi-iltaan ilman yleisöä Rovaniemen teatterissa

"E­ri­koi­sin en­si-il­ta ikinä" – Me Ros­vo­lat en­si-il­taan ilman yleisöä Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa

26.03.2021 12:10
Pohjois-Suomen koronatilanne saatu rauhoitettua muun muassa rajoituksia noudattamalla – "Se on sellainen luku, johon ei ole etelässä koskaan päästy"

Poh­jois-Suo­men ko­ro­na­ti­lan­ne saatu rau­hoi­tet­tua muun muassa ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la – "Se on sel­lai­nen luku, johon ei ole ete­läs­sä koskaan päästy"

25.03.2021 18:01 2
Tilaajille
Suomalaisille kertyi korona-aikana miljardien säästöt – patoutunut kysyntä voi vyöryä pian talouteen kulutusjuhlana

Suo­ma­lai­sil­le kertyi ko­ro­na-ai­ka­na mil­jar­dien säästöt – pa­tou­tu­nut kysyntä voi vyöryä pian ta­lou­teen ku­lu­tus­juh­la­na

21.03.2021 16:47 3
Tilaajille
Lapissa yhteensä kuusi uutta tartuntaa – Länsi-Pohjassa kannatetaan liikkumisrajoituksia vaikeimmille epidemia-alueille rokotteiden alueellisten ohjaamisten sijaan

Lapissa yh­teen­sä kuusi uutta tar­tun­taa – Län­si-Poh­jas­sa kan­na­te­taan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia vai­keim­mil­le epi­de­mia-alueil­le ro­kot­tei­den alueel­lis­ten oh­jaa­mis­ten sijaan

19.03.2021 15:17 3
Tilaajille

Norjan pää­mi­nis­te­rin toi­mis­ta alkoi po­lii­si­tut­kin­ta – jär­jes­ti tal­vi­lo­ma­mat­kal­laan liian suuria ko­koon­tu­mi­sia

19.03.2021 14:25
The Bilebändi striimaa Pahasta kurjesta: "Tämä on kannanotto koko tapahtuma-alan puolesta", sanoo ravintolayrittäjä ja basisti Marko Ruohomäki

The Bi­le­bän­di strii­maa Pahasta kur­jes­ta: "Tämä on kan­nan­ot­to koko ta­pah­tu­ma-alan puo­les­ta", sanoo ra­vin­to­la­yrit­tä­jä ja basisti Marko Ruo­ho­mä­ki

17.03.2021 12:01
Ylläksellä lomalaisia on tavallisen hiihtolomaviikon verran – Ravintolan antimia ja omia eväitä nauttii kymmenittäin ihmisiä ulkona laavulla, mutta sisällä pöydät on pinottu kasaan

Yl­läk­sel­lä lo­ma­lai­sia on ta­val­li­sen hiih­to­lo­ma­vii­kon verran – Ra­vin­to­lan antimia ja omia eväitä nauttii kym­me­nit­täin ihmisiä ulkona laa­vul­la, mutta sisällä pöydät on pinottu kasaan

10.03.2021 07:00 7
Tilaajille
Vaalijohtaja Jääskeläinen torjuu arvostelun hitaasta varautumisesta koronavaaleihin – "Kunnat saivat ensimmäiset ohjeet lokakuussa"

Vaa­li­joh­ta­ja Jääs­ke­läi­nen torjuu ar­vos­te­lun hi­taas­ta va­rau­tu­mi­ses­ta ko­ro­na­vaa­lei­hin – "Kunnat saivat en­sim­mäi­set ohjeet lo­ka­kuus­sa"

10.03.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni: Vuosisadan viimeiset kädenpuristukset – kuinka epähygieenisiä ennen oltiinkin jopa lääkärin vastaanotolla
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Vuo­si­sa­dan vii­mei­set kä­den­pu­ris­tuk­set – kuinka epä­hy­giee­ni­siä ennen ol­tiin­kin jopa lää­kä­rin vas­taan­otol­la

09.03.2021 14:55
Matkailu- ja ravintola-alalla edessään synkkä kevät – Valtiolta vaaditaan täysimääräistä tukea

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la edes­sään synkkä kevät – Val­tiol­ta vaa­di­taan täy­si­mää­räis­tä tukea

09.03.2021 09:10 1
Tilaajille
Vanhemmat
Korona muokkaa hiihtolomaa monin tavoin – Ota nämä seikat huomioon lomakohteessa

Korona muokkaa hiih­to­lo­maa monin tavoin – Ota nämä seikat huo­mioon lo­ma­koh­tees­sa

05.03.2021 11:07 2