Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Koronarajoitukset
Kuukausi
Pääkirjoitus

Ki­reil­le maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sil­le ei löydy enää ter­veys­pe­rus­tei­ta

21.09.2021 05:30 6
Tilaajille

Markus Lohi vah­vis­taa: Kahden metrin tur­va­vä­lie­del­ly­tyk­ses­tä luo­vu­taan

16.09.2021 14:14 7

Kysely: Työt­tö­myys huo­let­taa lähes joka kol­mat­ta ra­ja-alueil­la asuvaa ja vi­ra­no­mais­ten ko­ro­na­tie­dos­tus­ta pi­de­tään ris­ti­rii­tai­se­na

15.09.2021 13:48
Tilaajille

Suomen uudet ko­ro­na­lin­jauk­set: Tes­taus­ta koh­den­ne­taan jat­kos­sa en­si­si­jai­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­miin, ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät

14.09.2021 15:16
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lu ei kaipaa enää uusia ra­ja­ny­li­ty­ses­tei­tä

14.09.2021 05:00 5
Tilaajille

Opis­ke­li­joi­den tu­lo­ra­jaa aiotaan nostaa, mutta se on laiha lohtu Lapin mat­kai­lul­le – var­sin­kin kun mi­nis­te­riö uhkaa jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia

10.09.2021 16:09 1
Tilaajille

Lapissa ei pureta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, koska niitä ei ole – Ainoa maa­kun­ta ilman ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia

08.09.2021 14:16 1
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Mieli asen­toon ko­ro­na-exit

07.09.2021 14:56

Hal­lin­to-oi­keus kes­keyt­ti Ka­jaa­nin laajan ko­ro­na­su­lun, sul­jet­tu toi­min­ta voi jatkua heti – taus­tal­la kun­to­kes­kus Liikun tekemä valitus

07.09.2021 08:14
Tilaajille

Ro­va­nie­mi palaa ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian pe­rus­ta­sol­le – ­tar­tun­to­ja aiempaa vä­hem­män ja ne ovat hyvin jäl­ji­tet­tä­vis­sä

03.09.2021 15:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta pääs­tään eroon vain ro­ko­tuk­sil­la, siksi jo­kai­sen pitäisi ottaa piikki

03.09.2021 14:32 2
Tilaajille
Vanhemmat

Ruotsin Yli­tor­nion kun­nas­ta pääsee Suomeen maa­nan­tais­ta lähtien ilman testiä tai ko­ro­na­to­dis­tus­ta

19.08.2021 13:39
Tilaajille
Kolumni

Päiviä – ja Ju­ko­las­sa pi­kem­min­kin öitä – jotka muistan

14.08.2021 06:30
Tilaajille

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu näkee ko­ro­na­pas­sis­sa eriar­vois­tu­mi­sen riskejä – "Ro­kot­ta­mi­sen pitäisi olla en­si­si­jai­nen tapa"

10.08.2021 18:30 4
Tilaajille

Uudet mat­kus­tus­sään­nöt ai­heut­ti­vat häm­men­nys­tä ja kii­rees­sä testiin juok­se­mis­ta Turun sa­ta­mas­sa – "Ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet ra­joi­tuk­set väärin"

27.07.2021 20:41
Tilaajille

Lähes kaikki elo­kuul­le suun­ni­tel­lut fes­ti­vaa­lit on vielä tar­koi­tus jär­jes­tää – jo toinen krii­si­ke­sä koet­te­lee ta­lout­ta: "Ilman fes­ti­vaa­li­tu­kea olemme pu­las­sa"

21.07.2021 18:42 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Eng­lan­nin esi­merk­kiä ei kannata seurata Suo­mes­sa ai­na­kaan ennen syksyä

21.07.2021 16:07
Tilaajille

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

20.07.2021 15:48 5

Ka­ri­gas­nie­mel­lä eletään rajan eh­doil­la – Poh­joi­sen kau­neu­den löy­tä­neet ko­ti­maan­mat­kai­li­jat tuovat koronan ku­rit­ta­maan kylään elämää

17.07.2021 06:00
Tilaajille