Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Koronapassi
Rajoitusten asteittainen purku ja koronapassin käyttöönotto mahdollista helmikuun puolen välin jälkeen

Ra­joi­tus­ten as­teit­tai­nen purku ja ko­ro­na­pas­sin käyt­töö­not­to mah­dol­lis­ta hel­mi­kuun puolen välin jälkeen

20.01.2022 11:06 8
Tilaajille
EU:n ulkopuoliset koronatodistukset kelpaavat nyt Suomessa koronapassina

EU:n ul­ko­puo­li­set ko­ro­na­to­dis­tuk­set kel­paa­vat nyt Suo­mes­sa ko­ro­na­pas­si­na

29.12.2021 13:37 2
Tilaajille
Hallitus jäädytti koronapassin kolmeksi viikoksi

Hal­li­tus jää­dyt­ti ko­ro­na­pas­sin kol­mek­si vii­kok­si

28.12.2021 20:32 1
Yli 20 hengen yleisötilaisuudet sisätiloissa kielletään kaikkialla Lapissa – rajoituksen voi kiertää koronapassilla

Yli 20 hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det si­sä­ti­lois­sa kiel­le­tään kaik­kial­la Lapissa – ra­joi­tuk­sen voi kiertää ko­ro­na­pas­sil­la

22.12.2021 18:53
Hallitus vetää hätäjarrusta, koronapassi osittain pois käytöstä kolmeksi viikoksi

Hal­li­tus vetää hä­tä­jar­rus­ta, ko­ro­na­pas­si osit­tain pois käy­tös­tä kol­mek­si vii­kok­si

22.12.2021 15:04 3
Ministeri Kurvinen: Koronapassilla voidaan yhä järjestää kulttuuri- ja urheilutapahtumia, joissa on istumapaikka

Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen: Ko­ro­na­pas­sil­la voidaan yhä jär­jes­tää kult­tuu­ri- ja ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia, joissa on is­tu­ma­paik­ka

22.12.2021 10:41
Rajoitukset tulee kohdistaa rokottamattomiin, etujärjestö Mara vaatii – "Heikentävät Suomen mainetta matkailumaana"

Ra­joi­tuk­set tulee koh­dis­taa ro­kot­ta­mat­to­miin, etu­jär­jes­tö Mara vaatii – "Hei­ken­tä­vät Suomen mai­net­ta mat­kai­lu­maa­na"

22.12.2021 09:00 25
Tilaajille
Koronapassi lisäsi nuorten aikuisten rokotuksia, mutta tilastopiikki oli pieni ja lyhyt – katso oman kuntasi uusimmat rokotusluvut

Ko­ro­na­pas­si lisäsi nuorten ai­kuis­ten ro­ko­tuk­sia, mutta ti­las­to­piik­ki oli pieni ja lyhyt – katso oman kuntasi uu­sim­mat ro­ko­tus­lu­vut

22.12.2021 08:49 1
Tilaajille
Kiuru: Sote-ministeriryhmässä näkemyseroja omikronin torjunnasta

Kiuru: So­te-mi­nis­te­ri­ryh­mäs­sä nä­ke­my­se­ro­ja omik­ro­nin tor­jun­nas­ta

21.12.2021 20:07 3
Ruotsin poliisi palasi rajalle – kaikki henkilöautot pysäytetään paperien tarkistamista varten

Ruotsin poliisi palasi rajalle – kaikki hen­ki­löau­tot py­säy­te­tään pa­pe­rien tar­kis­ta­mis­ta varten

21.12.2021 16:13
Tilaajille
Eduskunnasta: Koronan kahtia jakama kansa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Koronan kahtia jakama kansa

21.12.2021 06:38 4
Tilaajille
Koronapassin piti vapauttaa rokotetut rokottamattomien panttivankeudesta, mutta vankeus näyttää jatkuvan
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­pas­sin piti va­paut­taa ro­ko­te­tut ro­kot­ta­mat­to­mien pant­ti­van­keu­des­ta, mutta vankeus näyttää jat­ku­van

20.12.2021 19:30 8
Tilaajille
Omikron on jo maassa, eikä sitä voi pysäyttää uusilla rajamuodollisuuksilla
Pääkirjoitus

Omikron on jo maassa, eikä sitä voi py­säyt­tää uusilla ra­ja­muo­dol­li­suuk­sil­la

18.12.2021 06:00 28
Tilaajille
Hallituksen ehdotus koronapassin laajemmasta käytöstä lähti lausunnoille – halutaan voimaan pikavauhtia

Hal­li­tuk­sen ehdotus ko­ro­na­pas­sin laa­jem­mas­ta käy­tös­tä lähti lau­sun­noil­le – ha­lu­taan voimaan pi­ka­vauh­tia

17.12.2021 19:16
Neuvolapalveluja supistetaan Rovaniemellä ja henkilökuntaa siirretään koronarokotustyöhön – Viirinkankaan koulussa koronatartunta

Neu­vo­la­pal­ve­lu­ja su­pis­te­taan Ro­va­nie­mel­lä ja hen­ki­lö­kun­taa siir­re­tään ko­ro­na­ro­ko­tus­työ­hön – Vii­rin­kan­kaan kou­lus­sa ko­ro­na­tar­tun­ta

17.12.2021 09:39 5
Tilaajille
Mara suosittelee jäsenyrityksilleen koronapassin käytön laajentamista koko maahan

Mara suo­sit­te­lee jä­sen­yri­tyk­sil­leen ko­ro­na­pas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta koko maahan

17.12.2021 06:30
Tilaajille
Onko kotitesteistä apua? Vilauttaako joulupukki koronapassia? Voiko oireeton tartuttaa? 12 kysymystä ja vastausta koronaturvalliseen jouluun

Onko ko­ti­tes­teis­tä apua? Vi­laut­taa­ko jou­lu­puk­ki ko­ro­na­pas­sia? Voiko oi­ree­ton tar­tut­taa? 12 ky­sy­mys­tä ja vas­taus­ta ko­ro­na­tur­val­li­seen jouluun

16.12.2021 19:42 2
Tilaajille
Myös Ruotsi vaatii koronapassin kaikilta maahan saapuvilta – maassa pelätään tiukemmissa rajoituksissa elävien norjalaisten siirtävän juhlansa Ruotsiin

Myös Ruotsi vaatii ko­ro­na­pas­sin kai­kil­ta maahan saa­pu­vil­ta – maassa pe­lä­tään tiu­kem­mis­sa ra­joi­tuk­sis­sa elävien nor­ja­lais­ten siir­tä­vän juh­lan­sa Ruot­siin

16.12.2021 13:45 3
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto suunnittelee yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien kieltämistä seitsemään Lapin kuntaan

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to suun­nit­te­lee yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sien kiel­tä­mis­tä seit­se­mään Lapin kuntaan

14.12.2021 17:51 15
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnalla voi tulostaa torstaina koronapassin

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nal­la voi tu­los­taa tors­tai­na ko­ro­na­pas­sin

13.12.2021 22:18 2
Tilaajille