Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Koronapassi
Viikko

Ko­ronapas­si eteni edus­kun­taan, täl­lai­nen se olisi – Maa­han­tu­lo­sään­nök­siä ha­lu­taan jatkaa jou­lu­kuun loppuun

21.09.2021 16:44 2

Hal­li­tus siirtää ko­ronapas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

21.09.2021 11:40 1

Ilman ko­ronapas­sia kan­nat­ta­va­kin kult­tuu­ri­lai­tos voi joutua sul­ke­maan oviaan kol­man­te­na pe­rät­täi­se­nä vuotena – "En käsitä, mikä on kes­tä­nyt näin kauan"

20.09.2021 19:21
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ko­ronapas­si on pahasti myö­häs­sä, mutta siitä voi olla yhä apua ko­ro­nas­ta ir­tau­tu­mi­ses­sa

16.09.2021 20:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­pas­sis­ta: "Monia sel­vi­tet­tä­viä pe­rus­tus­la­ki­ky­sy­myk­siä"

08.09.2021 09:32
Tilaajille

THL:n Mika Sal­mi­nen Ylellä: Ko­ronapas­sin edel­lyt­tä­mät testit mak­set­ta­va to­den­nä­köi­ses­ti itse – myös päi­vä­koh­tais­ten tar­tun­ta­lu­ku­jen ra­por­toi­mi­ses­ta voi­tai­siin luopua

04.09.2021 12:17 6

Itä­eu­roop­pa­lai­nen pyrki Suomen kautta Norjaan vää­ren­ne­tyl­lä ko­ronapas­sil­la

22.08.2021 14:24 2
Tilaajille

Hal­li­tus näytti vihreää valoa ko­ronapas­sil­le – ai­ka­tau­lu auki, usea mi­nis­te­riö osal­lis­tuu val­mis­te­luun

05.08.2021 17:25 4

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei uskalla vielä luvata ko­ronapas­sia syk­syk­si – "pitää olla rea­lis­ti"

05.08.2021 14:39
Pääkirjoitus

Di­gi­taa­li­nen ko­ronapas­si avaisi mat­kai­lua ja voisi lisätä myös eu­roop­pa­lais­ten ro­ko­tus­in­toa

18.03.2021 14:32
Tilaajille