Koronapassi
Digitaalinen koronapassi avaisi matkailua ja voisi lisätä myös eurooppalaisten rokotusintoa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Di­gi­taa­li­nen ko­ronapas­si avaisi mat­kai­lua ja voisi lisätä myös eu­roop­pa­lais­ten ro­ko­tus­in­toa

18.03.2021 14:32
Tilaajille