Rajoitustoimet
Analyysi: Ruotsi on koronatoimissaan ketterä kuin valtamerilaiva – alussa vitkuttelu vaati turhia uhreja, pandemian tässä vaiheessa se voi olla hyvästä

Ana­lyy­si: Ruotsi on ko­ro­na­toi­mis­saan ketterä kuin val­ta­me­ri­lai­va – alussa vit­kut­te­lu vaati turhia uhreja, pan­de­mian tässä vai­hees­sa se voi olla hyvästä

10.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-alalla synkkä kuva tulevasta: joka toinen ohjelmapalveluyritys uskoo olevansa puolen vuoden päästä konkurssissa

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la synkkä kuva tu­le­vas­ta: joka toinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys uskoo ole­van­sa puolen vuoden päästä kon­kurs­sis­sa

10.09.2020 06:30 2
Tilaajille
Hallitus neuvotteli illalla yhä matkustusrajoituksista, lisää tietoa luvassa vasta torstaina – Marin vetosi korkeakoulujen ainejärjestöihin

Hal­li­tus neu­vot­te­li illalla yhä mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta, lisää tietoa luvassa vasta tors­tai­na – Marin vetosi kor­kea­kou­lu­jen ai­ne­jär­jes­töi­hin

09.09.2020 17:35 0
Lapin rajavartiosto lopetti kansanedustaja Wille Rydmanin rajanylityksen tutkimisen

Lapin ra­ja­var­tios­to lopetti kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nin ra­jan­yli­tyk­sen tut­ki­mi­sen

22.07.2020 15:58 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: On­nis­tuim­me ko­ro­nan­tor­jun­nas­sa

01.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Korona ei näytä pilaavan lohikesää – Lappiin on tulossa kohtuullisen paljon kalastusmatkailijoita

Korona ei näytä pi­laa­van lo­hi­ke­sää – Lappiin on tulossa koh­tuul­li­sen paljon ka­las­tus­mat­kai­li­joi­ta

28.05.2020 06:30 3
Tilaajille
Oireettomat kunnat toivovat paikallisia helpotuksia koronarajoituksiin – Johtajaylilääkäri: "Alueellisten toimien suurin ongelma on, etteivät ihmiset pysy vain yhdellä alueella"

Oi­reet­to­mat kunnat toi­vo­vat pai­kal­li­sia hel­po­tuk­sia ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "A­lueel­lis­ten toimien suurin ongelma on, ett­ei­vät ihmiset pysy vain yhdellä alueel­la"

20.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapin ravintoloissa toivotaan, että ihmiset tohtisivat lähteä liikkeelle eristäytymisen jälkeen

Lapin ra­vin­to­lois­sa toi­vo­taan, että ihmiset toh­ti­si­vat lähteä liik­keel­le eris­täy­ty­mi­sen jälkeen

19.05.2020 20:10 0
Tilaajille
Poliisihallitus ohjeisti sulkusakotuksen oikein – Pelkkä tarkastuspisteiden sijoittelu ei olisi tehnyt sakottamisesta laillista

Po­lii­si­hal­li­tus oh­jeis­ti sul­ku­sa­ko­tuk­sen oikein – Pelkkä tar­kas­tus­pis­tei­den si­joit­te­lu ei olisi tehnyt sa­kot­ta­mi­ses­ta lail­lis­ta

12.05.2020 17:10 0
Pääministeri Marin: Ravintolatukia käsittelevä kokonaisuus eduskunnalle ensi viikolla

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Ra­vin­to­la­tu­kia kä­sit­te­le­vä ko­ko­nai­suus edus­kun­nal­le ensi vii­kol­la

03.05.2020 10:22 0
Euroopan mailla tiedossa pandemia-ajan kesäloma – Saksa poistamassa matkustusrajoituksia kesäkuussa ja Kreikka haluaa turisteja heinäkuusta alkaen

Eu­roo­pan mailla tie­dos­sa pan­de­mia-ajan ke­sä­lo­ma – Saksa pois­ta­mas­sa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia ke­sä­kuus­sa ja Kreikka haluaa tu­ris­te­ja hei­nä­kuus­ta alkaen

03.05.2020 08:00 0
Hallitus kokoontuu huomisaamuna pohtimaan koronavirukseen liittyviä rajoituksia

Hal­li­tus ko­koon­tuu huo­mis­aa­mu­na poh­ti­maan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia

02.05.2020 15:44 0
Oikeuskansleri: Korona-altistuksesta kertova mobiilisovellus tiukoilla ehdoilla olisi parempi kuin laajat liikkumisrajoitukset

Oi­keus­kans­le­ri: Ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta kertova mo­bii­li­so­vel­lus tiu­koil­la eh­doil­la olisi parempi kuin laajat liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set

02.05.2020 11:29 0

Es­pan­ja­lai­set saavat taas ul­koil­la – mutta vain kerran päi­väs­sä ja mää­rät­tyi­nä kel­lon­ai­koi­na

02.05.2020 11:17 0