Kokoontumisrajoitukset
Viimeisin 4 tuntia
Kuuden hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Länsi-Pohjassa ainakin äitienpäivään asti

Kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus jatkuu Län­si-Poh­jas­sa ainakin äi­tien­päi­vään asti

10:36 2
Tilaajille
Vanhemmat
20 henkilön kokoontumisrajoitus voimaan Lapin sairaanhoitopiirissä ensi viikolla – Alueella on avin mukaan riski tartuntatilanteen heikkenemiseen

20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voimaan Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ensi vii­kol­la – Alueel­la on avin mukaan riski tar­tun­ta­ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­seen

08.04.2021 11:29 6
Tilaajille
Poliisi keskeytti juhlat Kemissä metelin vuoksi  – samoissa pienissä tiloissa oli noin 50–60 nuorta aikuista

Poliisi kes­keyt­ti juhlat Kemissä metelin vuoksi – sa­mois­sa pie­nis­sä ti­lois­sa oli noin 50–60 nuorta ai­kuis­ta

27.03.2021 14:24 7
Tilaajille
Aluehallintovirastot: Kokoontumisrajoitukset eivät koske enää yhtiökokouksia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot: Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät koske enää yh­tiö­ko­kouk­sia

15.03.2021 11:53 2
Festivaalien järjestäjillä on yhä uskoa festarikesän toteutumiseen – mutta selkeitä päätöksiä halutaan pian, festareita ei aiota perua viime hetkellä

Fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­jil­lä on yhä uskoa fes­ta­ri­ke­sän to­teu­tu­mi­seen – mutta sel­kei­tä pää­tök­siä ha­lu­taan pian, fes­ta­rei­ta ei aiota perua viime het­kel­lä

14.03.2021 15:15 2
Isoja makkarantuoksuisia vaalitilaisuuksia ei saa järjestää, mutta flyereita voi jakaa – Näin yleisötilaisuuksia rajoitetaan Lapissa

Isoja mak­ka­ran­tuok­sui­sia vaa­li­ti­lai­suuk­sia ei saa jär­jes­tää, mutta flye­rei­ta voi jakaa – Näin ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ra­joi­te­taan Lapissa

01.03.2021 19:23 5
Tilaajille
Rovaniemen kevätmarkkinat peruttu

Ro­va­nie­men ke­vät­mark­ki­nat peruttu

01.03.2021 10:09
Tilaajille
Moottorikelkkailijoiden liikkumisen valvominen Tunturirallin alueella voi olla hankalaa – etuautot ilmoittavat, jos reittien varrella on katsojia

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den liik­ku­mi­sen val­vo­mi­nen Tun­tu­ri­ral­lin alueel­la voi olla han­ka­laa – etu­au­tot il­moit­ta­vat, jos reit­tien var­rel­la on kat­so­jia

14.01.2021 14:22 5
Tilaajille
"Emme voi pelata tyhjille katsomoille" – Lakkapää siirtää tammikuun kotiottelut myöhempään ajankohtaan

"Emme voi pelata tyh­jil­le kat­so­moil­le" – Lak­ka­pää siirtää tam­mi­kuun ko­ti­ot­te­lut myö­hem­pään ajan­koh­taan

30.12.2020 16:59
Tilaajille
Korona siirsi itsenäisyyden juhlinnan televisioon ja sosiaaliseen mediaan – suuret yleisötilaisuudet ja kulkueet on peruttu

Korona siirsi it­se­näi­syy­den juh­lin­nan te­le­vi­sioon ja so­siaa­li­seen mediaan – suuret ylei­sö­ti­lai­suu­det ja kul­kueet on peruttu

06.12.2020 06:00
Rovaniemen teatteri jatkaa esityksiä 50 hengen katsomoille loppiaiseen saakka

Ro­va­nie­men teat­te­ri jatkaa esi­tyk­siä 50 hengen kat­so­moil­le lop­piai­seen saakka

04.12.2020 10:31
Tilaajille
Rovaniemellä neljä uutta koronatartuntaa, Sodankylässä yksi ja Utsjoella yksi– virukselle on voinut altistua Kunnon Paikassa  ja Prisman Hesburgerissa

Ro­va­nie­mel­lä neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, So­dan­ky­läs­sä yksi ja Uts­joel­la yksi– vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua Kunnon Pai­kas­sa ja Prisman Hes­bur­ge­ris­sa

03.12.2020 14:20
Tilaajille
Tiukennettuja kokoontumisrajoituksia jatketaan Länsi-Pohjan alueella joulukuun puoliväliin asti

Tiu­ken­net­tu­ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Län­si-Poh­jan alueel­la jou­lu­kuun puo­li­vä­liin asti

27.11.2020 11:15
Tilaajille