Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Kokoontumisrajoitukset
Länsi-Pohjaan on tulossa kokoontumisrajoituksia ravintolarajoitusten jatkoksi – rajoitukset välttää koronapassilla

Län­si-Poh­jaan on tulossa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kok­si – ra­joi­tuk­set välttää ko­ronapas­sil­la

17.11.2021 18:00 1
Tilaajille
Ei enää kokoontumisrajoituksia – "Olen mieluummin valmis ottamaan pienen riskin, kuin elämään riskitöntä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä televisiota tuijottaen"
Kolumni

Ei enää ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia – "Olen mie­luum­min valmis ot­ta­maan pienen riskin, kuin elämään ris­ki­tön­tä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä te­le­vi­sio­ta tui­jot­taen"

25.08.2021 10:35 4
Valtava määrä ensi-iltoja tulossa - kokoontumisrajoitusten poistuttua elokuvateattereissa ollaan palaamassa normaaliarkeen.

Valtava määrä en­si-il­to­ja tulossa - ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pois­tut­tua elo­ku­va­teat­te­reis­sa ollaan pa­laa­mas­sa nor­maa­liar­keen.

07.07.2021 09:12
Kokoontumista ei enää rajoiteta Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Ko­koon­tu­mis­ta ei enää ra­joi­te­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

31.05.2021 18:21
Tilaajille
MeXITin avulla tapahtumia voitaisiin järjestää Meri-Lapissa – Alueen kokoontumisrajoituksia aletaan purkaa porrastetusti ensi viikolla

MeXITin avulla ta­pah­tu­mia voi­tai­siin jär­jes­tää Me­ri-La­pis­sa – Alueen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia aletaan purkaa por­ras­te­tus­ti ensi vii­kol­la

19.05.2021 14:23
Tilaajille
Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus voimaan Länsi-Pohjassa maanantaina – Pohjois-Ruotsin tautitilanteen  vuoksi rajoituksia puretaan maltillisesti

Kym­me­nen hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voimaan Län­si-Poh­jas­sa maa­nan­tai­na – Poh­jois-Ruot­sin tau­ti­ti­lan­teen vuoksi ra­joi­tuk­sia pu­re­taan mal­til­li­ses­ti

18.05.2021 18:26
Tilaajille
Avi korjasi päätöstään: Lapin sairaanhoitopiirissä tulee voimaan 50 hengen, ei yli 50 hengen kokoontumisrajoitus

Avi korjasi pää­tös­tään: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tulee voimaan 50 hengen, ei yli 50 hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus

04.05.2021 18:30
Tilaajille
Rajoitukset jatkuvat Länsi-Pohjassa toukokuun lopulle: Asiakkaiden turvavälit varmistettava, yleisöraja kuusi henkilöä

Ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jas­sa tou­ko­kuun lo­pul­le: Asiak­kai­den tur­va­vä­lit var­mis­tet­ta­va, ylei­sö­ra­ja kuusi hen­ki­löä

28.04.2021 17:04
Tilaajille
"Tilanne on erittäin huono, pysykää kotona" – Tornion johtava lääkäri pelkää, ettei tilanne rauhoitu edes kesäksi, 27 tartuntaa on tullut ilmi

"Ti­lan­ne on erit­täin huono, pysykää kotona" – Tornion johtava lääkäri pelkää, ettei tilanne rau­hoi­tu edes ke­säk­si, 27 tar­tun­taa on tullut ilmi

22.04.2021 19:30 15
Tilaajille
Kuuden hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Länsi-Pohjassa ainakin äitienpäivään asti

Kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus jatkuu Län­si-Poh­jas­sa ainakin äi­tien­päi­vään asti

15.04.2021 10:36 2
Tilaajille
20 henkilön kokoontumisrajoitus voimaan Lapin sairaanhoitopiirissä ensi viikolla – Alueella on avin mukaan riski tartuntatilanteen heikkenemiseen

20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voimaan Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ensi vii­kol­la – Alueel­la on avin mukaan riski tar­tun­ta­ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­seen

08.04.2021 11:29 6
Tilaajille
Poliisi keskeytti juhlat Kemissä metelin vuoksi  – samoissa pienissä tiloissa oli noin 50–60 nuorta aikuista

Poliisi kes­keyt­ti juhlat Kemissä metelin vuoksi – sa­mois­sa pie­nis­sä ti­lois­sa oli noin 50–60 nuorta ai­kuis­ta

27.03.2021 14:24 7
Tilaajille
Aluehallintovirastot: Kokoontumisrajoitukset eivät koske enää yhtiökokouksia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot: Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät koske enää yh­tiö­ko­kouk­sia

15.03.2021 11:53 2
Festivaalien järjestäjillä on yhä uskoa festarikesän toteutumiseen – mutta selkeitä päätöksiä halutaan pian, festareita ei aiota perua viime hetkellä

Fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­jil­lä on yhä uskoa fes­ta­ri­ke­sän to­teu­tu­mi­seen – mutta sel­kei­tä pää­tök­siä ha­lu­taan pian, fes­ta­rei­ta ei aiota perua viime het­kel­lä

14.03.2021 15:15 2
Isoja makkarantuoksuisia vaalitilaisuuksia ei saa järjestää, mutta flyereita voi jakaa – Näin yleisötilaisuuksia rajoitetaan Lapissa

Isoja mak­ka­ran­tuok­sui­sia vaa­li­ti­lai­suuk­sia ei saa jär­jes­tää, mutta flye­rei­ta voi jakaa – Näin ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ra­joi­te­taan Lapissa

01.03.2021 19:23 5
Tilaajille
Rovaniemen kevätmarkkinat peruttu

Ro­va­nie­men ke­vät­mark­ki­nat peruttu

01.03.2021 10:09
Tilaajille
Moottorikelkkailijoiden liikkumisen valvominen Tunturirallin alueella voi olla hankalaa – etuautot ilmoittavat, jos reittien varrella on katsojia

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den liik­ku­mi­sen val­vo­mi­nen Tun­tu­ri­ral­lin alueel­la voi olla han­ka­laa – etu­au­tot il­moit­ta­vat, jos reit­tien var­rel­la on kat­so­jia

14.01.2021 14:22 5
Tilaajille
"Emme voi pelata tyhjille katsomoille" – Lakkapää siirtää tammikuun kotiottelut myöhempään ajankohtaan

"Emme voi pelata tyh­jil­le kat­so­moil­le" – Lak­ka­pää siirtää tam­mi­kuun ko­ti­ot­te­lut myö­hem­pään ajan­koh­taan

30.12.2020 16:59
Tilaajille
Korona siirsi itsenäisyyden juhlinnan televisioon ja sosiaaliseen mediaan – suuret yleisötilaisuudet ja kulkueet on peruttu

Korona siirsi it­se­näi­syy­den juh­lin­nan te­le­vi­sioon ja so­siaa­li­seen mediaan – suuret ylei­sö­ti­lai­suu­det ja kul­kueet on peruttu

06.12.2020 06:00
Rovaniemen teatteri jatkaa esityksiä 50 hengen katsomoille loppiaiseen saakka

Ro­va­nie­men teat­te­ri jatkaa esi­tyk­siä 50 hengen kat­so­moil­le lop­piai­seen saakka

04.12.2020 10:31
Tilaajille