Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kokoontumisrajoitukset
Rajoituksia jatketaan Lapissa ja Itä-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalle ja Vaasaan valmistellaan uusia rajoituspäätöksiä

Ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Lapissa ja Itä-Suo­mes­sa, Ete­lä-Poh­jan­maal­le ja Vaasaan val­mis­tel­laan uusia ra­joi­tus­pää­tök­siä

12.01.2022 19:28
Utsjoella todettu useita koronatartuntoja useista eri tartuntaketjuista

Uts­joel­la todettu useita ko­ro­na­tar­tun­to­ja useista eri tar­tun­ta­ket­juis­ta

05.01.2022 19:23
Tilaajille
"Täytyyhän tässä olla toiveikas" – Teattereissa valmistaudutaan kevätkauden näytöksiin innolla koronarajoituksista huolimatta

"Täy­tyy­hän tässä olla toi­vei­kas" – Teat­te­reis­sa val­mis­tau­du­taan ke­vät­kau­den näy­tök­siin innolla ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta

05.01.2022 17:30 1
Tilaajille
Sodankylä kieltää kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet – kunnassa otetaan käyttöön myös laaja maskisuositus

So­dan­ky­lä kieltää kaikki yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det – kun­nas­sa otetaan käyt­töön myös laaja mas­ki­suo­si­tus

17.12.2021 17:50
Tilaajille
Seitsemän kunnan alueelle Lapissa kokoontumisrajoitus – koronapassi on vaihtoehto rajoituksille

Seit­se­män kunnan alueel­le Lapissa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus – ko­ronapas­si on vaih­to­eh­to ra­joi­tuk­sil­le

17.12.2021 09:42
Tilaajille
Kemin kaupunki rajoittaa kokoontumiset sisätiloissa alle 20 henkilöön – rajoittamispäätös ei koske tapahtumia, joissa on käytössä koronapassi

Kemin kau­pun­ki ra­joit­taa ko­koon­tu­mi­set si­sä­ti­lois­sa alle 20 hen­ki­löön – ra­joit­ta­mis­pää­tös ei koske ta­pah­tu­mia, joissa on käy­tös­sä ko­ronapas­si

16.12.2021 09:36 1
Tilaajille
Länsi-Pohjaan on tulossa kokoontumisrajoituksia ravintolarajoitusten jatkoksi – rajoitukset välttää koronapassilla

Län­si-Poh­jaan on tulossa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kok­si – ra­joi­tuk­set välttää ko­ronapas­sil­la

17.11.2021 18:00 1
Tilaajille
Ei enää kokoontumisrajoituksia – "Olen mieluummin valmis ottamaan pienen riskin, kuin elämään riskitöntä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä televisiota tuijottaen"
Kolumni

Ei enää ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia – "Olen mie­luum­min valmis ot­ta­maan pienen riskin, kuin elämään ris­ki­tön­tä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä te­le­vi­sio­ta tui­jot­taen"

25.08.2021 10:35 4
Valtava määrä ensi-iltoja tulossa - kokoontumisrajoitusten poistuttua elokuvateattereissa ollaan palaamassa normaaliarkeen.

Valtava määrä en­si-il­to­ja tulossa - ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pois­tut­tua elo­ku­va­teat­te­reis­sa ollaan pa­laa­mas­sa nor­maa­liar­keen.

07.07.2021 09:12
Kokoontumista ei enää rajoiteta Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Ko­koon­tu­mis­ta ei enää ra­joi­te­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

31.05.2021 18:21
Tilaajille
MeXITin avulla tapahtumia voitaisiin järjestää Meri-Lapissa – Alueen kokoontumisrajoituksia aletaan purkaa porrastetusti ensi viikolla

MeXITin avulla ta­pah­tu­mia voi­tai­siin jär­jes­tää Me­ri-La­pis­sa – Alueen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia aletaan purkaa por­ras­te­tus­ti ensi vii­kol­la

19.05.2021 14:23
Tilaajille
Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus voimaan Länsi-Pohjassa maanantaina – Pohjois-Ruotsin tautitilanteen  vuoksi rajoituksia puretaan maltillisesti

Kym­me­nen hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voimaan Län­si-Poh­jas­sa maa­nan­tai­na – Poh­jois-Ruot­sin tau­ti­ti­lan­teen vuoksi ra­joi­tuk­sia pu­re­taan mal­til­li­ses­ti

18.05.2021 18:26
Tilaajille
Avi korjasi päätöstään: Lapin sairaanhoitopiirissä tulee voimaan 50 hengen, ei yli 50 hengen kokoontumisrajoitus

Avi korjasi pää­tös­tään: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tulee voimaan 50 hengen, ei yli 50 hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus

04.05.2021 18:30
Tilaajille
Rajoitukset jatkuvat Länsi-Pohjassa toukokuun lopulle: Asiakkaiden turvavälit varmistettava, yleisöraja kuusi henkilöä

Ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jas­sa tou­ko­kuun lo­pul­le: Asiak­kai­den tur­va­vä­lit var­mis­tet­ta­va, ylei­sö­ra­ja kuusi hen­ki­löä

28.04.2021 17:04
Tilaajille
"Tilanne on erittäin huono, pysykää kotona" – Tornion johtava lääkäri pelkää, ettei tilanne rauhoitu edes kesäksi, 27 tartuntaa on tullut ilmi

"Ti­lan­ne on erit­täin huono, pysykää kotona" – Tornion johtava lääkäri pelkää, ettei tilanne rau­hoi­tu edes ke­säk­si, 27 tar­tun­taa on tullut ilmi

22.04.2021 19:30 15
Tilaajille
Kuuden hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Länsi-Pohjassa ainakin äitienpäivään asti

Kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus jatkuu Län­si-Poh­jas­sa ainakin äi­tien­päi­vään asti

15.04.2021 10:36 2
Tilaajille
20 henkilön kokoontumisrajoitus voimaan Lapin sairaanhoitopiirissä ensi viikolla – Alueella on avin mukaan riski tartuntatilanteen heikkenemiseen

20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voimaan Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ensi vii­kol­la – Alueel­la on avin mukaan riski tar­tun­ta­ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­seen

08.04.2021 11:29 6
Tilaajille
Poliisi keskeytti juhlat Kemissä metelin vuoksi  – samoissa pienissä tiloissa oli noin 50–60 nuorta aikuista

Poliisi kes­keyt­ti juhlat Kemissä metelin vuoksi – sa­mois­sa pie­nis­sä ti­lois­sa oli noin 50–60 nuorta ai­kuis­ta

27.03.2021 14:24 7
Tilaajille
Aluehallintovirastot: Kokoontumisrajoitukset eivät koske enää yhtiökokouksia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot: Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät koske enää yh­tiö­ko­kouk­sia

15.03.2021 11:53 2
Festivaalien järjestäjillä on yhä uskoa festarikesän toteutumiseen – mutta selkeitä päätöksiä halutaan pian, festareita ei aiota perua viime hetkellä

Fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­jil­lä on yhä uskoa fes­ta­ri­ke­sän to­teu­tu­mi­seen – mutta sel­kei­tä pää­tök­siä ha­lu­taan pian, fes­ta­rei­ta ei aiota perua viime het­kel­lä

14.03.2021 15:15 2