Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Lapissa ja Itä-Suo­mes­sa, Ete­lä-Poh­jan­maal­le ja Vaasaan val­mis­tel­laan uusia ra­joi­tus­pää­tök­siä

Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa.

Helsinki

Lapin aluehallintovirasto (avi) jatkaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia eli kieltää edelleen kaikki sisätiloissa järjestettävät, yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Samalla jatketaan asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käyttöä koskevia velvoitteita, joilla ehkäistään lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Määräykset tulevat voimaan ensi viikon sunnuntaina eli 27. tammikuuta ja jatkuvat kuukauden ajan. Määräykset koskevat kaikkia Lapin kuntia.

Koronapassia ei voi käyttää vaihtoehtona aluehallintoviraston määräämille rajoituksille tammikuun loppuun saakka.

Tilojen sulku jatkuu Itä-Suomessa

Tilojen sulkemiseen velvoittavaa määräystä jatketaan Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla, kertoi Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) keskiviikkona. Määräys tulee voimaan perjantaina ja jatkuu 27. tammikuuta asti.

Sulkupäätös koskee muun muassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettäviä sisätiloja.

Suljettuja tiloja voi yhä käyttää lakisääteisiin palveluihin. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Sulkupäätökset eivät myöskään ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella tilojen sulkemista koskeva määräys taas päättyy.

Lisäksi Itä-Suomen avi valmistelee kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä, jonka arvioidaan valmistuvan perjantaina.

Länsi- ja Sisä-Suomen avista uusia päätöksiä aikaisintaan perjantaina

Länsi- ja Sisä-Suomen avi valmistelee uusia rajoituspäätöksiä Etelä-Pohjanmaalle ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueelle.

Valmisteilla olevat päätökset koskevat avin mukaan tilojen sulkemista.

Mahdolliset uudet päätökset annetaan avin mukaan aikaisintaan perjantaina, ja ne tulisivat voimaan aikaisintaan ensi viikolla.

Avi on pyytänyt sairaanhoitopiireiltä asiantuntijalausunnot, joiden perusteella arvioidaan mahdollisten rajoitusten tarkempaa sisältöä.

Myös Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan alueelliset koronatyöryhmät ovat esittäneet alueilleen uusia rajoituksia.

Myös Lounais-Suomen avi arvioi loppuviikosta tarvetta jatkaa alueen nykyisiä rajoituksia, jotka ovat voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla vielä lauantaihin asti. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on jo suosittanut rajoitusten jatkamista, ja Satakunnan vastaava koordinaatioryhmä antaa oman suosituksensa perjantaina.