Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Lapin aluehallintovirasto
Antero Harjuniemi osti sodista säästyneen arkistokaapin, kun aluehallintovirasto huutokauppasi vanhan lääninhallituksen tavaroita – "Arvostan historiaa"

Antero Har­ju­nie­mi osti sodista sääs­ty­neen ar­kis­to­kaa­pin, kun alue­hal­lin­to­vi­ras­to huu­to­kaup­pa­si vanhan lää­nin­hal­li­tuk­sen ta­va­roi­ta – "Ar­vos­tan his­to­riaa"

20.02.2024 08:00 2
Tilaajille
Lääninhallituksen korttelin kalusteiden huutokauppa alkoi Rovaniemellä – myynnissä muun muassa sodista säästynyt arkistokaappi

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lin ka­lus­tei­den huu­to­kaup­pa alkoi Ro­va­nie­mel­lä – myyn­nis­sä muun muassa sodista sääs­ty­nyt ar­kis­to­kaap­pi

02.02.2024 16:08
Tilaajille
Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja siirtyy Pohjois-Suomen avin ylijohtajaksi

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Kaisa Ai­na­so­ja siirtyy Poh­jois-Suo­men avin yli­joh­ta­jak­si

25.01.2024 14:50 3
Tilaajille
Toimittajalta: Lääninhallituksen kortteli tyhjenee, kun avi muuttaa – samalla katoaa pala Rovaniemen, Lapin ja Suomen historiaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li tyh­je­nee, kun avi muuttaa – samalla katoaa pala Ro­va­nie­men, Lapin ja Suomen his­to­riaa

25.01.2024 14:44 2
Maaherran talon loisto on mennyttä Rovaniemellä – Senaatti ei peräänny suunnitelmistaan, irtaimiston huutokauppa alkaa lähiviikkoina

Maa­her­ran talon loisto on men­nyt­tä Ro­va­nie­mel­lä – Se­naat­ti ei pe­rään­ny suun­ni­tel­mis­taan, ir­tai­mis­ton huu­to­kaup­pa alkaa lä­hi­viik­koi­na

18.01.2024 18:30 29
Tilaajille
Ennen kuin saksalaiset tuhosivat Rovaniemen, yksi heistä ikuisti maisemia siveltimellään – kuka oli tämä sotilaskarkuri, jonka tauluja on nyt jonotettu katsomaan?

Ennen kuin sak­sa­lai­set tu­ho­si­vat Ro­va­nie­men, yksi heistä ikuisti mai­se­mia si­vel­ti­mel­lään – kuka oli tämä so­ti­las­kar­ku­ri, jonka tauluja on nyt jo­no­tet­tu kat­so­maan?

28.10.2023 05:00 13
Tilaajille
Ernst Lange maalasi Rovaniemen näkymiä ennen hävitystä – pienoisnäyttely tuo saksalaistaiteilijan teokset ensi kertaa yleisön eteen

Ernst Lange maalasi Ro­va­nie­men näkymiä ennen hä­vi­tys­tä – pie­nois­näyt­te­ly tuo sak­sa­lais­tai­tei­li­jan teokset ensi kertaa yleisön eteen

12.10.2023 14:21 1
Tilaajille

Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen hel­mi­kuun las­kuis­sa vir­hei­tä Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä

25.08.2023 11:48 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuot­taa­ko valtion toi­mi­ti­la­stra­te­gia it­ses­sään tyhjiä tiloja?

18.07.2023 05:30 1
Lääninhallituksen korttelia ja valtion tiloja kehitetään vastuullisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lia ja valtion tiloja ke­hi­te­tään vas­tuul­li­ses­ti

13.07.2023 11:37 1
Kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallituksen kortteli tulee säilyttää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li tulee säi­lyt­tää

12.07.2023 05:30 1
Lääninhallituksen kortteli on koko Lapissa ainutlaatuinen – kaavamuutoksessa alueeseen tulee suhtautua pieteetillä
Pääkirjoitus

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li on koko Lapissa ai­nut­laa­tui­nen – kaa­va­muu­tok­ses­sa aluee­seen tulee suh­tau­tua pie­tee­til­lä

10.07.2023 20:00 10
Rovaniemen lääninhallituksen kortteli aiotaan tyhjentää – muualla Suomessa läänien perintöä on kaupattu henkilökunnalle ja kannettu roskiin

Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li aiotaan tyh­jen­tää – muualla Suo­mes­sa läänien pe­rin­töä on kau­pat­tu hen­ki­lö­kun­nal­le ja kan­net­tu roskiin

08.07.2023 05:00 25
Tilaajille
Lapin aluehallintovirastoa uhkaa lakkautus – uusi hallitus haluaa keskittää luvat ja niiden valvonnan

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­toa uhkaa lak­kau­tus – uusi hal­li­tus haluaa kes­kit­tää luvat ja niiden val­von­nan

04.07.2023 05:00 36
Tilaajille
Häkämyrkytykseltä perheen pelastaneelle Pauli Klasilalle luovutettiin hengenpelastusmitali

Hä­kä­myr­ky­tyk­sel­tä perheen pe­las­ta­neel­le Pauli Kla­si­lal­le luo­vu­tet­tiin hen­gen­pe­las­tus­mi­ta­li

06.06.2023 19:00 1
Tilaajille
Valtio harkitsee Rovaniemen lääninhallituksen korttelin myymistä – Museovirasto ei näe suunnitelmille estettä

Valtio har­kit­see Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lin myy­mis­tä – Mu­seo­vi­ras­to ei näe suun­ni­tel­mil­le estettä

21.05.2023 19:21 10
Tilaajille
Lapin kunnat saivat yli 665 000 euroa harrastamisen Suomen mallin avustuksina – isoin avustus Rovaniemelle

Lapin kunnat saivat yli 665 000 euroa har­ras­ta­mi­sen Suomen mallin avus­tuk­si­na – isoin avustus Ro­va­nie­mel­le

04.05.2023 12:22
Tilaajille
Henkilöstöpula ajoi rovaniemeläisen Pilke-päiväkodin kaaokseen: avin raportti paljastaa jatkuvat poikkeustilanteet ja kunnollisen varhaiskasvatuksen puutteen

Hen­ki­lös­tö­pu­la ajoi ro­va­nie­me­läi­sen Pil­ke-päi­vä­ko­din kaaok­seen: avin ra­port­ti pal­jas­taa jat­ku­vat poik­keus­ti­lan­teet ja kun­nol­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen puut­teen

24.03.2023 19:57 3
Tilaajille
Rovaniemen hammashoidon potilasjonot siirtyvät hyvinvointialueen päänvaivaksi – Sodankylässä hoitoja on odotettu jo yli puoli vuotta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­don po­ti­las­jo­not siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­alueen pään­vai­vak­si – So­dan­ky­läs­sä hoitoja on odo­tet­tu jo yli puoli vuotta

08.01.2023 19:30 11
Tilaajille
THL: Lapissa saa parhaiten ajan terveyskeskukseen kiireettömälle lääkärikäynnille

THL: Lapissa saa par­hai­ten ajan ter­veys­kes­kuk­seen kii­reet­tö­mäl­le lää­kä­ri­käyn­nil­le

20.12.2022 11:52 9
Tilaajille