Nimitykset
Migrin uusi ylijohtaja hämmentyi nimityskeskustelustaan: "Minulla ei ole minkäänlaista kytköstä mihinkään puolueeseen"

Migrin uusi yli­joh­ta­ja häm­men­tyi ni­mi­tys­kes­kus­te­lus­taan: "Mi­nul­la ei ole min­kään­lais­ta kyt­kös­tä mi­hin­kään puo­luee­seen"

27.08.2020 06:00 0
Atte Jääskeläinen päihitti OKM:n johtajat ylijohtajahaussa

Atte Jääs­ke­läi­nen päi­hit­ti OKM:n joh­ta­jat yli­joh­ta­ja­haus­sa

06.08.2020 19:56 0

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti saa uuden apu­lais­ko­men­ta­jan ja Lapin jää­kä­ri­pa­tal­joo­na uuden ko­men­ta­jan

31.07.2020 09:45 0
Tilaajille
Juhani Damski siirtyy Ilmatieteen laitokselta ympäristöministeriön ylimmäksi virkamieheksi

Juhani Damski siirtyy Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön ylim­mäk­si vir­ka­mie­hek­si

07.05.2020 14:49 0
Mikkel Näkkäläjärvi siirtyy Demarinuorten johdosta PAMin aluepäälliköksi Pohjois-Suomeen

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi siirtyy De­ma­ri­nuor­ten joh­dos­ta PAMin alue­pääl­li­kök­si Poh­jois-Suo­meen

21.04.2020 08:36 0
Tilaajille
Pertti Lamberg nimitetty AA Sakatti Mining Oy:n johtoon – geologi aloittaa yhtiön toimitusjohtajana kesäkuussa

Pertti Lamberg ni­mi­tet­ty AA Sakatti Mining Oy:n johtoon – geologi aloit­taa yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ke­sä­kuus­sa

19.02.2020 15:54 0
Lari Peltonen aloittaa uutena konsulina Suomen Pietarin-pääkonsulaatin toimipisteessä Murmanskissa

Lari Pel­to­nen aloit­taa uutena kon­su­li­na Suomen Pie­ta­rin-pää­kon­su­laa­tin toi­mi­pis­tees­sä Mur­mans­kis­sa

19.02.2020 15:44 0
Ulkoministeri Haavisto ehti haastatella kärkiehdokkaat viestintäjohtajaksi – Nimitysmuistio oli lähes valmis, kun haussa havaittiin virheitä

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ehti haas­ta­tel­la kär­ki­eh­dok­kaat vies­tin­tä­joh­ta­jak­si – Ni­mi­tys­muis­tio oli lähes valmis, kun haussa ha­vait­tiin vir­hei­tä

05.02.2020 07:52 0

Nina Sipola valittu Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­ton joh­ta­jak­si

29.01.2020 13:28 0
Tilaajille

Evers­ti­luut­nant­ti Janne Kur­vi­ses­ta Lapin ra­ja­var­tios­ton apu­lais­ko­men­ta­ja

08.01.2020 14:22 0
Tilaajille
Kaisa Ainasoja jatkaa Lapin avin ylijohtajana

Kaisa Ai­na­so­ja jatkaa Lapin avin yli­joh­ta­ja­na

12.12.2019 13:57 0
Tilaajille