työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Keminmaan Energia ja Vesi Oy
Muonion sähköosuuskunta alentaa sähkönsiirtohintaa – tällaiset ovat siirtohinnat Lapissa

Muonion säh­kö­osuus­kun­ta alentaa säh­kön­siir­to­hin­taa – täl­lai­set ovat siir­to­hin­nat Lapissa

31.08.2022 06:30 13
Tilaajille
Keminmaan Energia ja Vesi ei peri sähkönsiirtojen perusmaksuja asiakkailtaan loppuvuoden ajalta – mikään muu sähkönsiirtoyhtiö ei toimi samalla tavalla

Ke­min­maan Energia ja Vesi ei peri säh­kön­siir­to­jen pe­rus­mak­su­ja asiak­kail­taan lop­pu­vuo­den ajalta – mikään muu säh­kön­siir­to­yh­tiö ei toimi samalla tavalla

01.07.2022 13:58 4
Tilaajille
Sähkön perusmaksuista alennusta Keminmaassa

Sähkön pe­rus­mak­suis­ta alen­nus­ta Ke­min­maas­sa

01.07.2022 13:20
Sähköyhtiö antoi keminmaalaisille 250 000 euron uuden vuoden lahjan – ei peri siirtomaksuja joulukuulta

Säh­kö­yh­tiö antoi ke­min­maa­lai­sil­le 250 000 euron uuden vuoden lahjan – ei peri siir­to­mak­su­ja jou­lu­kuul­ta

03.01.2022 16:02 1
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin uusi tehdas tuottaa muutaman vuoden päästä kaukolämmön Keminmaahan – siirtoputken tekeminen Keminmaasta tehdasalueelle varmistui

Metsä Fibren Kemin uusi tehdas tuottaa muu­ta­man vuoden päästä kau­ko­läm­mön Ke­min­maa­han – siir­to­put­ken te­ke­mi­nen Ke­min­maas­ta teh­das­alueel­le var­mis­tui

13.07.2021 07:00 4
Tilaajille
Keminmaan Energia ja Vesi Oy aloittaa yt:t – neljä voi menettää työnsä

Ke­min­maan Energia ja Vesi Oy aloit­taa yt:t – neljä voi me­net­tää työnsä

12.11.2020 12:28
Tilaajille
Keminmaan keskusta saatetaan lämmittää tulevaisuudessa Metsä Fibren biotuotetehtaalta Kemistä

Ke­min­maan kes­kus­ta saa­te­taan läm­mit­tää tu­le­vai­suu­des­sa Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taal­ta Kemistä

14.07.2020 17:00 2
Tilaajille
Keminmaan kunnan  talous pysyy lähivuodetkin kireänä – vanhat ylijäämät syödään parissa vuodessa

Ke­min­maan kunnan talous pysyy lä­hi­vuo­det­kin kireänä – vanhat yli­jää­mät syödään parissa vuo­des­sa

29.11.2019 17:53
Tilaajille
Keminmaan Energia ja Vesi aloittaa yt-neuvottelut

Ke­min­maan Energia ja Vesi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

29.10.2019 15:05
Tilaajille