Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Keminmaa
Viimeisin 24 tuntia
Eveliina Toivanen ja Anssi Koirikivi Kallin valtiaat – ”Yhteislähtökisassa paremmuus mitataan”

Eve­lii­na Toi­va­nen ja Anssi Koi­ri­ki­vi Kallin val­tiaat – ”Yh­teis­läh­tö­ki­sas­sa pa­rem­muus mi­ta­taan”

28.01.2023 18:00
Tilaajille
Kuukausi
Kaksoismurha toi kyyneleet lautamiehen silmiin – keminmaalainen Marko Vuorinen nauttii maallikkotuomarin tehtävästä, vaikka päätettävät asiat ovat aina ikäviä

Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – ke­min­maa­lai­nen Marko Vuo­ri­nen nauttii maal­lik­ko­tuo­ma­rin teh­tä­väs­tä, vaikka pää­tet­tä­vät asiat ovat aina ikäviä

27.01.2023 19:31 6
Tilaajille
Kemin mielestä myös kaivosten lähikuntien tulisi saada osansa kaivosverosta

Kemin mie­les­tä myös kai­vos­ten lä­hi­kun­tien tulisi saada osansa kai­vos­ve­ros­ta

27.01.2023 18:00 5
Tilaajille
Keminmaa laajentaa Lautiosaaren päiväkotia – 115 kerrosneliön lisäosa on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna

Ke­min­maa laa­jen­taa Lau­tio­saa­ren päi­vä­ko­tia – 115 ker­ros­ne­liön lisäosa on tar­koi­tus to­teut­taa tänä vuonna

24.01.2023 05:00
Tilaajille
Sinnikäs sotkija toistaa tekstiään - puhdistaminen kuitenkin onnistuu

Sin­ni­käs sotkija toistaa teks­tiään - puh­dis­ta­mi­nen kui­ten­kin on­nis­tuu

20.01.2023 15:21 1
Keminmaa pyytää lausunnon Kallin kahvila- ja vuokraamorakennuksen vuokratasosta – uudessa sopimuksessa uudisrakennuksen vuokra on vain 2 500 euroa vuodessa

Ke­min­maa pyytää lau­sun­non Kallin kah­vi­la- ja vuok­raa­mo­ra­ken­nuk­sen vuok­ra­ta­sos­ta – uudessa so­pi­muk­ses­sa uu­dis­ra­ken­nuk­sen vuokra on vain 2 500 euroa vuo­des­sa

12.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Keminmaan K-Citymarkettiin täyden palvelun Posti – postipalvelut ovat saatavilla uuteen paikkaan remontoitavasta asiakaspalvelupisteestä

Ke­min­maan K-Ci­ty­mar­ket­tiin täyden pal­ve­lun Posti – pos­ti­pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la uuteen paik­kaan re­mon­toi­ta­vas­ta asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­tä

05.01.2023 19:27 3
Tilaajille
Mitä opit viime vuodesta? - Lounais-Lapin alueen kunnan- ja kaupunginjohtajat muistelevat viime vuotta ja katsovat tulevaisuuteen

Mitä opit viime vuo­des­ta? - Lou­nais-La­pin alueen kunnan- ja kau­pun­gin­joh­ta­jat muis­te­le­vat viime vuotta ja kat­so­vat tu­le­vai­suu­teen

05.01.2023 09:37
Pirteitä porsaita ja 300-kiloinen karju – Keminmaan karvakärsät lähtevät pian kohti joulupöytää

Pir­tei­tä por­sai­ta ja 300-ki­loi­nen karju – Ke­min­maan kar­va­kär­sät läh­te­vät pian kohti jou­lu­pöy­tää

01.01.2023 11:39
Tilaajille
Vanhemmat
Pelastuslaitos avusti vanhan hevosen pystyyn Keminmaalla

Pe­las­tus­lai­tos avusti vanhan hevosen pystyyn Ke­min­maal­la

25.12.2022 19:36 9
Keminmaan koulukeskus uusitaan - Keminmaan talous-arvio ylijäämäinen

Ke­min­maan kou­lu­kes­kus uu­si­taan - Ke­min­maan ta­lous-ar­vio yli­jää­mäi­nen

23.12.2022 17:18
Keminmaa tutkii koulukeskuksen peruskorjaamista tai uudisrakennuksen tekemistä sen tilalle

Ke­min­maa tutkii kou­lu­kes­kuk­sen pe­rus­kor­jaa­mis­ta tai uu­dis­ra­ken­nuk­sen te­ke­mis­tä sen tilalle

19.12.2022 20:30
Tilaajille
Keminmaa vertailee monitoimihallin rakentamisvaihtoehtoja – kunta kysyy muiltakin halukkuutta liittyä mukaan hankkeeseen

Ke­min­maa ver­tai­lee mo­ni­toi­mi­hal­lin ra­ken­ta­mis­vaih­to­eh­to­ja – kunta kysyy muil­ta­kin ha­luk­kuut­ta liittyä mukaan hank­kee­seen

13.12.2022 08:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­tuut­to­mia tuu­li­voi­ma­vaa­tei­ta

29.11.2022 05:00
Tilaajille
Keminmaan keskustan Posti vaihtaa paikkaa tammikuussa – uuteen kuntakeskuksen Saleen ei tule täyden palvelun postipalveluja

Ke­min­maan kes­kus­tan Posti vaihtaa paikkaa tam­mi­kuus­sa – uuteen kun­ta­kes­kuk­sen Saleen ei tule täyden pal­ve­lun pos­ti­pal­ve­lu­ja

25.11.2022 05:00
Tilaajille
VSB suunnittelee Keminmaahan isoa tuulipuistoa – tiedotustilaisuus tänään illalla

VSB suun­nit­te­lee Ke­min­maa­han isoa tuu­li­puis­toa – tie­do­tus­ti­lai­suus tänään illalla

24.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Sodankylä, Keminmaa ja Kittilä saavat 2–4 miljoonan euron pysyvän lisätulon uuden kaivosveron myötä – hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle viime viikolla

So­dan­ky­lä, Ke­min­maa ja Kittilä saavat 2–4 mil­joo­nan euron pysyvän li­sä­tu­lon uuden kai­vos­ve­ron myötä – hal­li­tus antoi la­ki­esi­tyk­sen edus­kun­nal­le viime vii­kol­la

23.11.2022 16:30 12
Tilaajille
Tommi Lepojärvi halutaan erottaa Keminmaan kunnanhallituksen puheenjohtajan paikalta

Tommi Le­po­jär­vi ha­lu­taan erottaa Ke­min­maan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta

18.11.2022 16:30 7
Tilaajille
Hyvä hitsausjälki on tuonut työtä – Keminmaan vuoden yritys Hitsauspalvelu Väärälä myy omaa työtään teollisuudelle ja energiayhtiöille

Hyvä hit­saus­jäl­ki on tuonut työtä – Ke­min­maan vuoden yritys Hit­saus­pal­ve­lu Väärälä myy omaa työtään teol­li­suu­del­le ja ener­gia­yh­tiöil­le

12.11.2022 22:00 5
Tilaajille

Lin­ja-au­to­hal­lis­sa syttyi uhkaava pa­lon­al­ku Ke­min­maas­sa – "Mustaa savua joka pai­kas­sa"

11.11.2022 06:39