Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Keminmaa
Kuukausi
Kaasurekka alkaa olla varteenotettava vaihtoehto pohjoisessa tankkausverkoston kasvaessa– sähkörekat kelpaavat esimerkiksi tehdas- ja satama-alueiden kuljetuksiin

Kaa­su­rek­ka alkaa olla var­teen­otet­ta­va vaih­to­eh­to poh­joi­ses­sa tank­kaus­ver­kos­ton kas­vaes­sa– säh­kö­re­kat kel­paa­vat esi­mer­kik­si tehdas- ja sa­ta­ma-aluei­den kul­je­tuk­siin

25.11.2023 11:00 1
Tilaajille
Gasum tekee Lappiin biokaasun tankkausaseman Keminmaan lisäksi Rovaniemelle – Tornioon on suunnitteilla toisen yhtiön biokaasulaitos ja jakeluasema

Gasum tekee Lappiin bio­kaa­sun tank­kaus­ase­man Ke­min­maan lisäksi Ro­va­nie­mel­le – Tor­nioon on suun­nit­teil­la toisen yhtiön bio­kaa­su­lai­tos ja ja­ke­lu­ase­ma

15.11.2023 17:15 3
Tilaajille
Keminmaassa koululaiset ja opettajat olivat hyvässä koodausopissa – Aalto-yliopiston erikoisasiantuntija kävi antamassa Arduino-koulutusta Keminmaan lukiolla

Ke­min­maas­sa kou­lu­lai­set ja opet­ta­jat olivat hyvässä koo­daus­opis­sa – Aal­to-yli­opis­ton eri­kois­asian­tun­ti­ja kävi an­ta­mas­sa Ar­dui­no-kou­lu­tus­ta Ke­min­maan lu­kiol­la

15.11.2023 06:00 3
Tilaajille
Koronapotilaita on osastoilla ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suosittelee jo riskiryhmille maskin käyttöä

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta on osas­toil­la ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suo­sit­te­lee jo ris­ki­ryh­mil­le maskin käyttöä

07.11.2023 19:30 28
Tilaajille
Tornio ja Keminmaa saivat vieritettyä sairaalalaskuaan naapurikunnille

Tornio ja Ke­min­maa saivat vie­ri­tet­tyä sai­raa­la­las­kuaan naa­pu­ri­kun­nil­le

07.11.2023 18:06 6
Tilaajille
Vanhemmat
Keminmaan Citymarketin vieressä olevasta parkkipaikasta ei ole maksettu kunnalle vuokraa 23 vuoteen – vahinko jopa 70 000 euroa

Ke­min­maan Ci­ty­mar­ke­tin vie­res­sä ole­vas­ta park­ki­pai­kas­ta ei ole mak­set­tu kun­nal­le vuokraa 23 vuoteen – ­va­hin­ko jopa 70 000 euroa

30.10.2023 05:00 8
Tilaajille
Asiakkaat tulevat Käpylään aikamatkalle 1970-luvulle – Keminmaan vuoden yrittäjän Teija-Liisa Paanasen mielestä parasta yrittäjyydessä ovat kohtaamiset ihmisten kanssa

Asiak­kaat tulevat Kä­py­lään ai­ka­mat­kal­le 1970-lu­vul­le – Ke­min­maan vuoden yrit­tä­jän Tei­ja-Lii­sa Paa­na­sen mie­les­tä parasta yrit­tä­jyy­des­sä ovat koh­taa­mi­set ih­mis­ten kanssa

28.10.2023 21:00
Tilaajille
Kaija Saariahon Terra Memoria hioutuu yleisölle – 40-vuotias Meri-Lapin jousikvartetti työstää syksyyn Unia ja muistoja -konserttia

Kaija Saa­ri­ahon Terra Memoria hioutuu ylei­söl­le – 40-vuo­tias Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti työstää syksyyn Unia ja muis­to­ja -kon­sert­tia

17.10.2023 18:00
Tilaajille
Pakkausjätteiden tyhjennykset ovat myöhässä Lounais-Lapissa – urakoitsijat tilaama tyhjennysauto ei saapunut ajoissa, avaimia jätekatoksiin puuttuu

Pak­kaus­jät­tei­den tyh­jen­nyk­set ovat myö­häs­sä Lou­nais-La­pis­sa – ura­koit­si­jat tilaama tyh­jen­nys­au­to ei saa­pu­nut ajois­sa, avaimia jä­te­ka­tok­siin puuttuu

17.10.2023 15:31
Tilaajille
Kirja-arvio: Kohtaamisia menetetyn Veitsiluodon varjossa – Anni-Sofia Kauppilan elämänkolhimat epäröivät rakkauden edessä

Kir­ja-ar­vio: Koh­taa­mi­sia me­ne­te­tyn Veit­si­luo­don var­jos­sa – An­ni-So­fia Kaup­pi­lan elä­män­kol­hi­mat epä­röi­vät rak­kau­den edessä

10.10.2023 11:15 1
Tilaajille
Outokumpu siirtyy Kemin kaivoksella ja Tornion tehtailla uusiutuviin polttoaineisiin

Ou­to­kum­pu siirtyy Kemin kai­vok­sel­la ja Tornion teh­tail­la uu­siu­tu­viin polt­to­ai­nei­siin

06.10.2023 08:31
Tilaajille
Uuden yrityspuiston pohjatöistä sukeutui miljoonariita Keminmaassa

Uuden yri­tys­puis­ton poh­ja­töis­tä su­keu­tui mil­joo­na­rii­ta Ke­min­maas­sa

04.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Konsultti selvittää Keminmaan koulutilojen tilanteen ja tarpeet – tarveselvityksen ja hankesuunnitelman pitää valmistua helmikuun loppuun mennessä

Kon­sult­ti sel­vit­tää Ke­min­maan kou­lu­ti­lo­jen ti­lan­teen ja tarpeet – tar­ve­sel­vi­tyk­sen ja han­ke­suun­ni­tel­man pitää val­mis­tua hel­mi­kuun loppuun men­nes­sä

26.09.2023 19:26 6
Tilaajille
Paavo Väyrynen haluaa jättää Kemin kaupunginvaltuuston ja Lapin aluevaltuuston – "Joudun varaamaan aikaa presidentinvaaleihin"

Paavo Väy­ry­nen haluaa jättää Kemin kau­pun­gin­val­tuus­ton ja Lapin alue­val­tuus­ton – "Joudun va­raa­maan aikaa pre­si­den­tin­vaa­lei­hin"

26.09.2023 10:00 16
Tilaajille
Kallin frisbeegolfrata laajentui 18-väyläiseksi – Kalli Snowboard Dudes rakensi radan talkoilla ja Keminmaan kunta hankki tarvikkeet

Kallin fris­bee­golf­ra­ta laa­jen­tui 18-väy­läi­sek­si – Kalli Snow­board Dudes rakensi radan tal­koil­la ja Ke­min­maan kunta hankki tar­vik­keet

21.09.2023 16:30 2
Tilaajille
18 uutta muovinkeräyspistettä Lappiin, ahkerimmin muovipakkauksia kierrätetään Kolarissa

18 uutta muo­vin­ke­räys­pis­tet­tä Lap­piin, ah­ke­rim­min muo­vi­pak­kauk­sia kier­rä­te­tään Ko­la­ris­sa

18.09.2023 09:56 1
Tilaajille
Henkilöauto ja pakettiauto kolaroivat Nelostiellä Keminmaassa

Hen­ki­lö­au­to ja pa­ket­ti­au­to ko­la­roi­vat Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa

16.09.2023 16:20
Tilaajille
Kaksi miestä pahoinpideltiin Kemissä lauantaiyönä

Kaksi miestä pa­hoin­pi­del­tiin Kemissä lauan­tai­yö­nä

16.09.2023 13:00 2
Tilaajille
Keminmaalainen LVI-Kilpimaa hakeutui konkurssiin – perheyrityksen muut osat jatkavat terveeltä pohjalta

Ke­min­maa­lai­nen LVI-Kil­pi­maa ha­keu­tui kon­kurs­siin – per­he­yri­tyk­sen muut osat jat­ka­vat ter­veel­tä poh­jal­ta

11.09.2023 15:48 5
Tilaajille
Keminmaa-viikolla sai kysyä

Ke­min­maa-vii­kol­la sai kysyä

08.09.2023 08:10