juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Keminmaa
Kuukausi
Tuulivoimaloiden infraääni huolettaa Keminmaassa - Lapin liitto piti ensimmäisen tuulivoimaselvityshankkeen kuntatilaisuuden

Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni huo­let­taa Ke­min­maas­sa - Lapin liitto piti en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­hank­keen kun­ta­ti­lai­suu­den

23.06.2022 17:39 2
Keminmaa perustaa kiireellisesti hallinto- ja talousjohtajan viran

Ke­min­maa pe­rus­taa kii­reel­li­ses­ti hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­jan viran

17.06.2022 12:32 1
Tilaajille
Hannele Matinlassi valittiin Keminmaan uudeksi kunnanjohtajaksi – voitti äänestyksessä Yrjö Hervan

Hannele Ma­tin­las­si va­lit­tiin Ke­min­maan uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – voitti ää­nes­tyk­ses­sä Yrjö Hervan

16.06.2022 21:59 12
Tilaajille
Kolmea Keminmaan kunnanjohtajaksi hakenutta pyydetään haastatteluun – haastattelut tehdään kunnanvaltuuston kokouksessa ensi viikolla

Kolmea Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­jak­si ha­ke­nut­ta pyy­de­tään haas­tat­te­luun – haas­tat­te­lut tehdään kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa ensi vii­kol­la

07.06.2022 19:43 3
Tilaajille
Kuusi haki Keminmaan kunnanjohtajaksi

Kuusi haki Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­jak­si

03.06.2022 14:22 6
Tilaajille
Meri-Lapissa poliisia työllistivät viikonloppuna rattijuopot, murtopuuhat sekä ilkivalta

Me­ri-La­pis­sa po­lii­sia työl­lis­ti­vät vii­kon­lop­pu­na rat­ti­juo­pot, mur­to­puu­hat sekä il­ki­val­ta

29.05.2022 11:24 3
Tilaajille
Vanhemmat
Keminmaan hallintojohtaja jättää virkansa – "Nyt kaikki, jotka toivat epäkohtia esille, ovat ulkona"

Ke­min­maan hal­lin­to­joh­ta­ja jättää vir­kan­sa – "Nyt kaikki, jotka toivat epä­koh­tia esille, ovat ulkona"

26.05.2022 06:30 20
Tilaajille
Täyskuitu rakentaa Meri-Lapissa ensimmäiset huippunopeat verkot Tornioon ja Keminmaahan

Täys­kui­tu ra­ken­taa Me­ri-La­pis­sa en­sim­mäi­set huip­pu­no­peat verkot Tor­nioon ja Ke­min­maa­han

28.04.2022 11:32 3
Tilaajille
Australialainen Kingsrose-yhtiö haluaa etsiä palladiumia Penikoiden retkeilyalueelta Keminmaan ja Simon rajalta

Aust­ra­lia­lai­nen Kings­ro­se-yh­tiö haluaa etsiä pal­la­diu­mia Pe­ni­koi­den ret­kei­ly­alueel­ta Ke­min­maan ja Simon rajalta

25.04.2022 18:07 8
Tilaajille
Keminmaalainen Minna Lehtoväre on vuoden terveydenhoitaja

Ke­min­maa­lai­nen Minna Leh­to­vä­re on vuoden ter­vey­den­hoi­ta­ja

13.04.2022 16:14 1
Tilaajille
Keminmaan uudelle yritysalueelle Rajakankaalle saadaan alikulku EU-rahoituksen avulla

Ke­min­maan uudelle yri­tys­alueel­le Ra­ja­kan­kaal­le saadaan ali­kul­ku EU-ra­hoi­tuk­sen avulla

13.04.2022 16:12
Tilaajille
Laurila–Tornio–Haaparanta-radan sähköistäminen sai EU-rahaa vajaat 15 miljoonaa euroa – rataosuus yhdistää Suomen ja Ruotsin rautatieverkot

Lau­ri­la–­Tor­nio–­Haa­pa­ran­ta-ra­dan säh­köis­tä­mi­nen sai EU-ra­haa vajaat 15 mil­joo­naa euroa – ra­ta­osuus yh­dis­tää Suomen ja Ruotsin rau­ta­tie­ver­kot

10.04.2022 11:21 8
Tilaajille
Keminmaan kunnanjohtaja Mauri Posio irtisanoutui – kolme kuukautta virkavapaan jälkeen riitaisan kunnan johdossa riitti

Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja Mauri Posio ir­ti­sa­nou­tui – kolme kuu­kaut­ta vir­ka­va­paan jälkeen rii­tai­san kunnan joh­dos­sa riitti

06.04.2022 19:39 7
Tilaajille
Keminmaan kunta teki yllättävän hyvän tuloksen – verotulot kasvoivat 2,5 miljoonalla eurolla viime vuonna

Ke­min­maan kunta teki yl­lät­tä­vän hyvän tu­lok­sen – ve­ro­tu­lot kas­voi­vat 2,5 mil­joo­nal­la eurolla viime vuonna

29.03.2022 15:34
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi päätöksen, jolla kunnanhallituksen puheenjohtaja erotettiin Keminmaassa

Hal­lin­to-oi­keus kumosi pää­tök­sen, jolla kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ero­tet­tiin Ke­min­maas­sa

22.03.2022 12:30 2
Tilaajille
Torniossa kitaroita varastaneet miehet jäivät kiinni

Tor­nios­sa ki­ta­roi­ta va­ras­ta­neet miehet jäivät kiinni

20.03.2022 10:58
Tilaajille
Mies yritti kaapata vastaan tulleen lapsen ja naisen autoonsa – hovioikeus antoi vuoden ehdollista, miehen puhelimesta löytyi myös lapsipornoa

Mies yritti kaapata vastaan tulleen lapsen ja naisen au­toon­sa – ho­vi­oi­keus antoi vuoden eh­dol­lis­ta, miehen pu­he­li­mes­ta löytyi myös lap­si­por­noa

15.03.2022 16:45
Tilaajille
Päävalmentajan usko omiinsa on horjumaton - Tapani Partasella hyviä mitaliehdokkaita Keminmaan MM-urille

Pää­val­men­ta­jan usko omiinsa on hor­ju­ma­ton - Tapani Par­ta­sel­la hyviä mi­ta­li­eh­dok­kai­ta Ke­min­maan MM-uril­le

14.03.2022 18:26
Tilaajille
Keminmaa aikoo tehdä uuden vanhustentalon Laurilaan – kunnanvaltuusto päättää rakentamisesta ensi viikolla

Ke­min­maa aikoo tehdä uuden van­hus­ten­ta­lon Lau­ri­laan – kun­nan­val­tuus­to päättää ra­ken­ta­mi­ses­ta ensi vii­kol­la

10.03.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kuntoon Ke­min­maas­sa

25.02.2022 20:47
Tilaajille