Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Keminmaa
Kuukausi

Ne­los­tien lii­ken­ne py­säy­tet­tiin ajoit­tain Ke­min­maas­sa voi­ma­joh­don pur­ka­mi­sen vuoksi

16.10.2021 09:30
Keminmaa aloittaa pienet yt-neuvottelut – kunnan hallinto ja organisaatio tarkasteluun

Ke­min­maa aloit­taa pienet yt-neu­vot­te­lut – kunnan hal­lin­to ja or­ga­ni­saa­tio tar­kas­te­luun

14.10.2021 17:30
Tilaajille

Kä­räh­tä­nyt ak­ku­la­tu­ri ai­heut­ti run­saas­ti savua Ke­min­maas­sa

07.10.2021 18:34
Tilaajille
Autopalo Keminmaan koulukeskuksessa: Mopoautosta lähtenyt palo levisi neljään muuhun ajoneuvoon ja vaurioitti kahta muuta

Au­to­pa­lo Ke­min­maan kou­lu­kes­kuk­ses­sa: Mo­po­au­tos­ta läh­te­nyt palo levisi neljään muuhun ajo­neu­voon ja vau­rioit­ti kahta muuta

07.10.2021 16:54 3
Tilaajille
Keminmaan Kallinjärvessä ei uusia merkkejä räjähteistä – uimarannalta kesällä löytynyt kranaatti oli tuskin ollut vedessä sotavuosista asti

Ke­min­maan Kal­lin­jär­ves­sä ei uusia merk­ke­jä rä­jäh­teis­tä – ui­ma­ran­nal­ta kesällä löy­ty­nyt kra­naat­ti oli tuskin ollut vedessä so­ta­vuo­sis­ta asti

04.10.2021 16:19
Tilaajille
Talkoohenki on yhä voimissaan maaseudulla – keminmaalainen Tuula Eilittä sai valtakunnallisen Kylätoiminnan tiennäyttäjä -palkinnon

Tal­koo­hen­ki on yhä voi­mis­saan maa­seu­dul­la – ke­min­maa­lai­nen Tuula Eilittä sai val­ta­kun­nal­li­sen Ky­lä­toi­min­nan tien­näyt­tä­jä -pal­kin­non

29.09.2021 19:40 1
Tilaajille
Oikeusasiamieheltä huomautus Keminmaan kunnanhallitukselle – taas yksi lähtee kunnan johtoportaasta

Oi­keus­asia­mie­hel­tä huo­mau­tus Ke­min­maan kun­nan­hal­li­tuk­sel­le – taas yksi lähtee kunnan joh­to­por­taas­ta

27.09.2021 16:45 6
Tilaajille
Puolustusvoimat raivaa sotien aikaisia räjähteitä Lapissa tällä viikolla – myös Keminmaan Kallinjärvi listalla

Puo­lus­tus­voi­mat raivaa sotien ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Lapissa tällä vii­kol­la – myös Ke­min­maan Kal­lin­jär­vi lis­tal­la

27.09.2021 12:29
Tilaajille
Vanhemmat
Raju takaa-ajo Keminmaasta Tornioon – pakenijan matka pysähtyi vasta piikkimattoon

Raju ta­kaa-ajo Ke­min­maas­ta Tor­nioon – pa­ke­ni­jan matka py­säh­tyi vasta piik­ki­mat­toon

18.09.2021 10:46 1
Tilaajille
Saisiko olla unohtumaton kesäloma lohirenkinä Perämerellä?

Saisiko olla unoh­tu­ma­ton ke­sä­lo­ma lo­hi­ren­ki­nä Pe­rä­me­rel­lä?

16.09.2021 06:31 1
Tilaajille
Kemi Cityn ja Vaasan IFK:n välinen Kakkosen ottelu siirtyi Keminmaan keskuskentälle - alkaa kello 16

Kemi Cityn ja Vaasan IFK:n välinen Kak­ko­sen ottelu siirtyi Ke­min­maan kes­kus­ken­täl­le - alkaa kello 16

15.09.2021 14:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa pal­ve­lua lap­si­per­heil­le

15.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Kaivosveron suuntaaminen osin kaivospaikkakunnille on merkittävä ja tervetullut päätös
Pääkirjoitus

Kai­vos­ve­ron suun­taa­mi­nen osin kai­vos­paik­ka­kun­nil­le on mer­kit­tä­vä ja ter­ve­tul­lut päätös

10.09.2021 14:00 3
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ke­min­maas­sa

08.09.2021 14:57
Tilaajille
Keminmaan koulujen tartuntaketjussa viisi uutta tapausta, altistuneita 336 – Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi tartunta

Ke­min­maan kou­lu­jen tar­tun­ta­ket­jus­sa viisi uutta ta­paus­ta, al­tis­tu­nei­ta 336 – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta

08.09.2021 11:51
Tilaajille
Keminmaan Isohaaran voimalaitoksen liepeet kaunistuvat – Fingridin maisemaa vallitseva avokytkinlaitos häviää ja korvautuu uuden sähköaseman sisäkytkinlaitoksella

Ke­min­maan Iso­haa­ran voi­ma­lai­tok­sen liepeet kau­nis­tu­vat – Fing­ri­din mai­se­maa val­lit­se­va avo­kyt­kin­lai­tos häviää ja kor­vau­tuu uuden säh­kö­ase­man si­sä­kyt­kin­lai­tok­sel­la

06.09.2021 19:30 1
Tilaajille

Ke­min­maan koulut jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa

03.09.2021 16:08
Piispa Jukka Keskitalo toimittaa Keminmaan kirkon uudelleen käyttöönoton – "Seurakunnan on tärkeä pitää huolta kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo toi­mit­taa Ke­min­maan kirkon uu­del­leen käyt­töön­oton – "Seu­ra­kun­nan on tärkeä pitää huolta kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vis­tä ra­ken­nuk­sis­ta"

02.09.2021 20:26 1
Tilaajille
Koulut pysyvät auki Keminmaassa – Opetus jatkuu lähiopetuksena

Koulut pysyvät auki Ke­min­maas­sa – Opetus jatkuu lä­hi­ope­tuk­se­na

02.09.2021 18:52
Tilaajille

Helena Halttu ja Tommi Le­po­jär­vi pu­heen­joh­ta­jik­si Ke­min­maas­sa

02.09.2021 08:36