Keminmaa
Viimeisin 12 tuntia
Hannele Matinlassista Keminmaan kunnanjohtajan viransijainen – Valittiin tehtävään äänin 7–2

Hannele Ma­tin­las­sis­ta Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­nen – Va­lit­tiin teh­tä­vään äänin 7–2

10:12 1
Tilaajille
Kuukausi
Liikekeskuksen ravintolan varastossa syttyi tulipalo Keminmaassa – pelastuslaitos ja poliisi selvittävät palon syttymissyytä

Lii­ke­kes­kuk­sen ra­vin­to­lan va­ras­tos­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­min­maas­sa – pe­las­tus­lai­tos ja poliisi sel­vit­tä­vät palon syt­ty­mis­syy­tä

08.08.2020 17:32 0
Tilaajille
Meri-Lapin seuraava koirapuisto tulee Keminmaahan – Koirapuistossa käydään monta kertaa viikossa

Me­ri-La­pin seu­raa­va koi­ra­puis­to tulee Ke­min­maa­han – Koi­ra­puis­tos­sa käydään monta kertaa vii­kos­sa

04.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Juopunut kuski ja kova ylinopeus aiheuttivat poliisille tehtäviä Meri-Lapissa

Juo­pu­nut kuski ja kova yli­no­peus ai­heut­ti­vat po­lii­sil­le teh­tä­viä Me­ri-La­pis­sa

02.08.2020 11:35 0
Tilaajille
Pahoinpitelyjä Kemissä ja Ylitorniolla, vahingonteko Keminmaassa – Meri-Lapin poliisilla riitti tehtäviä viikonloppuna

Pa­hoin­pi­te­ly­jä Kemissä ja Yli­tor­niol­la, va­hin­gon­te­ko Ke­min­maas­sa – Me­ri-La­pin po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä vii­kon­lop­pu­na

02.08.2020 11:09 0
Tilaajille
Pyörähuoltamo laskettelurinteen juurella – 17-vuotias Veeti Yrjänheikki ryhtyi pyörähuoltamoyrittäjäksi Ammattiopisto Lappian yrittäjyyskurssin avustuksella

Pyö­rä­huol­ta­mo las­ket­te­lu­rin­teen juu­rel­la – 17-vuo­tias Veeti Yr­jän­heik­ki ryhtyi pyö­rä­huol­ta­mo­yrit­tä­jäk­si Am­mat­ti­opis­to Lappian yrit­tä­jyys­kurs­sin avus­tuk­sel­la

29.07.2020 14:30 1
Raskas ajoneuvo kaatui tielle Keminmaassa ja sulki hetkeksi liikenteen moottoritien liittymässä – tilanne ohi

Raskas ajo­neu­vo kaatui tielle Ke­min­maas­sa ja sulki het­kek­si lii­ken­teen moot­to­ri­tien liit­ty­mäs­sä – tilanne ohi

27.07.2020 11:25 0
Lapissa yli kymmenen kuntaa on rajoittanut lasten päivähoito-oikeutta – elokuussa palataan vanhaan varhaiskasvatuslakiin: "Voimme joutua miettimään lisätilojen hankkimista"

Lapissa yli kym­me­nen kuntaa on ra­joit­ta­nut lasten päi­vä­hoi­to-oi­keut­ta – elo­kuus­sa pa­la­taan vanhaan var­hais­kas­va­tus­la­kiin: "Voimme joutua miet­ti­mään li­sä­ti­lo­jen hank­ki­mis­ta"

24.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Keminmaan keskusta saatetaan lämmittää tulevaisuudessa Metsä Fibren biotuotetehtaalta Kemistä

Ke­min­maan kes­kus­ta saa­te­taan läm­mit­tää tu­le­vai­suu­des­sa Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taal­ta Kemistä

14.07.2020 17:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Törkeä pahoinpitely sekä rattijuopumus työllistivät poliisia Kemissä

Törkeä pa­hoin­pi­te­ly sekä rat­ti­juo­pu­mus työl­lis­ti­vät po­lii­sia Kemissä

12.07.2020 17:32 0
Tilaajille
Keminmaan valtuusto päätti pilkkoa sisäilmaongelmista kärsivän kunnanviraston

Ke­min­maan val­tuus­to päätti pilkkoa si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­vän kun­nan­vi­ras­ton

10.07.2020 18:59 0
Tilaajille
Keminmaan viranhaltijat kokevat, että poliitikot puuttuvat heidän työhönsä edistääkseen omia etujaan – kunnan työilmapiiriselvitys valmistui

Ke­min­maan vi­ran­hal­ti­jat ko­ke­vat, että po­lii­ti­kot puut­tu­vat heidän työ­hön­sä edis­tääk­seen omia etujaan – kunnan työ­il­ma­pii­ri­sel­vi­tys val­mis­tui

07.07.2020 19:30 6
Tilaajille
Kunnanjohtaja Mauri Posio hakee virkavapaata Keminmaassa – valittiin vetämään sote-rakenneuudistusta

Kun­nan­joh­ta­ja Mauri Posio hakee vir­ka­va­paa­ta Ke­min­maas­sa – va­lit­tiin ve­tä­mään so­te-ra­ken­neuu­dis­tus­ta

06.07.2020 20:02 0
Tilaajille
Outokumpu varautuu Kemin kaivoksen laajentamiseen – edellinen laajennus näkyy ikivanhana suolavetenä Ruonaojassa

Ou­to­kum­pu va­rau­tuu Kemin kai­vok­sen laa­jen­ta­mi­seen – edel­li­nen laa­jen­nus näkyy iki­van­ha­na suo­la­ve­te­nä Ruo­nao­jas­sa

03.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Keminmaan Kallinjärven uimarannan rakennusten kunnostaminen viivästyy– kunnanhallitus haluaa selvittää ensin kaikki maanomistajat

Ke­min­maan Kal­lin­jär­ven ui­ma­ran­nan ra­ken­nus­ten kun­nos­ta­mi­nen vii­väs­tyy– kun­nan­hal­li­tus haluaa sel­vit­tää ensin kaikki maan­omis­ta­jat

01.07.2020 12:46 0
Tilaajille
Keminmaan hallitus siirsi kunnanviraston peruskorjauksesta päättämisen valtuustolle

Ke­min­maan hal­li­tus siirsi kun­nan­vi­ras­ton pe­rus­kor­jauk­ses­ta päät­tä­mi­sen val­tuus­tol­le

01.07.2020 10:54 0
Tilaajille

Lä­hi­mat­kai­lua ja his­to­riaa Me­ri-La­pis­sa

01.07.2020 10:36 0
Keminmaan kunta hankki vilkkaille tieosuuksille nopeusnäyttöjä – ensimmäisen viikon ne keräsivät dataa salaa

Ke­min­maan kunta hankki vilk­kail­le tie­osuuk­sil­le no­peus­näyt­tö­jä – en­sim­mäi­sen viikon ne ke­rä­si­vät dataa salaa

24.06.2020 17:01 0
Tilaajille
Keminmaan uudelle yritysalueelle tuli ensimmäiset kuusi tonttivarausta – käynnissä on parhaillaan puuston raivaus

Ke­min­maan uudelle yri­tys­alueel­le tuli en­sim­mäi­set kuusi tont­ti­va­raus­ta – käyn­nis­sä on par­hail­laan puuston raivaus

17.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Hurjia ylinopeuksia Perämerentiellä Keminmaassa – kortiton kuski jäi poliisin haaviin ensin, myöhemmin huumeita käyttänyt moottoripyöräilijä

Hurjia yli­no­peuk­sia Pe­rä­me­ren­tiel­lä Ke­min­maas­sa – kor­ti­ton kuski jäi po­lii­sin haaviin ensin, myö­hem­min huu­mei­ta käyt­tä­nyt moot­to­ri­pyö­räi­li­jä

14.06.2020 10:36 0