Keminmaa
Viimeisin 4 tuntia
Putkirikko aiheutti isot vesivahingot omakotitaloon Keminmaassa – vedet jouduttiin katkaisemaan myös naapureilta

Put­ki­rik­ko ai­heut­ti isot ve­si­va­hin­got oma­ko­ti­ta­loon Ke­min­maas­sa – vedet jou­dut­tiin kat­kai­se­maan myös naa­pu­reil­ta

08:44
Kuukausi
Polttoainevarkaat jäivät kiinni rysän päältä Keminmaassa – poliisikoira haistoi työkoneen alla piilotelleet miehet

Polt­to­ai­ne­var­kaat jäivät kiinni rysän päältä Ke­min­maas­sa – po­lii­si­koi­ra haistoi työ­ko­neen alla pii­lo­tel­leet miehet

04.04.2021 11:33
Kaksivuotinen esikoulukokeilu alkaa syksyllä – Nopea aikataulu aiheuttaa harmaita hiuksia niille Lapin kunnille, jotka valittiin mukaan kokeiluun

Kak­si­vuo­ti­nen esi­kou­lu­ko­kei­lu alkaa syk­syl­lä – Nopea ai­ka­tau­lu ai­heut­taa har­mai­ta hiuksia niille Lapin kun­nil­le, jotka va­lit­tiin mukaan ko­kei­luun

02.04.2021 09:00
Tilaajille
Keminmaassa varastettiin suuri määrä polttoainetta pyöräkuormaajan avulla

Ke­min­maas­sa va­ras­tet­tiin suuri määrä polt­to­ai­net­ta pyö­rä­kuor­maa­jan avulla

21.03.2021 10:31
Tilaajille
Astra Zeneca -rokotusten peruuntuminen aiheuttaa kysymyksiä – Kuntien käytännöt vaihtelevat

Astra Zeneca -ro­ko­tus­ten pe­ruun­tu­mi­nen ai­heut­taa ky­sy­myk­siä – Kuntien käy­tän­nöt vaih­te­le­vat

19.03.2021 19:44 7
Juopperin kartanoon avautuu maaseutuhotelli toukokuussa – majoituksen lisäksi Keminmaassa sijaitseva hotelli panostaa ohjelma- ja juhlapalveluihin

Juop­pe­rin kar­ta­noon avautuu maa­seu­tu­ho­tel­li tou­ko­kuus­sa – ma­joi­tuk­sen lisäksi Ke­min­maas­sa si­jait­se­va hotelli pa­nos­taa oh­jel­ma- ja juh­la­pal­ve­lui­hin

18.03.2021 19:30 5
Tilaajille
Juopperin Kartanoon Keminmaahan avautuu maaseutuhotelli toukokuussa

Juop­pe­rin Kar­ta­noon Ke­min­maa­han avautuu maa­seu­tu­ho­tel­li tou­ko­kuus­sa

18.03.2021 10:00
Tilaajille
Keminmaan Kallille saattaa valmistua ensi talveksi uusi ala-asema – kunnanhallitus hyväksyi yli 200-neliöisen rakennuksen pääpiirustukset

Ke­min­maan Kal­lil­le saattaa val­mis­tua ensi tal­vek­si uusi ala-ase­ma – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi yli 200-ne­liöi­sen ra­ken­nuk­sen pää­pii­rus­tuk­set

17.03.2021 20:23
Tilaajille
Säiliöauto ajautui ojaan Keminmaassa Rovaniementiellä – Liikenne ohjattiin kiertotielle nostotöiden ajaksi

Säi­liö­au­to ajautui ojaan Ke­min­maas­sa Ro­va­nie­men­tiel­lä – Lii­ken­ne oh­jat­tiin kier­to­tiel­le nos­to­töi­den ajaksi

15.03.2021 14:58
Tilaajille
Poliisi pysäytti rattijuoppoja Kemissä, Torniossa ja Keminmaassa

Poliisi py­säyt­ti rat­ti­juop­po­ja Ke­mis­sä, Tor­nios­sa ja Ke­min­maas­sa

14.03.2021 10:13
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Leena Halme

Väärä paikka hoi­va­ko­dil­le?

11.03.2021 05:40
Tilaajille
Keminmaassa ehdokkaiden määrä nousi – Keminmaalaisten parhaaksi -ryhmä sai eniten henkilöitä listoilleen

Ke­min­maas­sa eh­dok­kai­den määrä nousi – Ke­min­maa­lais­ten par­haak­si -ryhmä sai eniten hen­ki­löi­tä lis­toil­leen

10.03.2021 16:46
Tilaajille
Keminmaan kunta saattaa siirtää Kirkonmäen pikkukoulun oppilaat  isoon kouluun – vanhempainyhdistys kerää nimiä kouluadressiin

Ke­min­maan kunta saattaa siirtää Kir­kon­mäen pik­ku­kou­lun op­pi­laat isoon kouluun – van­hem­pain­yh­dis­tys kerää nimiä kou­lu­ad­res­siin

09.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Raskaan ajoneuvon kaatuminen sulki tien Ranualla, onnettomuus ruuhkautti liikenteen Simossa ja hirvet tulivat tielle Kemissä – Länsi-Lapin liikenteessä on nyt aihetta varovaisuuteen

Raskaan ajo­neu­von kaa­tu­mi­nen sulki tien Ra­nual­la, on­net­to­muus ruuh­kaut­ti lii­ken­teen Simossa ja hirvet tulivat tielle Kemissä – Län­si-La­pin lii­ken­tees­sä on nyt aihetta va­ro­vai­suu­teen

07.03.2021 15:58 4
Tilaajille
Keminmaan Rajakankaan yrityspuisto sai lähes puoli miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastolta

Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan yri­tys­puis­to sai lähes puoli mil­joo­naa euroa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­tol­ta

03.03.2021 08:25
Tilaajille
Keskellä Keminmaan korpea voi syödä italialaista pitsaa – Honkamaassa sijaitseva huskytila markkinoi palvelujaan nyt kotimaahan, kun ulkomaalaiset asiakkaat kaikkosivat koronan takia

Kes­kel­lä Ke­min­maan korpea voi syödä ita­lia­lais­ta pitsaa – Hon­ka­maas­sa si­jait­se­va hus­ky­ti­la mark­ki­noi pal­ve­lu­jaan nyt ko­ti­maa­han, kun ul­ko­maa­lai­set asiak­kaat kaik­ko­si­vat koronan takia

18.02.2021 20:58
Tilaajille

Ener­gia­juo­mil­le K16-ra­joi­tus Ke­min­maas­sa

17.02.2021 08:53

Pe­las­tus­lai­tos jul­kai­si py­säyt­tä­vän jää­ku­van Ke­min­maas­ta – kelk­kai­li­joi­den kul­ku­rei­til­le il­mes­tyi iso sula

16.02.2021 21:22 1
Attendo aikoo rakentaa Keminmaassa uuden palvelukodin Kemijoen rantaan Kallinrannan tilalle

Attendo aikoo ra­ken­taa Ke­min­maas­sa uuden pal­ve­lu­ko­din Ke­mi­joen rantaan Kal­lin­ran­nan tilalle

15.02.2021 14:16
Tilaajille
Rautainen mummo sai kunniamaininnan – 144-senttinen Anni Nyman työskenteli 20 vuotta ahtaajana, sillä Kemin satamassa naiset saivat saman palkan kuin miehet

Rau­tai­nen mummo sai kun­nia­mai­nin­nan – 144-sent­ti­nen Anni Nyman työs­ken­te­li 20 vuotta ah­taa­ja­na, sillä Kemin sa­ta­mas­sa naiset saivat saman palkan kuin miehet

16.02.2021 11:20 5
Tilaajille