Keminmaa
Kuukausi
Laitevaurio aiheutti tulipalon sähköasemalla Keminmaassa – "Itse asemaan ei tullut vaurioita, mutta laite tuhoutui täysin"

Lai­te­vau­rio ai­heut­ti tu­li­pa­lon säh­kö­ase­mal­la Ke­min­maas­sa – "Itse asemaan ei tullut vau­rioi­ta, mutta laite tu­hou­tui täysin"

09.09.2020 06:40 0
Päiväkirja: Keski-ikäisen unelma on syyspäivä Penikoilla

Päi­vä­kir­ja: Kes­ki-ikäi­sen unelma on syys­päi­vä Pe­ni­koil­la

09.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Mies kaahasi Tervolantiellä Keminmaassa 177 km/h – poliisin pysäytyksessä vastusti kiinniottoa ja yritti sylkeä poliisin päälle

Mies kaahasi Ter­vo­lan­tiel­lä Ke­min­maas­sa 177 km/h – po­lii­sin py­säy­tyk­ses­sä vas­tus­ti kiin­ni­ot­toa ja yritti sylkeä po­lii­sin päälle

06.09.2020 10:18 1
Tilaajille

Miehet etsivät kol­mat­ta miestä ja ha­jot­ti­vat ri­vi­ta­lo­asun­non ikkunan Ke­min­maas­sa

05.09.2020 11:01 0
Tilaajille
Keminmaan uusi kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Lehtoväre yllättyi valinnastaan kunnan johtoon: "Minä en ollut varautunut tähän millään lailla, mutta yhteistyötä pitää yrittää tehdä"

Ke­min­maan uusi kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Minna Leh­to­vä­re yl­lät­tyi va­lin­nas­taan kunnan joh­toon: "Minä en ollut va­rau­tu­nut tähän millään lailla, mutta yh­teis­työ­tä pitää yrittää tehdä"

04.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Keminmaan kunnanvaltuusto päätti erottaa kunnanhallituksen puheenjohtajiston pitkän ja riitaisan keskustelun jälkeen torstai-iltana – uusi hallituksen puheenjohtaja on Minna Lehtoväre

Ke­min­maan kun­nan­val­tuus­to päätti erottaa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­ton pitkän ja rii­tai­san kes­kus­te­lun jälkeen tors­tai-il­ta­na – uusi hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja on Minna Leh­to­vä­re

03.09.2020 17:07 1
Tilaajille
Omakotitalo paloi pahoin Keminmaassa, palon leviäminen toiseen rakennukseen saatiin estettyä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi pahoin Ke­min­maas­sa, palon le­viä­mi­nen toiseen ra­ken­nuk­seen saatiin es­tet­tyä

29.08.2020 18:45 0
Tilaajille
Keminmaan uudet nopeusnäytöt paljastavat: Jokisuuntiellä ja Rovaniementiellä hurjastellaan järkyttäviä nopeuksia –yksi näyttö on jo rikottu

Ke­min­maan uudet no­peus­näy­töt pal­jas­ta­vat: Jo­ki­suun­tiel­lä ja Ro­va­nie­men­tiel­lä hur­jas­tel­laan jär­kyt­tä­viä no­peuk­sia –yksi näyttö on jo rikottu

28.08.2020 13:46 3
Tilaajille
Keminmaan kunnanviraston remontti alkoi purkutöillä – purkamisesta aiheutuu pöly- ja äänihaittaa naapurustoon

Ke­min­maan kun­nan­vi­ras­ton re­mont­ti alkoi pur­ku­töil­lä – pur­ka­mi­ses­ta ai­heu­tuu pöly- ja ää­ni­hait­taa naa­pu­rus­toon

27.08.2020 12:57 0
Tilaajille
Poliisi kaipaa lisätietoja eilen Keminmaassa sattuneesta henkilöauton ja pyöräilijän kolarista

Poliisi kaipaa li­sä­tie­to­ja eilen Ke­min­maas­sa sat­tu­nees­ta hen­ki­lö­au­ton ja pyö­räi­li­jän ko­la­ris­ta

26.08.2020 14:19 0
Tilaajille
Keminmaan valtuusto päättää hallituksen kohtalosta syyskuun alussa – viime toukokuussa perustettu tilapäinen valiokunta on saanut päätöksensä hallituksen puheenjohtajistoa koskevan selvitystyönsä

Ke­min­maan val­tuus­to päättää hal­li­tuk­sen koh­ta­los­ta syys­kuun alussa – viime tou­ko­kuus­sa pe­rus­tet­tu ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta on saanut pää­tök­sen­sä hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­toa kos­ke­van sel­vi­tys­työn­sä

20.08.2020 17:30 0
Tilaajille
Keminmaa valmistelee miljoonasäästöjä – leikkauslistalle sovitellaan kouluja, katuvaloja ja kirjastoautoa

Ke­min­maa val­mis­te­lee mil­joo­na­sääs­tö­jä – leik­kaus­lis­tal­le so­vi­tel­laan kou­lu­ja, ka­tu­va­lo­ja ja kir­jas­to­au­toa

17.08.2020 14:29 1
Tilaajille
Vanhemmat
Torniossa ja Keminmaalla torjutaan vieraskasveja jäteastioilla – Omatoiminen torjunta on täyttänyt astiat jo useampaan otteeseen

Tor­nios­sa ja Ke­min­maal­la tor­ju­taan vie­ras­kas­ve­ja jä­te­as­tioil­la – Oma­toi­mi­nen tor­jun­ta on täyt­tä­nyt astiat jo useam­paan ot­tee­seen

12.08.2020 16:22 0
Tilaajille
Hannele Matinlassista Keminmaan kunnanjohtajan viransijainen – Valittiin tehtävään äänin 7–2

Hannele Ma­tin­las­sis­ta Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­nen – Va­lit­tiin teh­tä­vään äänin 7–2

12.08.2020 10:12 1
Tilaajille
Liikekeskuksen ravintolan varastossa syttyi tulipalo Keminmaassa – pelastuslaitos ja poliisi selvittävät palon syttymissyytä

Lii­ke­kes­kuk­sen ra­vin­to­lan va­ras­tos­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­min­maas­sa – pe­las­tus­lai­tos ja poliisi sel­vit­tä­vät palon syt­ty­mis­syy­tä

08.08.2020 17:32 0
Tilaajille
Meri-Lapin seuraava koirapuisto tulee Keminmaahan – Koirapuistossa käydään monta kertaa viikossa

Me­ri-La­pin seu­raa­va koi­ra­puis­to tulee Ke­min­maa­han – Koi­ra­puis­tos­sa käydään monta kertaa vii­kos­sa

04.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Juopunut kuski ja kova ylinopeus aiheuttivat poliisille tehtäviä Meri-Lapissa

Juo­pu­nut kuski ja kova yli­no­peus ai­heut­ti­vat po­lii­sil­le teh­tä­viä Me­ri-La­pis­sa

02.08.2020 11:35 0
Tilaajille
Pahoinpitelyjä Kemissä ja Ylitorniolla, vahingonteko Keminmaassa – Meri-Lapin poliisilla riitti tehtäviä viikonloppuna

Pa­hoin­pi­te­ly­jä Kemissä ja Yli­tor­niol­la, va­hin­gon­te­ko Ke­min­maas­sa – Me­ri-La­pin po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä vii­kon­lop­pu­na

02.08.2020 11:09 0
Tilaajille
Pyörähuoltamo laskettelurinteen juurella – 17-vuotias Veeti Yrjänheikki ryhtyi pyörähuoltamoyrittäjäksi Ammattiopisto Lappian yrittäjyyskurssin avustuksella

Pyö­rä­huol­ta­mo las­ket­te­lu­rin­teen juu­rel­la – 17-vuo­tias Veeti Yr­jän­heik­ki ryhtyi pyö­rä­huol­ta­mo­yrit­tä­jäk­si Am­mat­ti­opis­to Lappian yrit­tä­jyys­kurs­sin avus­tuk­sel­la

29.07.2020 14:30 1
Raskas ajoneuvo kaatui tielle Keminmaassa ja sulki hetkeksi liikenteen moottoritien liittymässä – tilanne ohi

Raskas ajo­neu­vo kaatui tielle Ke­min­maas­sa ja sulki het­kek­si lii­ken­teen moot­to­ri­tien liit­ty­mäs­sä – tilanne ohi

27.07.2020 11:25 0