kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Virkavalinnat
Kuusi haki Keminmaan kunnanjohtajaksi

Kuusi haki Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­jak­si

03.06.2022 14:22 6
Tilaajille
Mika Grönvall ja Henri Izadi ottivat uudet johtajanvirkansa vastaan Tervolasta

Mika Grön­vall ja Henri Izadi ottivat uudet joh­ta­jan­vir­kan­sa vastaan Ter­vo­las­ta

17.05.2022 10:34 1
Tilaajille
Paljonko Lapin hyvinvointialueen johtajalle maksetaan palkkaa? – päätöstä ei ole tehty, mutta Pohjois-Pohjanmaan piikkipalkkaan tuskin ylletään

Pal­jon­ko Lapin hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jal­le mak­se­taan palk­kaa? – pää­tös­tä ei ole tehty, mutta Poh­jois-Poh­jan­maan piik­ki­palk­kaan tuskin yl­le­tään

08.04.2022 18:01 18
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli riitaisia virkavalintoja: konsernitalouspäällikkö saa työnsä, toimialajohtaja ehkä menettää

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li rii­tai­sia vir­ka­va­lin­to­ja: kon­ser­ni­ta­lous­pääl­lik­kö saa työnsä, toi­mi­ala­joh­ta­ja ehkä me­net­tää

31.01.2022 21:25 10
Tilaajille
Valittaako Rovaniemi hallinto-oikeuden päätöksestä? – Kaupunginhallitus pohtii maanantaina Antti Lassilan virkavalinnan kumoamista

Va­lit­taa­ko Ro­va­nie­mi hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­tä? – Kau­pun­gin­hal­li­tus pohtii maa­nan­tai­na Antti Las­si­lan vir­ka­va­lin­nan ku­moa­mis­ta

31.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Eripura Rovaniemen johtavista viroista jatkuu: Konsernitalouspäällikön valinnasta tehtiin oikaisupyyntö

Eripura Ro­va­nie­men joh­ta­vis­ta vi­rois­ta jatkuu: Kon­ser­ni­ta­lous­pääl­li­kön va­lin­nas­ta tehtiin oi­kai­su­pyyn­tö

26.01.2022 16:17 25
Tilaajille
Neljä haastatellaan Utsjoen kunnanjohtajaksi – joukossa myös Utsjoen nykyinen kirkkoherra

Neljä haas­ta­tel­laan Utsjoen kun­nan­joh­ta­jak­si – jou­kos­sa myös Utsjoen ny­kyi­nen kirk­ko­her­ra

21.01.2022 18:15
Tilaajille
Rovaniemen virkavalinnat politisoitumassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men vir­ka­va­lin­nat po­li­ti­soi­tu­mas­sa

19.01.2022 20:30
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus laati listan virkanimityksistä, jotka se ottaisi itselleen – päätös syntyi äänin 3–8

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus laati listan vir­ka­ni­mi­tyk­sis­tä, jotka se ottaisi it­sel­leen – päätös syntyi äänin 3–8

18.01.2022 17:35 11
Tilaajille
Rovaniemen uusi talousjohtaja löytyi talon sisältä – tehtävään valittiin pankkialalta kannuksensa hankkinut Janne Sandgren

Ro­va­nie­men uusi ta­lous­joh­ta­ja löytyi talon sisältä – teh­tä­vään va­lit­tiin pank­ki­alal­ta kan­nuk­sen­sa hank­ki­nut Janne Sandg­ren

23.12.2021 09:52 13
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemen johtava talousvirka on nyt neljän kauppa – löytyykö tästä joukosta vihdoin kaupunginjohtajan "oikea käsi"?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men johtava ta­lous­vir­ka on nyt neljän kauppa – löy­tyy­kö tästä jou­kos­ta vihdoin kau­pun­gin­joh­ta­jan "oikea käsi"?

13.12.2021 13:39 11
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Kolarin kunnanhallitus toimi lainvastaisesti valitessaan epäpätevän henkilön perusturvajohtajan virkaan

Hal­lin­to-oi­keus: Kolarin kun­nan­hal­li­tus toimi lain­vas­tai­ses­ti va­li­tes­saan epä­pä­te­vän hen­ki­lön pe­rus­tur­va­joh­ta­jan virkaan

20.09.2021 16:10
Tilaajille