Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Viestintä
Päiväkirja: Auton ikkunaan ilmestyi heippalappu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Auton ik­ku­naan il­mes­tyi heip­pa­lap­pu

16.10.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see keu­la­ku­van

14.10.2021 05:00
Tilaajille
Kun tieto ei kulje, seuraukset ovat pahimmillaan kylmääviä
Kolumni

Kun tieto ei kulje, seu­rauk­set ovat pa­him­mil­laan kyl­mää­viä

30.08.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käy­täm­me­kö väärin sa­nan­va­paut­ta?

03.08.2021 05:00
Tilaajille
Näitä tyhjäntubettajan tarinoita
Kolumni

Näitä tyh­jän­tu­bet­ta­jan ta­ri­noi­ta

27.05.2021 06:00
Tilaajille
Finnwatch syyttää Outokumpua tarkoituksellisen harhaanjohtavasta viestinnästä – "En ole koskaan urallani nähnyt tällaista"

Finn­watch syyttää Ou­to­kum­pua tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­vas­ta vies­tin­näs­tä – "En ole koskaan ural­la­ni nähnyt täl­lais­ta"

23.02.2021 14:36
Ääniviesti on lähettäjän laiskuutta – Toisaalta se on myös kätevä apu silloin, kun kädet eivät riitä

Ää­ni­vies­ti on lä­het­tä­jän lais­kuut­ta – Toi­saal­ta se on myös kätevä apu sil­loin, kun kädet eivät riitä

16.02.2021 07:00
Tilaajille

Eve­lii­na Pen­na­nen va­lit­tiin Lapin yli­opis­ton vies­tin­tä­pääl­li­kök­si

17.11.2020 17:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vies­tin­tä po­li­tii­kan vä­li­nee­nä

28.09.2020 05:01
Tilaajille
Lukijalta: Avoin kirje Ylen musiikkitarjonnasta vastaaville
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje Ylen mu­siik­ki­tar­jon­nas­ta vas­taa­vil­le

24.09.2020 10:06
Tilaajille
Tämä mies soittaa sinulle, jos voitat lotossa miljoonia – Ilkka Nisula tietää, miten suomalaiset reagoivat kuultuaan olevansa miljonäärejä

Tämä mies soittaa si­nul­le, jos voitat lotossa mil­joo­nia – Ilkka Nisula tietää, miten suo­ma­lai­set rea­goi­vat kuul­tuaan ole­van­sa mil­jo­nää­re­jä

16.07.2020 06:45
Tilaajille
Kulmuni maksaa itse takaisin ministeriöiden ensin maksamat viestintäkoulutukset – Keskustakonkarin neuvo: Pura kaikki asiaan liittyvä heti avoimesti ja rehellisesti

Kulmuni maksaa itse ta­kai­sin mi­nis­te­riöi­den ensin mak­sa­mat vies­tin­tä­kou­lu­tuk­set – Kes­kus­ta­kon­ka­rin neuvo: Pura kaikki asiaan liit­ty­vä heti avoi­mes­ti ja re­hel­li­ses­ti

03.06.2020 20:42 7
Suositukset muuttuivat ihmisten mielissä velvoitteiksi – hallituksen viestintä ei saa oikeusoppineilta puhtaita papereita

Suo­si­tuk­set muut­tui­vat ih­mis­ten mie­lis­sä vel­voit­teik­si – hal­li­tuk­sen vies­tin­tä ei saa oi­keus­op­pi­neil­ta puh­tai­ta pa­pe­rei­ta

20.05.2020 07:52
Salaiset päätökset voi saada sähköisestikin, kun Rovaniemi ottaa käyttöön Suomi.fi-palvelun

Sa­lai­set pää­tök­set voi saada säh­köi­ses­ti­kin, kun Ro­va­nie­mi ottaa käyt­töön Suo­mi.fi-pal­ve­lun

15.05.2020 09:53
Kaikki on nyt yhtä koronaa
Kolumni

Kaikki on nyt yhtä koronaa

09.03.2020 07:32
Tilaajille
Lääkäripulasta kärsivässä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kommentoida asioita julkisuuteen

Lää­kä­ri­pu­las­ta kär­si­väs­sä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kom­men­toi­da asioita jul­ki­suu­teen

21.02.2020 06:00
Tilaajille
Professori kertoo, kuinka onnistunutta on hallitus- ja oppositiojohdon some-viestintä – Kuka jakaa kehuja itsestään, kuka keskittyy piikittelyyn?

Pro­fes­so­ri kertoo, kuinka on­nis­tu­nut­ta on hal­li­tus- ja op­po­si­tio­joh­don so­me-vies­tin­tä – Kuka jakaa kehuja it­ses­tään, kuka kes­kit­tyy pii­kit­te­lyyn?

06.01.2020 06:00
Tilaajille
Minä olen Johanna Mäkinen – tämän takia käytimme peitenimeä, kun testasimme ministerien reaktioita kansalaisviesteihin

Minä olen Johanna Mäkinen – tämän takia käy­tim­me pei­te­ni­meä, kun tes­ta­sim­me mi­nis­te­rien reak­tioi­ta kan­sa­lais­vies­tei­hin

22.12.2019 08:00
Tilaajille
Lännen Media selvitti, saako kansalainen yhteyden ministereihin – näin nopeasti päättäjät vastasivat keskellä hallituskriisiä

Lännen Media sel­vit­ti, saako kan­sa­lai­nen yh­tey­den mi­nis­te­rei­hin – näin no­peas­ti päät­tä­jät vas­ta­si­vat kes­kel­lä hal­li­tus­krii­siä

22.12.2019 08:00
Tilaajille
Rovaniemi kartoittaa korvaajaa Wilmalle – Koulujen ja kotien välillä lähetetään päivittäin noin 10 000 viestiä.

Ro­va­nie­mi kar­toit­taa kor­vaa­jaa Wil­mal­le – Kou­lu­jen ja kotien välillä lä­he­te­tään päi­vit­täin noin 10 000 vies­tiä.

24.10.2019 07:30
Tilaajille