Päiväkodit

Ke­min­maan Kir­kon­mäen pik­ku­kou­lun op­pi­laat siir­ty­vät kou­lu­kes­kuk­seen ensi syksynä

06.06.2021 16:33
Tilaajille

Vaa­ran­lam­men päi­vä­ko­dil­le suun­ni­tel­laan uu­dis­ra­ken­nus­ta – Päi­vä­ko­ti siirtyy väis­tö­ti­loi­hin Ro­va­nie­men Kos­ki­ka­dul­le, myös neuvola ja ham­mas­hoi­to­la muut­ta­vat

08.04.2021 12:24 3
Tilaajille

Vilma ja Kaarle hiih­tä­vät, vaikka pak­kas­ta olisi yli 20 astetta – Lapin päi­vä­ko­deis­sa ul­koi­luun vai­kut­ta­vat pak­kas­as­teet ja tuuli

16.02.2021 20:14
Tilaajille

Vuosia sitten Pel­los­sa las­ket­tiin lapsia ja pie­nen­net­tiin päi­vä­ko­tia – Nyt ra­ken­net­tiin uusi koulu ja sen yh­tey­teen isompi päi­vä­ko­ti

11.01.2021 18:42 2
Tilaajille

Cem Ulu­soyl­la on oma päi­vä­ko­ti, johon hän ha­luai­si myös töihin – "On­nis­tu­mi­sen avain on olla ankara it­sel­le", sanoo ra­vin­to­la-alal­la elä­män­työn­sä tehnyt yrit­tä­jä

23.12.2020 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mikä on tär­kein­tä pie­nim­mil­le?

18.12.2020 05:45
Tilaajille

Sal­mo­nel­la­epäi­ly ro­va­nie­me­läi­sis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa – oi­reil­lei­den syytä ha­keu­tua testiin

09.12.2020 15:26

Ro­va­nie­men päi­vä­ko­tien lapset as­kar­te­li­vat ikä­ih­mi­sil­le 1200 tonttua

07.12.2020 12:29
Tilaajille

158 lasta ja 43 työn­te­ki­jää – Mus­tik­ka­har­jun päi­vä­ko­ti on Lapin suu­rim­pia ja tältä näyttää sen arki

01.12.2020 06:30
Tilaajille

Tou­hu­la-päi­vä­ko­dis­sa Kor­ka­lo­vaa­ras­sa to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – 18 ka­ran­tee­niin

22.11.2020 20:44

Päi­vä­ko­ti Väi­nä­möi­ses­sä todettu toinen ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä

29.10.2020 16:59

Pel­ko­sen­nie­men am­bu­lans­si­ti­lat ra­ken­taa Lapin Mes­ta­ri­ra­ken­ta­jat oy

28.10.2020 19:15
Tilaajille

Päi­vä­ko­ti Väi­nä­möi­sen työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – hen­ki­lö­kun­ta ja lapset ase­te­taan ka­ran­tee­niin

28.10.2020 17:01

Luonto pa­ran­taa vas­tus­tus­ky­kyä no­peas­ti – Päi­vä­ko­din pihalle tuotiin kunt­taa, ja lasten im­muu­ni­jär­jes­tel­mä vah­vis­tui kuu­kau­des­sa

14.10.2020 21:00
Tilaajille

Yli­tor­niol­le hir­si­ra­ken­tei­nen päi­vä­ko­ti – syk­syl­lä 2021 val­mis­tu­vaan päi­vä­ko­tiin hoi­to­paik­ka 84 lap­sel­le

14.10.2020 13:08
Tilaajille

Päi­vä­ko­ti vei ur­hei­li­joi­den tilat Kit­ti­läs­sä – "Emme tiedä montako lasta ja nuorta olemme hu­kan­neet koronan ja väis­tö­ti­la­rat­kai­sun takia"

13.10.2020 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tee­ri­kal­lioon tuskin löytyy pul­lan­tuok­suis­ta pai­kal­lis­ta päi­vä­ko­ti­yrit­tä­jää

22.09.2020 16:30
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mihin unohtui lapsen etu?

21.09.2020 13:23
Tilaajille

Ro­va­nie­mi hakee sääs­tö­jä päi­vä­ko­deis­ta – Kahden yksikön yk­si­tyis­tä­mi­nen sääs­täi­si yli 400 000 euroa vuo­des­sa

17.09.2020 17:30 4
Tilaajille

"Syksyn nu­ha-ai­ka on haas­ta­va" – Poi­ka­jär­ven per­hees­sä Ro­va­nie­mel­lä on otettu viikon sisällä neljä ko­ro­na­tes­tiä, jotta kouluun ja töihin pääsisi ta­kai­sin

20.08.2020 19:30 1
Tilaajille