Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Päiväkodit
Monen mielestä 1,5–2-vuotias on sopivan ikäinen varhaiskasvatukseen – näkemykset sopivasta varhaiskasvatuksen aloitusiästä ovat muuttuneet

Monen mie­les­tä 1,5–2-vuo­tias on sopivan ikäinen var­hais­kas­va­tuk­seen – nä­ke­myk­set so­pi­vas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen aloi­tus­iäs­tä ovat muut­tu­neet

11.09.2023 10:37
Varhaiskasvatuksen jonot saatu Rovaniemellä purettua, Kittilän Sirkassa päiväkotia käydään kontissa

Var­hais­kas­va­tuk­sen jonot saatu Ro­va­nie­mel­lä pu­ret­tua, Kit­ti­län Sir­kas­sa päi­vä­ko­tia käydään kon­tis­sa

11.08.2023 20:30 1
Tilaajille
Vanhemmat ymmällään Sodankylän järvikylien varhaiskasvatuksen tilasta: ”Meillä ei ole varhaiskasvatuspaikkaa tällä hetkellä”

Van­hem­mat ym­mäl­lään So­dan­ky­län jär­vi­ky­lien var­hais­kas­va­tuk­sen ti­las­ta: ”Meillä ei ole var­hais­kas­va­tus­paik­kaa tällä het­kel­lä”

20.06.2023 19:30
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa ei vielä sopua – uudet lakot uhkaavat alkaa keskiviikkona

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

30.05.2023 07:52
Rovaniemen kaupunki aikoo rajoittaa yksityisten päiväkotien vapautta hinnoitella palvelunsa itse – esitys tuli yrittäjille yllätyksenä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki aikoo ra­joit­taa yk­si­tyis­ten päi­vä­ko­tien va­paut­ta hin­noi­tel­la pal­ve­lun­sa itse – esitys tuli yrit­tä­jil­le yl­lä­tyk­se­nä

25.05.2023 14:38 4
Tilaajille
Rovaniemen Häkinvaaraan suunnitellaan hirsipäiväkotia – Muurolan uusi päiväkoti valmistuu syksyksi

Ro­va­nie­men Hä­kin­vaa­raan suun­ni­tel­laan hir­si­päi­vä­ko­tia – Muu­ro­lan uusi päi­vä­ko­ti val­mis­tuu syk­syk­si

17.05.2023 19:34
Tilaajille
Häkinvaaran päiväkodin mahdollistava kaavamuutos Rovaniemen Hirvaalle eteni taas – kaupunginhallitus asetti kaksi muuta kaavamuutosta nähtäville

Hä­kin­vaa­ran päi­vä­ko­din mah­dol­lis­ta­va kaa­va­muu­tos Ro­va­nie­men Hir­vaal­le eteni taas – kau­pun­gin­hal­li­tus asetti kaksi muuta kaa­va­muu­tos­ta näh­tä­vil­le

08.05.2023 18:19 1
Tilaajille
Ammattiliitot antoivat lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakko koskisi 16 päiväkotia Lapissa

Am­mat­ti­lii­tot an­toi­vat lak­ko­va­roi­tuk­sen yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – lakko koskisi 16 päi­vä­ko­tia Lapissa

04.05.2023 15:16 4
Tilaajille
Sodankylän kunta hävisi Poikkijoen päiväkodin sisäilmaongelmiin liittyvän jutun

So­dan­ky­län kunta hävisi Poik­ki­joen päi­vä­ko­din si­sä­il­ma­on­gel­miin liit­ty­vän jutun

17.04.2023 19:52
Tilaajille
Luomuruokaa, musiikkiteatteria ja kansainvälisyyttä – Rovaniemen yksityisistä päiväkodeista suurin osa on pieniä ja paikallisia, joihinkin jonotetaan jo synnytyslaitokselta

Luo­mu­ruo­kaa, mu­siik­ki­teat­te­ria ja kan­sain­vä­li­syyt­tä – Ro­va­nie­men yk­si­tyi­sis­tä päi­vä­ko­deis­ta suurin osa on pieniä ja pai­kal­li­sia, joi­hin­kin jo­no­te­taan jo syn­ny­tys­lai­tok­sel­ta

31.03.2023 19:08 1
Tilaajille
"Elämäntyötä ei haluta myydä" – Rovaniemi on Suomen kärkeä päivähoidon yksityistämisessä, mutta ketjut eivät onnistuneet valtaamaan markkinoita

"E­lä­män­työ­tä ei haluta myydä" – Ro­va­nie­mi on Suomen kärkeä päi­vä­hoi­don yk­si­tyis­tä­mi­ses­sä, mutta ketjut eivät on­nis­tu­neet val­taa­maan mark­ki­noi­ta

31.03.2023 15:37 1
Tilaajille
Kemin kouluverkkokysely ohjaili vastaajia voimakkaasti

Kemin kou­lu­verk­ko­ky­se­ly ohjaili vas­taa­jia voi­mak­kaas­ti

23.03.2023 06:27
Rovaniemen Häkinvaaran päiväkodin mahdollistava kaavamuutos etenee – kaavaehdotuksesta poistettiin luontoselvityksen perusteella 18 pientalopaikkaa

Ro­va­nie­men Hä­kin­vaa­ran päi­vä­ko­din mah­dol­lis­ta­va kaa­va­muu­tos etenee – kaa­va­eh­do­tuk­ses­ta pois­tet­tiin luon­to­sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la 18 pien­ta­lo­paik­kaa

21.03.2023 10:35 1
Tilaajille
Hätäisesti tehty ja peruttu päätös jätti jälkensä päiväkotien viestintään Rovaniemellä – kuinka suuri turvallisuusuhka tieto lasten lelupäivästä voi olla?
Kolumni

Hä­täi­ses­ti tehty ja peruttu päätös jätti jäl­ken­sä päi­vä­ko­tien vies­tin­tään Ro­va­nie­mel­lä – ­kuin­ka suuri tur­val­li­suus­uh­ka tieto lasten le­lu­päi­väs­tä voi olla?

17.01.2023 13:24 4
Tilaajille
Pelkosenniemen varhaiskasvatuksesta tulee tänä vuonna maksutonta

Pel­ko­sen­nie­men var­hais­kas­va­tuk­ses­ta tulee tänä vuonna mak­su­ton­ta

02.01.2023 09:35
Tilaajille
Uuden päiväkodin rakentaja valitaan Ranualla ensi viikolla – urakoitsijaksi esitetään kemiläistä rakennusyritystä, hinta noin kolme miljoonaa

Uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­ja va­li­taan Ra­nual­la ensi vii­kol­la – ura­koit­si­jak­si esi­te­tään ke­mi­läis­tä ra­ken­nu­sy­ri­tys­tä, hinta noin kolme mil­joo­naa

15.12.2022 11:55
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on tehnyt yllätystarkastuksen jokaiseen Pilkkeen päiväkotiin ja antanut epäkohdista huomautuksen – pulaa ollut jopa johtajista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on tehnyt yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sen jo­kai­seen Pilk­keen päi­vä­ko­tiin ja antanut epä­koh­dis­ta huo­mau­tuk­sen – pulaa ollut jopa joh­ta­jis­ta

25.11.2022 19:53 8
Tilaajille
Tunnen, kuinka vauhti kiihtyy!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunnen, kuinka vauhti kiih­tyy!

24.09.2022 05:30 3
Tilaajille
Haikarat eivät lentäneetkään Simon ohi – päiväkodit ovat täynnä ja vauvamäärä ylittää ennusteet

Hai­ka­rat eivät len­tä­neet­kään Simon ohi – päi­vä­ko­dit ovat täynnä ja vau­va­mää­rä ylittää en­nus­teet

22.09.2022 06:30
Tilaajille
Liesituuletin kärähti päiväkodissa Rovaniemellä

Lie­si­tuu­le­tin kärähti päi­vä­ko­dis­sa Ro­va­nie­mel­lä

16.09.2022 10:13 1
Tilaajille