Varhaiskasvatus
Lukijalta: Päiväkotikokemuksemme erityislasten vanhempina – Säästettäisiinkö kuitenkin jostakin muusta?
Lukijalta Mielipide Elisa ja Petteri Maljamäki

Lu­ki­jal­ta: Päi­vä­ko­ti­ko­ke­muk­sem­me eri­tyis­las­ten van­hem­pi­na – Sääs­tet­täi­siin­kö kui­ten­kin jos­ta­kin muusta?

18.09.2020 15:32 0
Taas uusia päiväkoteja yksityistämislistalla Rovaniemellä – Teerikallion vanhemmat pelkäävät, että hyvä päiväkoti romuttuu täysin

Taas uusia päi­vä­ko­te­ja yk­si­tyis­tä­mis­lis­tal­la Ro­va­nie­mel­lä – Tee­ri­kal­lion van­hem­mat pel­kää­vät, että hyvä päi­vä­ko­ti ro­mut­tuu täysin

16.09.2020 14:02 1
Kemijärvellä tehtiin lisää tilaa varhaiskasvatukselle – 
Syksyn alkaessa lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä 190 ja esikoulussa 50

Ke­mi­jär­vel­lä tehtiin lisää tilaa var­hais­kas­va­tuk­sel­le – Syksyn al­kaes­sa lapsia on var­hais­kas­va­tuk­sen pii­ris­sä 190 ja esi­kou­lus­sa 50

14.08.2020 19:45 0
Tilaajille
Muskarit tulevat päiväkoteihin – Pellossa ja Rovaniemellä alkaa kokeilu musiikkileikkikouluista osana päivähoitopäivää

Mus­ka­rit tulevat päi­vä­ko­tei­hin – Pel­los­sa ja Ro­va­nie­mel­lä alkaa kokeilu mu­siik­ki­leik­ki­kou­luis­ta osana päi­vä­hoi­to­päi­vää

05.08.2020 17:03 1
Tilaajille
OAJ: Varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus – "Kunnat tekevät, mitä tekevät"

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

04.08.2020 06:00 0
Touhulan lakkautettavien päiväkotien tulevaisuus vielä avoinna – uusia päiväkotipaikkoja haetaan parhaillaan

Tou­hu­lan lak­kau­tet­ta­vien päi­vä­ko­tien tu­le­vai­suus vielä avoinna – uusia päi­vä­ko­ti­paik­ko­ja haetaan par­hail­laan

23.06.2020 16:43 0
Tilaajille
Rovaniemellä valmistuu vuoden sisään jo toinen jättipäiväkoti – eri puolille kaupunkia on tulossa useita uusia päiväkoteja

Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tuu vuoden sisään jo toinen jät­ti­päi­vä­ko­ti – eri puo­lil­le kau­pun­kia on tulossa useita uusia päi­vä­ko­te­ja

15.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Ammattilaiset huolissaan: Lasten oikeudet eivät toteudu koronarajoitusten vuoksi

Am­mat­ti­lai­set huo­lis­saan: Lasten oi­keu­det eivät toteudu ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi

22.04.2020 07:56 0
Lomautukset alkavat toukokuun lopussa Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa, määräaikaisten sopimukset päättyvät

Lo­mau­tuk­set alkavat tou­ko­kuun lopussa Ro­va­nie­men var­hais­kas­va­tus­pal­ve­luis­sa, mää­rä­ai­kais­ten so­pi­muk­set päät­ty­vät

20.04.2020 15:41 0
Tilaajille
Kuntakysely: Mahdollisuuksissa osallistua opetukseen ei suuria alueellisia eroja koronaviruksen vuoksi

Kun­ta­ky­se­ly: Mah­dol­li­suuk­sis­sa osal­lis­tua ope­tuk­seen ei suuria alueel­li­sia eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

07.04.2020 14:52 0
Tilaajille
Kotihoidossa varaudutaan asiakasmäärän kasvuun – varhaiskasvatuksen työntekijöitä saattaa siirtyä kotihoidon tehtäviin

Ko­ti­hoi­dos­sa va­rau­du­taan asia­kas­mää­rän kasvuun – var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöi­tä saattaa siirtyä ko­ti­hoi­don teh­tä­viin

27.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anitta Pakanen

Lu­ki­jal­ta: Var­hais­kas­va­tuk­seen tar­vi­taan selkeät ohjeet ko­ro­na­vi­ruk­sen tar­tun­to­jen ra­joit­ta­mi­sek­si

23.03.2020 14:35 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Po­siol­la toi­mi­taan yh­teis­työs­sä

08.12.2019 19:58 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen Päiväkoti Kotola vaihtaa omistajaa: "Oma osaaminen ei enää riitä", päiväkotiketjun myynyt Mari Jolanki kertoo.

Ro­va­nie­me­läi­nen Päi­vä­ko­ti Kotola vaihtaa omis­ta­jaa: "Oma osaa­mi­nen ei enää riitä", päi­vä­ko­ti­ket­jun myynyt Mari Jolanki kertoo.

27.11.2019 18:59 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

Lapsen oi­keu­det huo­mioi­ta­va pa­rem­min

27.11.2019 10:09 0
Tilaajille