pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Varhaiskasvatus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen lää­ke­hoi­to ei toteudu var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

07.11.2022 05:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Hoitajien palkkaratkaisu jätti varhaiskasvatuksen lastenhoitajat nuolemaan näppejään – nyt päiväkotien työvoimapula pakottaa kunnat pohtimaan paikallisia palkankorotuksia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Hoi­ta­jien palk­ka­rat­kai­su jätti var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­jat nuo­le­maan näp­pe­jään – nyt päi­vä­ko­tien työ­voi­ma­pu­la pa­kot­taa kunnat poh­ti­maan pai­kal­li­sia pal­kan­ko­ro­tuk­sia

04.11.2022 19:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­ki­lös­tö­pu­laa ei rat­kais­ta ilman rahaa

31.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vä­ko­tien toi­min­ta on tur­vat­ta­va

25.10.2022 21:42
Tilaajille
Lapin Kansa selvitti, millainen on Lapin kuntien työvoimatilanne – pahin kriisi muhii varhaiskasvatuksessa, mutta samaan aikaan osaajapula leviää yhä uusiin ammattiryhmiin

Lapin Kansa sel­vit­ti, mil­lai­nen on Lapin kuntien työ­voi­ma­ti­lan­ne – pahin kriisi muhii var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, mutta samaan aikaan osaa­ja­pu­la leviää yhä uusiin am­mat­ti­ryh­miin

19.10.2022 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten las­ten­suo­je­lu­lain uu­dis­tus on to­teu­tu­nut?

17.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hal­puu­te­ta var­hais­kas­va­tus­ta

01.10.2022 05:00
Tilaajille
Keminmaa nostaa siivoojien ja lähes kaikkien varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkoja viidellä prosentilla lokakuusta lähtien

Ke­min­maa nostaa sii­voo­jien ja lähes kaik­kien var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöi­den palk­ko­ja vii­del­lä pro­sen­til­la lo­ka­kuus­ta lähtien

29.09.2022 11:16
Tilaajille
Tunnen, kuinka vauhti kiihtyy!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunnen, kuinka vauhti kiih­tyy!

24.09.2022 05:30 3
Tilaajille
Pyhän päivähoidolle tilat, päiväkoti-koulu valmistunee lokakuun lopussa

Pyhän päi­vä­hoi­dol­le tilat, päi­vä­ko­ti-kou­lu val­mis­tu­nee lo­ka­kuun lopussa

13.09.2022 12:26
Tilaajille
Pääministeri Marin: Hallitus esittää toimia ostovoiman vahvistamiseksi – sähkön arvonlisäveroon alennusta

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus esittää toimia os­to­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si – sähkön ar­von­li­sä­ve­roon alen­nus­ta

01.09.2022 15:42 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­sio­no­mit hel­pot­ta­vat var­hais­kas­va­tuk­sen työ­voi­ma­pu­laa

27.08.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­dia­kriit­ti­syyt­tä me­dial­le­kin

25.08.2022 05:00
Tilaajille
Sote- ja varhaiskasvatusalan kroonistuva työvoimapula on osin päättäjien ja ay-liikkeen itse aiheuttama –  turhaa sääntelyä on purettava
Pääkirjoitus

Sote- ja var­hais­kas­va­tus­alan kroo­nis­tu­va työ­voi­ma­pu­la on osin päät­tä­jien ja ay-liik­keen itse ai­heut­ta­ma – turhaa sään­te­lyä on pu­ret­ta­va

22.08.2022 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion Va­sem­mis­to: Var­hais­kas­va­tus tuo­tet­ta­va omana toi­min­ta­na

06.07.2022 09:33
Saamenkielisistä varhaiskasvatuksen opettajista pulaa – Oulun yliopisto aloittaa koulutukset Inarissa

Saa­men­kie­li­sis­tä var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jis­ta pulaa – Oulun yli­opis­to aloit­taa kou­lu­tuk­set Ina­ris­sa

18.05.2022 13:04 1
Kävimme esikoululaisen kanssa kurkistamassa kouluun – käynti oli lapselleni matka tulevaisuuteen, mutta minulle matka menneisyyteen
Kolumni

Kävimme esi­kou­lu­lai­sen kanssa kur­kis­ta­mas­sa kouluun – käynti oli lap­sel­le­ni matka tu­le­vai­suu­teen, mutta minulle matka men­nei­syy­teen

09.05.2022 08:37
Tilaajille
Tiistaina alkava työtaistelu sulkee Rovaniemellä lähes kaiken kunnallisen päivähoidon – "parempi palkka lisäisi alan veto- ja pitovoimaa", kertoo varhaiskasvatuksen opettaja

Tiis­tai­na alkava työ­tais­te­lu sulkee Ro­va­nie­mel­lä lähes kaiken kun­nal­li­sen päi­vä­hoi­don – "pa­rem­pi palkka lisäisi alan veto- ja pi­to­voi­maa", kertoo var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja

02.05.2022 20:54 3
Tilaajille
Uutisanalyysi: Korjaako uusien ryhmien perustaminen Rovaniemen päiväkotitilanteen? Kaupungin mukaan syntyvyyden ja palvelutarpeen yllättävää kasvua ei ole pystytty ennustamaan

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kor­jaa­ko uusien ryhmien pe­rus­ta­mi­nen Ro­va­nie­men päi­vä­ko­ti­ti­lan­teen? Kau­pun­gin mukaan syn­ty­vyy­den ja pal­ve­lu­tar­peen yl­lät­tä­vää kasvua ei ole pys­tyt­ty en­nus­ta­maan

01.05.2022 10:48 1
Tilaajille
Näin kunta–alan lakko vaikuttaa Rovaniemellä: Koulut, päiväkodit ja kirjastot pääosin kiinni, hammashoitoa vain kiireellisissä tapauksissa

Näin kun­ta–a­lan lakko vai­kut­taa Ro­va­nie­mel­lä: Koulut, päi­vä­ko­dit ja kir­jas­tot pääosin kiinni, ham­mas­hoi­toa vain kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa

29.04.2022 12:41 3
Tilaajille