Varhaiskasvatus
Lukijalta Mielipide

Totuus tulee lasten suusta

06.05.2021 06:30
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi­kin yk­si­tyis­tää päi­vä­hoi­toaan – Kallaan päi­vä­ko­din toi­min­ta siirtyy Pil­ke-ket­jul­le elo­kuus­sa

02.05.2021 09:00
Tilaajille

Kak­si­vuo­ti­nen esi­kou­lu­ko­kei­lu alkaa syk­syl­lä – Nopea ai­ka­tau­lu ai­heut­taa har­mai­ta hiuksia niille Lapin kun­nil­le, jotka va­lit­tiin mukaan ko­kei­luun

02.04.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kunnan elin­voi­ma luodaan ope­tus­alal­la

30.03.2021 05:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hel­po­te­taan päi­vä­ko­din hen­ki­lös­tö­pu­laa

23.03.2021 05:25
Tilaajille

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din hir­si­sei­nät tulevat pian nä­ky­viin sää­suo­jauk­sen alta – lapset pää­se­vät muut­ta­maan uu­dis­ra­ken­nuk­seen mar­ras­kuus­sa

21.03.2021 19:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Laa­du­kas var­hais­kas­va­tus on kaiken hyvän alku

02.03.2021 05:10
Tilaajille

Las­ten­tar­han­opet­ta­ja Tuija Pa­lo­saa­ri: Metsä opettaa lapsia ha­vain­noi­maan – Te­ke­mäl­lä op­pi­mi­nen vie var­hais­kas­va­tuk­ses­sa voiton op­pi­kir­jois­ta.

24.01.2021 19:14
Tilaajille

Vuosia sitten Pel­los­sa las­ket­tiin lapsia ja pie­nen­net­tiin päi­vä­ko­tia – Nyt ra­ken­net­tiin uusi koulu ja sen yh­tey­teen isompi päi­vä­ko­ti

11.01.2021 18:42 2
Tilaajille

Lasten lu­ku­har­ras­tus­ta edis­te­tään Lu­kui­tu-hank­keel­la Lapissa – pi­lot­ti­vai­hees­sa neljä kuntaa mukana

28.12.2020 08:16
Tilaajille

Cem Ulu­soyl­la on oma päi­vä­ko­ti, johon hän ha­luai­si myös töihin – "On­nis­tu­mi­sen avain on olla ankara it­sel­le", sanoo ra­vin­to­la-alal­la elä­män­työn­sä tehnyt yrit­tä­jä

23.12.2020 17:00
Tilaajille

Entä jos mikään ei pi­dät­te­le lasta? Var­hais­kas­va­tus­yk­si­köi­den on suun­ni­tel­ta­va ja har­joi­tel­ta­va siltä va­ral­ta, että lapsi katoaa omille teil­leen

16.12.2020 07:51
Tilaajille

Ro­va­nie­men lapset as­kar­te­li­vat 1 200 tonttua ikä­ih­mi­sil­le – lah­joi­tus kes­ki­viik­ko­il­ta­na jou­lu­ka­len­te­ris­sa

09.12.2020 15:45

158 lasta ja 43 työn­te­ki­jää – Mus­tik­ka­har­jun päi­vä­ko­ti on Lapin suu­rim­pia ja tältä näyttää sen arki

01.12.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ul­ko­il­ma­pe­da­go­giik­ka tukee op­pi­mis­ta

24.10.2020 05:00
Tilaajille

Annika Forth maksoi perheen laskut lapsena ja ih­met­te­li, miksi äiti vain istuu kei­nu­tuo­lis­sa – Nyt hän kertoo äidiltä tyt­tä­rel­le siir­ty­nees­tä trau­mas­ta

09.10.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tee­ri­kal­lioon tuskin löytyy pul­lan­tuok­suis­ta pai­kal­lis­ta päi­vä­ko­ti­yrit­tä­jää

22.09.2020 16:30
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Päi­vä­ko­ti­ko­ke­muk­sem­me eri­tyis­las­ten van­hem­pi­na – Sääs­tet­täi­siin­kö kui­ten­kin jos­ta­kin muusta?

18.09.2020 15:32

Taas uusia päi­vä­ko­te­ja yk­si­tyis­tä­mis­lis­tal­la Ro­va­nie­mel­lä – Tee­ri­kal­lion van­hem­mat pel­kää­vät, että hyvä päi­vä­ko­ti ro­mut­tuu täysin

16.09.2020 14:02 1

Ke­mi­jär­vel­lä tehtiin lisää tilaa var­hais­kas­va­tuk­sel­le – Syksyn al­kaes­sa lapsia on var­hais­kas­va­tuk­sen pii­ris­sä 190 ja esi­kou­lus­sa 50

14.08.2020 20:08
Tilaajille